20529

Измерение мощности и энергии

Лабораторная работа

Физика

[Вт] [Вт] 100 Вт = 1 гектоватт [гВт] 1000 Вт = 1 киловатт [кВт] 1000000 Вт = 1 мегаватт [МВт] Электрическая мощность измеряется ваттметром Электрическая энергия измеряется счетчиком электрической энергии.1 № опыта Данные наблюдений Результаты вычислений U I tc P Wэнер R Pобщ 1 220 07 600 154 924 гВт 3143 704 2 220 11 3600 242 8712 гВт 1222 3 220 14 4900 308 15092 гВт 714 Р=UI=22007 = 154; W1=154600=92400=924 гВт P2=UI2=2201.1 = 242; W2=2423600=871200=8712 гВт P3=UI3=2201.4 =...

Русский

2013-07-31

44 KB

8 чел.

Лабораторная работа № 3.

Измерение мощности и энергии.

Цель работы:

На практике изучить измерительные приборы, научится определять мощность электрической цепи и потребляемую энергию.

Теоретическое основание:

Работа произведенная в единицу времени, называется мощностью (Р).

- работа электрических сил поля.

 [Вт]

[Вт]

      100 Вт = 1 гектоватт [гВт]

      1000 Вт = 1 киловатт [кВт]

      1000000 Вт = 1 мегаватт [МВт]

Электрическая мощность измеряется ваттметром

Электрическая энергия измеряется счетчиком электрической энергии.

[Дж]

Схема включения ваттметра:

Схема исследования:


Оборудование:

Стенд «измерение мощности и энергии», приборный щит № 1

Ход работы:

  1.  Подключить блок питания к стенду.
  2.  Собрать схему, подключить соединение проводами приборы.
  3.  Подать напряжение, измеряя нагрузку с помощью лампового реостата, при тех значениях записать показания приборов в таблицу.
  4.  Вычислить мощность цепи для тех случаев и потребляемую энергию.

Табл.1

опыта

Данные наблюдений

Результаты вычислений

U

I

t(c)

P

W(энер)

R

Pобщ

1

220

0,7

600

154

924 гВт

314,3

704

2

220

1,1

3,600

242

8712 гВт

122,2

3

220

1,4

4900

308

15092 гВт

71,4

Р=UI=220*0,7 = 154;                     W1=154*600=92400=924 гВт

P2=UI2=220*1.1 = 242;             W2=242*3600=871200=8712 гВт

P3=UI3=220*1.4 = 308;         W3=308*4900=1509200=15092 гВт

                 

                    

                   

Вывод:

Ознакомились с методикой вычисления электрической мощности и энергии. Научились работать с измерительными приборами.

Ответы на контрольные вопросы:

  1.  Мощность – это работа произведённая за единицу времени.
  2.  Методы измерения мощности:

а) Для цепи постоянного тока используют электродинамические вольтметры и амперметры.

б) Для цепи переменного тока используют электродинамические и ферродинамические вольтметры.

3.   Энергия электрической цепи представляет собой перемещение заряженных частиц.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57614. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТРАХУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 322.5 KB
  Мовні засоби вираження емоції страху, а також об’єкти, які викликають у людини цю емоцію. Новизна та вибір предмета дослідження обумовлюються відсутністю детального аналізу мовних засобів, які використовуються автором у художньому тексті для вираження мовлення персонажів, які перебувають у стані страху.
57615. КИРИЛЛО – МЕФОДИЕВСКОЕ БРАТСТВО 80.5 KB
  Цели урока: ознакомить учащихся с деятельностью первой украинской политической нелегальной организацией - Кирилло-Мефодиевским братством; провести исследование программных документов и общественно-политической деятельности Кирилло-Мефодиевского братства...
57616. Галицко-Волынское княжество во времена Даниила Галицкого 85.5 KB
  ЦЕЛЬ: сформировать представление о Галицко-Волынском княжестве как наследнике традиций Киевской Руси показать роль Даниила Галицкого в процессе создания государства охарактеризовать основы внутренний и внешней политики...
57617. Державотворчі процеси у 1994-2009 р 138.5 KB
  Мета: розкрити зміст перетворень в 1994-2009 р., сформувати політичну позицію щодо оцінки президентства Л.Д.Кучми, В.А.Ющенка, діяльності Верховної Ради, Кабінету Міністрів; перемогу демократичних сил,радикальні зміни у суспільстві; виховувати в дусі патріотизму, толерантності.
57618. Географічні назви в історичній науці. Давні словяни 42.5 KB
  При дослідженні минувщини вчені часто знаходять різні назви. Інші з цих назв назви народів вони називаються етнонімами. Вчення про географічні назви іменується топонімією від грецьких слів топос...
57619. КООПЕРАЦІЯ, КОЛЕКТИВІ3АЦІЯ, ГОЛОДОМОР В УКРАІНІ У 1932-33 РОКАХ 247.09 KB
  Мета - розкрити причини та наслідки політики радянського уряду щодо селянства в України у 20—их поч.30-их років; познайомити з фотодокументами, спогадами очевидців, що підтверджують існування голодомору в Україні у 1932-33 роках...
57620. ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР. – ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 120.5 KB
  Навчальна. Ознайомити учнів з історичними передумовами виникнення Голодомору, з політикою більшовиків проти українського народу, охарактеризувати наслідки Голодомору. Довести злочинний характер сталінізму. Простежити висвітлення Голодомору в українській літературі та фольклорі.
57621. Особливості розвитку культури у другій половині 19ст. Освіта. Наука 156 KB
  Мета: виявити загальні закономірності та особливості розвитку культури в Україні у другій половині 19ст. Грушевського в розвиток української науки; виховувати шанобливе ставлення учнів до визначних діячів української культури другої половини 19ст.
57622. The Еarth is our home 56.5 KB
  We live in a wonderful world. It is our Earth. For thousands of years the earth has given a support to all forms of life-human beings, animals, birds, insects and plants. Our planet looks like a paradise but it is in danger now. Our task is to understand it and to take care of it.