2064

Аналіз сучасного стану управління транспортними потоками Жовтневого району м. Харкова

Курсовая

Логистика и транспорт

Аналіз методів організації дорожнього руху. північна частина Жовтневого району м. Харкова. Характеристики транспортних потоків. Характеристики технічних засобів регулювання дорожнього руху.

Украинкский

2013-01-06

74.85 KB

18 чел.

ВСТУП

Жовтневий район міста Харкова засновано у 1924 році, як адміністративно-територіальна частина міста, а у 1959 році він був розширений за рахунок приєднання Краснобаварського району. Жовтневий район розташовується у південно-західній частині міста Харкова. Площа Жовтневого району становить 34,7 кв.км. Населення району на 01.01.2005-110,6 тис.чол.

Ріст великих міст, збільшення кількості автомобілів на вулицях і дорогах не проходить безслідно для екологічної ситуації в містах. Часті транспортні затори призводять до значного забруднення навколишнього середовища, збільшують транспортні витрати. Як показує вітчизняний та закордонний досвід, автомобілізація поряд з безумовно позитивним впливом на економіку та соціальний розвиток держави приносить також і негативні наслідки, пов’зані з великою кількістю дорожньо-транспортних пригод (ДТП), значною кількістю вбитих та поранених людей, величезними матеріальними збитками, негативним впливом на екологічний стан у містах, заповненням вулиць припаркованими автомобілями.

В наш час в результаті ДТП щорічно в усьому світі гине більше 300 тисяч людей та понад 10 мільйонів отримують тяжкі телесні ушкодження. У такій ситуації просто необхідно вжити заходів щодо підвищення ефективності функціонування транспортних мереж великих міст. По-перше, найбільш кардинальним буде будівництво нових доріг та розширення існуючих магістралей, крім того, дуже часто існуючі дороги потребують поліпшення стану дорожнього покриття. По-друге, збільшити ефективність функціонування транспортної мережі можна досягти за допомогою заходів організаційного характеру, раціонально розподіляючи транспортні потоки.

Проблема забезпечення безпеки й організації руху на дорогах залучають велику увагу в зв’язку зі значними жертвами і матеріальними втратами при дорожньо-транспортних подіях.


Аналіз сучасного стану управління транспортними потоками

Продуктивність автомобільного транспорту, його безпека й комфортабельність, а також собівартість перевезень залежать від шляхів сполучення. Тому із загальної системи автомобільного транспорту варто виділити й розглянути окремо систему «транспортні потоки - дорожні умови», у якій реалізується основний виробничий процес - рух автомобілів.

На структурному рівні систему ТП-ДУ можна розглядати як сукупність окремих і більше простих систем «автомобіль - водій - дорога». Інформація про систему надходить до водія, що тут є керуючим і частково виконавчим органом. Водій сприймає й переробляє інформацію про умови руху й реалізує задану дорожніми умовами програму руху автомобіля, використовуючи для цього прямий зв'язок «водій - автомобіль». Така інтерпретація функціонування системи А-В-Д підкреслює важливість раціонального комплексу дорожніх умов і подання програми руху в зрозумілої водієві формі. Взаємодія між елементами системи А-В-Д відбувається в деякому реальному оточенні, з яким ці елементи також взаємодіють. Тому в загальному випадку можна говорити про систему «автомобіль - водій - дорога - навколишнє середовище».

Система А-В-Д керована, але зі зростанням інтенсивності й щільності руху дії водія, його можливості стають усе більше обмеженими. Дійсно, окремі автомобілі, вантажні або легкові, включаються в загальний потік руху заради певних цілей: ділових, суспільних, особистих. Незалежно від них автомобілі утворюють єдиний транспортний потік. У даній дорожній обстановці водій керується факторами часу, відстані й безпеки, але при певній щільності руху він практично не може діяти у відповідності зі своїми бажаням й змушений підкоритися режиму руху, певному дорожніми умовами й характеристиками транспортного потоку в цілому.


1 Аналіз методів організації дорожнього руху

Негативні прояви автомобілізації спонукали фахівців шукати шляхи й способи боротьби як проти надмірної концентрации потоків автомобілів і связанних із цим економічних потерь, так і проти зростання шляхово-транспортних подій (ДТП), проти транспортного шуму, забруднення навколишнього середовища. Сукупність заходів, спрямованих на підвищення економічності, безпеки й комфортабельності автомобільних перевезень, становить зміст організації дорожнього руху.

Організація дорожнього руху (ОДД) - це самостійна галузь техніки, що включає в себе регулювання руху транспортних потоків й оптимізацію дорожніх мереж з урахуванням місцевості, у якій прокладені або прокладаються складові мережі: дороги або вулиці. Совокупність заходів щодо ОДД містить у собі: оптимальне розміщення дорожніх мереж й оптимізацію дорожніх умов на окремих маршрутах; раціоналізацію маршрутів і диспетчеризацію руху; раціональні правила дортжного рухи й ефективний контроль за їхнім дотриманням, організацію стоянок, зупинок суспільного транспорту, комплексів по обслуговуванню автомобільного транспорту, висвітлення автомобільних доріг, регулювання дорожнього руху, у тому числі автоматизоване; боротьбу із транспортним шумом і забрудненням навколишнього середовища.

Основний принцип ОДД - поділ потоків у просторі й у часі. Для поділу потоків у просторі служать смуги руху, транспортні розв'язки, пішохідні переходи. Потоки в часі розділяються за допомогою дорожньої сигналізації, у першу чергу світлофорної. У ряді випадків поділ потоків забезпечують Правила дорожнього руху.

2 Характеристика обє’кта дослідження (північна частина

Жовтневого району м. Харкова)

Жовтневий район міста Харкова заснован у 1924 році, як адміністративно-теріторіальна частина міста, а у 1959 році він був розширений за рахунок приєднання Краснобаварського району. Жовтневий район розташовується у південно-західній частині міста Харкова. Площа Жовтневого району становить 34,7 кв.км. Населення району на 01.01.2005-110,6 тис.чол.

Одною з магістральних вулиць є Полтавський Шлях. Ця вулиця з’єднує периферійні райони з центром міста. Вулиця виникла в останній четверті ХVII століття, як шлях на Полтаву, звідки і походить її назва. Транспортні комунікації вулиці складає магістральна автотраса та трамвайний рух, який розпочався по вулиці у 1964 році.

Для регулювання дорожнього руху на Полтавський Шляху розташовано 10 світлофорів, вони регулюють безпечний рух автотранспортних засобів та пішоходів. На всій своїй довжині вулиця має асфальтове покриття. Довжина вулиці приблизно складає 7 км.

2.1 Схема транспортної мережі

Північна частина Жовтневого міста Харкова обмежена вулицями Полтавський Шлях, Наріманова, Володарського та проспект Постишева. Вулиця Полтавський Шлях - один з найжвавіших торгових районів міста. У цьому районі розташовані десятки магазинів, ательє, кафе, ресторанів, гостинець.

На вулиці Володарського розташовані середня школа, аптека та багато інших культурних та побутових установ. По вулиці проходять автобусна і тролейбусна лінії.


2.2 Дорожні умови

В останні роки наша країна зіштовхнулася з бурхливим ростом автомобілізації. Це явище пов'язане із соціально-економічними змінами.

У зв'язку із цим у Харкові збільшилося завантаження вулично-дорожній мережі автомобільним транспортом. Особливо перевантаженим виявився центр міста й центральні радіальні магістралі, що виразилося в зниженні швидкості руху транспортного потоку, виникненні заторів на них і погіршенні екологічної ситуації. Рух транспорту й пішоходів у місті носить випадковий характер. Однак у цілому їхнє пересування має цілком певні статистичні закономірності. Ці закономірності є основою для рішення проблем організації й забезпечення безпеки руху.

Дані про характеристики транспортних потоків є основною вихідною інформацією при розробці комплексних транспортних схем й інженерних проектів організації дорожнього руху.

Основними характеристиками транспортного потоку є інтенсивність, швидкість і склад руху.

Інтенсивність транспортних потоків у цілому по вулично-дорожній мережі міста визначається кореспонденцією вантажних і пасажирських перевезень, ступенем розвитку й станом вулично-дорожній мережі.

Особливий інтерес представляє знання величини інтенсивності руху в години пік. Ступінь нерівномірності інтенсивності руху протягом години характеризується частка обсягу руху в заданий період і тривалістю пікового періоду. Знання "пікових" навантажень необхідно для визначення пропускної здатності доріг і вулиць, для розробки проектів організації руху й виконання техніко-економічних розрахунків. Рівень автомобілізації є одним з головних і значимих факторів, що характеризують завантаження вулично - дорожній мережі й склад руху.

Рівень автомобілізації, будучи одночасно непрямим показником економічного добробуту суспільства, для міста має важливе значення при плануванні реконструкції або перспективного розвитку вулично-дорожній мережі. З ростом рівня завантаження рухом знижується як середня швидкість руху, так і швидкість повідомлення. Причому, швидкість повідомлення знижується значно швидше, ніж середня швидкість, оскільки різко зростають втрати часу на перетинаннях. Ріст рівня автомобілізації підвищує інтенсивність руху на вулично-дорожній мережі міста, що приводить до зниження швидкостей руху, а величина цього зниження визначається ступенем розвитку вулично-дорожній мережі міста й рівнем організації руху. У таблиці 1.1 приведена інформація о дорожніх умовах в північній частині Жовтневого району м. Харкова.

Таблиця 1.1 - Характеристика дорожніх умов північної частини Жовтневого району м.Харкова

Дуга

Довжинадуги, км

Швидкість, км/год.

Назва вулиці

Кількість смуг руху

Інтенсив-ність, авт./год.

1

2

3

4

5

6

1-3

0,43

60

вул.Полтавський Шлях

3

510

3-1

0,43

60

вул.Полтавський Шлях

3

576

3-2

0,49

60

вул.Єлізарова

2

221

2-3

0,49

60

вул.Єлізарова

2

235

3-4

0,51

60

вул.Полтавський Шлях

3

820

4-3

0,51

60

вул.Полтавський Шлях

3

723

3-11

0,7

60

вул.Наріманова

2

1217

11-3

0,7

60

вул.Наріманова

2

1300

4-5

0,36

60

вул.Полтавський Шлях

3

711

5-4

0,36

60

вул.Полтавський Шлях

3

733

5-6

0,62

60

вул.Полтавський Шлях

3

435

6-5

0,62

60

вул.Полтавський Шлях

3

561

6-7

0,38

60

вул.Полтавський Шлях

2

408

7-6

0,38

60

вул.Полтавський Шлях

2

1001

7-8

0,6

60

вул.Полтавський Шлях

2

788

8-7

0,6

60

вул.Полтавський Шлях

2

602

8-9

0,43

60

вул.Полтавський Шлях

2

361

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

6

9-8

0,43

60

вул.Полтавський Шлях

2

327

22-23

0,64

60

пров.Селькоровський

1

28

23-22

0,64

60

пров.Селькоровський

1

7

30-32

0,55

60

вул.Бабушкіна

1

381

32-30

0,55

60

вул.Бабушкіна

1

288

8-21

0,55

60

вул.Володарського

2

633

21-8

0,55

60

вул.Володарського

2

454

30-22

0,45

60

вул.Володарського

2

396

22-30

0,45

60

вул.Володарського

2

579

38-31

0,43

60

вул.Володарського

2

661

31-38

0,43

60

вул.Володарського

2

799

38-39

0,64

40

вул.В. Гончарівська

2

429

39-38

0,64

40

вул.В. Гончарівська

2

523

38-44

0,47

60

вул.Володарського

2

641

44-38

0,47

60

вул.Володарського

2

464

44-43

0,43

60

Просп.Постишева

3

642

43-41

0,83

60

Просп.Постишева

3

920

44-45

0,38

60

вул.Щорса

1

261

45-44

0,38

60

вул.Щорса

1

133

44-46

0,36

60

вул.Володарського

2

50

46-44

0,36

60

вул.Володарського

2

646

41-42

0,21

60

вул.Наріманова

3

1081

41-40

0,32

60

Просп.Постишева

2

1251

40-41

0,32

60

Просп.Постишева

2

1289

41-34

0,34

60

вул.Наріманова

2

1237

34-41

0,34

60

вул.Наріманова

2

1304

34-25

0,32

60

вул.Наріманова

2

1306

25-34

0,32

60

вул.Наріманова

2

1271

25-16

0,36

60

вул.Наріманова

2

1224

16-25

0,36

60

вул.Наріманова

2

1271

16-11

0,58

60

вул.Наріманова

2

1291

11-16

0,58

60

вул.Наріманова

2

1315

10-11

0,45

60

Комсомольске шосе

2

321

11-10

0,45

60

Комсомольске шосе

2

246

11-12

0,38

60

Комсомольске шосе

2

881

12-11

0,38

60

Комсомольске шосе

2

802

12-13

0,51

60

Комсомольске шосе

2

639

13-12

0,51

60

Комсомольске шосе

2

573

13-47

0,23

40

Комсомольске шосе

2

526

47-13

0,23

40

Комсомольске шосе

2

517

47-14

0,36

60

Комсомольске шосе

2

618

14-47

0,36

60

Комсомольске шосе

2

544

14-6

0,21

60

вул.Дмитра Клапцова

1

132

6-14

0,21

60

вул.Дмитра Клапцова

1

593

14-7

0,58

60

Комсомольске шосе

2

439

15-16

0,21

60

вул.Козюлінська

1

271

16-15

0,21

60

вул.Козюлінська

1

201

24-25

0,32

60

вул.Цеховська

1

476

25-24

0,32

60

вул.Цеховська

1

385

33-34

0,34

60

Профсоюзний бульвар

1

16

34-33

0,34

60

Профсоюзний бульвар

1

25

16-17

0,38

60

вул.Козюлінська

1

356

17-16

0,38

60

вул.Козюлінська

1

374

25-26

0,36

60

вул.Цеховська

1

232

26-25

0,36

60

вул.Цеховська

1

228

34-35

0,36

60

Профсоюзний бульвар

1

274

35-34

0,36

60

Профсоюзний бульвар

1

309

12-17

0,58

60

вул.Івана Минайленко

1

392

17-12

0,58

60

вул.Івана Минайленко

1

334

17-26

0,36

60

вул.Івана Минайленко

1

185

26-17

0,36

60

вул.Івана Минайленко

1

165

35-26

0,32

60

вул.Івана Минайленко

1

285

26-35

0,32

60

вул.Івана Минайленко

1

301

13-18

0,6

60

вул.Пермська

1

361

18-13

0,6

60

вул.Пермська

1

285

17-18

0,49

60

вул.Козюлінська

1

379

18-17

0,49

60

вул.Козюлінська

1

337

35-36

0,47

60

Профсоюзний бульвар

1

469

36-35

0,47

60

Профсоюзний бульвар

1

495

47-18

0,86

60

вул.Гребенювська

1

101

18-47

0,86

60

вул.Гребенювська

1

219

18-27

0,36

60

вул.Пермська

1

564

27-18

0,36

60

вул.Пермська

1

564

27-36

0,34

60

вул.Пермська

1

241

36-27

0,34

60

вул.Пермська

1

331

36-37

0,32

60

Профсоюзний бульвар

1

372

37-36

0,32

60

Профсоюзний бульвар

1

467

27-28

0,58

60

пров.Володарського

1

353

28-27

0,58

60

пров.Володарського

1

246

43-37

0,36

60

вул.Григоривська

1

402

37-43

0,36

60

вул.Григоривська

1

163

37-28

0,53

60

вул.Григоривська

1

477

28-37

0,53

60

вул.Григоривська

1

342

28-19

0,62

60

вул.Григоривська

1

217

19-28

0,62

60

вул.Григоривська

1

216

14-19

0,75

60

вул.Дмитра Клапцова

1

239

19-14

0,75

60

вул.Дмитра Клапцова

1

108

19-7

0,79

60

вул.Григоривська

1

106

19-20

0,15

60

вул.Рубановська

1

214

20-19

0,15

60

вул.Рубановська

1

168

28-29

0,19

60

пров.Володарського

1

547

29-28

0,19

60

пров.Володарського

1

417

20-21

0,4

60

вул.Рубановська

1

251

21-20

0,4

60

вул.Рубановська

1

276

29-31

0,25

60

пров.Володарського

1

575

31-29

0,25

60

пров.Володарського

1

601

29-20

0,58

60

вул.Єленинська

1

337

20-29

0,58

60

вул.Єленинська

1

82

20-7

0,64

60

вул.Єленинська

2

322

42-51

0,53

60

вул.Планова

2

1230

51-46

0,4

60

вул.Планова

2

608

43-51

0,32

60

вул.Планова

1

44

51-43

0,32

60

вул.Планова

1

571

49-42

0,25

60

вул.Планова

1

13

42-49

0,25

60

вул.Планова

1

13

48-51

0,53

60

вул.Григоривська

1

5

51-48

0,53

60

вул.Григоривська

1

6

50-46

0,38

60

вул.Володарського

1

8

46-50

0,38

60

вул.Володарського

1

15

5-13

0,38

60

вул.Пермська

1

381

13-5

0,38

60

вул.Пермська

1

251

26-17

0,36

60

вул.Івана Минайленко

1

165

17-26

0,36

60

вул.Івана Минайленко

1

185

2.3 Характеристики транспортних потоків (північна частина

Жовтневого району м.Харкова)

Обсяг відправлення та прибуття – це кількість автотранспотних засобів, які прибули та відправились з транспортного району. У таблиці 1.2 наведена інформація про обсяг відправлення та прибуття в транспортні райони.

Таблиця 1.2 - Характеристика транспортних потоків

Номер району

Назва вулиці

Обсяг

відправлення

прибуття

1

2

3

4

1

вул.Полт.шлях

500

559

2

вул.Єлізарова

230

210

3

вул.Полтавський Шлях-вул.Наріманова-вул.Єлізарова

1760

1586

4

вул.Полтавський Шлях

165

276

5

вул.Полтавський Шлях-вул.Пермська

69

39

6

вул.Полтавський Шлях-вул.Дмитра Клапцова

219

203

7

вул.Полтавський Шлях-вул. вул.Еленинська

625

695

8

вул.Полтавський Шлях-вул.Володарського

928

933

9

вул.Полтавський Шлях

321

364

10

вул.Комсомольске Шосе

320

244

11

вул.Комсомольске Шосе-вул.Наріманова

1520

1533

12

вул.Комсомольске Шосе- вул.І.Минайленка

584

546

13

вул.Комсомольске Шосе-вул.Пермська

289

389

14

вул.Комсомольске Шосе-вул.Гребеновская

243

226

15

вул.Комсомольске Шосе-вул.Дмитра Клапцова

264

186

16

вул.Козюлінська

6

4

17

вул.Наріманова-вул.Козюлінська

826

804

18

вул.Козюлінська-вул.І.Минайленка

24

28

1

2

3

4

19

вул.Пермська-вул.Козюлінська-

26

22

20

вул.Григоровская-вул.Рубановская

92

94

21

вул.Еленинська-вул.Рубановская

76

58

22

вул.Рубановская-вул.Володарського

118

99

23

вул.Цеховська

8

6

24

вул.Наріманова-вул.Цеховська

814

804

25

вул.Цеховська-вул.І.Минайленка

26

25

26

вул.Пермська-пров.Володарського

38

44

27

пров.Володарського-вул.Григорівська

58

40

28

пров.Володарського-вул.Еленинська

32

32

29

вул.Володарського-вул.Бабушкіна

94

91

30

вул.Сельскогородский

4

6

31

бульвар Профсоюзний

6

6

32

вул.Наріманова-бульвар Профсоюзний

774

798

33

бульвар Профсоюзний-вул.І.Минайленка

20

22

35

бульвар Профсоюзний-вул.Григоровская

40

40

36

вул.Велика Гончарівська-вул.Володарського

838

830

37

вул.Бабушкіна

8

6

1

2

3

4

38

вул.Велика Гончарівська

296

364

39

Проспект Постишева

516

434

40

вул.Наріманова-Проспект Постишева

1283

1268

41

вул.Григоровская-Проспект Постишева

438

452

42

вул.Володарського-Проспект Постишева

626

581

43

вул.Щорса

6

6

44

вул.Планова

4

7

45

вул.Наріманова-вул.Планова

132

264

46

вул.Планова-вул.Григоровская

144

138

47

вул.Планова-вул.Володарського

239

297

48

вул.Григоровская

8

3

49

вул.Володарського

15

12

50

вул.Володарського-вул.Сельскогородский

10

10

51

вул.Григоровская-вул.Планова

25

25

2.4 Характеристики технічних засобів регулювання дорожнього руху

Введення світлофорного регулювання ліквідує найнебезпечніші конфліктні крапки, що сприяє підвищенню безпеки руху. Разом з тим поява світлофора на

перехресті викликає транспортні затримки навіть на головній дорозі, часом досить значні, через характерну для цієї дороги високої інтенсивності руху й пануючого в цей час твердого програмного регулювання. Таким чином, введення світлофорного регулювання є не завжди виправданим і залежить насамперед від інтенсивності конфліктуючих потоків і від числа й ваги ДТП. У таблиці 1.3 наведені характеристики технічних засобів регулювання дорожнього руху в північній частині Жовтневого району м. Харкова.

Таблиця 1.3 - Характеристика технічних засобів в північній частині  

Жовтневого району

Номер вузла

Назва утворюючих перехресть

Час проміжних та основних тактів, с

Фаза

Час циклу,Тц,

с

7

вул.Полтавський Шлях-вул.Еленинська

30

3

22

58

22

3

30

3

вул.Полтавський Шлях-вул.Наріманова-вул.Єлізарова

17

3

60

75

30

3

45

19

3

60

11

вул.Наріманова-Комсомольске Шосе

30

3

20

66

30

3

20

41

вул.Наріманова-Проспект Постишева

20

3

30

56

30

3

20

46

вул.Володарського-вул.Планова

20

3

30

56

30

3

20

2.5 Аналіз дорожньо-транспортних подій

Неодмінною умовою ефективного впливу на процес дорожнього руху для забезпечення його безпеки є виділення закономірностей, що визначають вплив різних факторів на виникнення ДТП і вага їхніх наслідків. Вивчаючи ДТП і фактори, що впливають на їх виникнення, потрібно виявити ознаки, загальні для ряду таких явищ і випадкові для окремого ДТП. Загальні ознаки, характерні для групи ДТП, мають всі характеристики закону: вони об'єктивні, діють обов'язково в заданих умовах і звуться статистичні закономірності.

Основними причинами ДТП є порушення:

- правил дорожнього руху учасниками руху (водіями, пішоходами, велосипедистами, пасажирами);

- правил утримування доріг;

- правил утримування транспортних засобів;

- правил організації дорожнього руху;

- інші порушення.

Види порушень розкривають зміст неправомірних дій, що приводять до ДТП:

- для водіїв - це перевищення швидкості руху в небезпечних умовах, недотримання черговості проїзду, порушення приписань засобів регулювання дорожнього руху та ін.;

- для пішоходів - це перехід перед близько їдучим транспортом, перехід у невстановленому місці, ходьба уздовж проїзжої частини при наявності тротуару і т.д.;

- для велосипедистів - це недотримання черговості проїзду, неподання або неправильна подача сигналів та ін.;

- для пасажирів - це вхід і вихід з транспортного засобу під час руху, проїзд на підніжках і виступах, та ін.;

- для доріг - це слизьке покриття, покриття з нерівностями, радіус кривої в плані менше норми й т.д.;

- для транспортних засобів - це експлуатація автомобіля з несправностями гальм, рульового керування, ходової частини, приладів висвітлення й сигналізації й інших вузлів, що впливають на безпеку руху;

- для організації дорожнього руху - це неправильна установка або відсутність у необхідних місцях засобів регулювання дорожнього руху, а також збої в роботі.

До інших порушень можна віднести неправильне розміщення й кріплення вантажу, недотримання правил перевезення спеціальних вантажів (небезпечних, великогабаритних, великовагових).

Причини порушень розкривають сукупність явищ, що породжують порушення:

- зневага правилами дорожнього руху;

- переоцінка своїх можливостей;

- зневага до своїх обов'язків;

- порушення психофізіологічних характеристик водія.

У кожній конкретній ситуації на дорозі, обумовленої дорожніми умовами, досконалістю транспортного засобу, підготовленістю водія, існує певний рівень швидкості, перевищення якого обов'язково приводить до ДТП.

Шляхово-транспортні ситуації завжди пов'язані з перевищенням такої межі швидкості, що є безпечним для конкретно сформованої в цей момент ситуації.

Визначення оптимальних швидкісних режимів є досить складною проблемою, що вимагає відповідального й дуже кваліфікованого рішення.

Вибір швидкості є для водія однієї з найбільш складних і важливих завдань, пов'язаних з умінням і бажанням порівняти свої можливості зі складною зовнішньою обстановкою.

Забезпечення безпеки руху залежить від досконалості всіх компонентів, що утворюють процес дорожнього руху:

- транспортних засобів;

- дорожніх умов;

- підготовленості водіїв;

- дисциплінованості водіїв і пішоходів;

- якості безпосереднього керування дорожнім рухом;

Організація дорожнього руху - це діяльність, а безпека - її результат, мета, якість.

Вираження "забезпечення безпеки дорожнього руху" дає підставу припускати повне виключення можливості виникнення ДТП. Але постановка такого завдання в сучасному світі, у сучасних умовах є нереальною. Однак, прагнути до цього треба.

Забезпечити безпеку дорожнього руху - це значить домогтися зниження загальної кількості ДТП, числа загиблих і поранених в умовах розвитку автомобілізації. У додатку А представлена інформація про кількість ДТП в Жовтневому районі м.Харкова. В.таблиці 1.4 наведена інформація о кількості ДТП в північній частині Жовтневого району м.Харкова.

Таблиця 1.4 - Кількість ДТП в північній частині Жовтневого району

Номер вузла

Назва утворюючих перехресть

КІЛЬКІСТЬ ДТП

2004

2005

2006

41

вул.Наріманова-пр.Постишева

4-4-1

2-0-1

4-0-2

11

Комсомольске Шосе-вул.Наріманова

8-0-1

2-0-2

7-0-4

8

вул.Полтавський Шлях-вул.Володарського

1-0-1

3-0-2

4-0-1

4

вул.Полтавський Шлях-станція метро"Холодна Гора"

11-0-8

27-1-6

14-1-7

7

вул.Полтавський Шлях,115-125

2-0-0

3-0-0

9-0-3

5

вул.Полтавський Шлях,143-147

1-0-0

2-0-0

5-0-3


Висновки

У ході виконання роботи був проведений детальний аналіз функціонування транспортної мережі. У цій роботі ми зібрали інформацію про дорожні умови (інтенсивність, швидкість, довжина перегонів, кількість смуг руху), характеристику транспортного району, характеристику транспортних потоків, характеристику технічних засобів регулювання дорожнім рухом на транспортній мережі північної частини Жовтневого району м.Харкова.

В результаті виконання обслідування транспортної мережі можна зробити висновки: ділянки мережі 41-40, 40-41, 41-34, 34-25, 25-16,16-11 є у предзаторовому стані, так як інтенсивність наближається до значень пропускної спроможності, це означає що на ціх ділянках незадовільні умови руху. Найбільша кількість ДТП виникає на вул. Полтавський Шлях - ст.метро "Холодна Гора ".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26078. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств 39 KB
  Амортизационные отчисления это денежное выражение размера амортизации которое должно соответствовать степени износа основных фондов. Норма амортизации это установленный размер амортизационных отчислений за определенный период времени по конкретному виду основных средств выраженных как правило в процентах к балансовой стоимости. Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств находящиеся в организации на праве собственности хозяйственного ведения оперативного управления.
26079. Бюджетная система РФ‚ её структура и принципы функционирования 35.5 KB
  Согласно БК РФ все действующие на территории Российской Федерации бюджеты представляют в совокупности определенную систему которая называется бюджетной системой которая состоит из бюджетов трех уровней: первый уровень федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; второй уровень бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; третий уровень местные бюджеты ст. Правовая форма бюджетов всех уровней описывается в статье 11. Бюджет субъекта Российской Федерации и...
26080. Оформление результатов аудиторской проверки 49 KB
  В акте аудиторской проверки с достаточной подробностью и доказательностью однако без включения малосущественных деталей аудиторы сообщают клиенту о проделанной работе о ее основных направлениях и о том какие из этих направлений подвергнуты сплошной проверке а какие выборочной. Акт аудиторской проверки является строго конфиденциальным документом с содержанием которого аудиторы не вправе без согласия на это клиента знакомить третьих лиц за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством выявление хищений...
26081. Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ баланса 28 KB
  Изменение удельного веса отдельных статей позволяет отслеживать и прогнозировать структурные изменения в составе активов и их источников покрытия. Анализ динамики валюты баланса структуры активов и пассивов организации позволяет сделать ряд важных выводов необходимых как для осуществления текущей финансовохозяйственной деятельности так и для принятия управленческих решений на перспективу. Исследование изменения структуры активов организации позволяет получить важную информацию. Так увеличение доли оборотных средств в имуществе может...
26082. Государственная поддержка малых форм хозяйствования в аграрном секторе 33 KB
  Малые формы хозяйствования на селе без поддержки государства и без собственного внутригруппового взаимодействия не всегда способны успешно противостоять в конкурентной борьбе крупному капиталу отстаивать свои экономические политические и социальные интересы поэтому формирование системы государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе является одним из ключевых моментов в решении задач агропродовольственной политики. Главным принципом государственной поддержки малых форм хозяйствования является создание экономических и правовых...
26083. Государственное регулирование экономики: необходимость, сущность, объекты, цели, методы 31 KB
  Особая роль государства в развитии аграрной сферы объективно обусловлена рядом причин. Таким образом активная аграрная политика государства является необходимым условием нормального развития сельского хозяйства в любой стране. Из этой главной двуединой задачи государства в области сельского хозяйства вытекает целый ряд более конкретных задач которые также носят долговременный стратегический характер: содействие научнотехническому прогрессу и росту эффективности производства в сельском хозяйстве; поддержание эквивалентности в...
26084. Органы управления финансами в Российской Федерации 64.5 KB
  Депутаты обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации рассматривающие и утверждающие проект закона о федеральном бюджете и отчете о его исполнении другие финансовые и связанные с ними законодательные акты правительственные программы могут обладая правом законодательной инициативы вносить на рассмотрение проекты финансовых законодательных актов поправки в действующее законодательство. Государственная Дума заслушивает отчет Правительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета. Государственная Дума и Совет...
26085. Структура государственных органов управления финансами в РФ 47 KB
  Именно эти органы принимают окончательное решение при утверждении федерального бюджета и отчета о его исполнении. На Министерство финансов возложены следующие задачи: 1 разработка и реализация единой государственной финансовой политики; 2 составление проекта и исполнение федерального бюджета; 3 осуществление финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств и средств федеральных внебюджетных фондов; 4 обеспечение устойчивости государственных финансов и осуществление мер по развитию финансового рынка Основными...
26086. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН 45.5 KB
  При определении объекта налогообложения налогоплательщики уменьшают полученные ими доходы на следующие расходы: 1 расходы на приобретение сооружение и изготовление основных средств а также на достройку дооборудование реконструкцию модернизацию и техническое перевооружение основных средств; 2 расходы на приобретение нематериальных активов создание нематериальных активов самим налогоплательщиком; 3 расходы на ремонт основных средств в том числе арендованных; 4 арендные в том числе лизинговые платежи за арендуемое в том числе...