20129

Отыскание коэффициентов влияния методом фиктивной нагрузки

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Суть метода: исследуемый механизм нагружается единичной фиктивной нагрузкой причем эта нагрузка прикладывается к выходному ведомому звену механизма таким образом чтобы она увеличивала значение вых. В качестве единичной фиктивной нагрузки принимается сила Φ если звено движется поступательно или же единичный фиктивный момент М если звено вращается. Где Fi проецируемые реакции от действующей фиктивной нагрузки или приравненных действующих первичных погрешностей.

Русский

2013-07-25

72.5 KB

1 чел.

PAGE  1

Отыскание коэффициентов влияния методом фиктивной нагрузки.

Предложен доцентом Любатовым, используется для исследования механизмов.

Суть метода: исследуемый механизм нагружается  единичной фиктивной нагрузкой, причем эта нагрузка прикладывается к выходному ( ведомому) звену механизма таким образом, чтобы она увеличивала значение вых. сигнала. В качестве единичной фиктивной нагрузки принимается сила Φ, если звено движется поступательно, или же единичный фиктивный момент М, если звено вращается.

Метод базируется на  теореме о сумме возможных работ (принципе Д’Аламбера): сумма возможных работ на бесконечно малых перемещений для механизма, находящегося  покое, равняется нулю.

В качестве возможных перемещений используются первичные погрешности.

,

Где Fi – проецируемые реакции от действующей фиктивной нагрузки или приравненных действующих первичных погрешностей.

Т.к. , то ,

Т.е. коэфф. влияния есть проекция реакции от единичной фиктивной нагрузки, взятый с противоположным знаком.

Пример:

В нашем примере имеются четыре погрешности:

r,

l, - погрешность звена l,

a,

S – погрешность вх. звена

Задача сводится к определению проекции сил реакции на соответствующее направление погрешности. Внешняя сила, возникающая в т.А:  Строим треугольник сил в точке А.

Из этого треугольника можно найти:

, отсюда   

- знак «-» используется, потому что направление проекции реакции силы противоположно направлению действия погрешности.

Строим треугольник сил в точке В:

Из этого треугольника можно найти:

      ,

отсюда          

, отсюда          .

Недостатком является то, что метод разработан и применим только для исследования механизмов. Достоинства: нет необходимости в градуировочной характеристике и преобразованном механизме. Метод пригоден как для исследования единичного экземпляра, так и для группы однородных механизмов. Данный метод является наиболее быстрым методом

PAGE  

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78435. ПОСТРОЕНИЕ СОВОКУПНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 1.88 MB
  Объект исследования - алгоритмы, обеспечивающие построение совокупного трехмерного объекта на основе пересечения двух других трехмерных объектов. Цель работы – построение такого алгоритма, разработка динамически подключаемой библиотеки, демонстрирующей работу алгоритма
78436. ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУТАЦІЙНИХ ПОЛІВ ТИПІВ Ч - Ч ТА «Ч-П-Ч» СИСТЕМИ МТ-20/25 643.5 KB
  Пристрій маркування комутаційного поля станції, призначений для організації з’єднувального тракту в комутаційному полі. Керує входами і виходами часових і просторових комутаторів та забезпечує комутацію каналів та ліній. В якості пристрою керування використовується мікропроцесор.
78437. Дослідження цифрового комутаційного поля (SN) системи EWSD 402.5 KB
  Мета роботи: Вивчити принципи побудови зєднувальних шляхів в ЦКП системи EWSD.1 У процесі самопідготовки вивчити призначення апаратних засобів ЦСК EWSD.2 Ознайомитися з варіантами побудови КП ЦСК EWSD.
78438. Цифрова система комутації EWSD 229.5 KB
  Цифровая электронная коммутационная система EWSD. Цифровая станция EWSD: Учебное пособие по курсу Системы коммутации для студ. План лекції Структура системи EWSD.
78439. Цифрова система комутації Alcatel 1000 E-10 862.5 KB
  Ця система побудована на відкритій архітектурі, в якій функції розділені між програмними та апаратними модулями, що зв’язані жорстко визначеними інтерфейсами. Програмні та апаратні модулі повністю незалежні один від одного.
78440. Цифрова система комутації МТ-20/25 162 KB
  Для звязку з різними АТС та вузлами необхідні спеціальні комплекти зєднувальних ліній. В АТСЕ типу МТ20 25 можуть включатися наступні типи ліній: абонентські лінії; лінії таксофонів міських і міжміських; зєднувальні лінії з установчо-виробничими АТС УВАТС; лінії від кабінних комутаторів міжміських переговорних пунктів із серійним шуканням по вихідному звязку; зєднувальні лінії з іншими АТС які існують на мережі. В АТСЕ забезпечується автоматична перевірка всього обладнання вимірювання електричних параметрів...
78441. Гасіння пожеж у театрально-видовищних установах 93.5 KB
  Особливості гасіння пожежі в сценічній частині. Особливості гасіння пожежі в глядацькому залі. ВСТУП Гасіння пожеж у видовищних установах повязане з необхідністю проведення рятувальних робіт особливо під час вистав.
78442. Гасіння пожеж у дитячих дошкільних та навчальних закладах 72 KB
  Особливості розвитку пожежі у дитячих та навчальних закладах. Гасіння пожеж у дитячих дошкільних та навчальних закладах. Будівлі шкіл шкілінтернатів та інших навчальних закладів будують з неспалимих матеріалів і П ступенів вогнестійкості висотою 35 поверхів.
78443. Гасіння пожеж у лікувальних закладах 75 KB
  Оперативнотактична характеристика лікувальних закладів Обстановка на пожежах у лікарнях зумовлюється конструкційними особливостями плануванням та ступенем вогнестійкості будівель горючим завантаженням а також наявністю великої кількості хворих людей різного віку їх фізичного та психічного стану. У багатоповерхових будівлях та будівлях підвищеної етажності влаштовують сходоволіфтові вузли де експлуатуються не тільки пасажирські ліфти але й ліфти для перевозу хворих на ношах операційних столах та возиках. На поверхах розміщуються...