20085

Разработка компактных конструкций. «Разнесение» конструкции в радиальном направлении и др. приемы конструирования. Проблемы миниатюризации

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Разнесение конструкции в радиальном направлении и др.существенное уменьшение осевых размеров конструкции м.достигнуто за счет разнесения конструкции в радиальном направлении Основная идея не встраивать все элементы последовательно друг за другом а встраивать один элемент в другой Конструкция дифференциального винтовой передачи 4. незначительно увеличиваем диаметр и уменьшаем длину 5уменьшение размеров может быть достигнуто за стчет пустот имеющихся в конструкции или создания канавки Н2Н1 Проблема миниатюризации.

Русский

2013-07-25

125.5 KB

4 чел.

Разработка компактных конструкций. «Разнесение» конструкции в радиальном направлении и др. приемы конструирования. Проблемы миниатюризации

Конструкция должна быть компактная, т.е. рациональная(низкая материалоемкость)

1.рациональная схема, которая наиболее удачно совмещает объекты

Рис.1 все валы от источника движения нумеруются

Рис.2 более рациональная конструкция: блок зубчатых колес на оси, а одно из колес расположить на валу, кот. идет вал в вал

Рис.1                                                                                Рис.2

2.рациональное расположение элементов

3.существенное уменьшение осевых размеров конструкции м.б.достигнуто за счет разнесения конструкции в радиальном направлении Основная идея не встраивать все элементы последовательно друг за другом, а встраивать один элемент в другой

Конструкция дифференциального винтовой передачи

4.в соединениях с натягом в шлицевых конических соед. Т.п. незначительно увеличиваем диаметр и уменьшаем длину

5уменьшение размеров может быть достигнуто за стчет пустот, имеющихся в конструкции или создания (канавки)

Н2Н1

Проблема миниатюризации.

При разработке миниатюрных конструкций часто возникают проблемы связанные зависимостью физических параметров, явлений от геометрических размеров. Поэтому в таких конструкциях возможны ошибки не очень видные на первый взгляд. Часто такие ошибки проявляются, когда миниатюрная конструкция получается путем механич. уменьшения обычной констр. При уменьшении размеров в 10 раз площадь уменьшается в 100 раз, объем в 1000 раз, соответственно в 100 раз уменьшаются параметры связанные в поверхностью , в 1000 раз – теплоемкость конструкции.

Центробежный регулятор   i=3.5

При разработке миниатюрных конструкций  не удается пропорционально масштабу уменьшения уменьшить коэффициент использования материала. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.
55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.
55676. Розробка системи уроків геометрії у 9 класі профільної школи з теми: «Геометричні перетворення» 275.5 KB
  При вивченні цієї теми розглядаються деякі конкретні приклади перетворення фігур а також загальне питання руху. Перетворення геометрії є основою для введення подібності фігур. Поняття про перетворення фігур...
55677. Методи накладання покривних (бинтової, косинкової, пращоподібної і пластирної) пов’язок і давлючої бинтової пов’язки 188 KB
  Мета: дати поняття про загальні вимоги щодо накладання покривних повязок: бинтової косинкової пращоподібної пластирної та пояснити правила накладання давлючої бинтової повязки...
55678. Методи групової роботи при вивченні математики 169 KB
  Групові форми навчання основні відомості та загальні рекомендації Групова форма навчання це така форма організації навчальних занять за якої певній групі студентів ставиться єдине навчальне завдання для розвязання якого потрібне обєднання...
55679. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ СТАТЕЙ ПІДРУЧНИКА 116.5 KB
  Завдяки сучасним змінам в освітній системі держави стало актуальним звернення педагогів до проблем застосування активних та інтерактивних методів навчання. Завдяки чисельним публікаціям і системі додаткової освіти у свідомості людей поступово формується думка...
55680. Організація проектної діяльності на уроках біології 307.5 KB
  У ході здійснення проекту школярі навчаються надавати допомогу своїм товаришам по роботі в них формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі виробляється обовязковість і відповідальність.
55681. Даючи знання – не відбирай здоров'я! 428.5 KB
  Організація оздоровчофізкультурної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час значною мірою зумовлюється потребами суспільства. Мета якої підвищення фізичної підготовленості учнів засобами сучасних фізкультурнооздоровчих систем формування основи...