20517

Словник даних. БНФ-нотація

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

БНФнотація. БНФнотация позволяет формально описать расщепление объединение потоков. Это определение может быть следующим: X=ABC; Y=AB; Z=BC Такие определения хранятся в словаре данных в так называемой БНФстатье. БНФстатья используется для описания компонент данных в потоках данных и в хранилищах.

Украинкский

2013-07-25

41 KB

0 чел.

Словник даних. БНФ-нотація.

Діаграми потоків даних забезпечують зручне опис функціонування компонент системи, але не забезпечують аналітика засобами опису деталей цих компонент, а саме, яка інформація перетвориться процесами і як вона перетвориться. Для вирішення першого з перерахованих завдань призначені текстові засоби моделювання, що служать для опису структури перетворюваної інформації та отримали назву словників даних.

Словник даних являє собою певним чином організований список всіх елементів даних системи з їх точними визначеннями, що дає можливість різним категоріям користувачів (від системного аналітика до програміста) мати спільне розуміння всіх вхідних і вихідних потоків і компонент сховищ.
 Визначення елементів даних у словнику здійснюються наступними видами описів:

описом значень потоків і сховищ, зображених на DFD;
описом композиції агрегатів даних, що рухаються вздовж потоків, тобтокомплексних даних, які можуть расчленяться на елементарні символи (наприклад, АДРЕСА ПОКУПЦЯ містить поштовий індекс, місто, ВУЛИЦЮ і т.д.);
описом композиції групових даних в сховищі;
специфицированием значень і областей дії елементарних фрагментів інформації в потоках даних і сховищах;
описом деталей відносин між сховищами.

БНФ-нотация позволяет формально описать расщепление/ объединение потоков. Поток может расщепляться на собственные отдельные ветви, на компоненты потока-предка или на то и другое одновременно. При расщеплении/объединении потока существенно, чтобы каждый компонент потока-предка являлся именованным. Если поток расщепляется на подпотоки, необходимо, чтобы все подпотоки являлись компонентами потока-предка. И наоборот, при объединении потоков каждый компонент потока-предка должен по крайней мере однажды встречаться среди подпотоков. Отметим, что при объединении подпотоков нет необходимости осуществлять исключение общих компонент, а при расщеплении подпотоки могут иметь такие общие (одинаковые) компоненты.

Важно понимать, что точные определения потоков содержатся в словаре данных, а не на диаграммах. Например, на диаграмме может иметься групповой узел с входным потоком X и выходными подпотоками Y и Z. Однако это вовсе не означает, что соответствующее определение в словаре данных обязательно должно бытьX=Y+Z. Это определение может быть следующим:

X=A+B+C; Y=A+B; Z=B+C

Такие определения хранятся в словаре данных в так называемой БНФ-статье. БНФ-статья используется для описания компонент данных в потоках данных и в хранилищах. Ее синтаксис имеет вид:

@БНФ = <простой оператор> ! <БНФ-выражение> ,

где <простой оператор> есть текстовое описание, заключенное в "/", а <БНФ-выражение> есть выражение в форме Бэкуса-Наура, допускающее следующие операции отношений:

 •  = - означает "композиция из",
 •  + - означает "И",
 •  [ ! ] - означает "ИЛИ",
 •  ( ) - означает, что компонент в скобках не обязателен,
 •  { } - означает итерацию компонента в скобках,
 •  " " - означает литерал.

Итерационные скобки могут иметь нижний и верхний предел, например:

 •  3{болт}7 - от 3 до 7 итераций
 •  1{болт} - 1 и более итераций
 •  {шайба}3 - не более 3 итераций

БНФ-выражение может содержать произвольные комбинации операций:

 •  @БНФ = [ винт ! болт + 2{гайка}2 + (прокладка) ! клей ]

Ниже приведен пример описания потока данных с помощью БНФ:

 •  @ИМЯ = ВОСЬМЕРИЧНАЯ ЦИФРА
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = [ "0"!"1"!"2"!"3"!"4"!"5"!"6"!"7" ]

Посмотрим, как некоторые потоки, присутствующие на вышеприведенных диаграммах потоков данных, представляются в словаре данных.

 •  @ИМЯ = ВВЕДЕННАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА
 •  @ТИП = управляющий поток
 •  @БНФ = /указывает, что кредитная карта введена/
 •  @ИМЯ = ДАННЫЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = ПАРОЛЬ + ДЕТАЛИ КЛИЕНТА + ЛИМИТ ДЕНЕГ
 •  @ИМЯ = ДАННЫЕ ПО БАЛАНСУ
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = /текущий баланс счета клиента/
 •  @ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ = доллар
 •  @ДИАПАЗОН = +/- 100000
 •  @ТОЧНОСТЬ = .01
 •  @ИМЯ = ДЕНЬГИ
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = /деньги, выдаваемые клиенту/
 •  @ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ = доллар
 •  @НОРМА = 5..1000
 •  @КОММЕНТАРИЙ Сумма выдаваемых денег должна делиться на 5
 •  @ИМЯ = ПРОТОКОЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = (ОБРАБОТАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
 •  + (ДЕНЕЖНАЯ СУММА)
 •  + (ДАННЫЕ ПО ИСТОРИИ ЗАПРОСА)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65549. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ НА СЕРЕДНІХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗЦІВ І РЕЖИМІВ РІЗАННЯ 868.5 KB
  В умовах ринкової економіки вибір типа конструкції інструменту його параметрів режимів різання має бути кількісно обґрунтований з урахуванням багатьох технічних економічних і ергономічних факторів причому рішення що приймаються мають бути оптимальними.
65550. ТЕХНОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ ДЕГРАДАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ СТЕКОЛ ТА КЕРАМІКИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 376.5 KB
  Визначальним фактором прогресу сучасного людського суспільства є розвиток матеріалознавства, пошук, розробка та широке впровадження принципово нових та синтетичних матеріалів з унікальними функціональними властивостями, високою надійністю і технологічною відтворюваністю.
65551. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 223 KB
  Тому одним із найважливіших завдань які стоять перед кожним з них зокрема та перед економікою країни в цілому є підвищення рівня інвестиційної привабливості. Особливої гостроти проблема підвищення інвестиційної привабливості набуває в сільському господарстві яке значно відстало...
65552. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМОПАРАМИ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1.36 MB
  Метою дисертації є розробка методу корекції похибки від набутої в процесі тривалої експлуатації термоелектричної неоднорідності електродів термопар на основі аналізу властивостей цієї похибки.
65553. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 295.64 KB
  Водночас важливим шляхом у процесі трансформування є глибоке осмислення й усвідомлення власного історичного досвіду звернення до національних джерел зародження і розвитку професійної підготовки фахівців пожежнорятувальної служби.
65554. Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України 317 KB
  На Сході України ялини є інтродукованими видами. Уперше для умов Сходу України: визначено особливості росту якісні показники селекційну структуру стан формове різноманіття та репродуктивну спроможність ялин; визначено перспективність застосування видів ялин для створення насаджень...
65555. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ СИНХРОННОГО СТЕРЕОФОНІЧНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ З ПІЛОТ-ТОНОМ 467.5 KB
  Стереофонічний ефект і його якість є основою системи стереофонічного радіомовлення, тому має місце нагальна необхідність проведення подальших досліджень з встановлення необхідних захисних відношень за радіочастотою, що забезпечували би високу якість стереофонічного радіоприймання.
65556. Експериментально–розрахунковий аналіз деформацій циліндричних оболонок в зоні удару 1.99 MB
  Циліндричні оболонки можуть служити моделлю для ряду елементів конструкцій на які діють ударні навантаження. При розробці математичної моделі напружено–-деформованого стану було використано систему рівнянь коливання оболонки типу С.
65557. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 646 KB
  Існуючі типи вітчизняних електровозів з зчіпними масами названими вище обладнані тяговими електротехнічними комплексами ТЕТК з неефективними контактно-резисторними системами керування частотою обертання тягових електродвигунів ТЕД постійного струму.