202

Исследование многопозиционной фазовой модуляции

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Освоение основных принципов моделирования в среде MATLAB, знакомство с многопозиционными методами модуляции. Приобретение навыков по исследованию характеристик модулированного сигнала M-PSK.

Русский

2012-11-14

306.5 KB

82 чел.

ФГОБУ ВПО

СибГУТИ

Лабораторная работа №1

«Исследование многопозиционной фазовой модуляции»

Выполнила: ст. гр. РТ-84

Слатвицкая А.В.

Проверила:

Носкова Н.В.

Новосибирск 2012

1 Цель работы

 1.  Освоение основных принципов моделирования в среде MATLAB
  1.   Знакомство с многопозиционными методами модуляции
  2.  Приобретение навыков по исследованию характеристик модулированного сигнала M-PSK
 2.  Описание лабораторной установки
 •  Bernulli binary generator (Генератор  псевдослучайной последовательности)
 •  Modulator (Фазовый модулятор)
 •  Additive white gauss noise channel, AWGN channel (Канал с аддитивным белым Гауссовским шумом)
 •  Demodulator (Фазовый демодулятор)
 •  Счетчик ошибок
 •  Scope (Осциллограф)
 •  Spectrum scope (Спектроскоп)
 •  Scatter plot (Вектрограф)
 •  Дисплеи для отображения параметров модели
 •  Zero order hold (Блок задержки нулевого порядка)
 1.  Выполнение

Вектрограмма М=2

Сдвиг фазы:

Вектрограмма М=4

Сдвиг фазы:

Вектрограмма М=8

Сдвиг фазы:

Вектрограмма М=16

Сдвиг фазы:

Спектрограмма

М=2, полоса частот: 150 кГц

Спектрограмма

М=4, полоса частот: 90 кГц

Спектрограмма

М=8, полоса частот: 50 кГц

Зависимость полосы частот от позиционности модуляции F=f(M):

M

2

4

8

F,кГц

150

90

50

Вектрограммы при различных значениях отношения «сигнал/шум»:

М=8

Eb/No=10

Eb/No=20

“Monte Carlo”

Eb/No=0:4:20

2-PSK

4-PSK

8-PSK

16-PSK


Вывод:

Наибольшая информационная эффективность достигается при однополосной модуляции, однако значение обобщенного выигрыша для этого вида модуляции свидетельствует о том, что в системе отсутствует выигрыш по помехоустойчивости. Одноканальные системы ЧМ и ФИМ примерно равноценны. В этих системах, а также в цифровых системах с ИКМ, высокая помехоустойчивость может быть достигнута с помощью увеличения ширины спектра сигнала, т.е. за счет частотной избыточности. При больших индексах ФМ и ЧМ приближаются по помехоустойчивости к идеальной системе (выигрыш составляет десятки и сотни раз), но информационная эффективность таких систем мала (0,12 – 0,17) из-за большой частотной избыточности. Основными способами повышения эффективности передачи непрерывных сообщений являются устранение избыточности, статистическое уплотнение и применение цифровых видов модуляции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16075. Кримінально-виконавче право України 879 KB
  Кримінальновиконавче право України: Курс лекцій.Семаков Г. С Гель А. П. Київ 2000 [1] ВСТУП [2] ТЕМА 1 КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА І КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧЕ ПРАВО. НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА. КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧІ ПРАВОВІДНОСИНИ [3] ТЕМА 2 ...
16076. Мотив і мотивація злочину 928 KB
  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ А. В. САВЧЕНКО МОТИВ І МОТИВАЦІЯ ЗЛОЧИНУ Київ Атіка 2002 ББК 67.94УКР308 С12 Рекомендовано до друку спеціалізованою Вченою радою Національної академії внутрішніх справ України Науковий редактор Коржанськи
16077. Держава і економіка. Адміністративно-правові аспекти взаємовідносин 1.62 MB
  МВС України Університет внутрішніх справ О.П.Рябченко Держава і економіка: адміністративноправові аспекти взаємовідносин За загальною редакцією доктора юридичних наук професора О.М. Бандурки Видавництво Університету внут...
16078. Державне управління 621 KB
  Глен Райт. Державне управління. К. 1994 Переклали з англійської Василь Івашко Олександр Коваленко Світлана Соколик київ основи Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України ББК 67.30165.050 Р18 У посібнику розг...
16079. Адміністративна деліктологія 317.5 KB
  Подлінув С.Д. Адміністративна деліктологія. Навчальнометодичний посібник призначений для самостійної роботи студентів які вивчають фундаментальну спеціальну дисципліну Адміністративна деліктологія. В посібнику розгляну...
16080. Аграрне право України О.О. Погрібного 2.85 MB
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування субєктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю. Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.
16081. Порівняльне правознавство 1.71 MB
  ББК67 П41 Підручник підготовлений викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Гриф Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів надано 15.09.2003 рок
16082. Право інтелектуальної власності в Україні 1.26 MB
  О.А. Підопригора О.О Підопригора ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів юридичних вузів і факультетів університетів Київ Юрінком Інтер 1998 Рекомендовано вченою радою юридичного факультету Київського ун
16083. Право інтелектуальної власності 4.51 MB
  Охорона прав на результати інтелектуальної діяльності введена порівняно недавно — дещо більше 200 років тому, — термін, з історичної точки зору, мізерно малий. І належала вона лише до деяких видів інтелектуальних продуктів, що є результатами творчої діяльності, які вийшли на той час на ринок, — творів літератури і мистецтва, а також винаходів.