20266

Молекулярна структура рідин. Два способи опису молекулярної структури

Доклад

Физика

dV1 dV2 r EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 Г Р КР EMBED Equation.3 EMBED Equation.

Украинкский

2013-07-25

64 KB

0 чел.

10.Молекулярна структура рідин. Два способи опису молекулярної структури.

  1.  Ф-ція розподілу атомної густини: -характеризує кілька найближчих сусідів в інтервалі r. Умова нормування . Так можна визначати ф-цію розподілу тільки для атомарної речовини.
  2.  Використання ф-ції розподілу густини ймовірності певних положень частинок в рідкій фазі.

Нехай маємо систему з N частинок об’єму V. Ймов  oдночасного попадання двох атомів в елементі об’єму dV1 і dV2 положення яких відносно довільно обраного початку координат хар-ся рад-векторами  та : =

-ф-ція густини ймовірності певного положення частинок (густина ймовірності знаходження атомів у рідині в положеннях  та ).

Для газу g2=1- всі положення рівноімовірні. Якщо врахувати ізотропність рідини, замість ймов можна розглядати ймов dP(r) попадання другого атома у сферичний прошарок об’ємом dV= середнього радіуса r.  

Якщо положення певного атома фіксоване, то  g2(r)-ф-ція густини ймовірності знаходження частинок на відстані r одна від одної. Якщо відстань r змін в широких межах(від 0 до  ), то -умова нормування.

Якщо дві ф-ції описують одну і ту ж саму структуру, то між ними повинен бути зв’язок:

Ф-ція g2(r) розрахованна теоретично, а -з експерименту.


dV
1

dV2

r

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

Г

Р

КР

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32949. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ И ИСТИНЫ В СОЦ.-ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ 26.22 KB
  ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТИНЫ Истина соответствие положений некоторому критерию проверяемости: теоретической эмпирической. Наиболее разработанной теорией истины в античной философии выступала концепция Платона: истина есть сверхэмпирическая идея вневременное свво остальных идей. КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТИНЫ Аристотель истина есть соответствие вещи и интеллекта. истина это адекватная info об объекте получаемая посредством чувственного и интеллектуального изучения либо принятия сообщения об объекте и...
32950. ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА В СОЦ.-ГУМАНИТАРНОМ НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 19.63 KB
  Подобной процедуры нет во вненаучных формах познания. Одна из целей научного познания получить посредством адекватных научных идеализаций предмет познания из его объекта. Такая позиция отвергает наивнореалистические представления и открывает еще одну проблему теории познания взаимоотношения объекта и предмета науки. предметы познания и dif.