20259

Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb

Доклад

Физика

В залежності від конц. При високій конц. Нехай: С конц. О2 ; Ср конц.

Украинкский

2013-07-25

150.5 KB

0 чел.

2. Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb.

Hb (гемоглобін)– функц. білок еритроцитів, що служить для преносу О2 від легень до вісх органів і тканин, бере участь в зворотньому транспорті вуглекислоти.

В залежності від конц. Hb або Mb (міоглобін) процес переносу О2 різний:

1)модель ланцюга:О2 мандрує крізь молекули Hb. При високій конц. Hb потік О2 починає ↓ . Але досліди такого не показують, тому ця модель не працює.

2) інша модель: О2 приєднується до Hb і цей комплекс мандрує. Процес дифузії на носії – полегшена дифузія.

Нехай маємо систему розміром l. Hb+О2 HbО2. До Hb може приєднатися 4 молекули  О2. Спорідненість Hb до О2 ↑ при приєднанні О2.

Нехай: С – конц. О2 ; Ср –  конц. Hb; Сс – конц. HbО2.

. div+=0 – р-ня неперервності. .

(I);  (II);  (III).

Гран. умови: С(0)=С0;  С(l)=Сl;  ; ; ; .

Якщо (II) + (III), то

Срс=const (=Сt) – з-н збереження конц.  Hb. Уведемо  - насиченість. Сс=JCt ; Cp= CtCc.

  (1)    (2)  =k1CCp – k-1Cc= k1C(Ct-Cc) – k-1Cc= k1CCt(1-J) – k-1JCt

Розв’яжемо систему, додаючи рівняння:

; ; x +B

J(0)=J0 ; J(l)=Jl ; C(0)=C0; C(l)=Cl

F= ;   

=k1CtC(1-J)- k-1CtJ  в (1)

;   

Уведемо позначення: С1= ; Х1=  ;  ;  ;  ;  ; .

Рівняння перепишеться: ; С1(0)=1; С1(1)=.α,β,γ,δ,λ ~ 106 ; ε ~ 10-6

.  Виділимо граничний шар . Внутрішній розв`язок:

;  два граничні шари біля лівої і правої стінки.

Біологічні міркування: м. В такому шарі різка зміна концентрації відбуватися не може, тому розглядати ці шари нема потреби.

З іншого боку: , ρ=0 – а це значить, що стан рівноважний.

(гранична умова)

, це фактично на y0 і yl - 2 граничні умови через cl і c0.

, Ff – диф.полегшена, Fd-доданок, що відповідає за диф.кисню

α,β,γгр.умову, вийде:   Умовно:

Дослід показує, що для Hb 0,85, а для Mb 0,45 . Тобто  - не можна корд. залежність потоку.

При малих c0 внесок полегшеної дифузії досить вагомий. Спорідненість Mb до O2 ,більша ніж Hb до O2 . При низьких тисках ( в м`язах , клітинах) Mb використ краще

Область застосування:

- характерний час прямої і зворотної хім.. реакції.  - характерний час дифузії.


Водний розчин
Hb

O2

b

O2

l

Hb

0.5 0.1      C0

1

Mb

F*1010 моль/см2с

F*1010 моль/см2с

Fд

3

2

1

   1  2        C0

Ff

Ff

Fд

       Експеримент

            Теорія


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58823. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі 68.5 KB
  Мета уроку: дати загальні уявлення про подвійні та фізичні змінні зорі їхні фізичні характеристики та процеси що в них проходять; про метод цефеїд визначення відстаней до галактик; розвивати вміння робити висновки; виховувати в учнів інтерес до астрономії; формувати науковий світогляд.
58824. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників 55 KB
  Вміти влучно використовувати слова в прямому і переносному значенні застосовувати в мовленні багатозначні іменники. Хвилинка каліграфії зашифроване слова праця з творчим завданням. Підберіть будьласка спільнокореневі слова до слова праця таким чином щоб вони були різними частинами мови...
58825. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях 42 KB
  Мета: Закріплювати вміння відрізняти дієслова від інших частин мови правильно вживати їх у мовленні. Чи потрібні дієслова у нашому мовленні Прочитаємо текст. Визначіть дієслова в тексті і спробуйте прочитати його без дієслів.
58826. Свято Миколая: виховний захід для учнів 1-5кл 70 KB
  Ведучий2: Сядьно тихо мій глядаче І прислухайся на мить: Правда ж чути десь неначе Дивна музика бринить Звідки звуки долинають Здогадався ти чи ні Так звичайно витинають Музиканти чарівні . звучить пісня бременських музик...
58827. Тушение пожаров 1.21 MB
  Тушение пожара это действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара (ликвидация горения). Тушение пожаров является одной из основных функций системы обеспечения пожарной безопасности.
58828. Процесс сбора, расчета, хранения, обработки и предоставления информации об проведенных судьями дел, судьях, подсудимых и мониторингах 969.5 KB
  При разработке программного продукта важным моментом является осознание того, в какой информационной среде он будет использоваться, полноценное исследование данной области позволит достичь максимального эффекта при его использовании. Именно поэтому на стадии анализа необходимо уделить большое внимание описанию предметной области функционирования продукта.
58829. Разработка программного обеспечения контроля исполнения распорядительных документов 8.14 MB
  Данный дипломный проект посвящен разработке информационной системы контроля исполнения распорядительных документов предприятия. Разработаны алгоритмы ее функционирования и программная реализация. Проведены экспериментальные исследования работоспособности и эффективности системы, анализ предметной области и описание разработки функциональной и информационно-логической моделей
58830. Расчет и тестирование сложным модулированным сигналом базовой станции РЧУМ 4.2 MB
  С точки зрения оператора сети, требования касательно выхода по энергии вытекают не только из характеристик усилителей РЧ-мощности (РЧУМ) мобильных телефонов, но также из характеристик сети связи у базовой станции. В стремлении сделать базовую станцию РЧУМ более эффективной есть как коммерческие факторы, так и факторы, связанные с окружающей средой
58831. Проект телекомунікаційної мережі бібліотечно-інформаційного центру Дон НТУ. Розробка проекту сегменту бездротової мережі 2.44 MB
  Розроблена бездротова телекомунікаційна мережа, яка поєднує в собі передачу даних, Інтернет. Було розраховано трафік цієї мережі та вибране відповідне мережеве обладнання. Здійснено прогнозування покриття бездротової мережі у пакеті Wireless Control System 5.2. На основі цих даних було проведено моделювання мережі за допомогою пакету Packet Tracer 5.0.