20609

Простой генератор кода

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Данные вычисленные результаты находятся в регистрах как можно дальше и перенос их в память осуществляется только при необходимости использовать этот регистр. a:= bc b в регистр Ri c в регистр Rj. 2 b в регистр Ri c в памяти ADD Ri с.

Русский

2013-07-31

37 KB

0 чел.

Лекция №10

Простой генератор кода

Генератор кода рассматривает последовательность трех адресных инструкций, учитывая какие из операндов находятся в текущий момент в регистрах.

Данные (вычисленные результаты) находятся в регистрах как можно дальше, и перенос их в память осуществляется только при необходимости использовать этот регистр.

a:= b+c

  1.  b в регистр Ri, c в регистр Rj.

ADD Ri, Rj.

Стоимость=1.

2) b в регистр Ri, c в памяти

ADD Ri, с.

Стоимость=2.

3) b в регистр Ri, c живая

MOV Rj, с

ADD Ri, Rj.

Стоимость=3.

Дескриптор регистров – отслеживает текущее содержимое каждого регистра. Когда для вычисления требуется новый регистр, происходит обращение к регистру.

Дескриптор адреса – отслеживает ячейки памяти, в которых хранятся значения имен.

Алгоритм генерации года

На вход алгоритма поступает последовательность трех адресных инструкций составляющих базовый блок.

Для каждой инструкции вида X:=Y op Z выполняется следующая последовательность действий:

  1.  вызывается функция getreg для определения места L где должен быть сохранен результат X, как правило, это регистр.
  2.  обращаемся к дескриптору адресов для определения текущего положения Y в памяти ().

Если значение Y есть и в памяти и в регистре, то в качестве выбирается регистр. Если Y не находится в L, то генерируем инструкцию

MOV L,Y/

  1.  генерируем инструкцию

op L, Z/ , где  Z/- текущее положение Z.

Аналогично определяем регистр.

Обновляем содержимое дескриптора адреса X  информацией о том, что X находится в L. Если L является регистром, то модифицируем еще и дескриптор регистра. Если X содержится в других регистрах, то очистить эти дескрипторы регистров.

  1.  если текущие значения Y и Z в дальнейшем не используется и не являются живыми при выходе из блока, то удаляем информацию о них из дескриптора регистров.

Алгоритм функции getreg

Функция getreg вызывается для имени переменной

  1.  если имя Y находится в регистре и если Y не является живым именем, то в качестве L возвращается регистр, в котором хранится Y.
  2.  если условие пункта 1 не выполняются, то в качестве L возвращается свободный регистр (если таковой имеется).
  3.  если не выполняется пункт 2, а X используется далее в блоке или операция требует использование регистра, тогда ищется занятый регистр R, генерируется операция MOV m, R. Регистр R выбирается, руководствуясь следующими принципами: значение, храняещееся в нем, будет использовано нескоро или оно уже хранится в памяти.
  4.  если X в блоке не используется, либо не удается найти походящий регистр,тогда в качестве L выбирается ячейка памяти.

Пример:

d:=(a-b) + (a-c) + (a-c)

t  | t1:=a-b   t1:=a-b

u | t2:=a-c   t2:=t1+t1

v | t3:=t2+t2  t3:=a-b

  | d:= t1+t3   u:=t3+t2

t:=a-b

u:=a-c

v:=t+u

d:=v+u

Инструкция

Сгенерированный код

Дескриптор регистров (регистры пусты)

Дескриптор адреса

t:= a-b

MOV R0, a

SUB R0, b

R0 – содержит t

t в R0

u:= a-c

MOV R1, a

SUB R1, c

R0 – содержит t

R1 – содержит u

t в R0

u в R1

v:= t+u

ADD R0, R1

R0 – содержит v

R1 – содержит u

v в R0

u в R1

d:= v+u

ADD R0, R1

MOV d, R0

R0 – содержит d

d в R0

Стоимость инструкций – 10.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64386. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 217.5 KB
  Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. У першу чергу це суперечливі політичні економічні та соціальні перетворення відсутність...
64387. Обґрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі 6.3 MB
  Для цього розроблено спеціальні конструкції зарядів що дозволяють одержати спрямований розкол блока з мінімальним розміцненням породи поблизу бічних поверхонь установити не тільки зниження її міцності але й її зміну із часом після вибухового впливу залежно...
64388. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 142.5 KB
  Забезпечення прав юридичної особи в адміністративних провадженнях є однією з найгостріших проблем сучасної української правової науки та практики. Саме права і свободи особи та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість державної діяльності...
64389. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇН ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 348 KB
  На кожному етапі він наповнюється новим змістом, новими організаційно-педагогічними формами і методами, новими потребами та відповідними підходами до інтегрування індивідуальних, професійних, соціальних аспектів життєдіяльності.
64390. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ МІМІЧНИХ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ 26.74 MB
  Методи і алгоритми аналізу й синтезу емоційного стану обличчя людини є складовою частиною систем і засобів штучного інтелекту спрямованих на дослідження створення та впровадження алгоритмічних та програмноапаратних систем і комплексів...
64391. Екологічна оцінка якості води поверхневих джерел для удосконалення технології водопідготовки 215 KB
  Аграрний сектор економіки України належить до найводоємніших галузей народного господарства – щороку використовує близько 35 % води від загального об’єму споживання.
64392. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗА МІНІМІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 363 KB
  Інтенсивне використання ґрунтового покриву особливо чорноземів супроводжується зниженням запасів гумусу погіршенням воднофізичних фізикохімічних і біологічних властивостей ґрунту що негативно позначається на продуктивності сільськогосподарських культур.
64393. ДИФРАКЦІЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДИПОЛЯ НА ЕКРАНАХ СКЛАДНОЇ ФОРМИ 564.5 KB
  Для забезпечення спрямованого випромінювання в метровому дециметровому й сантиметровому діапазонах електромагнітних хвиль ЕМХ застосовують ВС у вигляді дротової антени з металевими плоскими прямокутними й кутковими екранами різної конфігурації розміри...
64394. РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 335.5 KB
  У транспортному обслуговуванні населення найкрупніших міст домінуюче положення займає (і буде займати на віддалену перспективу) міський пасажирський транспорт (МПТ). Функціонування сучасного міста неможливо уявити без розвиненої системи міського пасажирського транспорту...