20134

Основные понятия и определения теории надежности

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

К общим понятиям отнся: работоспть отказ наработка резервирование неисправность. Работоспть это состояние изд. из работоспго состя в неработоспное. Безотказность это свво изделия сохранять свою работоспть в течении заданного времени без вынужденных перерывов.

Русский

2013-07-25

26 KB

7 чел.

илет №3

Основные понятия и определения теории надежности.

В наст. время в РБ действует ГОСТ «Осн. понятия и опред-я». Он содержит 24 термина по надеж-ти, общих для разных отраслей техники, без кот. невозможно было взаимопонимание спец-тов разл. профиля.

Все термины можно разделить на 3 гр.:

  1.  Общие понятия (5 шт.)
  2.  Свойства (5 шт.)
  3.  Показатели (14 шт.)
  4.  К общим понятиям отн-ся: работосп-ть, отказ, наработка, резервирование, неисправность.

Работосп-ть – это состояние изд., когда оно способно выполнять свои осн. функции.

Отказ – переход изд. из работосп-го сост-я в неработосп-ное.

Наработка – продолж-ть работы изд. в часах, хар-щие длит-ть работы изд.(число циклов- наработка приборов)

  1.  К св-вам отн-ся: надеж-ть, долговечность, ремонтопригод-ть, сохраняемость.

Безотказность – это св-во изделия сохранять свою работосп-ть в течении заданного времени без вынужденных перерывов.

Сохраняемость – это св-во изд. сохранять свою безотказн-ть и работосп-ть в опред. условиях хранения и транспортир-ки.

Ремонтопригодность – приспособленность изд. к восстановлению его работосп-ти, путем предупреждения отказа.

Эти 3 св-ва опред-ют надеж-ть изделия . Осн. пок-лем надеж-ти явл. вероятность безотказности работы P(t)(она обяз-но < 1). Значение P(t) имеет смысл лишь при указании периода времени t, в течении кот. должно выполнятся условие безотказности работы прибора.

Безотказность работы прибора хар-ся и др. пок-лями: наработка на отказ Тф – среднее время работы  между отказами; интенсивность отказа λ – вероятн-ть отказа неремонтир-го изделия в ед. времени после данного момента времени t, при условии, что отказ до этого момента не возникнет; долговечность – способность изделия сохр-ть свою работосп-ть до предельного состояния (т.е время до капремонта либо весь период экспл-ции до морального износа).

Долговечность изделия зависит от долговечности всего изделия в целом (его элементов).

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59218. Текст-опис за картиною. Сценарій проведення уроку 28.5 KB
  Передати функції контролю за написанням твору групам Розвивати спостережливість, зв’язне мовлення, уміння чітко висловлювати свої думки. Виховувати шанобливе ставлення до слова і любов до природи.
59219. Текст-опис за картиною В. Д. Поленова: Ставок, що заріс 32 KB
  Мета. Вчити змальовувати пейзажі за картиною та колективно складеним планом. Розвивати мову і спостережливість, збагачувати словниковий запас, розвивати уміння висловлювати свої думки та почуття.
59220. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в частці дістають нулі 27.5 KB
  Мета: Ознайомити учнів з випадком ділення, коли в середині або в кінці частки з’являються нулі. Продовжити роботу з формування в учнів уміння виконувати письмове ділення на одноцифрове число. Розвивати логіку мислення. Виховувати працелюбність.
59221. Тестирование аппаратно-программных средств ЭВМ 584.52 KB
  Цель работы – с помощью программного средства диагностики ЭВМ определить основные характеристики аппаратных и программных средств ЭВМ, выполнить анализ производительности ЭВМ.
59222. Г.Ібсен Ляльковий дім – соціально-психологічна драма. Показ шляху становлення особистості Нори 31.5 KB
  Мета уроку: розкрити суть соціально-психологічної драми Ляльковий дім зясувати основні проблеми особливості композиції драми дослідити як у пєсі розглядається проблема становлення особистості Нори і формувати вміння та навики аналізу драматичного твору з опорою на текст.
59223. Методика розвитку рухових костей у дітей шкільного віку 29 KB
  Мета. Виховувати любов до фізкультури та спорту: розвивати руховий апарат, фізичні уміння та навички, зміцнювати здоровя, виховувати почуття дружби, колективізму.
59224. Моя земля – земля моїх батьків 117 KB
  Сучасна епоха науковотехнічного прогресу характеризується насамперед прискореним розвитком системи наукових знань що дедалі більше розгалужуються поглиблюються і разом з тим взаємопроникають.
59226. Вивчення пісні Голосні звуки. Загальні поняття про готи, звуки. Музично-ритмічні вправи 37 KB
  Мета: Вивчити пісню Голосні звуки, дати загальне поняття про ноти, звуки, їх різновиди, виховувати любов до співу, розвивати музичний слух. Обладнання: музичний інструмент (баян), нотний зошит, сопілка, лото.