20121

Классификация средств измерений линейных и угловых величин

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Средства измерения техническое средство предназначенное для количественной оценеи измеряемых величин длина угол и имеюшее нормированные метрологические свойства. Измерительные приборы средства измерения предназначен ные для выработки сигнала измерительной информации в форме доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По физическому принципу действия приборы для измерения длин и углов подразделяют на: Механические; Оптико механические; Оптические; Пневматическиеэлектрические; Электронные; Опто электронные. По назначению...

Русский

2013-07-25

24.5 KB

78 чел.

  1.  Классификация средств измерений линейных и угловых величин.

Средства измерения – техническое средство, предназначенное для количественной оценеи измеряемых величин (длина, угол) и имеюшее нормированные метрологические свойства.

Измерительные приборы- средства измерения, предназначен ные для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. По физическому принципу действия приборы для измерения длин и углов подразделяют на:

Механические;

Оптико- механические;

Оптические;

Пневматические
электрические;

Электронные;

Опто- электронные.

По назначению приборы для измерения длин и углов бывают:

Общего( универсального) назначения;

Специального назначения.

В зависимости от количества координат измеряемой детали, которое прибор может оценить без переустановки детали, приборы бывают:

Однокоординатные;

Двухкоординатные;

Трехкоординатные;

Четырехкоординатные.

В зависимости от меры( опорного сигнала), воспроизводя-щей одно или несколько известных значений данной величины, приборы для измерения длин и угдов подразделяются на:

Приборы, основанные на принципе сравнения с однозначными мерами, которые воспроизводят одно определенное значение( плоскопараллельные меры, концевые меры длины, угловая мера- плитка, образцовые детали);

Приборы, основанные на принципе сравнения с многозначными мерами, которые воспроизводят ряд значений величин между определенными пределами( измерительная линейка, шкала, разделенная на миллиметры или доли миллиметра; угловой лимб).

Конструктивные элементы приборов для измерения длин и углов определяются приемами использования самих средств измерения и характеризуются:

1.базированием измеряемого обьекта( базирующий элемент) относительно средства измерения( столы приборов, призмы, центра, пятки и губки штангенциркуля и микрометра).

2.Характером измеряемого контакта( чувствительным элементом) между измерительным средством и обьектом измерения( точечное, линейное, бесконтактное).

3.Типом отчетного устройства (визуальное ОУ – шкалы, цифры и сигналы или регистрирующие ОУ –самопишущие, цифропеча-тающие, координирующие).

4.Способом использования результатов измерений (с дополнительным вычислением вручную или с помощью ЭВМ или без них.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65270. НОВІТНІ БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 135 KB
  Виникає потреба осмислити потужні можливості та ризики які повязані з такими практиками. В їх системі особлива роль належить новітнім біотехнологічним практикам які виникли в галузі сучасної фундаментальної науки досить широко використовуються в житті людини змінюючи його.
65271. Ефективність використання селену і марганцю в складі преміксів для молодняку свиней у зоні Вінницького Прибужжя Лісостепу України 257.5 KB
  Маючи в адміністративному районі області регіоні підприємство або лінію з виробництва преміксів потужність якої становитиме 1 від загального виготовлення комбікормів можна за рахунок місцевих сировинних ресурсів забезпечити повноцінну і збалансовану годівлю сільськогосподарських тварин у тому числі свиней.
65272. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 224.5 KB
  Реформування адміністративного права є одним з найважливіших завдань у сфері вітчизняного права над вирішенням якого працюють ученіадміністративісти представники органів законодавчої виконавчої та судової гілок влади громадськість.
65273. Розроблення двошарових композиційних електрохімічних покриттів системи Ni–B–Cr для підвищення зносо- та корозійної тривкості виробів з вуглецевих сталей 6.65 MB
  Для поверхневого захисту виробів надання їм декоративного вигляду чи певних функціональних властивостей у промисловості широко використовують гальванічні покриття нікелем хромом їх сплавами і багатошаровими композиціями цих металів.
65274. Забезпечення мікротопографії кілець роликопідшипників на основі зміцнювально-вигладжувальної технології 188.5 KB
  Методи механічного оброблення різанням дають можливість варіювати параметрами шорсткості оброблюваних поверхонь в порівняно вузьких межах. Оброблення на основі ППД застосовується для підвищення втомної міцності зносостійкості поверхонь тертя контактної міцності...
65275. МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ БЕЗДРОТОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ З КЕРОВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ КАНАЛЬНОГО РІВНЯ 5.76 MB
  Розвиток і широке поширення локальних і корпоративних комп'ютерних мереж для інформаційних систем різного призначення вимагає постійного вдосконалювання мережних технологій. Проблеми використання комп'ютерних мереж пов'язані з перевищенням строків і бюджету...
65276. СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНИЦЬКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ (СЕРЕДИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) 188 KB
  За умов бездержавності та жорсткого колоніального гніту Російської та Австро-Угорської імперій представники народницької історіографії концентрували увагу на соціально-економічному та культурному становищі народних мас.
65277. Підвищення зносостійкості деталей наплавленням економолегованого титановмісного залізовуглецевого сплаву 609.5 KB
  Створення абразивостійкого сплаву шляхом застосування такої технології та компонентів які разом з ефективністю надання необхідних властивостей матеріалу не призводили б до суттєвого підвищення вартості є актуальною задачею.
65278. Математичне моделювання гідродинаміки двофазового потоку в умовах безперервного віброекстрагування 16.53 MB
  Розроблення нової високоефективної екстракційної апаратури на основі використання низькочастотних механічних коливань в повній мірі віддзеркалює один із основних актуальних напрямів удосконалення виробничої бази переробних галузей промисловості.