20262

Другий віріальний коефіцієнт для різних моделей потенціалу взаємодії

Доклад

Физика

Методом статистичних сум можна отримати рівняння стану: 1 Співвідношення Камерлінг – Онеса: 2 Порівнюючи 1 і 2: другий віріальний коефіцієнт Ідеальний газ: U=0 BT=0 pV=RT Модель твердих сфер: де об’єм молекули де не враховуємо притягання В 2 підставляємо ВТ: b V Модель Сюзерленда: = дорівнює першому доданку з 2. При реальний газ веде себе як ідеальний ТБ ТК критична температура тут ми використали 5 та глибина потенціальної ями Оскільки для моделі...

Украинкский

2013-07-25

114 KB

0 чел.

6. Другий віріальний коефіцієнт для різних моделей потенціалу взаємодії.

    Методом статистичних сум можна отримати рівняння стану:      (1)

    Співвідношення Камерлінг – Онеса:        (2)

    Порівнюючи (1) і (2):   - другий віріальний коефіцієнт

  1.  Ідеальний газ: U=0  B(T)=0  pV=RT
  2.  Модель твердих сфер:

  де  - обєм молекули

,  де  - не враховуємо притягання

В (2) підставляємо В(Т):    ,   , b<<V

  1.  Модель Сюзерленда:

 ,

= дорівнює першому доданку (з 2)). А в другому доданку експоненту розкладаємо в ряд (exp=1 - …) 

   (3), де використали, що

отже        (4). Порівнюючи (3) і (4):    (5)

,   ,

, , де  - температура Бойля

. При  реальний газ веде себе як ідеальний

ТБК ,  - критична температура

тут ми використали (5) та ,       - глибина потенціальної ями

Оскільки для моделі Сюзерленда , то рівняння стану для моделі Сюзерленда співпадає з рівнянням стану Ван – дер – Ваальса:

  1.  Модель Ленарда – Джонса

,

З апроксимації експериментальних даних

р,V,TB(T), C(T)

Потім підбираємо  і U0 таким чином, щоб вони краще попадали в В(Т) і С(Т).


U

r

U0

σ

r

U

TБ

Т

b

U

r

U0

U01

U02

U03

U04

U(r)

r

Ne Ar Kr Xe


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65306. Діагностика і прогнозування ресурсу зварних конструкцій методом акустичної емісії 1016.6 KB
  Робота присвячена питанням оцінки фактичного стану металевих конструкцій на стадіях, що передують виникненню тріщин, розробці методів АЕ діагностики й моніторингу, що ставлять метою завчасно виявити небезпеку та не допустити руйнування.
65307. Порушення мінерального обміну в організмі молочних кіз (діагностика і профілактика) 274 KB
  Продуктивність молочних кіз визначається інтенсивністю обмінних процесів для підтримки яких необхідним є постійне надходження з кормами поживних і мінеральних речовин в оптимальних кількостях та співвідношеннях...
65308. Комбінована дія магнітного поля промислової частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці 482 KB
  Наукова новизна роботи: уперше проведено комплексні гігієнічні дослідження комбінованої дії магнітного поля шуму підвищеної температури повітря у виробничих умовах та в хронічному лабораторному експерименті на білих щурах...
65309. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів 492 KB
  Відповідний напрям професійної підготовки тісно пов’язаний з проблемою управління навчальнотворчою діяльністю студентів яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою інноваційних педагогічних технологій і дидактичних засобів.
65310. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику 26.72 MB
  Зведення будинків підвищеної поверховості з багатоярусними підземними приміщеннями а також підсилення фундаментів викликають необхідність використання вапнякучерепашнику у якості основ різних видів фундаментів і в першу чергу із буронабивних паль.
65311. Розвиток теоретичних основ отримання якісних виливків з мідних та нікелевих сплавів в умовах керованої кристалізації 314.5 KB
  Отриманню якісних виливків в умовах керованої кристалізації заважала недостатність відомостей про формування теплових потоків у вказаній системі про теплофізичні властивості матеріалів...
65312. Логістичне управління транспортним обслуговуванням системи «металургійне підприємство – порт» у реальному режимі часу 272 KB
  Тому ефективність логістичного управління транспортним обслуговуванням вантажопотоків у місцях перевалки через морські порти є одним з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу на транспорті.
65313. Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави р. Західний Буг 157.5 KB
  Особливості формування ґрунтового покриву і властивості ґрунтів визначаються характером прояву елементарних ґрунтових процесів в заплаві, динамічністю алювіальних та седиментаційних процесів.
65314. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ КАРІЄСІ ЗУБІВ 184 KB
  Карієс є основною причиною передчасної втрати зубів і тому це найбільш досліджувана стоматологічної патологія. Найсучасніші дані свідчать про те, що поширеність карієсу як і раніше залишається високою...