20932

Модель технологического процесса в пакете программ Верти

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цели и задачи: Изучить методику управления классами модели атрибутами классов управления функциями управления связями между классами и управления фильтрами в пакете программ . После занятия студент должен: Знать: Методику управления классами модели атрибутами классов управления функциями управления связями между классами и управления фильтрами в пакете программ ВертикальТехнология.

Русский

2013-08-01

2.79 MB

0 чел.

Лабораторное занятие №2

Тема: Модель технологического процесса в  пакете программ Вертикаль-Технология.

Цели и задачи: Изучить методику управления классами модели, атрибутами классов, управления функциями, управления связями между классами и управления фильтрами  в  пакете программ .

 После занятия студент должен:

Знать:   Методику управления классами модели, атрибутами классов, управления функциями, управления связями между классами и управления фильтрами  в  пакете программ Вертикаль-Технология.

Уметь: Создавать, удалять, редактировать классы из модели; создавать новые атрибуты, регистрировать функции, редактировать параметры фильтров  пакет программ Вертикаль-Технология.

.

Для выполнения лабораторной работы необходимо:

1. Проработать теоретический материал по теме: «Модель технологического процесса в пакете программ Вертикаль-Технология».

                                        [1]    глава 16

                                        [2]    лекция №2

Индивидуальное задание:

 Создать новый класс в модели технологического процесса.

Контрольные вопросы по материалу лабораторного занятия №2:

1.  Как создать новый класс в модели технологического процесса?

2.  Какие функции выполняет атрибут класса?

3.  Какие действия выполняются при регистрации новой функции модели?

4.   Для решения каких задач используются фильтры?

5.    Какие фильтры используются чаще всего?

Литература:

Вертикаль-Технология. Руководство администратора. АСКОН 2005-43с.

Конспект лекций.

 Понятия, которые необходимо рассмотреть на занятии:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60612. Методичні рекомендації щодо ефективності проблемного навчання 29 KB
  Ушинського що привчати учнів виконувати розумову працю необхідно поступово починаючи з молодших класів; будувати навчальний процес так щоб вивчення нового матеріалу спиралося на знання попереднього...
60618. Приклади формулювання мети уроку 36 KB
  Приклади формулювання мети уроку: Дидактичної навчальної: Засвоєння наукових технічних виробничих понять законів теорій фактів звязків; Формування умінь застосовувати одержані знання для розвитку навчальних навчальновиробничих задач; Формування наукових і політичних умінь та навиків; Формування спеціальних умінь і навиків; Формування системи знань умінь і навиків на основі між предметних звязків; Закріплення і вдосконалення знань умінь і навиків Формування умінь та навиків самоконтролю;...