20266

Молекулярна структура рідин. Два способи опису молекулярної структури

Доклад

Физика

dV1 dV2 r EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 Г Р КР EMBED Equation.3 EMBED Equation.

Украинкский

2013-07-25

64 KB

0 чел.

10.Молекулярна структура рідин. Два способи опису молекулярної структури.

  1.  Ф-ція розподілу атомної густини: -характеризує кілька найближчих сусідів в інтервалі r. Умова нормування . Так можна визначати ф-цію розподілу тільки для атомарної речовини.
  2.  Використання ф-ції розподілу густини ймовірності певних положень частинок в рідкій фазі.

Нехай маємо систему з N частинок об’єму V. Ймов  oдночасного попадання двох атомів в елементі об’єму dV1 і dV2 положення яких відносно довільно обраного початку координат хар-ся рад-векторами  та : =

-ф-ція густини ймовірності певного положення частинок (густина ймовірності знаходження атомів у рідині в положеннях  та ).

Для газу g2=1- всі положення рівноімовірні. Якщо врахувати ізотропність рідини, замість ймов можна розглядати ймов dP(r) попадання другого атома у сферичний прошарок об’ємом dV= середнього радіуса r.  

Якщо положення певного атома фіксоване, то  g2(r)-ф-ція густини ймовірності знаходження частинок на відстані r одна від одної. Якщо відстань r змін в широких межах(від 0 до  ), то -умова нормування.

Якщо дві ф-ції описують одну і ту ж саму структуру, то між ними повинен бути зв’язок:

Ф-ція g2(r) розрахованна теоретично, а -з експерименту.


dV
1

dV2

r

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

Г

Р

КР

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55100. Навчально-виховний процес як основа діяльності викладача вищої школи 74 KB
  Чому професіонал це завжди індивідуальність зі своїм обличчям почерком Чи сформований на вашу думку у вас власний стиль професійної діяльності Виділіть основні його ознаки. Чи можна в основу навчання студента покласти копіювання зразків новаторського досвіду за фахом Який викладач вибере групу студентів ...
55101. Перемещение и копирование частей рисунка 323.5 KB
  Используя команду горизонтального меню Рисунок Атрибуты измените размер полотна: ширина 93 высота 86 единицы измерения: см Используя инструменты панели рисования палитру операции перемещения и копирования нарисуйте солнце в качестве подсказки можно использовать следующие этапы...
55102. Кредит: сущность, функции, источники. Виды кредита 21.39 KB
  Условия срочности отражают необходимость возврата кредита не в любое, приемлемое для заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре
55103. Модель «IS – LM» 18.17 KB
  Модель IS-LM представляет собой модель совместного равновесия товарного и денежного рынков. Она является моделью кейнсианского типа, описывает экономику в краткосрочном периоде и служит основой современной теории совокупного спроса.
55104. Облік, аналіз та аудит торгівельних запасів на торговельному підприємстві 676.5 KB
  Правова організація і побудова обліку грошових розрахунків між підприємствами мають велике значення, оскільки забезпечують швидке завершення кругообороту коштів, перехід їх з товарної форми у грошову, створюють необхідні умови для оплати придбаних товарно-матеріальних цінностей.
55105. Государственный бюджет: принципы построения, доходы и расходы 19.77 KB
  Структура государственного бюджета в каждой стране имеет свои особенности. Они обусловлены не только национальными традициями, организацией образования и здравоохранения, но и главным образом характером административной системы, структурными особенностями экономики, развитием оборонных отраслей и др.
55107. Обследование курящего человека: спирометрия, определение концентрации метгемоглобина, тест для определения котинина. Методические указания 144.5 KB
  1 группа - характеризующие легочные объемы дыхательный оббьем резервный объем вдоха резервный объем выдоха остаточный объем и емкости общая емкость емкость вдоха функциональная остаточная емкость. 3 группа -– характеризующие состояние бронхиальной проходимости форсированная жизненная емкость легких максимальная объемная скорость дыхания во время вдоха и выдоха
55108. Общее учение о болезни 108.5 KB
  Цель: проверить и закрепить полученные знания о здоровье и болезни. Вопросы для самоподготовки: Определение понятия «здоровье» Критерии здоровья. Определение понятия «болезнь». Понятие о патологическом процессе и патологическом состоянии.