20127

Дифференциальный метод отыскания коэффициентов влияния

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Коэффициент влияния – это отношение изменения сигнала на выходе измерительного устройства к вызвавшей его первичной погрешности. Коэффициент влияния определяет долю влияния конкретной погрешности на суммарную. Ti = ðS ðqi Дифференциальный метод применяют для определения влияния отклонений различных составляющих величин на выходной сигнал математически выраженный через величины входящие в передаточную функцию.

Русский

2013-07-25

48 KB

1 чел.

PAGE  1

Дифференциальный метод отыскания коэффициентов влияния

.

Коэффициент влияния – это отношение изменения сигнала на выходе измерительного устройства к вызвавшей его первичной погрешности. Коэффициент влияния определяет долю влияния конкретной погрешности на суммарную.

Ti = ðSqi

Дифференциальный метод применяют для определения влияния отклонений различных составляющих величин на выходной сигнал, математически выраженный через величины, входящие в передаточную функцию.

 Коэффициент влияния отыскивается как частная производная градуировочной характеристики идеальной измерительной цепи по соответствующему параметру.

   S = f(si, qi) – градуировочная характеристика, приращение вх. сигнала.

  dS = (ðfq1)odq1 + (ðfq2)odq2 + ... +(ðfqi)odqi;  (1) – полная суммарная погрешность механизма состоящего из погрешностей отдельных звеньев.

ΔSΣ = (ðfqi)oΔqi,

ΔSΣ =TiΔqi,

где Δqi    - первичная погрешность

      (ðfqi)o - значит, что подсчитывают при номинальном значении параметров

Исходя из этого Ti = (ðSqi)o.

Т – коэффициент влияния определяет долю влияния конкретной погрешности на  суммарную погрешность.

Сущность дифференциального метода состоит в том, что составляется уравнение механизма. Затем дифференцируют его в частных производных, причем полученный полный дифференциал – это ошибка положения или перемещения механизма.

Пример:

Достоинства:

  1.  Дифференциальный метод является универсальным методом и пригоден для исследования измер. Цепей, состоящих из любых преобр. элементов.
  2.  Метод пригоден для исследования групп однородных цепей.
  3.  Метод самый точный из всех.

Недостатки:

  1.  Метод требует значение градуировочной характеристики.
  2.  С помощью метода нельзя отыскать коэф. влияния в «нулевых» параметрах (зазоры).

Указанные недостатки диффер. метода ограничивают его применение при исследовании сложных измерительных устройств, в которых существенное значение имеют погрешности формы кинематических элементов и их взаимное положение.

PAGE  

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47782. Закономірності зовнішньої форми кристалів 83.5 KB
  Поняття про кристали. У сучасній техніці кристали широко використовуються у радіотехніці електроніці автоматиці телемеханіці оптиці. Сьогодні у промислових умовах вирощують штучні кристали алмаз кварц напвпровідникові матеріали – германій кремній різноманітні сполуки.
47783. Теоретико-методологічні та історичні засади політології 815.5 KB
  у цьому ж коледжі створюється перша школа політичної науки що поклало початок активному формуванню в США системи політичних навчальних і наукових закладів.Моска публікує книгу Елементи політичної науки що дає підстави поширенню політичної науки у Європі з кінця ХІХ ст. Політика – це форма суспільної діяльності спрямована на здобуття використання підтримку і повалення політичної влади реалізацію інтересів особи соціальних груп на різних рівнях інститутів політичної системи. Об'єктами політики є всі явища політичного і суспільного життя...
47784. Курс лекцій. Основи охорони праці 528 KB
  Предмет і задачі курсу Охорона праці Місце в системі наук. Правові і організаційні питання охорони праці. Система законодавчих актів з охорони праці.
47785. Основи психологічної практики (практична психологія). Курс лекцій 130.5 KB
  сихологічна практика, натомість сприяє збагаченню індивідуального досвіду, змінює рівень свідомості й характер потреб, впливає на вибір цінностей, ставлення до соціальних норм. Для цього спершу слід упредметнити (уречевити), об’єктивувати психологічний зміст суб’єкта (людини). І тут постають два шляхи для реалізації цього завдання...
47786. Основи технологій в галузях народного господарства. Курс лекцій 739 KB
  Виробничі системи створюють для виготовлення необхідної продукції. Основні переваги – підвищення різноманітності та гнучкості виробництва на основі використання електродвигунів зростання якості продукції виробленої із сталі та інших метало продуктів стандартизація виробництва урбанізація. Основні переваги – масове виробництво серійної продукції з використанням конверсійних технологій стандартизація виробництва розселення людей у приміських зонах. Засвоєння технологічних основ виробництва різних видів продукції стану базових галузей...
47788. Основи технологій в галузях народного господарства 2.92 MB
  Ливарне виробництво Загальні відомості про ливарне виробництво Способи виготовлення відливок Контроль якості відливокСутність ливарного виробництва полягає у виготовлення деталі або заготовки шляхом заливання рідкого металу в ливарну форму порожнина якої за розмірами і конфігурацією відповідає готовій деталі. Технології ливарного виробництва забезпечують можливість: виготовлення деталей різної форми різної маси...
47789. Психологія і педагогіка вищої школи: предмет, завдання, методи 734.5 KB
  Психологія вищої школи вивчає закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта навчальнопрофесійної діяльності та закономірності науковопедагогічної діяльності викладача а також соціальнопсихологічні особливості професійнопедагогічного спілкування та взаємин викладачів і студентів. До найважливіших практичних завдань психології вищої школи в період реформування вищої освіти в Україні належать: розробка наукової психологометодичної бази для контролю за процесом повноцінністю змісту та умовами психічного розвитку студентів їх...
47790. СКЛАДАННЯ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.37 MB
  Окремі заняття по розділу 3 та 4 другої частини предмету доцільно проводити в цехах підприємства звертаючи увагу на аналіз економічної ефективності технологічних процесів складання вузлів. Вивчивши предмет студенти повинні знати особливості складання основних вузлів двигуна основні питання загального складання двигунів особливості технологічних процесів вміти...