20134

Основные понятия и определения теории надежности

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

К общим понятиям отнся: работоспть отказ наработка резервирование неисправность. Работоспть – это состояние изд. из работоспго состя в неработоспное. Безотказность – это свво изделия сохранять свою работоспть в течении заданного времени без вынужденных перерывов.

Русский

2013-07-25

26 KB

7 чел.

илет №3

Основные понятия и определения теории надежности.

В наст. время в РБ действует ГОСТ «Осн. понятия и опред-я». Он содержит 24 термина по надеж-ти, общих для разных отраслей техники, без кот. невозможно было взаимопонимание спец-тов разл. профиля.

Все термины можно разделить на 3 гр.:

  1.  Общие понятия (5 шт.)
  2.  Свойства (5 шт.)
  3.  Показатели (14 шт.)
  4.  К общим понятиям отн-ся: работосп-ть, отказ, наработка, резервирование, неисправность.

Работосп-ть – это состояние изд., когда оно способно выполнять свои осн. функции.

Отказ – переход изд. из работосп-го сост-я в неработосп-ное.

Наработка – продолж-ть работы изд. в часах, хар-щие длит-ть работы изд.(число циклов- наработка приборов)

  1.  К св-вам отн-ся: надеж-ть, долговечность, ремонтопригод-ть, сохраняемость.

Безотказность – это св-во изделия сохранять свою работосп-ть в течении заданного времени без вынужденных перерывов.

Сохраняемость – это св-во изд. сохранять свою безотказн-ть и работосп-ть в опред. условиях хранения и транспортир-ки.

Ремонтопригодность – приспособленность изд. к восстановлению его работосп-ти, путем предупреждения отказа.

Эти 3 св-ва опред-ют надеж-ть изделия . Осн. пок-лем надеж-ти явл. вероятность безотказности работы P(t)(она обяз-но < 1). Значение P(t) имеет смысл лишь при указании периода времени t, в течении кот. должно выполнятся условие безотказности работы прибора.

Безотказность работы прибора хар-ся и др. пок-лями: наработка на отказ Тф – среднее время работы  между отказами; интенсивность отказа λ – вероятн-ть отказа неремонтир-го изделия в ед. времени после данного момента времени t, при условии, что отказ до этого момента не возникнет; долговечность – способность изделия сохр-ть свою работосп-ть до предельного состояния (т.е время до капремонта либо весь период экспл-ции до морального износа).

Долговечность изделия зависит от долговечности всего изделия в целом (его элементов).

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65492. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 363.5 KB
  Одним із основних напрямків розвитку інформаційних технологій є територіально розподілене опрацювання даних в комп’ютерній мережі що пов’язано з необхідністю інтеграції розподілених...
65493. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Й ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛИСТОПАД 1918 – КВІТЕНЬ 1920 рр.) 173.5 KB
  Предметом дослідження є основні напрямки та форми двосторонніх відносин УНР і ЗУНР у політичній економічній і військовій сферах. Нижня межа обумовлена утворенням ЗУНР і початком протигетьманського повстання під проводом Директорії в Наддніпрянській Україні.
65494. Тепловий захист короткозамкненого ротора асинхронного електродвигуна на основі контролю параметрів поточного режиму 945 KB
  Основним типом машин змінного струму, що вживаються в електроприводі механізмів власних потреб електростанцій, а також механізмів промислових підприємств, є асинхронні електродвигуни (АЕД) з короткозамкненим ротором (КЗР).
65495. Церковно-адміністративна та громадсько-політична діяльність митрополита Антонія (Храповицького) в Харківській єпархії (травень 1914 – червень 1918 рр.) 201.5 KB
  Діяльність владики Антонія на посаді архієпископа а потім митрополита Харківського та Охтирського припала на буремні роки Першої світової війни Української національнодемократичної революції та громадянської війни.
65496. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи ti-si при гартуванні та відпуску 11.77 MB
  Розробка новітніх сплавів передусім ґрунтується на досягненнях фізичного матеріалознавства в основному на даних досліджень фазових і структурних перетворень та фізики міцності. Водночас можливості таких методів структурної інженерії як легування в області твердих розчинів пластична деформація і термічна...
65497. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 222.5 KB
  Основним завданням підготовки футболістів у змагальному періоді є збереження їх рухового й функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні індивідуального та командного рівня технікотактичної майстерності а також реалізація можливостей гравців у змаганнях...
65498. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗНОСІВ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ ЛОКОМОТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 718 KB
  Така ситуація визначає необхідність розгортання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт спрямованих на забезпечення надійності та довговічності в експлуатації основних агрегатів тепловозів головне місце серед яких належить локомотивним енергетичним установкам ЛЕУ.
65499. ПОЛІПШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНО ЗДАТНИХ АНТИПІРЕНІВ 605 KB
  За отриманими рівняннями регресії для нормованих значень факторів – концентрація МПФА і концентрація аддукт ДА – були побудовані поверхні відгуку рис. Установлено що при введенні 15 МПФА і 10 аддукта ДА від маси тканини зберігаються міцні характеристики тканин...
65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.