20527

Изучение соединения резисторов

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Изучить на практике признаки параллельного и последовательного и смешанного соединение резисторов. Общее сопротивление цепи из нескольких последовательных соединение резисторов равно сумме сопротивлений этих резисторов. Параллельным называется такое соединение проводников при котором соединение между собой как усл. Смешанным или последовательно параллельным называется такое соединение при котором на одних участках электрические цепи они соединены параллельно а на других последовательно.

Русский

2013-07-31

70 KB

9 чел.

Лабораторная работа № 1.

Изучение соединения резисторов.

Цель работы:

Изучить на практике признаки параллельного и последовательного и смешанного соединение резисторов.

Оборудование:

Приборный щит № 1, стенд.

Теоретическое основание:

На практике производят расчет цепей с разными схемами соединения приемников. Если по соединению проходит один и тот же ток, то оно называется последовательным. Ток на отдельных участках имеет одинаковые значение.

Сумма падения напряжение на отдельных участках равна всем цепи:

Напряжения цепи можно представить как, , где - эквивалентное (общее) сопротивление. Следовательно . Общее сопротивление цепи из нескольких последовательных соединение резисторов, равно сумме сопротивлений этих резисторов.

Параллельным называется такое соединение проводников при котором соединение между собой как усл. начала приемников, так и их концы. Для параллельного соединения характерно одно и тоже напряжение на выводах всех приемников . Согласно первому закону Кирхгофа , а согласно закону Ома можно записать . Сокращая общие части неравенства на U получим формулу подчета экв-ной проводимости  или q=q1+…+qn.

Смешанным или последовательно параллельным называется такое соединение, при котором на одних участках  электрические цепи они соединены параллельно, а на других последовательно.

Порядок выполнения работы:

  1.  Подключим шнур питания к блоку питания
  2.  Тумблером «сеть» включить блок питания.
  3.  Тумблером поочередно включаем цепи: последовательно, параллельное, смешенное соединения снять показания. Результаты занести в таблицу, произвести нужные расчеты.
  4.  

Исследовать цепи при последовательном соединение резисторов.

  1.  Исследовать при параллельном соединении.


  1.  

Исследовать при смешанном соединении.

Обработка результатов опытов:

Табл.1

Данные наблюдений

Результаты вычислений

I

U1

U2

U3

R1

R2

Rобщ

P

0,16

178

32

210

1112,5

200

1312,5

33,6

Ом;                                              Ом;

Ом;                              Вт.

Табл.2

Данные наблюдений

Результаты вычислений

I

U1

R1

R2

Rобщ

P

0,22

220

2000

2000

1000

48,4

;       ;     т.к., то ;  R=2000; Р=IU=0,22*220=48,4 Вт.

Табл.3

Данные наблюдений

Результаты вычислений

I

U1

U2

Uобщ

R1

R2

R3

Rобщ

P

0,14

130

78

208

928,6

1114,2

1114,2

1485,7

29,12

Ом;    Ом;    Ом;  ;   Ом;  Ом;   Ом;  ;  Вт.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83525. Вирішення спорів у міжнародних організаціях 39 KB
  Мирне вирішення міжнародних спорів надає широку компетенцію Раді Безпеки органу ООН який несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки ст. Також компетенцію в сфері мирного вирішення міжнародних спорів має Генеральна Асамблея ООН проте вона є обмеженою на користь Ради Безпеки. Держава яка не є членом OOН також може звернутися до Ради Безпеки або Генеральної Асамблеї з приводу будьякого спору в якому вона є стороною за умови що вона заздалегідь прийме на себе зобов\'язання за...
83526. Дипломатія і дипломатичне право 34.31 KB
  Дипломатичне право у свою чергу є сукупністю міжнародноправових норм що визначають правове положення та регулюють діяльність дипломатичних представництв держав.
83527. Органи зовнішніх зносин держав 36.52 KB
  Президент України відповідно до Конституції України забезпечу державну незалежність національну безпеку і правонаступник держави; представляє державу в міжнародних відносинах здійсни керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави веде переговори та укладає міжнародні договори України; приймає рішення про ви знання іноземних держав; призначає та звільняє голів дипломатичну представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відзивні грамоти дипломатичних представника іноземних держав; вносить до...
83528. Дипломатичні представництва. Поняття і види. Функції дипломатичних представництв 35.58 KB
  Функції дипломатичних представництв Дипломатичні представництва займають найвищу позицію серед закордонних органів зовнішніх зносин держави. Суттєвих відмінностей між посольствами та місіями немає але більшість держав обмінюються дипломатичними представництвами посольствами. дипломатичні представництва виконують наступні функції: представництво своєї держави в країні перебування; захист інтересів держави що акредитує та її громадян у країні перебування у межах що допускаються міжнародним правом; ведення переговорів з урядом держави...
83529. Голова дипломатичного представництва. Початок місії голови дипломатичного представництва. Закінчення місії голови дипломатичного представництва 35.69 KB
  Початок місії голови дипломатичного представництва. Закінчення місії голови дипломатичного представництва Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. Голови постійних дипломатичних представництв перших двох класів акредитуються при голові держави а голова дипломатичною представництва третього класу при міністрі закордонних справ.
83530. Структура та персонал дипломатичних представництв. Дипломатичний корпус 36.28 KB
  Персонал дипломатичних представництв поділяється на три категорії: дипломатичний адміністративно-технічний і обслуговуючий. Членами дипломатичного персоналу є члени персоналу представництва які мають дипломатичний ранг. Дипломатичні ранги це службові звання які на відміну від встановлених міжнародним правом класів які призначені лише для голів представництв надаються дипломатичним працівникам на основі законодавства держави що їх акредитує.
83531. Дипломатичні привілеї та імунітети 34.74 KB
  Дипломатичні привілеї деякі особливі права пільги та переваги які надаються дипломатичним представництвам та їх персоналу. дипломатичні імунітети і привілеї поділені на імунітети і привілеї дипломатичного представництва та особисті імунітети і привілеї членів дипломатичного персоналу та їхніх родин. До другої категорії відносяться: особиста недоторканість недоторканість особистої резиденцій повний імунітет від кримінальної юрисдикції держави перебування а також від цивільної і адміністративної юрисдикції у відношенні виконавчих дій...
83532. Поняття та джерела консульського права. Встановлення консульських відносин 33.53 KB
  Встановлення консульських відносин. Консульське право сукупність міжнародноправових норм що регламентують правове положення та порядок діяльності консульських установ. Важливу роль у консульських відносинах відіграють двосторонні консульські конвенції у яких крім врегулювання загальних питань закріплюються особливості здійснення консульських відносин між конкретними державами. Загальні засада діяльності консульських установ також визначаються актами національного законодавства зокрема Консульським статутом України затвердженим Указом...
83533. Класи консульських установ. Функції консульських установ 36.75 KB
  Функції консульських установ. передбачає наступні класи консульських установ: генеральні консульства консульства; віцеконсульства; консульські агентства. Голови цих консульських установ йменуються відповідно генеральний консул консул віцеконсул і консульський агент.