20931

Функции администратора, настройка параметров безопасности в пакете программ Вертикаль-Технология

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цели и задачи: Изучить функции администратора системы научится настраивать права пользователей в пакете программ ВертикальТехнология. После занятия студент должен: Знать: Функции администратора системы методику регистрации пользователей и групп в пакете программ ВертикальТехнология. Уметь: С помощью консоли управления настраивать пакет программ ВертикальТехнология.

Русский

2013-08-01

1.88 MB

1 чел.

Лабораторное занятие №1

Тема: Функции администратора, настройка параметров безопасности в  пакете программ Вертикаль-Технология.

Цели и задачи: Изучить функции администратора системы, научится настраивать права пользователей  в  пакете программ Вертикаль-Технология.

 После занятия студент должен:

Знать: Функции администратора системы, методику регистрации пользователей и групп в пакете программ Вертикаль-Технология.

Уметь: С помощью консоли управления настраивать  пакет программ Вертикаль-Технология.

.

Для выполнения лабораторной работы необходимо:

1. Проработать теоретический материал по теме: «Настройка парамет-ров в пакете программ Вертикаль-Технология».

                                        [1]    глава 14,15

                                        [2]    лекция №1

Индивидуальное задание:

 Настроить доступ пользователей к  Вертикаль-Технологи и ее компо-нентам.

Контрольные вопросы по материалу лабораторного занятия №1:

1.  По каким направлениям ведутся работы  в рамках администрирова-ния  Вертикаль-Технологии?

2.  Что представляет собой объектная модель Вертикаль-Технология?

3.  Где хранится структура объектной модели технологического процесса?

4.   Из каких компонентов состоит главное окно консоли  управления?

5.    Как производится регистрация пользователей в  Вертикаль-Техно-логия?

Литература:

Вертикаль-Технология. Руководство администратора. АСКОН 2005-43с.

Конспект лекций.

 Понятия, которые необходимо рассмотреть на занятии:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57923. Вирусные болезни – глобальная опасность для человечества 58 KB
  Формирование предметных и ключевых компетентностей: обобщение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности вирусов; значении вирусов в природе и жизни человека методах изучения вирусных болезней.
57924. Сравнение симптомов заболеваний, которые вызываются вирусами и бактериями. Профилактика инфекционных болезней человека 39.5 KB
  Цель урока: познакомить учащихся с симптомами методами диагностики и профилактики типичных бактериальных и вирусных заболеваний человека;– научить применять знания о процессах жизнедеятельности вирусов и бактерий для диагностики лечения...
57925. Води суходолу Північної Америки. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження 69 KB
  Мета: сформувати в учнів систему знань про внутрішні води Північної Америки розкрити загальні особливості вод суходолу показати їх залежність від рельєфу та клімату нерівномірність розподілу на території материка...
57926. Основы объектно-ориентированного программирования. Создание формы 573.5 KB
  Цель: Сформировать у учащихся представление о среде программирования Visul Studio; освоить основные приемы создания форм получить практические навыки создания формы в среде программирования; формировать у учащихся информационную компетентность.
57927. Клітинний цикл. Мітоз 62.5 KB
  Німецький вчений Рудольф Вірхов стверджував що клітина може виникнути тільки з попередньої клітини в результаті її поділу. Відома його знаменита фраза усяка клітина –з клітини З таким поняттям як поділ клітини ви вже неодноразово зустрічались на уроках біології.
57928. Створення програм з використанням оператора циклу з параметром 140 KB
  Після цього уроку ви зможете: використовувати оператор циклу з параметром для створення програм обчислення суми та добутку скінченої кількості чисел знаходження кількості елементів з певними властивостями; наводити особливості накопичення суми та...
57929. Снежная книга Зимы 214.5 KB
  Цель: обобщить представления детей о зиме, познакомить с новыми рассказами и стихотворениями о зиме; продолжить работу над техникой чтения. Воспитывать любовь к родному слову, бережное отношение к природе.
57930. Цитологія – наука про будову і функції клітини. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень 356 KB
  Мета: сформувати основні положення клітинної теоріїрозширити уявлення про історію вивчення клітини розкрити основні методи цитологічних досліджень; розвивати критичне і логічне мислення удосконалювати творчі здібності вміння...
57931. Зорі. Еволюція зір 340 KB
  І почнемо ми з вами саме з визначення найголовнішого небесного світила – зорі. учні дають визначення зорі Вчені прийшли до висновку що зорі включаючи і наше Сонце мають життєві цикли. Ці стадії різні оскільки зорі складаються з різних елементів і відрізняються розмірами.