20107

Статические и астатические САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Статические системы состоят из статических звеньев которые имеют зависимость Xвых = f Хвх Рассмотрим простейшую астатическую САР Степень открытия заслонки зависит от Q но поплавок при заданном значении уровня занимает одно и то же положение равного заданному. Особенности равновесие системы со астатическим регулированием имеет место при единственном значении РВ равной заданному. Различают системы статические и астатические по отношению к управляющему и возмущающему воздействиям.

Русский

2013-07-25

31 KB

57 чел.

Статические и астатические САУ

    Все системы автоматики подразделяются на статические и астатические в зависимости от того, имеют ли они ошибку в установившемся состоянии при определенном воздействии

Рассмотрим простейшую статическую САР

   Такая система является системой прямого действия. В ней : ЧЭ - поплавок 1 жестко связан с регулирующим органом-заслонкой. Данная жесткая связь между ЧЭ и РО характерна для статических САР. У этих систем РВ при различных, но постоянных внешних воздействиях на объект по окончании переходного процесса принимает разл-е зн-ия, зависящие от величины внешнего воздействия.

   Характерной особенностью статических систем : равновесие таких систем can be достигнуто при различных звеньях РВ.

   Каждому значению РВ соответствует определенное единственное значение регулирующего органа. Статические системы состоят из статических звеньев, которые имеют зависимость Xвых  = f ( Хвх )

Рассмотрим простейшую астатическую САР

    Степень открытия заслонки зависит от Q, но поплавок при заданном значении уровня занимает одно и то же положение, равного заданному.

     Особенности

      - равновесие системы со астатическим регулированием имеет место при единственном значении РВ, равной заданному. Практически в реальных системах существует погрешность , так как ЧЭ обладает зоной нечувствительности и разрешающей способности

       - РО в астатических системах must have an ability занимать различные положения при одном и том же значении регулируемой величины. Это возможно путём введения в систему астатического звена(интегрирующего звена; это звено находится в безразличном состоянии при отсутствии внешних воздействий и выходит из равновесия при их возникновении).

  Различают системы статические и астатические по отношению к управляющему и возмущающему воздействиям.

  В астатических системах по отношению к возмущающему воздействию значение РВ не зависит от величины возмущающего воздействия и это значение РВ остаётся постоянным и равным заданному.

  В статических системах по отношению к  управляющему воздействию постоянным значениям этого воздействия соответствует постоянная ошибка системы, причём ошибка системы зависит от величины управляющего воздействия .

  В астатических системах по отношению к  управляющему воздействию после окончания переходного процесса ошибка=0.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78437. Дослідження цифрового комутаційного поля (SN) системи EWSD 402.5 KB
  Мета роботи: Вивчити принципи побудови з’єднувальних шляхів в ЦКП системи EWSD.1 У процесі самопідготовки вивчити призначення апаратних засобів ЦСК EWSD.2 Ознайомитися з варіантами побудови КП ЦСК EWSD.
78438. Цифрова система комутації EWSD 229.5 KB
  Цифровая электронная коммутационная система EWSD. Цифровая станция EWSD: Учебное пособие по курсу Системы коммутации для студ. План лекції Структура системи EWSD.
78439. Цифрова система комутації Alcatel 1000 E-10 862.5 KB
  Ця система побудована на відкритій архітектурі, в якій функції розділені між програмними та апаратними модулями, що зв’язані жорстко визначеними інтерфейсами. Програмні та апаратні модулі повністю незалежні один від одного.
78440. Цифрова система комутації МТ-20/25 162 KB
  Для зв’язку з різними АТС та вузлами необхідні спеціальні комплекти з’єднувальних ліній. В АТСЕ типу МТ20 25 можуть включатися наступні типи ліній: абонентські лінії; лінії таксофонів міських і міжміських; з’єднувальні лінії з установчо-виробничими АТС УВАТС; лінії від кабінних комутаторів міжміських переговорних пунктів із серійним шуканням по вихідному зв’язку; з’єднувальні лінії з іншими АТС які існують на мережі. В АТСЕ забезпечується автоматична перевірка всього обладнання вимірювання електричних параметрів...
78441. Гасіння пожеж у театрально-видовищних установах 93.5 KB
  Особливості гасіння пожежі в сценічній частині. Особливості гасіння пожежі в глядацькому залі. ВСТУП Гасіння пожеж у видовищних установах пов’язане з необхідністю проведення рятувальних робіт особливо під час вистав.
78442. Гасіння пожеж у дитячих дошкільних та навчальних закладах 72 KB
  Особливості розвитку пожежі у дитячих та навчальних закладах. Гасіння пожеж у дитячих дошкільних та навчальних закладах. Будівлі шкіл шкілінтернатів та інших навчальних закладів будують з неспалимих матеріалів і П ступенів вогнестійкості висотою 35 поверхів.
78443. Гасіння пожеж у лікувальних закладах 75 KB
  Оперативнотактична характеристика лікувальних закладів Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними особливостями плануванням та ступенем вогнестійкості будівель горючим завантаженням а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку їх фізичного та психічного стану. У багатоповерхових будівлях та будівлях підвищеної етажності влаштовують сходоволіфтові вузли де експлуатуються не тільки пасажирські ліфти але й ліфти для перевозу хворих на ношах операційних столах та возиках. На поверхах розміщуються...
78444. Гасіння пожеж у сільських населених пунктах 71.5 KB
  Особливості розвитку та гасіння пожеж у житловій зоні сільських населених пунктів. Вимоги безпеки праці під час гасіння. Основними вододжерелами для гасіння пожеж тут є річки ставки озера свердловини колодязі і т.
78445. Порядок розрахунку необхідної кількості сил та засобів для гасіння пожежі при недостатній кількості води 84 KB
  Способи організації подачі води при її недостатній кількості для пожежегасіння. Вихідні дані та способи організації перекачки води. Розрахунок необхідної кількості автоцистерн для організації перекачки води.