2092

Основные типы антенн

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Все антенны удобно разделить на две большие группы: - линейные антенны, - апертурные антенны.

Русский

2013-01-06

14.96 KB

104 чел.

Основные типы антенн.

Естественно, прежде всего разделить антенны на передающие и приемные – основные электрические характеристики каждой антенны в режимах работы на прием и передачу совпадают.

Все антенны удобно разделить на две большие группы:

- линейные антенны;

- апертурные антенны.

Кроме того, широко применяются более сложные антенные системы – антенные решетки, элементами которых являются либо линейные, либо апертурные излучатели.

Линейная антенна – тонкий металлический провод, в котором возбужден переменный электрический ток, а также узкая щель в металлическом экране, между краями которой приложено переменное электрическое напряжение. По теореме эквивалентности электрическое поле в щели по своему действию, на внешнее пространство эквивалентно некоторым переменным магнитным – токам, текущим вдоль щели. Таким образом, линейными антеннами называются любые излучающие системы малого (по сравнению с длиной) поперечного размера и с переменными токами, текущими, вдоль, оси системы. У линейных антенн размер поперечного сечения много меньше длины волны.

Характерным для линейных антенн является то, что распределение тока вдоль их оси мало зависит от конфигурации провода. Поэтому к линейным антеннам относятся не только прямолинейные антенны но также искривленные, изогнутые и свернутые провода и щели, если их поперечные размеры много меньше продольных и меньше длины волны.: симметричные и несимметричные вибраторы и антенны, рамочные ант., проволочные ант. бегущей волны (в том числе спиральные), тонкие щелевые ант. стоящих и бегущих волн.

Апертурные антенны – у них можно определить некоторую ограниченную воображаемую поверхность, через которую проходит весь поток излучаемой (принимаемой) электромагнитной энергии – апертуру или раскрыв, часто представляемый в виде плоскости. Размеры раскрыва обычно много больше длины волны. Примеры: пирамидальная рупорная антенна, зеркальная параболическая антенна, линзовые антенны, открытые излучающие концы волноводов.

Антенная решетка – антенна, состоящая из нескольких однотипных излучателей, определенным образом расположенных в пространстве и возбуждаемых одним генератором иди несколькими когерентными генераторами. Здесь удается получить как требуемое пространственное распределение излучаемой энергии, так и нужное управление та времени этим распределением. Типичная антенная решетка – директорная антенна УКВ – линейная решетка из полуволновых симметричных вибраторов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40993. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ СПК «КУШЛИКИ» 1.33 MB
  Дать организационно-экономическую характеристику СПК «Кушлики»; изучить экономическую эффективность отрасли картофелеводства и пути его повышения; дать характеристику экономической эффективности картофелеводства на примере СПК «Кушлики»; предложить мероприятия по повышению экономической эффективности производства картофеля.
40994. Міжнародні фінансові потоки 105.5 KB
  Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. Міжнародні фінансові потоки Міжнародні фінансові потоки являють собою сукупність фінансових операцій обєктом яких є грошовий капітал. Типи міжнародних фінансових потоків можна класифікувати за такими ознаками: вид економічної діяльності згідно зі структурою платіжного балансу економічні взаємовідносини між нерезидентами строки виконання фінансових операцій форма власності щодо джерел фінансових потоків. Основними каналами руху фінансових потоків є: валютнокредитне і розрахункове...
40995. Міжнародний валютний ринок 238 KB
  Особливість цього ринку полягає в тому що він: нематеріальний; не має конкретного місцезнаходження єдиного центру; механізм його функціонування обмін валюти однієї країни на валюту іншої країни; існує цілковита свобода моментального відкриття чи закриття будьякої позиції можливість торгувати 24 години на добу в режимі on lin; є міжбанківським ринком; має гнучку систему організації торгівлі та гнучку стратегію оплати за укладення угоди; є одним з найліквідніших ринків завдяки можливості роботи на ньому з різними валютами;...
40996. ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР MS EXCEL 260 KB
  Отменить объединение ячеек: меню ФОРМАТ Ячейки вкладка Выравнивание снять переключатель Объединение ячеек. В левой части строки формул находится поле имени в котором высвечивается адрес или имя активной ячейки. Ссылка способ указания адреса имени ячейки. Адрес и содержимое текущей ячейки выводится в строке формул.
40997. ОСНОВНІ СВІТОГЛЯДНІ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 118 KB
  Складність її вирішення криється у значному часовому проміжкові що віддаляє нас від того періоду життя суспільства коли виникали перші уявлення та вірування пов'язані з ними ритуальні та магічні дії що становлять основу народної творчості. Вивчення історичних зв'язків давніх епох та народів виходить поза межі окреслені фольклористикою але в них можна знайти пояснення багатьох елементів та рис пов'язаних з виникненням усної народної творчості. Людина уявляючи себе дублікатом зовнішнього світу робить все те що відбувається у...
40999. Кар'єра як стратегія трудового життя. Планування і розвиток кар’єри 67 KB
  Ринок праці в сучасних економічних умовах характеризується високою конкуренцією і пред'являє до людини жорсткі вимоги: наявності не тільки відповідної кваліфікації, але і досвіду роботи, комунікабельності та новаторського мислення. Все це ускладнює процес працевлаштування навіть для висококласних професіоналів.
41000. Комплексоутворення в біологічних системах 55 KB
  Координаційне число це число яке показує скільки простих лігандів координується навколо центрально атома.До тридентантних лігандів можна віднести аспарагінову кислоту до полідентантних деякі аміно карбонові та поліамінокарбонові кислоти. Число приєднаних лігандів дорівнює координаційному числу поділеному на дентатність ліганду. Ось чому координаційне число не завжди збігається з числом приєднаних лігандів.
41001. Правове регулювання кредитних правовідносин 82 KB
  Характеристика форм та видів кредиту. Принципи за якими здійснюється банківське кредитування. Структура типової форми кредитного договору.