20259

Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb

Доклад

Физика

В залежності від конц. При високій конц. Нехай: С конц. О2 ; Ср конц.

Украинкский

2013-07-25

150.5 KB

0 чел.

2. Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb.

Hb (гемоглобін)– функц. білок еритроцитів, що служить для преносу О2 від легень до вісх органів і тканин, бере участь в зворотньому транспорті вуглекислоти.

В залежності від конц. Hb або Mb (міоглобін) процес переносу О2 різний:

1)модель ланцюга:О2 мандрує крізь молекули Hb. При високій конц. Hb потік О2 починає ↓ . Але досліди такого не показують, тому ця модель не працює.

2) інша модель: О2 приєднується до Hb і цей комплекс мандрує. Процес дифузії на носії – полегшена дифузія.

Нехай маємо систему розміром l. Hb+О2 HbО2. До Hb може приєднатися 4 молекули  О2. Спорідненість Hb до О2 ↑ при приєднанні О2.

Нехай: С – конц. О2 ; Ср –  конц. Hb; Сс – конц. HbО2.

. div+=0 – р-ня неперервності. .

(I);  (II);  (III).

Гран. умови: С(0)=С0;  С(l)=Сl;  ; ; ; .

Якщо (II) + (III), то

Срс=const (=Сt) – з-н збереження конц.  Hb. Уведемо  - насиченість. Сс=JCt ; Cp= CtCc.

  (1)    (2)  =k1CCp – k-1Cc= k1C(Ct-Cc) – k-1Cc= k1CCt(1-J) – k-1JCt

Розв’яжемо систему, додаючи рівняння:

; ; x +B

J(0)=J0 ; J(l)=Jl ; C(0)=C0; C(l)=Cl

F= ;   

=k1CtC(1-J)- k-1CtJ  в (1)

;   

Уведемо позначення: С1= ; Х1=  ;  ;  ;  ;  ; .

Рівняння перепишеться: ; С1(0)=1; С1(1)=.α,β,γ,δ,λ ~ 106 ; ε ~ 10-6

.  Виділимо граничний шар . Внутрішній розв`язок:

;  два граничні шари біля лівої і правої стінки.

Біологічні міркування: м. В такому шарі різка зміна концентрації відбуватися не може, тому розглядати ці шари нема потреби.

З іншого боку: , ρ=0 – а це значить, що стан рівноважний.

(гранична умова)

, це фактично на y0 і yl - 2 граничні умови через cl і c0.

, Ff – диф.полегшена, Fd-доданок, що відповідає за диф.кисню

α,β,γгр.умову, вийде:   Умовно:

Дослід показує, що для Hb 0,85, а для Mb 0,45 . Тобто  - не можна корд. залежність потоку.

При малих c0 внесок полегшеної дифузії досить вагомий. Спорідненість Mb до O2 ,більша ніж Hb до O2 . При низьких тисках ( в м`язах , клітинах) Mb використ краще

Область застосування:

- характерний час прямої і зворотної хім.. реакції.  - характерний час дифузії.


Водний розчин
Hb

O2

b

O2

l

Hb

0.5 0.1      C0

1

Mb

F*1010 моль/см2с

F*1010 моль/см2с

Fд

3

2

1

   1  2        C0

Ff

Ff

Fд

       Експеримент

            Теорія


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57688. All About Food 53.5 KB
  On today`s lesson we`re going to speak about food. We`ll read a text about English meals, rememmber the names of different kinds of food, work in groops, listen to the text “Lunch at School” and do a test.
57689. Їжа. Food 206.5 KB
  So, as you see, we are beginning a new topic – “Food”. Do you think we’ll have good time learning it? Is it important to be able to speak on this topic? And you will be able not to speak, but to read...
57690. Фрукти. Овочі 45 KB
  The lemon is on the table. The banana is in the box. The strawberry is on the plate. The pear is in the tree. The plum is in his hand and the apple is in his right hand.
57691. Biography and literary works of Jack London 140 KB
  Objectives: given the information about Jack London in the form of old newspapers pupils would be able to improve their reading skills of literature vocabulary; after reading the information about Jack London...
57692. Sights of Kyiv 45 KB
  Introduction. Повідомлення теми уроку. Dear children, today we are going to speak, read, guess the riddles and do many interesting tasks. We are going to make excursions to the zoo, Botanical Garden, circus and Puppet’s Theatre.
57693. Сучасний Лондон 352 KB
  Today we are going to speak places of interest in London. You’ll watch a Computer presentation on the topic and we’ll discuss it. By the end of the lesson you will be able to speak about London
57694. Love and Marriage 56.5 KB
  We will lern some trditions discuss them nd write legend tht is worth of speking in every ge t the beginning lets mke up poem look t my sheet of pper nd drem bout love nd mke up poem...
57695. Здоровий спосіб життя 51.5 KB
  Practical: to train in listening comprehension; to develop communicative skills, using active lexis on the topic, to work with video material, to gain pupils experience be finding necessary materials from various sources.
57696. My Favourite Recipe 63 KB
  The theme of the lesson is “Food in Our Life” and the motto is “You are what you eat”. And today we’ll practice telling favourite recipes. So you’ll develop speaking skills, speech competence, practice reading for specific information, practice and develop listening skills.