20253

Модельні теорії рівняння стану. Рівняння Френкеля

Доклад

Физика

Модельні теорії рівняння стану. Це рівння стану належить до діркової теорії рівнянь стану. Рівняння стану Френкеля : Δυ зміна об‘єму дірки при зміні термодинамічних параметрів; VpT об‘єм що займає рідка система при тискові Р та температурі Т. В модельних теоріях рівняння стану постулюється структура речовини характер взаємодії і розміщення молекул чи атомів.

Украинкский

2013-07-25

24.5 KB

1 чел.

37. Модельні теорії рівняння стану. Рівняння Френкеля.

Це рівння стану належить до діркової теорії рівнянь стану.

Структура рідини нагадує комірки, але не всі з них зайняті. Френкель ввів поняття про дірку в фізиці рідин. Під діркою слід розуміти розширений більш чи меньш проміжок між атомами, який не має ні певної форми, ні певних розмірів, але який може розширюватися або звужуватися та переміщуватися по рідині шляхом закриття в одному місці та появи в іншому. Френкель працював з середніми дірками: - середній об‘єм дірки. Щоб дірка з‘являлась потрібне виконання роботи : . U0робота по утворенню дірки мінімального розміру.- робота по розширенню дірки.

Рівняння стану Френкеля :    

Δυ – зміна об‘єму дірки при зміні термодинамічних параметрів;

Vp,Tоб‘єм, що займає рідка система при тискові Р та температурі Т.

V0,0 – об‘єм при Т і Р, що прямують до нуля.

Nкількість дірок в рідині.

В модельних теоріях рівняння стану постулюється структура речовини  (характер взаємодії і розміщення молекул чи атомів).Вони є діркові і коміркові. Коміркові теороії застосовуються при низьких температурах і високих густинах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19092. Квантование сигналов по уровню 326.5 KB
  Лекция № 5. Квантование сигналов по уровню. Постановка задачи. Процесс преобразования сигнала с непрерывным множеством значений в сигнал с дискретными значениями называют квантованием по уровню. По существу операция квантования заключается в округлении значения...
19093. Ортогональные преобразования сигналов в базисе функций Уолша 222.5 KB
  Лекция № 6. Ортогональные преобразования сигналов в базисе функций Уолша. При обработке дискретных сигналов большое значение представляет ортонормированная система базисных функций Уолша. Непрерывные функции Уолша относятся к классу кусочнопостоянных знакопере
19094. Принципы линейной обработки дискретных сигналов. 258.5 KB
  Лекция № 7. Принципы линейной обработки дискретных сигналов. Линейная обработка дискретных сигналов цифровая обработка цифровая фильтрация произвольная линейная операция над входными дискретными данными. Дискретный фильтр цифровой фильтр дискретная сис
19095. Характеристики дискретных (цифровых) фильтров 176 KB
  Лекция № 8. Характеристики дискретных цифровых фильтров. Основными характеристиками стационарных линейных дискретных фильтров являются следующие: импульсная характеристика ; комплексная частотная характеристика ; амплитудночастотная и фазочастот...
19096. Z-преобразование 233 KB
  Лекция № 9. Zпреобразование. Удобным способом анализа дискретных последовательностей является Zпреобразование. При Zпреобразовании разностные уравнения описывающие работу дискретной системы преобразуются в алгебраические уравнения с которыми проще производит
19097. Связь системной функции с частотная характеристикой. Обратное Z-преобразование 214.5 KB
  Лекция № 10. Связь системной функции с частотная характеристикой. Обратное Zпреобразование. Структурную схему дискретной системы можно составить либо по разностному уравнению либо с помощью системной передаточной функции. Применяя Zпреобразование к обеим частям ...
19098. Цифровая обработка сигналов в частотной области. Дискретное преобразование Фурье 198 KB
  Лекция № 11. Цифровая обработка сигналов в частотной области. Дискретное преобразование Фурье. Дискретное преобразование Фурье ДПФ относится к классу основных преобразований при цифровой обработке сигналов. Дискретное преобразование Фурье по возможности вычисляе
19099. Цифровая обработка сигналов в частотной области. Быстрое преобразование Фурье 316.5 KB
  Лекция № 12. Цифровая обработка сигналов в частотной области. Быстрое преобразование Фурье. Нахождение спектральных составляющих дискретного комплексного сигнала непосредственно по формуле ДПФ требует комплексных умножений и комплексных сложений. Так как колич...
19100. Некоторые специальные возможност и Excel 467.55 KB
  После этого появится новое окно, где нужно ввести значения для указанных ячеек. Описанную операцию нужно повторить несколько раз для создания нескольких. Для того, чтобы заполнить ячейки значениями из конкретного сценария