20135

Экономические показатели надежности

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

к длитти его эксплции. покль надежти Qи – стоимость изготя нового прибора Qэ – суммарные затраты на эксплцию и ремонт Тэ период целесообразной эксплции прибора. капиталовложений между сферой произва и сферой эксплции. Чем дешевле изделие тем больше затрат приходится на его эксплцию.

Русский

2013-07-25

35 KB

21 чел.

PAGE  1

Экономические показатели надежности.

Экон. пок-ли при оценке надеж-ти важны, т.к повышение безотказности приборов с одной стороны связано с дополн. материальными затратами, а с другой – уменьшение затрат на ремонт и обслуживание техники.

Критериями надежности с экон. точки зрения может служить сумма затрат, кот. связаны с изготовлением прибора отнесен. к длит-ти его экспл-ции.

, где Кэ – экон. пок-ль надеж-ти, Qи – стоимость изгот-я нового прибора, Qэ – суммарные затраты на экспл-цию и ремонт, Тэ- период целесообразной экспл-ции прибора.

Следует стремиться к минимальн. значению этого пок-ля за счет рацион. капиталовложений между сферой произ-ва и сферой экспл-ции. (Чем дешевле изделие, тем больше затрат приходится на его экспл-цию).

Соотношение между стоимостью изготовления и экспл-ции изд., хар-ся  коэффициентом экспл-ных издержек.

   - цена надежности.

Общие затраты: , где -постоян. затраты , кот. не зависят от требований надеж-ти,   - переменные затраты, обусловлен. требов. надежности.

Для прогнозирования затрат на повышение надеж-ти применяют метод сравнения с прототипами.

, где - цена надеж-ти прототипа, - наработка на отказ, - наработка проектируемого изделия, - эмпирич. пок-ль, хар-щий уровень прогрессивности произ-ва. (=0.5…1.5)

PAGE  

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59613. Сучасні технології навчання 81.5 KB
  Мета: повторити узагальнити та поглибити знання учнів про іменник удосконалювати вміння розпізнавати іменник серед інших частин мови формувати вміння добирати аргументи на доведення своєї думки розвивати...
59617. Сценарій мистецького заходу. Тарас Шевченко — художник 71.5 KB
  Читець. Здібності до малювання виявилися в нього ще з дитинства. У спогадах родини Шевченка є немало свідчень про те, що настінне народне малювання, вишивки будили в нього пристрасть до створення власних малюнків.
59618. Урок-екскурсія. Тиждень лісу 46.5 KB
  Для учнів 3–-4х класів Тиждень лісу Збереження природи є надзвичайно актуальним сьогодні а ліс це одне з основних джерел чистого повітря і наш годувальник. Тому пропоную провести восени тиждень лісу включивши такі дні...
59619. Тренувальні вправи. Складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення 44.5 KB
  Мета: удосконалювати уміння та навички у визначенні граматичних основ у частинах складного речення правильному інтонуванні складних речень вживанні розділових знаків між частинами складних речень; розвивати логічне мислення увагу мовлення естетичні почуття...
59620. Узагальнення вивченого про речення 31.5 KB
  Чому цей текст має таку назву Скільки в ньому речень У якому з них думка виражена одним словом Що ви уявляєте коли читаєте це речення Спишіть перші два речення. Зробіть перший висновок що таке речення слово або група слів.