20621

Этап генерация кода исполняемой машины

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

1 a:=bc d:=ac mov R0 b add R0 c → mov a R0 mov R0 b add R0 c mov d R0 2 t:=ab t:=tc t:=t d mov R0 a add R0 b mov R1 c mul R0 R1 mov R1 d div R0 R1 mov t R0 не помещая переменные в регистры Характеристики описывающие целевую машину: набор инструкций вида op destination source способы адресации прямая регистровая абсолютная косвенная Адресация Обозначение Адрес Добавочная стоимость абсолютная регистровая индексированная косвеннорегистровая косвенноиндексированная константа в команде M R CR R CR C M...

Русский

2013-07-31

58 KB

0 чел.

Лекция №8

Этап генерация кода исполняемой машины

Задача: получить исполняемый код.

Свойства исполняемого кода: 

1) корректность (процессор должен понимать полученный код);

2) эффективность (код должен быть получен оптимальным путем).

На вход генератора исполняемого кода поступает оптимизированное представление промежуточного года.

Требования к набору инструкций целевой машины:

 1.  единообразие (инструкции имеют сходный формат (стандартизированы), как следствие – несложная реализация);
 2.  полнота (инструкции должны максимально покрывать возможности процессора).

Пример 1.

Организация трехадресной инструкции на языке ассемблера.

1)

a:=b+c

d:=a+c

mov R0, b

add R0, c   →

mov a, R0

mov R0, b

add R0, c

mov d, R0

2)

t:=a+b

t:=t*c

t:=t/d

mov R0, a

add R0, b

mov R1, c

mul R0, R1

mov R1, d

div R0, R1

mov t, R0

(не помещая переменные в регистры)

Характеристики, описывающие целевую машину:

 1.  набор инструкций вида

op, destination, source

 1.  способы адресации
 •  прямая
 •  регистровая
 •  абсолютная
  •   косвенная

Адресация

Обозначение

Адрес

Добавочная стоимость

 1.  абсолютная
 2.  регистровая
 3.  индексированная
 4.  косвенно-регистровая
 5.  косвенно-индексированная
 6.  константа в команде

M

R

C(R)

*R

*C(R)

#C

M

R

C+R

(R)

(C+(R))

const

1

0

1

0

1

1

Стоимость инструкции определяется как  1+добавочная стоимость.

Пример: построить код целевой машины, доступны 3 регистра R0,R1,R2.

x:= a/(b+c)-d*(e+f)

трехадресный код:

t1:=e+f

t1:=d*t1

t2:=b+c

t2:=a/t2

t1:=t2-t1

x:=t1

 

Op

Arg1

Arg2

(0)

+

e

f

(1)

+

d

(0)

(2)

+

b

C

(3)

/

a

(2)

(4)

-

(3)

(1)

(5)

:=

x

(4)

Посчитать стоимость набора инструкций:

MOV R0,е 2

ADD R0,f 2

MOV R1,b 2

ADD R1,c 2

MUL R0,d 1

MOV R2,a 2

DIV R2,R1 1

SUB R2,R0 1                  

MOV x,R2 2   


генератор промежуточного кода

оптимизатор

генератор исполняемого кода

оптимизатор представляется в промежуточном коде

код целевой машины


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65684. НАУКОВІ ОСНОВИ КОРОЗІЙНОГО МОНІТОРИНГУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 18.14 MB
  Для виробництва обладнання і апаратури нафтопереробної та хімічної промисловості використовують низку сталей які експлуатуються у різних технологічних середовищах за різних температур тисків що часто змінюються навіть на різних ділянках одного апарата.
65685. АКТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСО(АМІНО-)ХІНАЗОЛІНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 624.5 KB
  Оцінити актопротекторну дію на щурів сполуки лідера в умовах гіпокінезії за показниками плавальної проби бігу у третбані тесту із статичним навантаженням емоційно-поведінкових реакцій у відкритому полі та динамікою морфологічної картини внутрішніх органів та м'язів.
65686. Механізм банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні 279.5 KB
  У вітчизняній економічній літературі науковотеоретичному обґрунтування суті й об’єктивної необхідності розвитку малого підприємництва та мікрокредитування присвячені праці О. Однак проблема фінансового забезпечення малого підприємництва за допомогою мікрокредитування у вітчизняній літературі...
65687. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 207.5 KB
  Вирішення питання удосконалення конкурентної стратегії підприємства з урахуванням поведінки споживача є актуальним для всіх складових елементів його системи управління. З огляду на це необхідним є забезпечення інтеграції особливостей поведінки споживача до розробки системи стратегічного управління...
65688. КАТЕГОРІЙНА СЕМАНТИКА КРАТНОСТІ В СИСТЕМІ МОВИ ТА ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 164 KB
  На жаль українське мовознавство тривалий час стояло осторонь опрацювання цієї проблеми тому багато питань вже розв’язаних для багатьох інших слов’янських мов в україністиці ще перебувають у стадії дослідження. При цьому кратність тлумачать як аспектуальне значення що характеризує дієслова...
65689. ОПТИМІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ТА ПУХЛИНОПОДІБНИХ УТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКІВ 266 KB
  Для досягнення мети поставлені такі задачі: Дати клінічну характеристику пацієнток із доброякісними новоутвореннями яєчників та оцінити діагностичну чутливість та специфічність ультразвукових методів трансабдомінальна трансвагінальна сонографія та допплерометрія...
65690. МОРФОГЕНЕТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ РОЗВИТКУ СЕРЦЯ ТА ПЛАЦЕНТИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ 4.49 MB
  Доведено що ембріон людини найбільш чутливий до будь-яких ушкоджувальних чинників у перші дні і тижні його внутрішньоутробного розвитку коли відбувається формування ранньої плаценти структурної основи взаємодії між матір’ю та ембріоном Петренко В.
65691. ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН УКРАЇНИ 1.86 MB
  Бентонітові глини мінеральна сировина багатоцільового призначення яка характеризується сукупністю корисних фізико-механічних і хімічних властивостей таких як пластичність здатність до набрякання висока сорбційна активність. Всі об’єкти мінерально-сировинної бази МСБ бентонітових глин України характеризуються різним ступенем вивченості.
65692. ВІК, ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ДЕТРИТОВОГО МОНАЦИТУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 731 KB
  Однак до сьогоднішнього часу плутонічні породи такого віку на УЩ не знайдені а волинські трапи вулканіти ДніпровоДонецької западини ДДЗ і Донецького басейну дайки відповідного віку УЩ не могли дати такої кількості теригенного монациту оскільки представлені породами переважно основного складу в яких монацит практично відсутній.