20082

Условия обеспечения качественной и производительной сборки. Исключение неправильной сборки

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исключение неправильной сборки. Для обеспечение правильной и быстрой сборки и разборки конструкций при проектировании нужно учитывать следующие условия: использовать где это возможно взаимозаменяемые детали и узлы; исключать подгоночные работы и и работы по обеспечению взаимного расположения деталей непосредственно при сборке; предусматривать удобный подход инструмента и оснастки используемой при сборке; использовать в конструкциях агрегатный способ сборки т. Так же увеличивается скорость сборки так как сборку узлов и агрегатов можно...

Русский

2013-07-25

92 KB

4 чел.

Условия обеспечения качественной и производительной сборки. Исключение неправильной сборки.

Для обеспечение правильной и быстрой сборки и разборки конструкций, при проектировании нужно учитывать следующие условия:

  •  использовать (где это возможно) взаимозаменяемые детали и узлы;
  •  исключать подгоночные работы и и работы по обеспечению взаимного расположения деталей непосредственно при сборке;
  •  предусматривать удобный подход инструмента и оснастки используемой при сборке;
  •  использовать в конструкциях агрегатный способ сборки (т.е. соединение деталей сначала в узлы затем в агрегаты и затем в изделие). При этом становиться возможным отладка узлов и агрегатов отдельно друг от друга. Так же увеличивается скорость сборки так как сборку узлов и агрегатов можно проводить параллельно;
  •  применение регулировочных и доводочных работ должно быть минимальным;
  •  рекомендуется проектировать конструкции в которых исключаются ошибки при сборке.

Существует два подхода при конструировании для исключения ошибок при сборке:

  1.  Организационный. Который включает в себя маркировку, сортировку деталей и наличие

инструкции по сборке изделия.

2) С помощью конструктивных решений. Подход в котором реализуется принцип безразличной сборки. (с помощью конструктивных решений исключающих неправильную сборку).

Для быстросъёмных конструкций необходимо разработать решения позволяющие производить сборку-разборку без применения инструмента (баянет).

 

Для  исключения  несанкционированного вмешательства рекомендуется использовать при сборке специальный инструмент (например болты с пазом  треугольной формы и т.д.)

Так же в некоторых случаях желательно применение нетеряющихся  винтов ( картонные шайбы).

Для часто демонтируемых соединений применяют быстро съемные конструкции;

Для разборки конструкций предусматривают специальные резьбовые отверстия или реборды.


Пятна

Организационный подход

Безразличная сборка

Баянетт

Кортонная шайба


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64328. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ НАСІННЯ ПЛОДОВИХ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР 2.79 MB
  У звязку з цим розробка установки для калібрування насіння плодових кісточкових культур є актуальною. Обґрунтувати конструктивно технологічну схему установки для калібрування насіння плодових кісточкових культур...
64329. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 405 KB
  Розширення площ посівів конюшини лучної в цій зоні повинно стати важливим завданням сільськогосподарського виробництва. Підвищення ефективності конюшиносіяння можливе насамперед за рахунок поліпшення селекційної роботи та чіткої організації насінництва конюшини...
64330. Оцінка клініко–технологічної якості та клінічної ефективності нового мікрогібридного фотополімерного матеріалу для реставрації зубів 226 KB
  Перспективними напрямками досліджень у тому числі і з проблем стоматологічного матеріалознавства та клінічної терапевтичної стоматології є застосування кількісних методів оцінки клініко технологічної ефективності матеріалу якості фіксації пломби...
64331. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 239.5 KB
  Розвиток стратегічного аспекту маркетингу на ринку споживчих товарів має важливе значення оскільки ринок вступив в ту стадію свого розвитку коли відсутність чітко розроблених стратегій призводить до зниження ефективності маркетингової діяльності і втрати конкурентних переваг підприємства.
64332. АЕРОДИНАМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ НАПРЯМНИХ РЕШІТОК ОСЬОВИХ ТУРБІН 1.84 MB
  Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі: розробити параметричні моделі решітки осьової турбіни які повинні мати високу гнучкість можливість контролю витрати робочого тіла при мінімальній кількості варійованих параметрів...
64333. ПІДВИЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛЕЙ І ТВЕРДИХ СПЛАВІВ НАНЕСЕННЯМ БАГАТОШАРОВИХ КАРБІДНИХ ТА КАРБООКСИДНИХ ДИФУЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ, ВАНАДІЮ І ХРОМУ 1.45 MB
  У сучасній промисловості при вирішенні проблеми підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин штампів та інструменту великого значення набувають розроблення та впровадження нових технологічних процесів з нанесення захисних...
64334. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 244 KB
  Поточна ситуація на життєво важливих для українських аграріїв ринках продукції, кредитів та інвестицій дає підстави стверджувати, що як би добре не було організованим фінансове управління в розрізі суб’єктів на мікрорівні...
64335. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання матеріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ 7.15 MB
  Серед цих переваг можливість створення унікальних мікроструктур та властивостей які неможливо отримати з застосуванням традиційних методів спікання велика продуктивність методу значне збереження енергії завдяки суттєвому...
64336. АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТРАВ СТЕПОВОГО ЕКОТИПУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙОМІВ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ У КРИМУ 640.13 KB
  Враховуючи біологічні особливості встановлено й удосконалено оптимальні параметри основних прийомів вирощування найбільш продуктивної для умов Криму культури стоколосу безостого: оптимальні строки сівби а також для кожного з них оптимальна глибина загортання насіння...