20245

Особливості реологічної неньютонівської рідини

Доклад

Физика

Не ньютонівська течіяпри різних швидкостях течії рідина характеризується різними в‘язкостями. Для того щоб визначити поняття не ньютонівської рідини згадаємо що таке ньютонівська рідина. Бінгалівська рідина межа пластичностітобто в системі існує область де напруження не впливає на зсув характерною ознакою є те що течія починається коли дотичне напруження τ перевищує межу пластичності θ. ; немає зсуву шарів рідина рухається як жорсткий стержень.

Украинкский

2013-07-25

90 KB

5 чел.

29. Особливості реологічної неньютонівської рідини.

Теорія течії рідини, поведінку якої при чистому зсуві можна описати за допомогою постійної в‘язкості називається ньютонівською.

Не ньютонівська течія-при різних швидкостях течії, рідина характеризується різними в‘язкостями.

Для того щоб визначити поняття не ньютонівської рідини згадаємо що таке ньютонівська рідина. З реологічної точки зору їй властиве наступне рівняння:

- дотичне напруження ;

 зсувна деформація (швидкість кожної точки рідини в напрямку Х); в’язкість.

Не ньютонівські моделі:

1. Бінгалівська рідина

 , -межа пластичності(тобто в системі існує область де напруження не впливає на зсув, характерною ознакою є те що течія починається коли дотичне напруження τ перевищує межу пластичності θ).    ; (немає зсуву шарів, рідина рухається як жорсткий стержень).

; ;, – тиск

–швидкість рідини біля стінок рівна нулю.

– формула справедлива коли

2. Псевдопластична рідина:

незначне зростання швидкості на початку течії.

3. Долатантна рідина:                4. Тіксотропна рідина

 

- різні моменти вимірювання

  

Реологічне рівняння в’язко-пружного середовища:

- закон Гука (пружне середовище)

- закон в’язкості Ньютона (в’язке середовище)

в’язко-пружне середовище:

–об’ємний модуль;–зсувний модуль;–об’ємна в’язкість;–зсувна в’язкість

– деформація; –зміщення

Неньютонівські рідини відносяться до класу нелінійних середовищ.


α

θ

τ

J

J

τ1

τ2

τ

J

τ

J

t3

t2

t1

J

τ

τ

J


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52588. Усі уроки. Географія. 9 клас 2.53 MB
  Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура. Національний та етнічний склад населення. Системи розселення і розвиток поселень. Трудові ресурси і зайнятість населення. Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал України....
52589. Усі уроки української мови в 5 класі 1.62 MB
  Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України. Вхідний (діагностичний) контроль. Диктантю. Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування Словосполучення лексичні і фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Синтаксичній розбір словосполучення. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом. Види речень за метою висловлювання: розповідні...
52591. ВЫДВИЖЕНИЕ ИДЕИ ЗАБЕСКОНЕЧНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ ИНТЕГРАЦИИ В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ 447.41 KB
  Обзорная статья посвящена анализу дискуссии, имевшей место среди философов после выдвижения новой философской предикабилии - Забесконечность. ШУРАНОВ Б.М. (кандидат философских наук по специальности 09.00.07 – логика)