20263

Теорія Перкуса-Йєвіка

Доклад

Физика

Теорія ПеркусаЙєвіка. Теорія ПеркусаЙєвіка – це спроба встановити ще одне рівняння. Теорія ПеркусаЙєвіка використовує умовні корелятивні функції. Нехай існує функціонал який може бути розкладений у ряд Тейлора по варіації в положенні частинки s1 за визначенням: Розглядались такі функціонали: 1 ; приводить до результатів Перкуса Йевіка; 2 ; приводить до результатів ББГКІ 3 .

Украинкский

2013-07-25

94.5 KB

1 чел.

7. Теорія Перкуса-Йєвіка.

Ця теорія спирається на рівняння Орштейна-Церніке, яке встановлює зв’язок між повною (h(r)) та прямою (c(r)) корелятивних функцій:   

Пряма кореляційна функція с(r) характеризує густину ймовірності того, що відстань між двома безпосередньо взаємодіючими частинками буде r. Повна кореляційна функція h(r) характеризує густину ймовірності того, що відстань між двома частинками буде r, внаслідок прямої і непрямої взаємодії.

h(r) і c(r) – невідомі функції. Теорія Перкуса-Йєвіка – це спроба встановити ще одне рівняння.

Теорія Перкуса-Йєвіка використовує умовні корелятивні функції.

 - характеризує густину ймовірності певного положення s частинок за умови, що величина зовнішнього поля – ψ (це може бути поле s+1 частинки). Наприклад, якщо поле створює s+1 частинка, то унарна умовна функція буде n1(1/2) – характеризує густину ймовірності попадання однієї частинки в точку  за умови, що друга знаходиться в точці . Коли поле зникло, то , тобто - це варіація в положенні частинки, що створює поле.

Нехай існує функціонал, який може бути розкладений у ряд Тейлора по варіації в положенні частинки s+1 ( за визначенням):

Розглядались такі функціонали:

1) ; приводить до результатів Перкуса- Йевіка;

2) ; приводить до результатів ББГКІ

3) . приводить до результатів ГЛН ( гіперланцюгове наближення)

Запишемо функціональний розклад для функціонала :

,  позначимо , тут

Зв’язок умовних і безумовних ймовірностей: , тоді

Перевіримо розмірності [n2] = n2,  [n1] = n, де n – густина. Для однорідної системи n1(qi) = n, тоді

- безрозмірні бінарні функції, що характеризують ймовірність одночасного попадання двох частинок в . ;  

Отже, ми отримали систему рівнянь

виділимо інтегральну та неінтегральну частини

прирівнявши інтегральні та неінтегральні частини між собою

(*)

звідси

підставимо  в (*), тоді

використовуючи рівняння Орнштейна-Церніке, отримаємо

- рівняння Перкуса-Йевіка для


1     r
    2

r-ρ

ρ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2596. Юные знатоки физики 30.35 KB
  Юные знатоки физики Цели: Воспитательные: Привитие навыков культурного общения. Выявление способностей детей. Развивающие: Формирование умений делать опыты и пользоваться измерительными приборами, Развивать умения творчески...
2597. Позакласне (додаткове) читання світової літератури в школі 25.07 KB
  Сутність поняття позакласне читання. Значення позакласного читання учнів. Принципи організації позакласного читання. Принципи добору творів для позакласного читання. Організація системи позакласного читання. Методичні прийоми орг...
2598. Електричний струм в напівпровідниках 147.83 KB
  Характеристика електропровідності. Провідність речовин. Власна і домішкова провідність напівпровідників. Електропровідність речовин характеризується наявністю великої кількості вільних зарядів та їх рухливістю. В провідниках є вели...
2599. Психологическая характеристика подросткового возраста 210.9 KB
  Психологическая характеристика подросткового возраста. Особенности межличностных отношений в подростковом возрасте Подростковый возраст 10-16 лет. Четких границ нет (13-16 мальчики и 12-15 девочки). Относится к числу переходных и критических периодо...
2600. Моя професія - бухгалтер. Професійна орієнтація 190 KB
  Професійна орієнтація — система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння студентами необхідних знань про соціально-економічні і психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування у них уміння аналізувати вимоги професії до психологічної структури особистості
2601. День Соборності України – день єднання народу 42.08 KB
  Психолого-педагогічне обґрунтування обрання теми та форми виховного заходу. Було обрано тему День Соборності України – день єднання народу у формі класної години. Необхідність проведення заходу виникла  у зв’язку зі святом 22 січня...
2602. Внеклассное мероприятие по теме Весна пришла 88.61 KB
  Форма проведения: соревнование двух команд Цели: развитие памяти, внимания, наблюдательности, смекалки, активизация мыслительной деятельности, формирование у учащихся навыков самостоятельной работы; воспитание духа соревнования, честности, целе...
2603. Защитники Родины 28.24 KB
  Тема: Защитники Родины. Форма проведения: игра-соревнование; Цель: расширить представление детей об общенародном празднике, посвященном вооруженным Силам России, воспитывать у них любовь к защитникам Отечества и к своей Родине, создать атмосферу п...
2604. Масленица. Воспитательное мероприятие 29.91 KB
  Цели: Познакомить учащихся с русскими традициями масленичной недели. Задачи: -  Воспитывать уважение и интерес к культурному наследию нашей страны.- Формировать у учащихся чувства коллективизма и взаимопомощи, дисциплинированности. Материалы и ...