20259

Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb

Доклад

Физика

В залежності від конц. При високій конц. Нехай: С – конц. О2 ; Ср – конц.

Украинкский

2013-07-25

150.5 KB

0 чел.

2. Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb.

Hb (гемоглобін)– функц. білок еритроцитів, що служить для преносу О2 від легень до вісх органів і тканин, бере участь в зворотньому транспорті вуглекислоти.

В залежності від конц. Hb або Mb (міоглобін) процес переносу О2 різний:

1)модель ланцюга:О2 мандрує крізь молекули Hb. При високій конц. Hb потік О2 починає ↓ . Але досліди такого не показують, тому ця модель не працює.

2) інша модель: О2 приєднується до Hb і цей комплекс мандрує. Процес дифузії на носії – полегшена дифузія.

Нехай маємо систему розміром l. Hb+О2 HbО2. До Hb може приєднатися 4 молекули  О2. Спорідненість Hb до О2 ↑ при приєднанні О2.

Нехай: С – конц. О2 ; Ср –  конц. Hb; Сс – конц. HbО2.

. div+=0 – р-ня неперервності. .

(I);  (II);  (III).

Гран. умови: С(0)=С0;  С(l)=Сl;  ; ; ; .

Якщо (II) + (III), то

Срс=const (=Сt) – з-н збереження конц.  Hb. Уведемо  - насиченість. Сс=JCt ; Cp= CtCc.

  (1)    (2)  =k1CCp – k-1Cc= k1C(Ct-Cc) – k-1Cc= k1CCt(1-J) – k-1JCt

Розв’яжемо систему, додаючи рівняння:

; ; x +B

J(0)=J0 ; J(l)=Jl ; C(0)=C0; C(l)=Cl

F= ;   

=k1CtC(1-J)- k-1CtJ  в (1)

;   

Уведемо позначення: С1= ; Х1=  ;  ;  ;  ;  ; .

Рівняння перепишеться: ; С1(0)=1; С1(1)=.α,β,γ,δ,λ ~ 106 ; ε ~ 10-6

.  Виділимо граничний шар . Внутрішній розв`язок:

;  два граничні шари біля лівої і правої стінки.

Біологічні міркування: м. В такому шарі різка зміна концентрації відбуватися не може, тому розглядати ці шари нема потреби.

З іншого боку: , ρ=0 – а це значить, що стан рівноважний.

(гранична умова)

, це фактично на y0 і yl - 2 граничні умови через cl і c0.

, Ff – диф.полегшена, Fd-доданок, що відповідає за диф.кисню

α,β,γгр.умову, вийде:   Умовно:

Дослід показує, що для Hb 0,85, а для Mb 0,45 . Тобто  - не можна корд. залежність потоку.

При малих c0 внесок полегшеної дифузії досить вагомий. Спорідненість Mb до O2 ,більша ніж Hb до O2 . При низьких тисках ( в м`язах , клітинах) Mb використ краще

Область застосування:

- характерний час прямої і зворотної хім.. реакції.  - характерний час дифузії.


Водний розчин
Hb

O2

b

O2

l

Hb

0.5 0.1      C0

1

Mb

F*1010 моль/см2с

F*1010 моль/см2с

Fд

3

2

1

   1  2        C0

Ff

Ff

Fд

       Експеримент

            Теорія


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38125. Психологія спілкування у військовому колективі 154 KB
  Військовий підрозділ як мала соціальна група Заняття № 18: Психологія спілкування у військовому колективі Час: 2 години Мета заняття: 1. Обговорення першого питання: Комунікативний компонент спілкування 30 хв. Відповідають на запитання Приймають участь у дискусії Обговорення другого питання: Інтерактивний компонент спілкування 30 хв....
38127. Кондиционеры. Типы кондиционеров 158 KB
  Современное понятие «кондиционер» (air conditioner, от англ. air — воздух и condition — состояние) как обозначение устройства для поддержания заданной температуры в помещении, существует достаточно давно. Интересно, что впервые слово кондиционер было произнесено вслух ещё в 1815 году.