202

Исследование многопозиционной фазовой модуляции

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Освоение основных принципов моделирования в среде MATLAB, знакомство с многопозиционными методами модуляции. Приобретение навыков по исследованию характеристик модулированного сигнала M-PSK.

Русский

2012-11-14

306.5 KB

69 чел.

ФГОБУ ВПО

СибГУТИ

Лабораторная работа №1

«Исследование многопозиционной фазовой модуляции»

Выполнила: ст. гр. РТ-84

Слатвицкая А.В.

Проверила:

Носкова Н.В.

Новосибирск 2012

1 Цель работы

 1.  Освоение основных принципов моделирования в среде MATLAB
  1.   Знакомство с многопозиционными методами модуляции
  2.  Приобретение навыков по исследованию характеристик модулированного сигнала M-PSK
 2.  Описание лабораторной установки
 •  Bernulli binary generator (Генератор  псевдослучайной последовательности)
 •  Modulator (Фазовый модулятор)
 •  Additive white gauss noise channel, AWGN channel (Канал с аддитивным белым Гауссовским шумом)
 •  Demodulator (Фазовый демодулятор)
 •  Счетчик ошибок
 •  Scope (Осциллограф)
 •  Spectrum scope (Спектроскоп)
 •  Scatter plot (Вектрограф)
 •  Дисплеи для отображения параметров модели
 •  Zero order hold (Блок задержки нулевого порядка)
 1.  Выполнение

Вектрограмма М=2

Сдвиг фазы:

Вектрограмма М=4

Сдвиг фазы:

Вектрограмма М=8

Сдвиг фазы:

Вектрограмма М=16

Сдвиг фазы:

Спектрограмма

М=2, полоса частот: 150 кГц

Спектрограмма

М=4, полоса частот: 90 кГц

Спектрограмма

М=8, полоса частот: 50 кГц

Зависимость полосы частот от позиционности модуляции F=f(M):

M

2

4

8

F,кГц

150

90

50

Вектрограммы при различных значениях отношения «сигнал/шум»:

М=8

Eb/No=10

Eb/No=20

“Monte Carlo”

Eb/No=0:4:20

2-PSK

4-PSK

8-PSK

16-PSK


Вывод:

Наибольшая информационная эффективность достигается при однополосной модуляции, однако значение обобщенного выигрыша для этого вида модуляции свидетельствует о том, что в системе отсутствует выигрыш по помехоустойчивости. Одноканальные системы ЧМ и ФИМ примерно равноценны. В этих системах, а также в цифровых системах с ИКМ, высокая помехоустойчивость может быть достигнута с помощью увеличения ширины спектра сигнала, т.е. за счет частотной избыточности. При больших индексах ФМ и ЧМ приближаются по помехоустойчивости к идеальной системе (выигрыш составляет десятки и сотни раз), но информационная эффективность таких систем мала (0,12 – 0,17) из-за большой частотной избыточности. Основными способами повышения эффективности передачи непрерывных сообщений являются устранение избыточности, статистическое уплотнение и применение цифровых видов модуляции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52486. In der Deutschstunde 119.5 KB
  Wie geht’s Seid ihr guter Lune Die Schüler ntworten. L: Wir beginnen mit den Rätselerzählungen die ihr zu Huse geschrieben hbt. Die Schüler hören und rten ws für eine Stunde ds ist. Sch 1: In dieser Stunde turnen wir n den Ringen springen hoch lufen um die Wette spielen Fußbll.
52487. Розв’язування текстових задач, зокрема комбінаторних 43 KB
  Систематизувати й поглибити знання учнів шляхом розв’язування текстових задач, що потребують використання залежностей між величинами; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів; виховувати інтерес до математики, взаємодовіру, посилювати міжпредметну інтеграцію
52488. Функції психодіагностики в навчально-виховному процесі 146.5 KB
  Інформація яка буде одержана за допомогою діагностики дасть змогу сформулювати точні уявлення про позашкільні інтереси учнів їхні плани. Влітку перед початком занять я як майбутній класний керівник 5 класу проводжу попередню діагностику учнів класу: непряму – переглядаю особові справи спілкуюся з класоводами цього класу; пряму – відвідую сім’ї моїх майбутніх вихованців. Після чого складається таблиця Початкові відомості про учнів класу. У деяких учнів можуть зміниться навіть взаємини в родині її склад житлові умови та матеріальний...
52489. Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням. (професії «Бармен, офіціант», «Кухар, офіціант») 106.5 KB
  Це може бути відповідь згода заперечення уточнююче запитання прояв солідарності співчуття радості і т.Запитання зустрічне запитання: − Cn you tke nother plce − Just now.Повідомлення – запитання: Tht stek is not tsty .Спонукання запитання або повідомлення: We hve no strwberries tody.
52490. Кольори в ритмічній пульсації 57.5 KB
  Мета: Поглибити знання учнів про творчість французького композитора Клода Дебюссі на прикладі фортепіанної мініатюри Місячне сяйво з Бергамаської сюїти. Залучити учнів до сприйняття музичного творущо розкриває витончені відтінки багатогранної образної палітри настроїв людини та довкілля яке вона сприймає. Виховувати музичний смак учнів потяг до прекрасного. Групи учнів получили творчі завдання.
52491. Побудова стовпчикових і кругових діаграм 77.5 KB
  Вчити будувати й читати кругові й стовпчасті діаграми. Розвивати логічне мисленя, обчислювальні навички, навички роботи на комп`ютері. Виховувати активність, працелюбність
52492. Связь украинцев с украинской диаспорой за рубежом 132 KB
  Ход урока Учитель: Ldies nd gentlemen I m very gld to see you t our conference devoted to the meeting with the members of Ukrinin Dispor in the other countries. Учитель: Let me introduce you member of Ukrinin Dispor from London – Mry Brown. I m techer of Ukrinin History t school. Ukrinin ssocition in London is situted in 154 Hollnd Prk venue.
52493. Використання дидактичного матеріалу на уроках світової літератури в 5 класі 405 KB
  Індійське Казки Існують різні класифікації видів казок. Він поділяв казки на чарівні казки про тварин та побутові. Народні казки казки побутові чарівні про тварин або фантастичні Завдання до теми Назви фантастичних героїв та чарівні предмети що зустрічаються у вірші К. ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ У чудищ Я был в избушке на курьих...
52494. Дидактические игры для уроков с элементами обществознания 206.5 KB
  Другой вариант игры работа с печатным текстом. Так например на уроке по теме Походы Батыя на Русь учитель формулирует правила игры перед самостоятельным прочтением учащимися первого пункта Взятие Киева по учебнику Д. Вот один из возможных вариантов победителя игры: 1.