20612

Использование динамического программирования при генерации кода

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Пример: Пусть дана инструкция вида: add R1 R0 она может быть представлена в виде: R1:= R1 R0 Алгоритм динамического программирования разделяет задачу генерации оптимального кода для некоторого выражения на подзадачи генерации оптимального кода для подвыражений из которых состоит выражение Ei. Если E:=E1 E2 то генерация кода E разбивается на генерацию кода E1 и генерацию кода E2. Композиция получаемых элементов кода осуществляется в зависимости от типа вхождения подвыражений в основное выражение.

Русский

2013-07-31

137.5 KB

0 чел.

Лекция № 13

Использование динамического программирования при генерации кода

Может использоваться для регистровых машин при следующих условиях:

R0, Rn-1 являются взаимозаменяемыми

Инструкции должны быть представлены в виде: R1:=E1, Eiпроизвольное выражение содержащее регистры, ячейки памяти, причем если Ei включает в себя регистры, регистр Ri  должен быть один из них.

Пример:

Пусть дана инструкция вида:

add R1, R0

она может быть представлена в виде:

R1:= R1 + R0

Алгоритм динамического программирования  разделяет задачу генерации оптимального кода для некоторого выражения на подзадачи, генерации оптимального кода для подвыражений, из которых состоит выражение Ei.

Если E:=E1 + E2, то генерация кода E разбивается на генерацию кода E1 и генерацию кода E2. Композиция получаемых элементов кода осуществляется в зависимости от типа вхождения подвыражений в основное выражение. Количество подвыражений может быть больше чем 2.

Пример:

Для любой программы Р, вычисляющей дерево выражений Т можно найти эквивалентную программу Р/ такую что:

  1.  Стоимость Р/ будет не выше стоимости Р
  2.  Р/ будет использовать не большее количество регистров чем Р.
  3.  Р/ будет вычислять дерево последовательно

Критерии оптимизации

В результате выполнения преобразований на этапе оптимизации, следует придерживаться следующих правил:

  1.  смысл программы не должен изменяться
  2.  преобразования должны ускорить работу программы в целом
  3.  преобразования по оптимизации должны стоить затрачиваемых усилий.

Повышение производительности программы

Оптимизация кода:

  1.  Анализ потока управления
  2.  Анализ потока данных
  3.  Сами преобразования

Оптимизация кода

Устранение общих подвыражений.

Выражение E называют общим подвыражением, если оно было ранее вычислено и значение переменных в нем с того времени не изменилось. При этом можно избежать повторного вычисления i, если использовать ранее вычисленное значение.

Пример:

Живые переменные

Переопределяемые переменные

Б1

m, n, a

i, j, t1, v

Б2

i, a

i, t1, t2

Б3

j, a

j, t2, t5

Б4

i, a, j

t6, x, t7, t8, t9, t10, a

Б5

i, a, n

t11, x, t12, t13, t14, t15, a

Б6

i, j


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22763. Питання звичайних озброєнь в зовнішній політиці України 58.5 KB
  Основні напрямки і принципи зовнішньої політики України. Питання звичайних озброєнь в зовнішній політиці України. Напередодні краху СРСР Останніми роками перед розпадом СРСР змінився характер західних наукових підходів до проблем України. Як показав подальший перебіг подій більшість дипломатів Української РСР виявилася готовою до плідної роботи в ім'я незалежної України.
22764. Українське питання в політиці європейських держав доби II світової війни 59.5 KB
  ОсубкоюМоравським делегація депутатів Законодавчих Національних Зборів Чехословацької Республіки делегація представників Республіканської партії США делегація депутатів Великих Народних Зборів Болгарії Президент Угорщини Т. Позиція США та Великої Британії щодо України. керівник східноєвропейського відділу держдепартаменту США Ч. Посол США в СРСР А.
22765. Діяльність УРСР в ООН та інших міжнародних організаціях 1954-1964рр 50.5 KB
  Співпраця України та НАТО: стан проблеми перспективи. Співпраця України та НАТО: стан проблеми перспективи. Офіційні документи Партнерство заради миру: рамковий документ 10 січня 1994 року Брюссель Угода про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору 13 березня 1995 року Брюссель Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією ПівнічноАтлантичного Договору 9 липня 1997 р Мадрид Меморандум про взаєморозуміння щодо планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та готовності...
22766. Перші зовнішньополітичні акції Наркомату закордонних справ УРСР 55 KB
  Позиція та інтереси України шодо інтеграційних утворень на пострадянському просторі. Участь України в субрегіональних утвореннях в регіоні ЦСЄ Перші зовнішньополітичні акції Наркомату закордонних справ УРСР. Правда дещо несподіваною виявилася кандидатура наркома закордонних справ України. Позиція та інтереси України шодо інтеграційних утворень на пострадянському просторі.
22767. Утворення Наркомату закордонних справ УРСР: структура та напрямки діяльності 46.5 KB
  Співробітництво Україна ОБСЄ: напрямки та форми співпраці. Співробітництво Україна ОБСЄ: напрямки та форми співпраці. Україна є учасницею ОБСЄ з 30 сiчня 1992 року. З цього часу вона бере активну участь у роботi всiх колективних керiвних органiв Органiзацiї самiти державучасниць ОБСЄ засiдання Ради мiнiстрiв та Постiйної ради ОБСЄ виробленнi та прийняттi ними рiшень з рiзних аспектiв її дiяльностi.
22768. Встановлення кордону УРСР з сусідніми державами після II світової війни 38.5 KB
  Ядерне роззброєння України: процес реалізації та наслідки. Україна та конфлікти на Балканах. з'їзд народних комітетів у Мукачеві схвалив Маніфест про возз'єднання Закарпатської України з УРСР і вихід зі складу Чехословаччини обрав Народну Раду з 17 осіб. Вже 5 грудня Народна Рада схвалила декрет про припинення зв'язків народних комітетів Закарпатської України з уповноваженим уряду Чехословаччини й висунула вимогу щоб він залишив межі краю.
22769. Участь УРСР в розвязанні німецького питання 49.5 KB
  Політика України шодо держав Азії. Приєднання України до Євросоюзу посилює потенціал впливу Союзу на процеси в пострадянському просторі що суперечить інтересам Росії. Важливо що вже є усталеною тенденцією зближення інтересів Росії з ЄС або з США призводить до активізації механізмів м'якої ізоляції України що є наслідком різких коливань в зовнішньополітичній стратегії останньої від одного пріоритетного напрямку до іншого. вже озвучувалася ідея відносин України з ЄС у вигляді Спільного політичного й економічного європейського простору але...
22770. Участь УРСР у розв’язанні повоєнних проблем в Європі 62 KB
  Значне місце на початковому етапі роботи конференції посіло обговорення процедурних питань. Створена конференцією комісія з політичних і територіальних питань мирної угоди з Болгарією ухвалила постанову РМЗС про збереження існуючого болгарогрецького кордону. Україна активно включилась у процес прийняття найважливіших рішень із найскладніших питань сучасних міжнародних відносин. Наша держава створивши світовий прецедент відмови від ядерної зброї виступила за зміцнення Глобальної безпеки не за рахунок поступового розповсюдження ядерної...
22771. Діяльність ЮНРРА в УРСР 52 KB
  Позиція України щодо конфліктів на пострадянському просторі. Миротворча діяльність України. Миротворча діяльність України. представникiв України взяли участь в 20 минулих та триваючих миротворчих операцiях та мiсiях ООН.