20698

Розподіл ключів, протокол Діфф-Хеллмана

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

При роботі алгоритму кожна сторона: генерує випадкове натуральне число a закритий ключ спільно з віддаленою стороною встановлює відкриті параметри p і g зазвичай значення p і g генеруються на одній стороні і передаються іншій де p є випадковим простим числом g є первісних коренем по модулю p обчислює відкритий ключ A використовуючи перетворення над закритим ключем A = ga mod p обмінюється відкритими ключами з видаленою стороною обчислює загальний секретний ключ K використовуючи відкритий ключ видаленої сторони B і свій закритий ключ a...

Украинкский

2013-07-31

57.93 KB

8 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ОТ

Лабораторна робота №7

«Розподіл ключів,протокол Діфф-Хеллмана»

Виконав студент гр.1КІ-08

Морозов Артем

Алгоритм Діффі - Хеллмана (англ. Diffie-Hellman, DH) - алгоритм, що дозволяє двом сторонам отримати загальний секретний ключ, використовуючи незахищений від прослуховування, але захищений від підміни канал зв'язку. Цей ключ може бути використаний для шифрування подальшого обміну з допомогою алгоритму симетричного шифрування.

При роботі алгоритму, кожна сторона:

генерує випадкове натуральне число a - закритий ключ

спільно з віддаленою стороною встановлює відкриті параметри p і g (зазвичай значення p і g генеруються на одній стороні і передаються іншій), де

p є випадковим простим числом

g є первісних коренем по модулю p

обчислює відкритий ключ A, використовуючи перетворення над закритим ключем

A = ga mod p

обмінюється відкритими ключами з видаленою стороною

обчислює загальний секретний ключ K, використовуючи відкритий ключ видаленої сторони B і свій закритий ключ a

K = Ba mod p

До виходить рівним з обох сторін, тому що:

Ba mod p = (gb mod p) a mod p = gab mod p = (ga mod p) b mod p = Ab mod p

В практиці реалізація, для a і b використовуються числа порядка 10100 і p порядку 10300. Число g не зобов'язане бути великим і зазвичай має значення в межах першого десятка.

• s = секретний ключ. s = 2

• g = відкрите просте число. g = 5

• p = відкрите просте число. p = 23

• a = секретний ключ Аліси. a = 6

• A = відкритий ключ Аліси. A = ga mod p = 8

• b = секретний ключ Боба. b = 15

• B = відкритий ключ Боба. B = gb mod p = 19

1

p = 23

b = ?

g = 5

a = 6

A = 56 mod 23 = 8

B = 5b mod 23 = 19

s = 196 mod 23 = 2

s = 8b mod 23 = 2

s = 196 mod 23 = 8b mod 23

s = 2

2

p = 23

a = ?

g = 5

b = 15

B = 515 mod 23 = 19

A = 5a mod 23 = 8

s = 815 mod 23 = 2

s = 19a mod 23 = 2

s = 815 mod 23 = 19a mod 23

s = 2

Висновки: В даній лабораторній роботі вивчено криптографічний протокол розподілу ключів Діффі - Хеллмана  . На практиці здійснено формування ключа між двома користувачами .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22846. Визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідини 545 KB
  Залежність об’єму рідини від температури виражається рівнянням: а при невеликій точності можна обмежитися виразом: де – об’єм рідини при температурі 0C температурний коефіцієнт об’ємного розширення рідини. Прямим способом вимірювати об’єм рідини при різних температурах для визначення важко бо при цьому змінюється і об’єм посудини в якій знаходиться рідина. Французькі вчені Дюлонг і Пті запропонували спосіб визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідини при якому відпадає необхідність вимірювання об’єму рідини.
22847. ОДЕРЖАННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВИСОКОГО ВАКУУМУ 5.3 MB
  Різного роду вакуумні насоси з застосуванням деяких додаткових прийомів дозволяють одержувати тиски домм. Області тисків в яких найбільш раціонально застосовуються вакуумні насоси прийнятих в даний час типів показані на рис. Вакуумні насоси що застосовуються для відкачки газу поділяють на два класи: а форвакуумні насоси які починають працювати з атмосферного тиску і викидають відкачуваний газ прямо в атмосферу. Форвакуумні насоси створюють розрідження порядку мм.
22848. ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА 340.5 KB
  Дійсно сили що тримають атоми у вузлах ґратки малі і тому достатньо вже теплової енергії самих атомів аби змістити їх з положення рівноваги. До поняття про коливання атомів твердого тіла можна дійти шляхом аналізу природи міжатомних сил. Положення рівноваги атомів визначається з умови рівності сил притягання і відштовхування діючих на атом. Якщо змінюється відстань тільки відносно одного з атомів то енергію Wx треба...
22849. ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ВИПАРОВУВАННЯ РІДИНИ 120 KB
  ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ВИПАРОВУВАННЯ РІДИНИ. Випаровування – це процес зміни агрегатного стану речовини перехід речовини із конденсованого стану в газоподібний. Кількість теплоти яку необхідно надати рідині при ізотермічному утворенні одиниці маси пари називають теплотою випаровування. Для визначення середнього значення теплоти випаровування води в даній роботі використовується метод який грунтується на використанні рівняння КлапейронаКлаузіуса.
22850. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПОВІТРЯ 182 KB
  Через довiльну коаксiальну поверхню радiуса y за одиницю часу пройде кiлькiсть теплоти 5 де l – довжина дротини.Розділивши в виразі 5 змінні одержимо 6 де – внутрішній радiус трубки – температура дослiджуваного газу повiтря бiля внутрішньої поверхнi трубки а – радiус дротини – температура дротини. Зі співвідношення 6 випливає що 7 Таким чином для визначення коефіцієнта теплопровідності треба знати кiлькiсть теплоти яка щосекунди...
22851. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ 111 KB
  Кількість теплоти Q що переноситься через поверхню площею S за час при градієнті температур визначається як: 1 де коефіцієнт теплопровідності середовища. Таким чином значення коефіцієнта теплопровідності матеріалу можна знайти безпосередньо якщо користуватись формулою 1. для визначення коефіцієнта теплопровідності твердих тіл.
22852. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ СТАНУ СПЛАВІВ 49 KB
  Сплавом називають систему в твердому стані яку отримують сплавленням двох або більшої кількості компонент. Діаграми стану сплавів характеризують залежність температур фазових переходів зокрема плавлення і кристалізації від концентрації сплаву. Евтектика характеризується сталою температурою плавлення яка нижче температури плавлення компонент. Інтерметалічна сполука характеризується сталою температурою плавлення яка як правило вища за температуру плавлення компонент AuZn CdMg та ін.
22853. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОЄМНІСТі МЕТАЛІВ МЕТОДОМ ОХОЛОДЖЕННЯ 626.5 KB
  Теплоємність термодинамічної системи – це кількість теплоти яку необхідно надати цій системі щоб збільшити її температуру на К. Розрізняють теплоємність питому молярну . Теплоємність термодинамічної системи С. Крім того за умовами визначення теплоємності розрізняють теплоємність що визначається за сталого об’єму та за сталого тиску .
22854. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ ТЕПЛОЄМНОСТЕЙ ПОВІТРЯ ЗА СТАЛОГО ТИСКУ І СТАЛОГО ОБ’ЄМУ 96 KB
  Знання  є важливим оскільки безпосереднє вимірювання CV становить значні експериментальні труднощі при V=const маса газу а отже його теплоємніcть завжди малі порівняно з відповідними величинами для калориметра і теплоємність CV звичайно обчислюють за формулою CV = CP  оскільки вимірювати CP значно зручніше. Відповідно до класичної теорії теплоємності ідеальних газів для одноатомного газу теплоємність CV = 3R 2 для газу що складається із двоатомних молекул між’ядерну відстань у яких при не дуже високих температурах можна...