20117

Методы размерного точностного синтеза.

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Основная задача: выбор номинальных параметров измерительной цепи по критерию min теоретической погрешности. С точки зрения min погрешности существуют 3 категории ИУ: Устройство которые должны иметь min погрешность только при определенном значении входного сигнала. Для них min погрешность – это min наклон погрешности Все остальные ИУ у которых при любом значении входного сигнала одинакова неприятна теоретическая погрешность. Min погрешность для них – min модуля максимума погрешности.

Русский

2013-07-25

104.5 KB

5 чел.

Методы размерного точностного синтеза.

Основная задача: выбор номинальных параметров измерительной цепи по критерию min теоретической погрешности. С точки зрения min погрешности существуют 3 категории ИУ:

  1.  Устройство, которые должны иметь min погрешность только при определенном значении входного сигнала.
  2.  Интегрирующие и суммирующие ИУ, которые накапливают показания.

    Для них min погрешность – это min наклон погрешности

  1.  Все остальные ИУ, у которых при любом значении входного сигнала, одинакова неприятна теоретическая погрешность. Сюда относится большинство измерительных приборов. Min погрешность для них – min модуля максимума погрешности.

Существуют 3 метода размерного точностного синтеза:

  1.  Метод интерполирования
  2.  Метод квадратичного приближения
  3.  Метод наилучшего равномерного приближения

  1.  Метод интерполирования.

Номинальное значение параметров измерительной цепи отыскиваются из условия =0 теоретической погрешности при определения значения входного сигнала, названных узлами интерполирования.

Пусть I1, I2…Ik – узлы.

      I=1…n,   n>k

Для дальнейшего синтеза оставляют те значения параметров, которые достаточно легко поддаются регулировке.

  1.  Метод квадратичного приближения

Номинальное значение параметров измерительной цепи выбираются из условия min средне квадратической погрешностиМесто для формулы.

Многочлен степени n, который по сравнению с другими многочленами этой степени, имеет номинальное СКО от 0, это полином Ленсандра типа Fn(x). Эта функция точно отвечает условию:

  1.  Метод наилучшего равномерного приближения

В этом методе параметры измерительной цепи отыскиваются из условия min  модуля max теоретической погрешности:

 

Для решения этой задачи используются специальные полиномы Чебышева, которые на заданном диапазоне аргументы имеют наименьшее отклонение от 0

Pn(x)→[-1;1]

Rn(x) →[0;1]

Q2k(x) →[-1;1]


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65281. Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України 326 KB
  Мета оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші при зрошенні за рахунок покращення поживного режиму чорнозему південного шляхом установлення оптимальних доз строків та способів внесення азотних добрив для ефективнішого використання азоту рослинами підвищення врожаю...
65282. Удосконалення електрогідравлічних установок з ємнісними накопичувачами енергії для забезпечення їх багатофункціональності 200.5 KB
  Метою досліджень є створення енергетичних установок і комплексів для здійснення електрогідравлічних процесів, що забезпечують ефективну та високопродуктивну роботу в різних галузях промисловості.
65283. Наукові основи об’єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин 413.5 KB
  Науково-технічні розробки останнього десятиліття розширили теоретичні і прикладні аспекти способів друкування книжково-журнальної, рекламної та етикетко-пакувальної продукції. Але, не дивлячись на прогрес у проектуванні...
65285. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ОЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ ТА ХІМЗАХИСТУ РОСЛИН 1.5 MB
  Стосовно ґрунтових препаратів таким методом є стрічкове внутрішньоґрунтове внесення. Таким чином розробка екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин є актуальною науковоприкладною проблемою...
65286. Підвищення продуктивності роботи тягодуттьового обладнання котельних установок на основі нових критеріїв проектування 164 KB
  Відповідно до поставленої мети сформульовані наступні задачі: проаналізувати існуючі способи підвищення продуктивності роботи тягодуттьових машин і аеродинамічних систем; провести дослідження впливу неактивних зон у типових елементах...
65287. ФОРМУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ШАРІВ З УЛЬТРАДИСПЕРСНОЮ ЛИТОЮ СТРУКТУРОЮ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЯХ ПОВЕРХНЕВОЮ ПЛАЗМОВОЮ ОБРОБКОЮ 1.26 MB
  Проте останнім часом все більша увага дослідників приділяється розробці нових технологій поверхневої модифікації з отриманням шарів з ультратонкою литою структурою при оплавленні сталей і сплавів ВКДН.
65288. Експериментальне дослідження просторово-часових характеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оптимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем 982 KB
  Проблема забезпечення безпечного судноводіння в умовах обмеженої видимості й у складних метеоумовах належить до однієї з найбільш затребуваних завдань сучасної навігації. При цьому використанню радіолокаційних засобів немає альтернатив, тому що виявлення...
65289. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління 845 KB
  Сучасний розвиток промисловості характеризується зростанням вимог до інформаційного забезпечення інтеґрованого організаційно-адміністративного управління на верхньому рівні ієрархії та жорсткими вимогами...