20612

Использование динамического программирования при генерации кода

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Пример: Пусть дана инструкция вида: add R1 R0 она может быть представлена в виде: R1:= R1 R0 Алгоритм динамического программирования разделяет задачу генерации оптимального кода для некоторого выражения на подзадачи генерации оптимального кода для подвыражений из которых состоит выражение Ei. Если E:=E1 E2 то генерация кода E разбивается на генерацию кода E1 и генерацию кода E2. Композиция получаемых элементов кода осуществляется в зависимости от типа вхождения подвыражений в основное выражение.

Русский

2013-07-31

137.5 KB

0 чел.

Лекция № 13

Использование динамического программирования при генерации кода

Может использоваться для регистровых машин при следующих условиях:

R0, Rn-1 являются взаимозаменяемыми

Инструкции должны быть представлены в виде: R1:=E1, Eiпроизвольное выражение содержащее регистры, ячейки памяти, причем если Ei включает в себя регистры, регистр Ri  должен быть один из них.

Пример:

Пусть дана инструкция вида:

add R1, R0

она может быть представлена в виде:

R1:= R1 + R0

Алгоритм динамического программирования  разделяет задачу генерации оптимального кода для некоторого выражения на подзадачи, генерации оптимального кода для подвыражений, из которых состоит выражение Ei.

Если E:=E1 + E2, то генерация кода E разбивается на генерацию кода E1 и генерацию кода E2. Композиция получаемых элементов кода осуществляется в зависимости от типа вхождения подвыражений в основное выражение. Количество подвыражений может быть больше чем 2.

Пример:

Для любой программы Р, вычисляющей дерево выражений Т можно найти эквивалентную программу Р/ такую что:

  1.  Стоимость Р/ будет не выше стоимости Р
  2.  Р/ будет использовать не большее количество регистров чем Р.
  3.  Р/ будет вычислять дерево последовательно

Критерии оптимизации

В результате выполнения преобразований на этапе оптимизации, следует придерживаться следующих правил:

  1.  смысл программы не должен изменяться
  2.  преобразования должны ускорить работу программы в целом
  3.  преобразования по оптимизации должны стоить затрачиваемых усилий.

Повышение производительности программы

Оптимизация кода:

  1.  Анализ потока управления
  2.  Анализ потока данных
  3.  Сами преобразования

Оптимизация кода

Устранение общих подвыражений.

Выражение E называют общим подвыражением, если оно было ранее вычислено и значение переменных в нем с того времени не изменилось. При этом можно избежать повторного вычисления i, если использовать ранее вычисленное значение.

Пример:

Живые переменные

Переопределяемые переменные

Б1

m, n, a

i, j, t1, v

Б2

i, a

i, t1, t2

Б3

j, a

j, t2, t5

Б4

i, a, j

t6, x, t7, t8, t9, t10, a

Б5

i, a, n

t11, x, t12, t13, t14, t15, a

Б6

i, j


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69082. СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 174.41 KB
  Модульність — принцип організації великих систем у вигляді наборів підсистем, модулів або компонентів. Цей принцип наказує організовувати складну систему у вигляді набору простіших систем — модулів, що взаємодіють один з одним через чітко визначені інтерфейси.
69083. Розробка та збирання компонентів типу Windows Forms 148.18 KB
  Для компілятора – це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки). Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.
69084. Клас BUTTONBASE і його нащадки: Кнопки, прапорці та перемикачі 45.41 KB
  Клас ButtonBase в ієрархії класів .NET забезпечує загальні можливості для групи похідних від нього класів: Button, CheckBox і RadioButton. Деякі властивості класу ButtonBase описані в табл.4.1. Крім спільних властивостей кожний з класів має власні властивості.
69085. Списки. Види списків. Загальні властивості і методи роботи зі списками 100.93 KB
  Списки є похідними класами від абстрактного класу FormatControl. До членів сімейства списків відносяться ListBox (список), ComboBox (випадаючий список), CheckedListBox (список з прапорцями) i ListView (відображає елементи в одному з 5 режимів).
69086. СТВОРЕННЯ МЕНЮ І ПАНЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ 896.3 KB
  Простір імен System.Windows.Forms містить класи для організації спадаючих головних меню (розташованих у верхній частині форми) і контекстних меню, що відкриваються по клацанню правої кнопки миші. Клас ToolStrip є контейнером для створення структур меню, панелей інструментів і рядків станів.
69087. ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОЕКТІ 74.2 KB
  В цій лекції ми розглянемо як реалізувати обробку функцій текстового редактора з використанням стандартних компонентів .Net Framework, які називають вікнами діалогу. Вікно діалогу - це модальна форма, її розміри не можна змінювати.
69088. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ADO. NET. ОСНОВИ 934.86 KB
  Доступ до даних, що зберігаються в зовнішніх джерелах, з програмного коду здійснюється за компонентною технологією ADO (ActiveX Data Objects). Ця технологія призначена для спрощення доступу до даних з програм. Вона є розширенням технології зв’язування об’єктів OLE...
69090. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ПРИЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 59.66 KB
  В лекції 8 розглядалася модель об’єктів ADO .NET (ActiveX Data Objects .NET), в якій є дві групи класів, що виконують чітко визначені задачі при роботі з базою даних: класи приєднаних об’єктів забезпечують встановлення з’єднання з базою даних і управління базою даних збоку застосування.