20245

Особливості реологічної неньютонівської рідини

Доклад

Физика

Не ньютонівська течіяпри різних швидкостях течії рідина характеризується різними в‘язкостями. Для того щоб визначити поняття не ньютонівської рідини згадаємо що таке ньютонівська рідина. Бінгалівська рідина межа пластичностітобто в системі існує область де напруження не впливає на зсув характерною ознакою є те що течія починається коли дотичне напруження τ перевищує межу пластичності θ. ; немає зсуву шарів рідина рухається як жорсткий стержень.

Украинкский

2013-07-25

90 KB

5 чел.

29. Особливості реологічної неньютонівської рідини.

Теорія течії рідини, поведінку якої при чистому зсуві можна описати за допомогою постійної в‘язкості називається ньютонівською.

Не ньютонівська течія-при різних швидкостях течії, рідина характеризується різними в‘язкостями.

Для того щоб визначити поняття не ньютонівської рідини згадаємо що таке ньютонівська рідина. З реологічної точки зору їй властиве наступне рівняння:

- дотичне напруження ;

 зсувна деформація (швидкість кожної точки рідини в напрямку Х); в’язкість.

Не ньютонівські моделі:

1. Бінгалівська рідина

 , -межа пластичності(тобто в системі існує область де напруження не впливає на зсув, характерною ознакою є те що течія починається коли дотичне напруження τ перевищує межу пластичності θ).    ; (немає зсуву шарів, рідина рухається як жорсткий стержень).

; ;, – тиск

–швидкість рідини біля стінок рівна нулю.

– формула справедлива коли

2. Псевдопластична рідина:

незначне зростання швидкості на початку течії.

3. Долатантна рідина:                4. Тіксотропна рідина

 

- різні моменти вимірювання

  

Реологічне рівняння в’язко-пружного середовища:

- закон Гука (пружне середовище)

- закон в’язкості Ньютона (в’язке середовище)

в’язко-пружне середовище:

–об’ємний модуль;–зсувний модуль;–об’ємна в’язкість;–зсувна в’язкість

– деформація; –зміщення

Неньютонівські рідини відносяться до класу нелінійних середовищ.


α

θ

τ

J

J

τ1

τ2

τ

J

τ

J

t3

t2

t1

J

τ

τ

J


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65316. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ В УКРАЇНІ 185 KB
  З метою забезпечення виконання податкового обовязку платників податків в Україні на законодавчому рівні визначено право податкової застави. Серед цих пріоритетів всі з яких мають важливе значення особливу увагу приділено податковій реформі покращенню...
65317. Наукомісткість виробництва і структурні трансформації в промисловості 416.5 KB
  Сучасний етап розбудови глобальної економіки характеризується зміною укладної основи технологічного розвитку економічної системи. Важливим світовим науковим доробком стали результати ґрунтовного аналізу причин що індукують довгохвильову динаміку економічного розвитку...
65318. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИВИХ ЗМІННОГО РАДІУСА 3.52 MB
  Розробити метод проектування червоної лінії поздовжнього профілю автомобільних доріг на основі застосування кривих змінного радіуса з визначенням координат в межах від нескінченності...
65319. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ 150 KB
  Забезпечення реальної можливості здійснення податкового обовязку один із головних напрямків фінансової політики держави. Ефективність процедурноправового регулювання виконання податкового обовязку безпосередньо впливає в першу чергу на забезпечення безумовної...
65321. МЕТОДИ ПРИСКОРЕНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ БСШ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ЗМЕНШЕНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОТОТИПІВ 554 KB
  Відмічене визначає актуальність теми дисертаційної роботи направленої на вдосконалення методик оцінки показників стійкості БСШ до атак диференційного і лінійного криптоаналізу в інтересах в першу чергу підвищення якості і надійності...
65322. МУЛЬТИАГЕНТНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МЕРЕЖ 1.04 MB
  Проте методи навчання що використовуються при побудові нейронечітких мереж характеризуються недоліками повязаними з проблемою встановлення параметрів навчання вимагають участі користувача вимогою диференційованості функцій належності до нечітких термів...
65323. МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ 663.5 KB
  Метою роботи є підвищення ефективності синтезу АТ за рахунок розробки математичних моделей автоматизованого проектування АТ та її блоків системи автоматичного управління САУ та її елементів звязків між ними вибору програмного забезпечення...
65324. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОТИГАЗОТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ГІРНИКІВ 341.5 KB
  Тому розробка і створення індивідуальних засобів протигазотеплового захисту гірників членів ДГК є актуальним науковотехнічним завданням вирішення якого дозволить підвищити безпеку та ефективність ведення робіт в умовах нагрівального мікроклімату.