20085

Разработка компактных конструкций. «Разнесение» конструкции в радиальном направлении и др. приемы конструирования. Проблемы миниатюризации

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Разнесение конструкции в радиальном направлении и др.существенное уменьшение осевых размеров конструкции м.достигнуто за счет разнесения конструкции в радиальном направлении Основная идея не встраивать все элементы последовательно друг за другом а встраивать один элемент в другой Конструкция дифференциального винтовой передачи 4. незначительно увеличиваем диаметр и уменьшаем длину 5уменьшение размеров может быть достигнуто за стчет пустот имеющихся в конструкции или создания канавки Н2Н1 Проблема миниатюризации.

Русский

2013-07-25

125.5 KB

4 чел.

Разработка компактных конструкций. «Разнесение» конструкции в радиальном направлении и др. приемы конструирования. Проблемы миниатюризации

Конструкция должна быть компактная, т.е. рациональная(низкая материалоемкость)

1.рациональная схема, которая наиболее удачно совмещает объекты

Рис.1 все валы от источника движения нумеруются

Рис.2 более рациональная конструкция: блок зубчатых колес на оси, а одно из колес расположить на валу, кот. идет вал в вал

Рис.1                                                                                Рис.2

2.рациональное расположение элементов

3.существенное уменьшение осевых размеров конструкции м.б.достигнуто за счет разнесения конструкции в радиальном направлении Основная идея не встраивать все элементы последовательно друг за другом, а встраивать один элемент в другой

Конструкция дифференциального винтовой передачи

4.в соединениях с натягом в шлицевых конических соед. Т.п. незначительно увеличиваем диаметр и уменьшаем длину

5уменьшение размеров может быть достигнуто за стчет пустот, имеющихся в конструкции или создания (канавки)

Н2Н1

Проблема миниатюризации.

При разработке миниатюрных конструкций часто возникают проблемы связанные зависимостью физических параметров, явлений от геометрических размеров. Поэтому в таких конструкциях возможны ошибки не очень видные на первый взгляд. Часто такие ошибки проявляются, когда миниатюрная конструкция получается путем механич. уменьшения обычной констр. При уменьшении размеров в 10 раз площадь уменьшается в 100 раз, объем в 1000 раз, соответственно в 100 раз уменьшаются параметры связанные в поверхностью , в 1000 раз – теплоемкость конструкции.

Центробежный регулятор   i=3.5

При разработке миниатюрных конструкций  не удается пропорционально масштабу уменьшения уменьшить коэффициент использования материала. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17303. Засоби адаптивного управління інформаційною безпекою. Система виявлення уразливостей захисту 119.5 KB
  Лекція 13. Засоби адаптивного управління інформаційною безпекою. Система виявлення уразливостей захисту Основні рішення В умовах обмежених ресурсів використання засобів SAFEsuite є проблематичним ізза їх високої ціни. Основною задачею є пошук безкоштовних засобів адап...
17304. Технологія захисту інформації на базі захищених віртуальних приватних мереж 336 KB
  Лекція 15. Технологія захисту інформації на базі захищених віртуальних приватних мереж Концепція побудови захищених віртуальних приватних мереж VPN У основі концепції побудови захищених віртуальних приватних мереж VPN лежить достатньо проста ідея: якщо в глобальній ...
17305. Класифікація і рішення для побудови віртуальних приватних мереж VPN 216 KB
  Лекція 16. Класифікація і рішення для побудови віртуальних приватних мереж VPN Класифікація VPN Різні автори порізному проводять класифікацію VPN. Найчастіше використовуються три наступні ознаки класифікації: робочий рівень моделі OSI; конфігурація структурного ...
17306. Основи захисту периметру корпоративних мереж Засоби захисту периметру 530 KB
  Лекція 23. Основи захисту периметру корпоративних мереж Засоби захисту периметру Периметр це укріплена границя корпоративної мережі що може включати: маршрутизатори routers; брандмауери firewalls; проксісервери; proxyservers систему виявлення вторгнень IDS; ...
17307. Захист Windows Server. Механізми зміцнення безпеки Windows Server 123 KB
  Лекція 18. Захист Windows Server Механізми зміцнення безпеки Windows Server Операційна система Windows Server містить майстер настройки безпеки засіб заснований на використанні ролей що дозволяє забезпечити додаткову безпеку серверів. При використанні спільно з об'єктами групової п...
17308. Захист SQL Server 143 KB
  Лекція 19. Захист SQL Server Загальні положення Система управління базами даних Microsoft SQL Server має різноманітні засоби забезпечення захисту даних. Якщо база даних призначена для використання більш ніж однією людиною необхідно поклопотатися про розмежування прав доступу. В ...
17309. Захист web-серверів 139 KB
  Лекція 20. Захист webсерверів Правила забезпечення захисту Публічні вебсервери продовжують залишатися об'єктами атак хакерів які хочуть за допомогою цих атак нанести dтрату репутації організації або добитися якихнебудь політичних цілей. Хороші заходи захисту можуть...
17310. Захист поштових серверів Exchange Server 201 KB
  Лекція 21. Захист поштових серверів Exchange Server Основні рекомендації для забезпечення безпеки Хоча існує величезна кількість різних складних і сучасних засобів які можна використовувати для посилення безпеки структури сервера Exchange не варто недооцінювати наступні осн
17311. ЗАХИСТ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ ВІД ВИТОКІВ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 161 KB
  Лекція 22. Захист локальних мереж від витоків конфіденційної інформації Основні характеристики систем запобігання витокам інформації З розвитком ІТ секрети стали уразливі як ніколи. У епоху паперових документів співробітникові було скрутно непомітно винести докум