20109

Временные характеристики линейных звеньев

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Переходная функция и функция веса. Динамические свва звеньев можно определить по их переходным функциям и функциям веса. Переходная функция ht – такой переходной процесс который возникает на выходе динамического звена при подаче на вход звена единичного ступенчатого скачка. Весовая функция Rt представляет собой реакцию звена на единичную импульсную функцию поданную на вход.

Русский

2013-07-25

49 KB

1 чел.

4. Временные характеристики  линейных звеньев.

Переходная функция и функция веса.

Временная характеристика звена – закон изменения выходной величины звена при изменении входной величины по определенному закону. При этом учитывается условие: до приложения внешнего воздействия, звено находится в покое. Изменение внешнего воздействия во времени называется возмущающей функцией x1(t), а реакция звена на это возмущение есть выходная величина x2(t).

Динамические св-ва звеньев можно определить по их переходным функциям и функциям веса.                                    

Переходная функция h(t) – такой переходной процесс, который возникает на выходе динамического звена при подаче на вход звена единичного ступенчатого скачка. Свойства единичного ступенчатого сигнала: если t<0, x1=0, x1=1,при t>0.

Ступенчатое воздействие представляет собой распространенный вид входного возмущения в системах автоматики. С помощью этого возмущения можно охарактеризовать динамику входного звена.

Весовая функция R(t) представляет собой реакцию звена на единичную импульсную функцию, поданную на вход.

Единичная импульсная функция – Δ функция, представляющая собой производную от единичной ступенчатой функции.

Переходная функция и функция веса связаны: Rt = dh(t)/dt


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7859. Страховий ринок 130.5 KB
  Тема 4. Страховий ринок План 1. Страховий ринок і його структура. 2. Роль посередників на страховому ринку. 3. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України. 4. Страховий маркетинг. 5. Договори страхування. Рекомендована література Основна: ...
7860. Страхова організація 70 KB
  Організаційні форми страховиків. Структура страхових компаній. Товариства взаємного страхування. Обєднання страховиків та їх функції
7861. Державне регулювання страхової діяльності 56.5 KB
  Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності План. Необхідність державного регулювання страхової діяльності. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції. Ліцензування страховиків та контроль за їх діяльністю. Рекомендована літе...
7862. Особисте страхування 87 KB
  Класифікація особистого страхування. Страхування життя. Страхування від нещасних випадків. Окремі види обовязкового особистого страхування. Медичне страхування.
7863. Страхування майна 183.5 KB
  Тема 8. Страхування майна План 1. Значення та види майнового страхування. 2. Страхувння майна юридичних осіб. 3. Страхування технічних ризиків. 4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. 5. Страхування транспортних засобів і вантажів...
7864. Страхування відповідальності 117 KB
  Тема 9. Страхування відповідальності План Поняття страхування відповідальності та його види. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та перевізників вантажів. Страхування відповідальності роботодавців....
7865. Перестрахування та співстрахування 142.5 KB
  Тема 10. Перестрахування та співстрахування План 1. Сутність, теоретичні основи та перспективи перестрахування в Україні 2. Методи перестрахування. 3. Форми проведення перестраху вальних операцій. 4. Співстрахування та механізм його застосування. Ре...
7866. Доходи, витрати і прибуток страховика 91.5 KB
  Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика План 1. Склад і економічний зміст доходів та витрат страховика. 2. Визначення прибутку страховика. 3. Оподаткування страхових компаній. Рекомендована література Основна: Додатк...
7867. Фінансова надійність страхової компанії 99.5 KB
  Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії План 1. Поняття фінансової надійності страховика та її значення. 2. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення, оцінка. 3. Інвестиційна стратегія страхових компаній. 4. Превентивна діяльність...