20116

Причины возникновения погрешностей измерительных устройств

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Погрешности схемы прибора. Технологические погрешности. Динамические погрешности. Температурные погрешности.

Русский

2013-07-25

27 KB

10 чел.

Причины возникновения погрешностей измерительных устройств. 

При проектировании и изготовлении реально создаваемые измерительные устройства могут значительно отличаться от тех идеальных портатипов, которые наилучшим образом решают поставленную задачу измерения.

Различают пять групп погрешностей приборов устанавливаемых с учетом основных причин их возникновения.

1. Погрешности схемы прибора.

2. Технологические погрешности.

3. Динамические погрешности.

4. Температурные погрешности.

5. Погрешности изменяющиеся во времени.

1. Погрешности схемы прибора.

Объединяет погрешности вызванные применением в схеме измерительного устройства, которое лишь приблизительно осуществляет заданную характеристику, т.е. связь м/у функцией выходного сигнала и функцией на входе измерительного устройства.

2. Технологические погрешности.

Вызваны неточностью в изготовлении или монтаже элементов измерительных устройств. Обычно все технологические погрешности механических приборов в свою очередь делят на четыре группы:

- размеров,

- формы,

- расположения,

- шероховатость и волнистость поверхности.

Технологические погрешности для электрических цепей относятся к следующим группам:

- погрешности изготовления,

- погрешности связанные с монтажом.

3. Динамические погрешности.

Погрешности возникновение, которых вызвано проявлением инерционных сил действующих в приборе. К ним относят: деформации связанные с нежесткостью деталей прибора, в том числе контактные и упругие деформации, проявление сил трения воздействия динамических явлений таких как вибрация, ударно-колебательные процессы, неуравновешенности.

4. Температурные погрешности.

Погрешности, вызванные изменением температурных условий работы прибора вследствие, которых изменяются реально действующие физические параметры и коэффициенты влияния и из-за чего возникает дополнительная погрешность.

5. Погрешности изменяющиеся во времени.

- снижение упругости,

- износ деталей и вызываемое с этим изменение размеров преобразовательных элементов,

- потеря эмиссии электронными приборами,

- изменение сопротивлений и емкостей.

Процессы, связанные с износом и старением. Проектируемое измеряемое устройство должно обладать ”запасом точности ” обеспечивающим работоспособность прибора после заданного срока эксплуатации.

При приемке приборов на заводе изготовителе предусматривается запас точности 40-50% предельной погрешности, т.е. нормы приемки ужесточают в 1,6-2 раза по сравнению со стандартами.

В некоторых случаях предусматриваются две нормы точности на приемку нового прибора и на допустимую погрешность к концу срока эксплуатации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66407. ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЛИЧИНИ) 170.5 KB
  Зокрема проблеми функціонування інституту адвокатури а також права і обов’язки адвокатів відображено у законі України Про адвокатуру від 19 грудня 1992 р. постанові Кабміну Про порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави від 14 травня 1999 р.
66408. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ (1917-1920 рр.) 168 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи полягає у дослідженні культурних процесів в Україні часів Визвольних змагань як результату громадської активності українських діячів культури визначенні ролі і місця в культурному будівництві громадських об’єднань...
66409. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 165 KB
  Актуальність теми. Вирішальна роль у протидії протиправним вчинкам належить державі, яка має спеціальний апарат примусу. Правові норми визначають, в яких випадках публічні органи управління можуть застосовувати заходи адміністративного припинення...
66410. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ ҐРУНТУ ГРЕЙФЕРНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ 2.65 MB
  Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності процесів розробки ґрунту грейферними робочими органами за рахунок оснащення їх центральним гвинтовим якорем. Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: дослідити закономірності процесу...
66411. ВПЛИВ СТЕНТУВАННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ ТА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА ПОДАЛЬШИЙ ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАННЯ 179.5 KB
  Підвищити ефективність лікування і контролю за перебігом ішемічної хвороби серця на підставі аналізу клінікофункціональних показників та оцінки якості життя пацієнтів до і після стентування коронарних артерій. Завдання дослідження: Дослідити поширеність факторів ризику ішемічної хвороби серця...
66412. АНТИКООПЕРАТИВНІСТЬ ПРИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННІ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК І ДНК У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ 473 KB
  Енгельгардта РАН старший науковий співробітник відділу ДНКбілкових взаємодій м. Низькомолекулярні біологічно активні сполуки БАС що виявляють свою медикобіологічну дію шляхом зв’язування з ДНК є однією з найбільш перспективних груп лікарських препаратів які застосовуються...
66413. СУФІЗМ ТА ІСЛАМІЗМ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 175 KB
  Вивчення суфізму що репрезентує традиційні ісламські цінності й водночас є впливовою течією ісламу та ісламізму який є яскравим політичним феноменом сучасності дозволить спрогнозувати тенденції розвитку української умми та попередити або мінімізувати можливі проблеми...
66414. Формування технологічних маршрутів у аерокосмічному виробництві на основі інформаційного аналізу функціональних взаємозв’язків у виробничій системі 6.02 MB
  Серед першочергових заходів технологічного характеру відзначимо необхідність удосконалення процесів технологічної підготовки виробництва ТПВ як основного етапу що забезпечує успішний випуск нової продукції. Незважаючи на широке розроблення методів ТПВ у тому числі й автоматизованих до цього часу...
66415. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КРИМУ 168.5 KB
  Проте питання підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до професійної діяльності в полікультурному просторі і зокрема у полікультурному середовищі Криму не знайшли свого висвітлення в науковопедагогічних дослідженнях.