2060

Изучение аэродинамических и геометрических характеристик решеток

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: ознакомиться с методикой экспериментального изучения аэродинамических и геометрических характеристик решеток, экспериментально определить эти характеристики.

Русский

2013-01-06

567 KB

4 чел.

Цель работы: ознакомиться с методикой экспериментального изучения аэродинамических и геометрических характеристик решеток, экспериментально определить эти характеристики.

Задача исследования.

На стенде можно выполнить следующие исследования:

1) изменения параметров потока и потерь по шагу решетки в каком-либо сечении и определение среднего по шагу числа потерь (рис.1). Данная зависимость может сниматься при различных числах Маха и различных углах натекания потока на профиль.

2) параметров распределенных по шагу, потерь энергии по высоте лопатки;

3) распределение давления по обводу профиля и определение окружного усилия на лопатку.

Для анализа обтекания решетки профилей большое значение имеет распределение давления и скорости по обводу профиля. Это распределение показывает вид потока в решетке, позволяет определить характер пограничного слоя, вычислить его параметры, выявить возможность и место отрыва потока.

Распределение параметров на выходе из решетки позволяет определить распределение потерь по высоте и шагу решетки и оценить аэродинамические качества решеток при различных углах входа потока на лопатки.

Рис. 1. Изменение параметров на выходе из решетки

а) по шагу лопаток, б) по высоте

Порядок проведения.

Экспериментальное исследование следует проводить в порядке:

1) измерить геометрические характеристики лопаток

2) с помощью задвижки установить требуемый режим течения воздуха

3) установить зонд в исследуемое сечение с координатами x, y, z (исследовать рекомендуется центральный профиль)

4) произвести измерение параметров согласно поставленной цели исследования

Рис. 2. Изменение потерь в решетке

а) по шагу, б) по высоте

Обработка результатов исследования.

Теоретическая скорость истечения:

Действительная скорость истечения:

Коэффициент потерь энергии:

Коэффициент расхода:

  , где G -действительный расход; G - теоретический расход.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22070. Обробка, аналіз та інтерпретація отриманої інформації 313.5 KB
  Потім близькі за смислом відповіді обєднуються і кожній групі приписується певний код. Таким чином при класифікації відкритих відповідей необхідно дотримуватися наступних правил: виділяти групи відповідей у відповідності до мети дослідження; всі відповіді в одній групі повинні мати загальну логічну і смислову основу; різні групи повинні розрізнятися чітко по смислу. Наприклад: середній бал у групі де ознаки мають такі варіації 54. Наприклад аналіз відвідування занять студентами 2х груп в першій групі 20 студентів в другій 30...
22071. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 21.5 KB
  Загальні вимоги до оформлення науководослідної роботи. Правила оформлення науководослідної роботи. Літературне оформлення науководослідної роботи. Організація і методика науководослідницької діяльності.
22072. ДИПЛОМНА, МАГІСТЕРСЬКА РОБОТИ ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.3 MB
  ТЕМА: ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТИ ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ План 1. Загальна характеристика дипломноїмагістерської роботи. Алгоритм написання магістерської роботи. Заключний етап роботи.
22073. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 100 KB
  ТЕМА: НАУКОВОПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ План 1. Науково педагогічне дослідження: сутність мета і завдання.Види та етапи науковопедагогічного дослідження. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям.
22074. ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОШУК В ПЕДАГОГІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ 63 KB
  Розробка задуму наукового дослідження визначення проблеми обгрунтування її актуальності; вивчення обєкту дослідження та визначення його предмету; постановка мети та формування задач дослідження.Теоретичний пошук має велике значення у визначенні сутності експериментального дослідження. Починається теоретичний пошук з розробки задуму наукового дослідження. Задум наукового дослідження це уявлення про те нове що буде привнесено в теорію і практику в результаті дослідження закономірності перебігу і розвитку процесу практичні...
22075. ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 239.5 KB
  ТЕМА: ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ План 1. методика і техніка дослідження. Методологічні основи педагогічного дослідження. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям.
22076. МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯИ 51.5 KB
  ТЕМА: МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯИ План 1. Методи наукового дослідження. Особливості теоретичного дослідження 3. Характеристика методів теоретичного дослідження.
22077. МЕТОДОЛОГІЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 254.5 KB
  ТЕМА: МЕТОДОЛОГІЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ План 1. Сутність і особливості емпіричного дослідження. Переваги експерименту перед іншими методами дослідження. Сутність і особливості емпіричного дослідження Наукове дослідження любої предметної області починається з емпіричного рівня.
22078. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ 61.5 KB
  Ребенок с нарушениями развития не вписывался в картину счастливой жизни и нередко исключался из активной общественной жизни а его отношения с обществом опосредовались через здоровых членов семьи или систему специальных закрытых учреждений и как следствие этого изоляция больного ребенка и искусственное замалчивание проблемы детской инвалидности. Права лиц детей инвалидов отражены в ряде документов ООН: Всеобщая декларация прав человека1948; Декларация о правах инвалидов1971; Декларация о правах умственно отсталых лиц1971;...