20076

Прямоугольно-координатный компенсатор переменного тока. Условие компенсации

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Uax = Uak Upx = Upk Вследствие этого компенсаторы потенциометры переменного тока должны иметь схему более сложную чем компенсаторы постоянного тока. Различают два вида потенциометров переменного тока: Полярнокоординатные в которых отдельно регулируется модель компенсирующего напряжения и отдельно его фаза обычно с помощью фазорегулятора того или иного вида. Цепь имеет два контура: Первый контур тока IР содержит измерительный резистор Ra первичную обмотку катушки взаимоиндуктивности М и амперметр А.

Русский

2013-07-25

43 KB

11 чел.

Прямоугольно-координатный компенсатор переменного тока. Условие компенсации.

Переменное напряжение характеризуется заданием его амплитуды и фазы. Поэтому, для компенсации одного sin напряжения другим необходимо, чтобы их частоты и амплитуды были равны, а фазы различались на 180°. Условия компенсации можно сформулировать по другому: Активная и реактивная части одного напряжения должны компенсировать активную и реактивную части другого напряжения.

Uax = -Uak     Upx = -Upk

Вследствие этого компенсаторы (потенциометры) переменного тока должны иметь схему более сложную, чем компенсаторы постоянного тока.

Различают два вида потенциометров переменного тока:

  1.  Полярно-координатные, в которых отдельно регулируется модель компенсирующего напряжения и отдельно — его фаза — обычно с помощью фазорегулятора того или иного вида.
  2.  

Прямоугольно-координатные, в которых компенсирующее напряжение UK получается как сумма двух взаимно-перпендикулярных напряжений, каждое из которых регулируется по величине. Это позволяет регулировать суммарное напряжение UK как по величине, так и по фазе.

Полярно-координатные потенциометры вследствие сложности реализации фазовращателя применяются сравнительно редко (поэтому рассматривать их не будем). Прямоугольно-координатные построены следующим образом.

Цепь имеет два контура: Первый — контур тока IР — содержит измерительный резистор Ra, первичную обмотку катушки взаимоиндуктивности М и амперметр А. Второй контур состоит из вторичной обмотки катушки М, измерительного резистора RB и балластного резистора Rб. Контур обтекается током IР Сопротивления Rg и RB, выбираются столь большими, что ток IР можно практически считать совпадающими по фазе с ЭДС вторичной обмотки, катушки М, наводимой током IР. Поэтому сдвиг фаз между токами IР и IР равен π/2 (90°). Напряжение Ua снимается с регулируемой части rа и rв, можно менять по величине и фазе напряжения остается в пределах первого квадранта, т.е. изменение фазы ограничено углами 0- π /2 (0-90°). Для того, чтобы можно было изменять фазу UK в пределах 360°, необходимо иметь возможность менять знаки напряжений Ua и UB.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55068. Всеукраїнська олімпіада з математики 795 KB
  Завдання: сформулювати і довести теореми Чеви і Менедая; показати їх застосування до доведення відомих і доведених раніше тверджень; вчити використовувати ці теореми під час розвязування задач на доведення і обчислення. Напередодні засідання учитель дає завдання трьом учням підготувати доведення тверджень про перетин в одній точці бісектрис внутрішніх кутів трикутника висот і медіан трикутника поділ кожної медіани їх точкою перетину на частини відношення довжин яких дорівнює 2:1 якщо вимірювати довжину першої частини від вершини....
55069. Позакласна робота з математики 223.5 KB
  Але вона має свої особливості: якщо урок проводиться за програмою то позакласні заняття не регламентуються нею що дозволяє вчителю підбирати завдання які відповідають рівню знань та умінь учнів здійснювати індивідуальний підхід проводити їх в цікавій формі спрямовувати на розширення поглиблення знань...
55070. Поняття про форми організації виховного процесу. Характеристика і методика проведення форм поза навчальної виховної роботи 63.5 KB
  Позакласна виховна робота - це здійснювана в позаурочний час різноманітна діяльність учнів під керівництвом учителіввихователів школи спрямована на задоволення інтересів і запитів розвиток їх інтелектуальних можливостей. Принципи на яких ґрунтується позакласна і позашкільна виховна робота Добровільний характер участі в ній учнів враховуються їх інтереси.
55071. Позакласне заняття. Весняні квіти з гофрованого паперу 34.5 KB
  Діти а для того щоб ви дізналися що ми будемо виготовляти сьогодні на занятті я вам пропоную відгадати загадки. Люблять її діти і дорослі за веселу пісеньку струмочків за дзвінкий спів птахів за ніжні проліски за м’який килим з шовкової травиці за ласкаве сонячне проміння за повітря напоєне запахом молодого листя. Діти тому сьогодні на занятті ми будемо виготовляти з паперу крокуси. Діти давайте повторимо послідовність нашої роботи.
55072. Письменники-лауреати Нобелівської премії 601 KB
  Мета: розповісти про засновника премії Альфреда Нобеля; ознайомити учнів з письменниками-лауреатами Нобелівської премії; сприяти перетворенню загальнолюдських цінностей в індивідуальний духовний досвід учнів; виховувати повагу до людської особистості, до скарбів культури; формувати гуманістичні ідеали добра.
55073. Інтелектуальне шоу «Брейн-ринг» 50 KB
  Мета: відновити в пам’яті учнів уявлення про фізичні та хвмвчні властивості хімічних речовин. Розвинути уміння працювати разом, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять. Сформувати науковий світогляд. Виховати працелюбність, наполегливість, колективність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.
55074. АНТРОПОНОМИНАНТЫ В РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 517 KB
  Определить критерии отбора антропономинантов; выделить из всех наименований лица антропономинанты со значением профессии, рода занятий, внешних и внутренних качеств человека; изучить словообразовательные способы и средства, по которым образуются наименования лица по профессии, роду занятий, по внешним и внутренним качествам человека;
55075. Исследование прав авторов и их гражданско-правовой защиты 439 KB
  Исследовать понятие авторского права и его компоненты, понятие исключительного права в контексте авторских прав, изучить проблему определения субъектов авторских прав в современной России, проанализировать вопрос определения объектов авторских прав как основополагающей правовой дефиниции при осуществлении авторских прав, дать анализ проблематике защиты имущественных прав авторов
55076. Т.Г.Шевченко – думи мої… думи… 68 KB
  Тарас Шевченко великий легендарний поет казкового краю художник-мислитель палкий захисник соціальних та національних інтересів українського народу великий борець за волю свого народу свого краю обстоював права українського народу на його вільний суверенний розвиток.