20522

Схемы соединение гальванических элементов. Схема включения реостата. Схема включения потенциометра

Лабораторная работа

Физика

Схемы соединение гальванических элементов. Теоретическое обоснование: Последовательное соединение элементов показано на стенде а ЭДС батареи Ебат составленной из последовательно соединенных элементов будет больше ЭДС одного элемента Е в n раз Ебат=Е Последовательное соединение элементов применяется в тех случаях когда требуется напряжение больше чем напряжение одного элемента. Но при любом количестве соединяемых последовательно элементов номинальный ток батареи остается равным номинальному току одного элемента. План работы: Начертить...

Русский

2013-07-31

24.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 5.

Схемы соединение гальванических элементов. Схема включения реостата. Схема включения потенциометра.

Цель работы:

Исследование схем.

Теоретическое обоснование:

 Последовательное соединение элементов показано на стенде, а ЭДС батареи Ебат, составленной из последовательно соединенных элементов, будет больше ЭДС одного элемента Е в n раз

Ебат

Последовательное соединение элементов применяется в тех случаях, когда требуется напряжение больше, чем напряжение одного элемента. Но при любом количестве соединяемых последовательно элементов номинальный ток батареи остается равным номинальному току одного элемента.

Iбат=I

Параллельное соединение применяется для получения тока, который превышает номинальный ток одного элемента.

Iбат=I+I+…+I=In

ЭДС батареи в этом случае равна ЭДС одного элемента

Ебат

Смешенное соединение применяют в тех случаях, когда требуется батарея с большим значениями ЭДС и тока.

Необходимо помнить, что в батарею должны соединятся элементы с одинаковыми характеристиками.

План работы:

Начертить схемы замещения:

  1.  Схемы включения реостата
  2.  Схемы включения потенциометра
  3.  

Схемы соединения гальванических элементов.

Вывод :

 Из построенных схем и условий каждая цепь имеет своё значение ЭДС на каждой схеме она определяется по разному.

Ответы на контрольные вопросы:

  1.  При параллельном соединении: Еобщ12=…=Еn
  2.  При последовательном соединении: Еобщ= Е12+…+Еn
  3.  При смешанном соединении: Еобщ=n*Е1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5703. Методологічні засади статистики 134.5 KB
  Методологічні засади статистики План Загальне уявлення про статистику та короткі відомості із її історії Предмет статистики Основні категорії статистики Організація і завдання статистики Загальне уявлення про статистику та ко...
5704. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права 103.5 KB
  Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права Для нормального життя люди постійно повинні їсти, пити, мати одяг, взуття, задовольняти свої духовні потреби. Тільки на цій основі вони можуть брати участь у виробництві. При цьому слі...
5705. Поняття професійної етики та її категорії 56.5 KB
  Поняття професійної етики та її категорії План Поняття про етику як науку. Основні категорії етики. Мораль як суспільне явище. Поняття про етикет та професійну етику. Етичний бізнес - це чесність, порядність, повага до п...
5706. Редагування текстів в MS Word 40.5 KB
  Редагування текстів Автозаміна Автозаміна - це автоматичне виправлення помилок і неправильних слів. Крім того, автозаміна дає змогу за допомогою кількох символів вставити великий текстовий фрагмент. Для настроювання механізму автозаміни потрібн...
5707. Інтернет як джерело банківської, фінансової і підприємницької інформації 131 KB
  Інтернет як джерело банківської, фінансової і підприємницької інформації Банківська і підприємницька інформація як підсистеми економічної інформації 1. Загальна характеристика дисципліни, її місце в системі підготовки бакалаврів зі спеціал...
5708. Педагогіка вищої школи як наука 74 KB
  Педагогіка вищої школи як наука План Предмет, категорії та основні завдання педагогіки вищої школи. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук та її зв’язок з іншими науками. Сучасні методологічні аспекти педагог...
5709. Программирование на языках среднего уровня С/С++ 689 KB
  Предисловие Настоящий конспект лекций посвящен программированию на языках среднего уровня С/С++, в нем рассмотрен объектно-ориентированный подход программирования. Условно конспект лекций можно разделить на две части: первая часть посвящена основным...
5710. Теория государства и права. Теории происхождения и становления государства 209 KB
  Тема 1. Учение о государстве 1.1. Теории происхождения и становления государства. 2. Классовая теория, связывает происхождение государства с возникновением производительной экономики, получения избыточного продукта. Согласно её формуле, ...
5711. Основи охорони праці. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці в навчальних закладах 42.5 KB
  Предмет, структура, мета курсу Основи охорони праці Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Організація охорони праці у навчальних закладах. Охорона праці, згідно закону України Про охорону п...