20529

Измерение мощности и энергии

Лабораторная работа

Физика

[Вт] [Вт] 100 Вт = 1 гектоватт [гВт] 1000 Вт = 1 киловатт [кВт] 1000000 Вт = 1 мегаватт [МВт] Электрическая мощность измеряется ваттметром Электрическая энергия измеряется счетчиком электрической энергии.1 № опыта Данные наблюдений Результаты вычислений U I tc P Wэнер R Pобщ 1 220 07 600 154 924 гВт 3143 704 2 220 11 3600 242 8712 гВт 1222 3 220 14 4900 308 15092 гВт 714 Р=UI=22007 = 154; W1=154600=92400=924 гВт P2=UI2=2201.1 = 242; W2=2423600=871200=8712 гВт P3=UI3=2201.4 =...

Русский

2013-07-31

44 KB

7 чел.

Лабораторная работа № 3.

Измерение мощности и энергии.

Цель работы:

На практике изучить измерительные приборы, научится определять мощность электрической цепи и потребляемую энергию.

Теоретическое основание:

Работа произведенная в единицу времени, называется мощностью (Р).

- работа электрических сил поля.

 [Вт]

[Вт]

      100 Вт = 1 гектоватт [гВт]

      1000 Вт = 1 киловатт [кВт]

      1000000 Вт = 1 мегаватт [МВт]

Электрическая мощность измеряется ваттметром

Электрическая энергия измеряется счетчиком электрической энергии.

[Дж]

Схема включения ваттметра:

Схема исследования:


Оборудование:

Стенд «измерение мощности и энергии», приборный щит № 1

Ход работы:

  1.  Подключить блок питания к стенду.
  2.  Собрать схему, подключить соединение проводами приборы.
  3.  Подать напряжение, измеряя нагрузку с помощью лампового реостата, при тех значениях записать показания приборов в таблицу.
  4.  Вычислить мощность цепи для тех случаев и потребляемую энергию.

Табл.1

опыта

Данные наблюдений

Результаты вычислений

U

I

t(c)

P

W(энер)

R

Pобщ

1

220

0,7

600

154

924 гВт

314,3

704

2

220

1,1

3,600

242

8712 гВт

122,2

3

220

1,4

4900

308

15092 гВт

71,4

Р=UI=220*0,7 = 154;                     W1=154*600=92400=924 гВт

P2=UI2=220*1.1 = 242;             W2=242*3600=871200=8712 гВт

P3=UI3=220*1.4 = 308;         W3=308*4900=1509200=15092 гВт

                 

                    

                   

Вывод:

Ознакомились с методикой вычисления электрической мощности и энергии. Научились работать с измерительными приборами.

Ответы на контрольные вопросы:

  1.  Мощность – это работа произведённая за единицу времени.
  2.  Методы измерения мощности:

а) Для цепи постоянного тока используют электродинамические вольтметры и амперметры.

б) Для цепи переменного тока используют электродинамические и ферродинамические вольтметры.

3.   Энергия электрической цепи представляет собой перемещение заряженных частиц.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68985. Вказівники. Вказівний тип 35.5 KB
  У мові Паскаль для роботи з динамічними об’єктами передбачено спеціальний тип значень – вказівний. Це такий же простий тип, якими є цілий, дійсний, логічний. Однак для нього в мові не зарезервовано жодного стандартного ідентифікатора. Загальний вигляд опису вказівного типу такий...
68986. Операції над змінними вказівного типу 52 KB
  Оператор присвоєння записують так само як і для інших типів: S:=r; де 5 змінна вказівного типу r може бути змінною цього ж вказівного типу функцією тобто значенням якої є вказівник цього ж вказівного типу або порожній вказівник nil. Для введених нами раніше змінних вказівного типу...
68987. Динамічні рядки символів 47 KB
  На підставі вивчених типів можна одержувати різні структури даних, яких у мові Паскаль у явному вигляді немає. Прикладом такої структури є рядки - впорядковані послідовності символів. Рядки можна відображати за допомогою векторного зображення, коли послідовність символів - це послідовність компонентів вектора...
68988. Операції над динамічними рядками 38 KB
  Розглянемо процедуру шукання заданого елемента. Попередньо опишемо тип, який відображає рядок символів як динамічну структуру. Складемо логічну функцію виявлення заданого символу в заданому динамічному рядку. Передбачимо як побічний ефект логічної функції шукання елемента вказівку...
68989. Списки як динамічна структура даних 47.5 KB
  Розглянуті рядки символів, зображені у вигляді ланцюгів, тобто як динамічна структура, є частковим випадком такої структури - лінійного однонапрямленого списку. Різниця полягає в тому, що коли для рядків інформаційними елементами можуть бути тільки значення типу char...
68990. Поняття черги і стека 35.5 KB
  Поняття стека Поняття черги У програмуванні поняття черги як динамічної структури даних використовують для моделювання процесів пов’язаних з почерговим виконанням деяких замовлень. Поняття стека Другий вид черги називають стеком.
68991. Життєвий цикл програм. Алгоритмізація програми 54.5 KB
  Дуже часто класичний життєвий цикл називають каскадною або водоспадною моделлю, підкреслюючи, що розробка розглядається як послідовність етапів, причому перехід на наступний, ієрархічно нижній етап відбувається тільки після повного завершення робіт на поточному етапі...
68992. Алфавіт мови Pascal, структура програми 89.5 KB
  План заняття Розділювачі Спеціальні символи і зарезервовані слова Імена Числа Рядки символів Позначки Директиви Сталі Структура програми. Всередині лексем використання їх не допустиме а між двома сусідніми іменами термінальними словами або числами повинен бути хоча б один розділювач.
68993. Цілий та дійний типи даних 55.5 KB
  Види цілого типу Операції над цілим типом Види дійсного типу Операції над дійсним типом Види цілого типу Значеннями типу integer є елементи підмножини цілих чисел. У другому випадку ціле значення виразу перетворюється до дійсного типу і присвоюється змінній дійсного типу.