2061

Экспериментальное исследование электродинамического микрофона

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Способы измерения параметров и получение экспериментальных характеристик микрофонов.

Русский

2013-01-06

551.62 KB

7 чел.Перечень оборудования

  1.  Эталонный микрофон: SHURE C606
  2.  Источник звука: акустическая система F&D H600
  3.  Генератор сигнала: ГЗ118
  4.  Усилитель: УНЧ-3
  5.  Осциллограф: С1-72
  6.  Цифровой мультиметр: DT-9205A
  7.  Измерительный усилитель: АВК31

Необходимые формулы

 

Экспериментальные и расчётные данные

  1.  Определение чувствительности микрофона.

kиу= 100

l= 200 мм

Uэт= 50 мВ

Uи= 55 мВ

Pзв= 0.2 Па

  1.  Построение диаграммы направленности и определение перепада чувствительности фронт-тыл.

Велич.\λ

0

30

60

90

120

150

180

55

60

45

30

20

25

15

Uи, мВ

2.75

3

2.25

1.5

1

1.25

0.75

Перепад чувствительности фронт-тыл:

  1.  Построение частотной характеристики от 100 до 10000 Гц.

ƒ,

Гц

Uизм. и,

мВ

Eи,

мВ/Па

,

дБ

Uизм. эт,

мВ

Eэт,

мВ/Па

,

дБ

Eэт п.,

дБ

ΔE*,

дБ

,

дБ

100

40

2

–2.75

300

15

15.5

–6.5

22

19.25

200

100

5

5.2

500

25

46

0

46

51.2

400

140

7

8.1

150

7.5

9.5

0

9.5

17.6

800

60

3

0.75

60

3

1.5

0

1.5

2.25

1600

70

3.5

2.1

80

4

4

4.5

–0.5

1.6

3200

40

2

–2.75

60

3

1.5

6.5

–5

–7.75

6400

10

0.5

–14.8

15

0.75

–10.5

5.5

–16

–30.8

10000

10

0.5

–14.8

15

0.75

–10.5

1.6

–12

–26.8

Неравномерность исследуемого микрофона по отношению к уровню на частоте 1000 Гц составляет:

– на частоте < 250 Гц: 35.2 дБ

– на частоте 250 … 4000 Гц: 7.3 дБ

– на частоте > 4000 Гц: 28.8 дБ

Вывод

Мы измеряли параметры микрофона и экспериментальным путём получили его характеристики. В ходе расчётов АЧХ появилась погрешность, которая достигала 46 дБ. Причина заключается в сильном увеличении звукового давления на низких частотах. Скорее всего это вызвано несоответствия мощности акустической системы и УНЧ. Надо было мултиметром контролировать амплитуду сигнала на входе в акустическую систему.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64412. Експериментальне обґрунтування ефективності використання ферментних препаратів та їх композицій в годівлі свиней 598.5 KB
  Їх використання в годівлі свиней дає можливість підвищити коефіцієнт трансформації поживних та біологічно активних речовин кормів у тваринницьку продукцію повніше реалізувати генетичний потенціал організму...
64413. НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 195 KB
  Запропонована праця стосується виокремлення того своєрідного в українських народних казках що відрізняє їх від казкового епосу інших слов’янських етносів насамперед білоруського та російського.
64414. Розробка технології знепилювання хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу 557.15 KB
  Технологія видобутку корисних копалин з подальшим збагаченням бідних руд що існує насьогодні потребує великих територій під облаштування спеціальних місць для розміщення відходів збагачення хвостів.
64415. Патогенетичне обґрунтування способу лікування загострень хронічного періодонтиту 145.5 KB
  У останнє десятиріччя не дивлячись на значне збільшення об’єму та якості стоматологічної допомоги кількість пацієнтів з гострими запальними захворюваннями щелепнолицевої ділянки та шиї не зменшується...
64416. ІМУНОТОКСИЧНА ДІЯ СВИНЦЮ І КАДМІЮ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА 311.5 KB
  Одним з головних завдань профілактичної медицини, зокрема гігієни праці та промислової токсикології, є дослідження впливу хімічних чинників на організм працюючих, обґрунтування ранніх...
64417. Садові листовійки – філофаги в насадженнях яблуні та регулювання їх чисельності в Передгірному Криму 578 KB
  Останнім часом йде реконструкція старих насаджень поява садів нового типу за сучасними схемами посадки типами крони сортовим складом що відбивається на формуванні фауни листовійок у садових агроценозах.
64418. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ САМОПЛИВНОГО ТА ПРИМУСОВОГО ТИПУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 7.36 MB
  В Україні істотно поширені процеси підтоплення сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів, які супроводжуються підйомом рівня ґрунтових вод (РҐВ) та зумовлюють низку негативних процесів.
64419. КОМПЛЕКС ФІТОНЕМАТОД АГРОЦЕНОЗІВ ХМЕЛЮ ТА ЗАХОДИ РЕГУЛЯЦІЇ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В ЗОНІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 394.5 KB
  Тому одним із основних заходів збільшення валового збору хмелю і поліпшення його якості є надійний захист насаджень від патогенних організмів серед яких одними з найменш вивчених є паразитичні нематоди.
64420. РОЗВИТОК МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРІВ 649 KB
  Питання підвищення енергозбереження тепловозних силових установок в умовах стрімкого зростання цін на дизельне паливо в Україні і інших країнах розглядається як одне з першорядних.