20117

Методы размерного точностного синтеза.

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Основная задача: выбор номинальных параметров измерительной цепи по критерию min теоретической погрешности. С точки зрения min погрешности существуют 3 категории ИУ: Устройство которые должны иметь min погрешность только при определенном значении входного сигнала. Для них min погрешность – это min наклон погрешности Все остальные ИУ у которых при любом значении входного сигнала одинакова неприятна теоретическая погрешность. Min погрешность для них – min модуля максимума погрешности.

Русский

2013-07-25

104.5 KB

5 чел.

Методы размерного точностного синтеза.

Основная задача: выбор номинальных параметров измерительной цепи по критерию min теоретической погрешности. С точки зрения min погрешности существуют 3 категории ИУ:

  1.  Устройство, которые должны иметь min погрешность только при определенном значении входного сигнала.
  2.  Интегрирующие и суммирующие ИУ, которые накапливают показания.

    Для них min погрешность – это min наклон погрешности

  1.  Все остальные ИУ, у которых при любом значении входного сигнала, одинакова неприятна теоретическая погрешность. Сюда относится большинство измерительных приборов. Min погрешность для них – min модуля максимума погрешности.

Существуют 3 метода размерного точностного синтеза:

  1.  Метод интерполирования
  2.  Метод квадратичного приближения
  3.  Метод наилучшего равномерного приближения

  1.  Метод интерполирования.

Номинальное значение параметров измерительной цепи отыскиваются из условия =0 теоретической погрешности при определения значения входного сигнала, названных узлами интерполирования.

Пусть I1, I2…Ik – узлы.

      I=1…n,   n>k

Для дальнейшего синтеза оставляют те значения параметров, которые достаточно легко поддаются регулировке.

  1.  Метод квадратичного приближения

Номинальное значение параметров измерительной цепи выбираются из условия min средне квадратической погрешностиМесто для формулы.

Многочлен степени n, который по сравнению с другими многочленами этой степени, имеет номинальное СКО от 0, это полином Ленсандра типа Fn(x). Эта функция точно отвечает условию:

  1.  Метод наилучшего равномерного приближения

В этом методе параметры измерительной цепи отыскиваются из условия min  модуля max теоретической погрешности:

 

Для решения этой задачи используются специальные полиномы Чебышева, которые на заданном диапазоне аргументы имеют наименьшее отклонение от 0

Pn(x)→[-1;1]

Rn(x) →[0;1]

Q2k(x) →[-1;1]


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62811. Загальне поняття про дієслово. Звязок дієслова з іменником у реченні 33.84 KB
  Мета: формування в учнів поняття про дієслово на основі істотних ознак питання значення роль у реченні; вчити розпізнавати дієслова за питаннями; розвивати усне і писемне мовлення; виховувати повагу до людей праці.
62813. Путешествие в страну математики 22.14 KB
  Цель: Развивать познавательные способности детей, расширять кругозор. Воспитывать любовь к математике. Оборудование: жетончики, жетончики с улыбочками, презентация.
62815. Технологія створення банку ідей і пропозицій 20.14 KB
  Мета: засвоєння знань про сутність творчості зміст та технологію створення банку ідей; формування вмінь створювати банк ідей передбачуваних об’єктів проектування. Повідомлення теми мети завдань уроку Учитель записує на дошці тему уроку...
62816. Що можна робити з інформацією. Робота з графічним редактором Paint 56.44 KB
  Мета уроку: закріпити поняття інформація, з’ясувати, якою буває інформація; ознайомити учнів з тим, як людина сприймає інформацію; навчити використовувати палітру кольорів, панель інструментів програми Раіnt, встановлювати основний колір та колір фону,
62817. Багатогранний образ жінки-матері в Шевченкових поемах “Катерина”, “Наймичка”, “Марія” 27.26 KB
  Розвивальна: розвивати аналітико-синтетичне мислення і мовленнєву культуру учнів; виховна: виховувати шанобливе ставлення до жінки, матері; почуття доброти, милосердя, совісті. Обладнання: портрет Т. Шевченка, репродукції картин Касіяна до творів...
62818. Проза 1960-1990рр. XX ст. Історична романістика (Ю. Мушкетик, П. Загребельний, В. Шевчук). «Химерна проза» ( В. Шевчук). Еміграційна література (В. Барка, «Жовтий князь») 25.95 KB
  Це були роки великих збурень і духовних пошуків спричинених лібералізацією що вилилось у нестримне оновлення мистецтва авангардизм у літературі живописі скульптМолоде покоління письменників почало орієнтуватися не на сучасних їм класиків соціалістичного реалізму...
62819. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Задача на суму двох добутків 16.93 KB
  Чи можемо ми дізнатися скільки тканини було у двох сувоях разом Якою дією Чи зможемо дізнатися скільки всього було тканини в майстерні Як про це дізнатися Скільки метрів тканини витрачали на одну занавіску...