20135

Экономические показатели надежности

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

к длитти его эксплции. покль надежти Qи – стоимость изготя нового прибора Qэ – суммарные затраты на эксплцию и ремонт Тэ период целесообразной эксплции прибора. капиталовложений между сферой произва и сферой эксплции. Чем дешевле изделие тем больше затрат приходится на его эксплцию.

Русский

2013-07-25

35 KB

21 чел.

PAGE  1

Экономические показатели надежности.

Экон. пок-ли при оценке надеж-ти важны, т.к повышение безотказности приборов с одной стороны связано с дополн. материальными затратами, а с другой – уменьшение затрат на ремонт и обслуживание техники.

Критериями надежности с экон. точки зрения может служить сумма затрат, кот. связаны с изготовлением прибора отнесен. к длит-ти его экспл-ции.

, где Кэ – экон. пок-ль надеж-ти, Qи – стоимость изгот-я нового прибора, Qэ – суммарные затраты на экспл-цию и ремонт, Тэ- период целесообразной экспл-ции прибора.

Следует стремиться к минимальн. значению этого пок-ля за счет рацион. капиталовложений между сферой произ-ва и сферой экспл-ции. (Чем дешевле изделие, тем больше затрат приходится на его экспл-цию).

Соотношение между стоимостью изготовления и экспл-ции изд., хар-ся  коэффициентом экспл-ных издержек.

   - цена надежности.

Общие затраты: , где -постоян. затраты , кот. не зависят от требований надеж-ти,   - переменные затраты, обусловлен. требов. надежности.

Для прогнозирования затрат на повышение надеж-ти применяют метод сравнения с прототипами.

, где - цена надеж-ти прототипа, - наработка на отказ, - наработка проектируемого изделия, - эмпирич. пок-ль, хар-щий уровень прогрессивности произ-ва. (=0.5…1.5)

PAGE  

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73372. Good health is above wealth 1.08 MB
  Мета: вдосконалювати навички аудіювання, усного мовлення; формувати навички вживання лексичних одиниць у граматичних структурах з дієсловом should, Present Simple; виховувати увагу, повагу до товаришів, інтерес до вивчення англійської мови.
73373. We cook dishes 1.07 MB
  The theme of our lesson is “We cook dishes”. Today we’ll speak about food, learn new words, discuss healthy and unhealthy food and your likes and dislikes in your eating habits. Then we’ll revise lexical and grammar material and finally you’ll teach us how to cook your favourite dishes.
73374. Використання сучасних педагогічних технологій контролю навчальних досягнень учнів на уроках української мови та літератури 2.44 MB
  План вступ; основна частина; висновки; список використаної літератури; Вступ Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне отримання вчителем об’єктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів.
73375. Уславлення мудрості, кмітливості людини в казці «Мудра дівчина» 275.1 KB
  Мета: Навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст казки Мудра дівчина з’ясувати її тему та ідею проаналізувати казку на прикладі головної героїні зрозуміти що таке мудрість. Сьогодні завдяки казці Мудра дівчина ми дізнаємось якою є мудра людина і як вона може користуватися своєю мудрістю.
73376. Народне уявлення про добро і зло в казці «Ох» 62.07 KB
  Без праці ми б не змогли пересуватися за допомогою літаків пароплавів машин а ходили би пішки та навіть голі бо не могли би пошити собі одягу. Існує багато прислів’їв та приказок які розповідають про важливість праці: Без труда нема плода Хочеш їсти калачі не сиди на печі та інші.
73377. Я маю багато іграшок 106.82 KB
  Повторити вивчений лексичний матеріал, формувати вміння ставити запитання What is this?, давати на нього відповідь; практикувати учнів у вживанні структур I have got a ball. And you? – I have got a ball too. Ознайомити з буквами англійського алфавіту Aa, Bb.
73378. Розвиток зв’язного мовлення. «З глибин моря дістають перлини, а з глибин книг — знання». Твір-роздум за прислів’ями 140.47 KB
  Навчальна: закріплювати навички правильно будувати текст-міркування, вчити розкривати абстрактно-загальні поняття. Виховна: виховувати людяність, гуманізм у стосунках, великодушність та самопожертву, скромність, бережливе ставлення до природи.
73379. «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?». Особливості поетичної мови Л. Глібова 135.01 KB
  Навчальна: проаналізувати програмні ліричні твори; визначити художні засоби, образність та особливості поетичної мови. Виховна: формувати шанобливе ставлення до поетичного слова. Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів.
73380. Література рідного краю. Микола Кирилович Возіянов. «Легенда про Харків» 83.38 KB
  Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; опрацювати ідейно-художній зміст твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів. Виховна: прищеплювати інтерес до літератури рідного краю.