20934

Установка и настройка системы Вертикаль-Справочник

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

После занятия студент должен: Знать: Порядок установки и настройки Вертикаль Справочника подготовки системы работе. Проработать теоретический материал по теме: Настройка параметров в пакете программ Вертикаль Технология. [1] глава 1 [2] лекция №5 Индивидуальное задание: Настроить доступ индивидуальных пользователей и группы пользователей к ВертикальСправочнику.

Русский

2013-08-15

4.65 MB

14 чел.

Лабораторное занятие №5

Тема: Установка и настройка системы Вертикаль-Справочник

Цели и задачи: Изучить порядок установки и настройки Вертикаль-Справочника, подготовки системы  работе.

 После занятия студент должен:

Знать:   Порядок установки и настройки Вертикаль-Справочника, подготовки системы  работе.

Уметь: Установить и настроить систему; подготовить ее к работе; зарегистрировать пользователей.

Для выполнения лабораторной работы необходимо:

1. Проработать теоретический материал по теме: «Настройка пара-метров в пакете программ Вертикаль-Технология».

                                        [1]    глава 1

                                        [2]    лекция №5

Индивидуальное задание:

 Настроить доступ индивидуальных пользователей и группы пользо-вателей к  Вертикаль-Справочнику.

Контрольные вопросы по материалу лабораторного занятия №5:

1.  Какие действия надо выполнить для контроля правильности установки системы Вертикаль-Справочник?

2.  Как выполняется настройка параметров системы?

3.  Как осуществляется регистрация пользователей системы?

4.  Какие особенности установки и настройки системы при много-пользовательской работе?

5.   Какая структура каталога Вертикаль-Справочника ?

Литература:

Вертикаль-Справочник. Руководство пользователя. АСКОН 2005-236с.

Конспект лекций.

Вертикаль-Технология. Руководство администратора. АСКОН 2005-43с.

 Понятия, которые необходимо рассмотреть на занятии:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69230. Організація державної статистики в Україні та її структура 128 KB
  Цей Закон регулює правові відносини в галузі статистики і ведення первинного обліку визначає повноваження та функції органів державної статистики і створює основу для ведення державної інформаційної системи України з метою одержання достовірної статистичної інформації...
69231. Організація міжнародної статистики 155.5 KB
  Таким чином послідовна розробка міжнародних рекомендацій в області статистики дозволила МСІ закласти наукові основи міжнародних класифікацій по найважливіших розділах статистики і їх застосуванні але вже опосередковано через діяльність Ліги Націй і через ООН...
69232. Статистика продуктивності праці 120 KB
  Статистика продуктивності праці. Поняття продуктивності праці та завдання її статистичного вивчення. Показники рівня продуктивності праці та методи їх обчислення. Індексний метод у вивченні динаміки продуктивності праці.
69233. Робота з масивами і матрицями 86.72 KB
  При роботі з таблицями часто виникає ситуація, коли необхідно використати одну й ту ж операцію або формулу до деякого діапазону комірок, які утворюють інтервал масиву (масив-інтервал). MS Excel надає різні засоби для розв’язку такого типу задач.
69235. Робота з базами даних (списками) в Excel 19.6 KB
  Загальні відомості Організувавши табличні дані у формі списку бази даних користувач одержує можливість виконувати в Excel дії подібні до процедур обробки баз даних у системах керування базами даних. Створення списку Список це таблиця на робочому аркуші побудована за принципами бази даних.
69236. Робота з базами даних (списками) в Excel. Використання розширеного фільтра 62.99 KB
  Расширенный фильтр має додаткові можливості порівняно з Автофильтр а саме: задавати для кількох стовпців умови зєднані логічним оператором ИЛИ.; задавати три або більше умов для конкретного стовпця з використанням хоча б одного логічного оператора ИЛИ.
69237. Використання консолідації в Excel 20.02 KB
  Вихідні аркуші можуть розміщуватись як у тій самій книзі що й підсумковий аркуш так і в інших. Консолидация можна використовувати різними способами: створити звязки даних у підсумковому аркуші з вихідними даними щоб наступні зміни у вихідних аркушах відображалися в підсумковому...
69238. Макроси 18.91 KB
  Перед записом макросу необхідно протестувати його елементи тому що при запису фіксуються всі дії в тому числі і помилкові. Потрібно визначити в яких умовах буде працювати макрос. Якщо макрос служить для форматування тексту або чисел то до початку запису необхідно виділити текст або числа.