20125

Логометрическая схема соединения звеньев. Погрешность

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Логометрическая схема делителя тока. Логометрическая схема делителя напряжения. Эта схема удобна для включения низкоомных резистивных преобразователей.

Русский

2013-07-25

115.5 KB

3 чел.

Логометрическая схема соединения звеньев. Погрешность.

Применяют для исключения мультипликативной погрешности от нестабильности напряжения питания.

Логометрическая схема делителя тока.

Rk1, Rk2 – сопротивление катушки логометра. При линейной характеристике Rn в среднем положении движка потенциометра токи Ik1=Ik2. При перемещении движка меняется сопротивление плеч и сл-но меняются токи Ik1 и Ik2. Изменение токов ч\з участок потенциометра приводит к изменению степени его нагрева и сл-но локальной температурной погрешности, что может вызвать некоторую нелинейность характеристики схемы.

Логометрическая схема делителя напряжения.

Токи в катушках равны в среднем положении движка потенциометра. При суммарном сопротивлении (Rk1+Rk2)>Rn большем сопротивления преобразователя, последний работает в режиме холостого хода и при статических условиях находится в условиях термодинамичесеского равновесия. Эта схема удобна для включения низкоомных резистивных преобразователей.

Мостовая логометрическая схема включения резистивного преобразователя.

Схема находится в равновесии при R1=R2 и в среднем положении движка потенциометра. Резистор Rз состоит из медного участка Rз’ манганинового участка Rз” Подбором соотношения сопротевлений этих участков обеспечивает полную термокомпенсацию схемы для какой-то определенной температуры. Логометрические схемы позволяют компенсировать мультипликативную погрешность от нестабильности источника питания и частично температурную погрешность. При проектировании таких схем Rk=10Rn.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81692. Джерела та спонукальні сили соціального розвитку 23.68 KB
  Виділяють принаймні три джерела розвитку суспільства: природні фактори Монтеск’є Гумільов Вернадський матеріальне виробництво Маркс Ростоу Бжезинский зміни культурного життя та системи духовних цінностей Конт Сорокін. Насправді усі три фактори в єдності виступають джерелами розвитку суспільства. Окрім цього існує інший погляд який джерелами саморозвитку суспільства визначає: протиріччя між природною та культурною організаціями суспільні відносини та духовний потенціал суспільства.
81693. Культурно-історичний час і простір 22.69 KB
  Як форми руху матерії простір і час постають загальним «засобом організації» будь-якого обєкта дійсності: простір — у найзагальнішому плані — це форма сталості, збереження обєкта, його змісту; час — форма його розвитку, внутрішня міра його буття та самознищення. Доповнюючи один одного, простір і час функціонують як універсальна форма організації всієї різноманітності нескінченного світу
81694. Сутність ідеалістичної концепції буття 24.82 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81695. Поясніть матеріалістичну концепцію буття 25.1 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81696. Природа та структура пізнавального процесу 25.76 KB
  Пізнання процес цілеспрямованого активного відображення дійсності в свідомості людини зумовлений суспільноісторичною практикою людства. Він є предметом дослідження такого розділу філософії як теорія пізнання. Наука яка вивчає сутність знання закономірності його функціонування і розвитку називається теорією пізнання або гносеологією. Основною проблемою гносеології є проблема відносин...
81697. Чуттєве та раціональне та інтуїтивне пізнання 24.36 KB
  Чуттєве пізнання є безпосереднім результатом прямої взаємодії органів чуття субєкта з зовнішнім світом, хоча воно й опосередковане біологічною передісторією людини та її історичним розвитком. У цьому певне значення мають і предмети чуттєвого сприйняття, які в тій чи іншій мірі вже сформовані людською працею.
81698. Проблеми істини. Концепції істини філософія 27.52 KB
  Концепції істини філософія Метою пізнання є істина. Методи нанкового пізнання. Розглядаючи специфіку наукового пізнання слід охарактеризувати і основні методи які тут застосовуються. Метод наукового пізнання це спосіб побудови та обгрунтування системи наукових питань або сутність послідовність прийомів і операцій за допомогою яких здобувається нове знання.
81699. Проблема субстанції в історії філософії 22.51 KB
  Надалі починають розглядати субстанцію як особливе визначення Бога схоластика що веде до дуалізму філософське вчення яке вважало що матеріальні і духовні субстанції рівноправні душі і тіла. Проблема субстанції була поставлена в працях Декарта. Субстанцію як Єдине він роз\'єднав на дві самостійні субстанції: природу і мислення.
81700. Матеріальне буття та його форми: субституційний та реляційний підходи 19.31 KB
  Виходячи з цього сутність матеріального буття розкривається через поняття матерії та форм її існування. Матеріалісти античності ототожнювали її з першоосновою буття всіх речей останнім неподільним елементом дном за межами якого нічого не існує.