20089

Техническое предложение

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Техническое предложение. Техническое предложение ТП совокупность технических документов которые содержат техническое и техникоэкономическое обоснование целесообразности разработки. 2 – Техническое задание. 3 – Техническое предложение.

Русский

2013-07-25

31.5 KB

0 чел.

3. Техническое предложение.

Цели и задачи данной стадии разработки.

Результаты разработки

Стадия, которая выполняется, если это предусмотрено техническим заданием (ТЗ). Цель- выявление дополнительных или уточнённых требований к изделию.

Техническое предложение (ТП)- совокупность технических документов, которые содержат техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки. Это обоснование создаётся на основе анализа ТЗ, патентных исследований, на основе анализа возможных вариантов изделий.

Результаты:

состав изд-я;

  1.  схема изд-я;
  2.  соответствующие описания состава и схемы;
  3.  расчёты, подтверждающие принципиальную возможность существования.

Обязательными док-ми ТП являются:

1) ведомость проекта;

2) пояснительная записка.

Этапы:

  1.  Выявляют варианты возможных решений. Устанавливают возможности каждого варианта (принципы изд-я, компоновка узлов).
  2.  Рассматривается патентная чистота. Оценивается конкурентоспособность. Подаются заявки на изобретение.
  3.  Проверяют варианты на требования к технике безопасности, на требования к производственной санитарии.
  4.  Проводят сравнительную оценку вариантов и выбирают оптимальный вариант.

Документы выполняются с упрощениями, носят сравнительный характер. Составляется карта сравнительного технического ур-ня.

1-Заказ-заявка.

2 – Техническое задание.

3 – Техническое предложение.

4 – Эскизный проект.

5 – Технический проект.

6 – Окончательный вариант конструкции.

7 – Рабочая конструкторская документация.

8 – проектная документация.

Рис Стадии и этапы разработки конструкторской документации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7633. Соціалізація та професійна адаптація молодого фахівця у процесі трудової діяльності 211.5 KB
  Соціалізація та професійна адаптація молодого фахівця у процесі трудової діяльності. Теоретичні основи соціалізаційних процесів в умовах трудової діяльності. По закінченні загальноосвітнього навчального закладу в житті молодої людини розпочина...
7634. Соціальні технології планування і реалізації професійної кар’єри 273 KB
  Соціальні технології планування і реалізації професійної кар’єри. Соціальна сутність та зміст професійної кар’єри успішного фахівця. Соціальні умови, зміст та форми успішної реалізації професійної кар’єри. Соціальні ...
7635. Правові засади формування кадрових ресурсів 90 KB
  Правові засади формування кадрових ресурсів. План Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні Поняття працевлаштування та його право...
7636. Правові засади працевлаштування 310.5 KB
  Правові засади працевлаштування. План Поняття трудового договору Зміст  трудового договору Загальний порядок прийняття на роботу Види трудового договору Переведення на іншу роботу Припинення трудового договору...
7637. Правові засади соціального партнерства. Колективний договір 91.5 KB
  Правові засади соціального партнерства. Колективний договір. План Поняття колективного договору Поняття колективних угод та їх види Колективні переговори по укладенню колективного договору Порядок укладення колективного догов...
7638. Завдання і зміст підготовки виробництва нової продукції 43.44 KB
  Основним фактором успіху нового продукту є наявність на підприємстві ефективної системи планування, що охоплює всі етапи розробки продукту...
7639. Зміст і предмет організації виробництва 24.71 KB
  Зміст і предмет організації виробництва В нових ринкових умовах господарювання підприємство несе повну відповідальність за результати своєї роботи. А це вимагає від них адекватної зміни в підготовці спеціалістів. Основна мета підприємства - це ...
7640. Підприємство в системі ринкових відносин 97.56 KB
  Заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними господарськими суб'єктами, які мають права юридич¬ної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку...
7641. Введение в теорию маркетинга 29 KB
  Введение в теорию маркетинга Термин маркетинг происходит от английского market (рынок) и означает деятельность в сфере рынка сбыта. Однако маркетинг как система экономической деятельности - более широкое понятие. Главное в маркетинг..