20517

Словник даних. БНФ-нотація

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

БНФнотація. БНФнотация позволяет формально описать расщепление объединение потоков. Это определение может быть следующим: X=ABC; Y=AB; Z=BC Такие определения хранятся в словаре данных в так называемой БНФстатье. БНФстатья используется для описания компонент данных в потоках данных и в хранилищах.

Украинкский

2013-07-25

41 KB

0 чел.

Словник даних. БНФ-нотація.

Діаграми потоків даних забезпечують зручне опис функціонування компонент системи, але не забезпечують аналітика засобами опису деталей цих компонент, а саме, яка інформація перетвориться процесами і як вона перетвориться. Для вирішення першого з перерахованих завдань призначені текстові засоби моделювання, що служать для опису структури перетворюваної інформації та отримали назву словників даних.

Словник даних являє собою певним чином організований список всіх елементів даних системи з їх точними визначеннями, що дає можливість різним категоріям користувачів (від системного аналітика до програміста) мати спільне розуміння всіх вхідних і вихідних потоків і компонент сховищ.
 Визначення елементів даних у словнику здійснюються наступними видами описів:

описом значень потоків і сховищ, зображених на DFD;
описом композиції агрегатів даних, що рухаються вздовж потоків, тобтокомплексних даних, які можуть расчленяться на елементарні символи (наприклад, АДРЕСА ПОКУПЦЯ містить поштовий індекс, місто, ВУЛИЦЮ і т.д.);
описом композиції групових даних в сховищі;
специфицированием значень і областей дії елементарних фрагментів інформації в потоках даних і сховищах;
описом деталей відносин між сховищами.

БНФ-нотация позволяет формально описать расщепление/ объединение потоков. Поток может расщепляться на собственные отдельные ветви, на компоненты потока-предка или на то и другое одновременно. При расщеплении/объединении потока существенно, чтобы каждый компонент потока-предка являлся именованным. Если поток расщепляется на подпотоки, необходимо, чтобы все подпотоки являлись компонентами потока-предка. И наоборот, при объединении потоков каждый компонент потока-предка должен по крайней мере однажды встречаться среди подпотоков. Отметим, что при объединении подпотоков нет необходимости осуществлять исключение общих компонент, а при расщеплении подпотоки могут иметь такие общие (одинаковые) компоненты.

Важно понимать, что точные определения потоков содержатся в словаре данных, а не на диаграммах. Например, на диаграмме может иметься групповой узел с входным потоком X и выходными подпотоками Y и Z. Однако это вовсе не означает, что соответствующее определение в словаре данных обязательно должно бытьX=Y+Z. Это определение может быть следующим:

X=A+B+C; Y=A+B; Z=B+C

Такие определения хранятся в словаре данных в так называемой БНФ-статье. БНФ-статья используется для описания компонент данных в потоках данных и в хранилищах. Ее синтаксис имеет вид:

@БНФ = <простой оператор> ! <БНФ-выражение> ,

где <простой оператор> есть текстовое описание, заключенное в "/", а <БНФ-выражение> есть выражение в форме Бэкуса-Наура, допускающее следующие операции отношений:

 •  = - означает "композиция из",
 •  + - означает "И",
 •  [ ! ] - означает "ИЛИ",
 •  ( ) - означает, что компонент в скобках не обязателен,
 •  { } - означает итерацию компонента в скобках,
 •  " " - означает литерал.

Итерационные скобки могут иметь нижний и верхний предел, например:

 •  3{болт}7 - от 3 до 7 итераций
 •  1{болт} - 1 и более итераций
 •  {шайба}3 - не более 3 итераций

БНФ-выражение может содержать произвольные комбинации операций:

 •  @БНФ = [ винт ! болт + 2{гайка}2 + (прокладка) ! клей ]

Ниже приведен пример описания потока данных с помощью БНФ:

 •  @ИМЯ = ВОСЬМЕРИЧНАЯ ЦИФРА
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = [ "0"!"1"!"2"!"3"!"4"!"5"!"6"!"7" ]

Посмотрим, как некоторые потоки, присутствующие на вышеприведенных диаграммах потоков данных, представляются в словаре данных.

 •  @ИМЯ = ВВЕДЕННАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА
 •  @ТИП = управляющий поток
 •  @БНФ = /указывает, что кредитная карта введена/
 •  @ИМЯ = ДАННЫЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = ПАРОЛЬ + ДЕТАЛИ КЛИЕНТА + ЛИМИТ ДЕНЕГ
 •  @ИМЯ = ДАННЫЕ ПО БАЛАНСУ
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = /текущий баланс счета клиента/
 •  @ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ = доллар
 •  @ДИАПАЗОН = +/- 100000
 •  @ТОЧНОСТЬ = .01
 •  @ИМЯ = ДЕНЬГИ
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = /деньги, выдаваемые клиенту/
 •  @ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ = доллар
 •  @НОРМА = 5..1000
 •  @КОММЕНТАРИЙ Сумма выдаваемых денег должна делиться на 5
 •  @ИМЯ = ПРОТОКОЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
 •  @ТИП = дискретный поток
 •  @БНФ = (ОБРАБОТАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
 •  + (ДЕНЕЖНАЯ СУММА)
 •  + (ДАННЫЕ ПО ИСТОРИИ ЗАПРОСА)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10871. Проблема прісної води 29.7 KB
  Це стало можливим завдяки впровадженню ресурсозберігальних, маловідходних і безвідходних технологічних процесів, завдяки зменшенню забруднення повітряного середовища й водойм. Охорона навколишнього середовища стала однією з найголовніших проблем.
10872. Виконання та захист графічних робіт. Виконання технічних рисунків та ескізів кількох заданих деталей 27 KB
  Тема 13: Виконання та захист графічних робіт. Виконання технічних рисунків та ескізів кількох заданих деталей. Мета: Навчальна: сформувати знання вміння та навички поданій темі. Виховна: виховувати в учнів культуру праці та акуратність. Розвиваюча: розвивати у шк
10875. Фанера та ДВП в конструюванні обєктів технологічної діяльності 17.94 KB
  Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, наявності спецодягу, створення позитивної емоційної атмосфери, призначення чергових, перевірка присутності учнів.
10876. ДВП та фанера, їх використання в конструюванні обєктів технологічної діяльності 74.5 KB
  Тема. Фанера та ДВП в конструюванні обєктів технологічної діяльності. Мета: ознайомити учнів з різними видами конструкційних матеріалів видами та породами дерев особливостями їх будови характерними ознаками способами заготівлі та одержання пиломатеріалів знач
10877. Електромонтажі інструменти 157.5 KB
  Тема. Електромонтажі інструменти. Мета: сформувати в учнів поняття про розвивати політехнічний світогляд виховувати відповідальність за результат роботи. Ключові поняття: електрична схема умовне позначення електричний патрон вилка штепсельна штепсельна
10878. Призначення та будова вимірювальних та розмічальних інструментів 36.5 KB
  Тема Призначення та будова вимірювальних та розмічальних інструментів. Мета: навчальна: сформувати уявлення про призначення та будову вимірювальних інструментів. Прийоми розмічання за шаблоном. Відомості про припуски на обробку. Виховна: виховувати старанність і
10879. Оздоблення виготовлених виробів. Випалювання на деревині. Лакування (фарбування) виробу Практична робота 65.5 KB
  Тема уроку: Оздоблення виготовлених виробів. Випалювання на деревині. Лакування фарбування виробу Практична робота. Мета уроку. Засвоєння знань про види оздоблення виробів з фанери принцип дії приладу для випалювання на деревині; формування прийомів випалювання на ...