20121

Классификация средств измерений линейных и угловых величин

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Средства измерения техническое средство предназначенное для количественной оценеи измеряемых величин длина угол и имеюшее нормированные метрологические свойства. Измерительные приборы средства измерения предназначен ные для выработки сигнала измерительной информации в форме доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По физическому принципу действия приборы для измерения длин и углов подразделяют на: Механические; Оптико механические; Оптические; Пневматическиеэлектрические; Электронные; Опто электронные. По назначению...

Русский

2013-07-25

24.5 KB

66 чел.

  1.  Классификация средств измерений линейных и угловых величин.

Средства измерения – техническое средство, предназначенное для количественной оценеи измеряемых величин (длина, угол) и имеюшее нормированные метрологические свойства.

Измерительные приборы- средства измерения, предназначен ные для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По физическому принципу действия приборы для измерения длин и углов подразделяют на:

Механические;

Оптико- механические;

Оптические;

Пневматические
электрические;

Электронные;

Опто- электронные.

По назначению приборы для измерения длин и углов бывают:

Общего( универсального) назначения;

Специального назначения.

В зависимости от количества координат измеряемой детали, которое прибор может оценить без переустановки детали, приборы бывают:

Однокоординатные;

Двухкоординатные;

Трехкоординатные;

Четырехкоординатные.

В зависимости от меры( опорного сигнала), воспроизводя-щей одно или несколько известных значений данной величины, приборы для измерения длин и угдов подразделяются на:

Приборы, основанные на принципе сравнения с однозначными мерами, которые воспроизводят одно определенное значение( плоскопараллельные меры, концевые меры длины, угловая мера- плитка, образцовые детали);

Приборы, основанные на принципе сравнения с многозначными мерами, которые воспроизводят ряд значений величин между определенными пределами( измерительная линейка, шкала, разделенная на миллиметры или доли миллиметра; угловой лимб).

Конструктивные элементы приборов для измерения длин и углов определяются приемами использования самих средств измерения и характеризуются:

1.базированием измеряемого обьекта( базирующий элемент) относительно средства измерения( столы приборов, призмы, центра, пятки и губки штангенциркуля и микрометра).

2.Характером измеряемого контакта( чувствительным элементом) между измерительным средством и обьектом измерения( точечное, линейное, бесконтактное).

3.Типом отчетного устройства (визуальное ОУ – шкалы, цифры и сигналы или регистрирующие ОУ –самопишущие, цифропеча-тающие, координирующие).

4.Способом использования результатов измерений (с дополнительным вычислением вручную или с помощью ЭВМ или без них.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36110. Організація діяльності (галузева). КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 254.69 KB
  Концепція сучасної організаційної функції 5 ЗМ 1 Зміст організаційної функції в менеджменті 5 ЗМ 2 Цілі та стратегії господарської діяльності основа побудови організації 24 ЗМ 3 Проектування організаційної структури 55 М 2 Організація виробничих процесів на підприємствах 79 ЗМ 4 Організація основного виробництва 79 Перелік використаних джерел 97 ВСТУП В курсі €œОрганізація діяльності€ вивчаються конкретні економічні механізми принципи організації підприємницької діяльності функціонування виробничих...
36111. ПАХВ. Курс лекцій 1.54 MB
  Вивід і аналіз диференціального рівняння статики рідини Рівняння Ейлера. Вивід основного рівняння гідростатики. Випадки практичного використання основного рівняння гідростатики. Рівняння нерозривності та суцільність потоку.
36112. Конспект лекцій із педагогічної психології 1.74 MB
  Закономірності інтелектуального і особистісного розвитку дитини як субєкта навчальної діяльності організовуваної і керованої педагогом в різнихумоах освітнього процесу Зимняя І. Завдання Вивчення психологічних основ діяльності педагога. Вивчення фактів механізмів закономірностей розвиваючого навчання Визначення закономірностей умов критеріїв засвоєнь знанб формування операційного складу діяльності на основі процесц вирішення завдань Визначення психологічних основ діагностики рівня і якості засвоєння та співвідношення з освітніми...
36113. Планування діяльності підприємства. Планологія як наука про планування 1.33 MB
  Процес планування діяльності підприємств має багато складових: виробництво реалізація продукції її собівартість забезпеченість трудовими матеріальними і фінансовими ресурсами фінансові результати роботи фінансовий стан підприємства його інвестиційна діяльність. У практиці традиційного технікоекономічного планування на вітчизняних підприємствах такі пофакторні розрахунки завжди супроводжували розробку планів із підвищення продуктивності праці і зниження витрат на виробництво продукції. Враховуючи і те що підприємствам які працюють в...
36114. Бюджетна система України 363 KB
  Сутність призначення і роль бюджету держави. Роль бюджету у фінансовокредитному механізмі. Основним джерелом формування бюджету держави є ВВП. Роль і місце бюджету в суспільстві визначається фінансовою моделлю країни.
36115. Проект реконструкції булочного цеху ТзОВ «Хліб Трейд»(з використанням прискорених способів тісто приготування) 976.5 KB
  Темою дипломного проекту передбачено технічне переоснащення пекарні «ТзОВ Трейд» з установкою лінії виробництва хліба. На лінії № 1 виробляється хліб дніпровський, на лінії № 2 – батони канапкові. В результаті реконструкції тістомісильні машини Стандарт замінені на двошвидкісні тістомісильні машини Прима 160А, що покращить реологічні властивості тіста, прискорить дозрівання тіста і скоротить технологічний процес приготування виробів
36116. Конспект лекцій по Інформатиці 932.5 KB
  Для позначення програмних засобів під якими розуміється сукупність всіх програм використовуваних компютерами і область діяльності по їхньому створенню й застосуванню використається слово Software буквально мякі вироби що підкреслює рівнозначність самої машини й програмного забезпечення а також здатність програмного забезпечення модифікуватися пристосовуватися й розвиватися. Для позначення частини інформатики повязаної з розробкою алгоритмів і вивченням методів і прийомів їхньої побудови застосовують термін Braіnware англ. А...
36117. Технології. Курс лекцій 3.43 MB
  ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ЛЕКЦІЯ 1. Основні ознаки проектної діяльності. Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця створення архітектурних споруд чи художніх творів це прояв творчості і водночас це проектування у певній галузі людської діяльності.
36118. Теория ймовірностей та математична статистика 3.77 MB
  Числові характеристики вибіркового розподілу. Значення функції щільністі нормального розподілу. Функція розподілу нормального закону. Квантилі розподілу Стьюдента.