20934

Установка и настройка системы Вертикаль-Справочник

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

После занятия студент должен: Знать: Порядок установки и настройки Вертикаль Справочника подготовки системы работе. Проработать теоретический материал по теме: Настройка параметров в пакете программ Вертикаль Технология. [1] глава 1 [2] лекция №5 Индивидуальное задание: Настроить доступ индивидуальных пользователей и группы пользователей к ВертикальСправочнику.

Русский

2013-08-15

4.65 MB

11 чел.

Лабораторное занятие №5

Тема: Установка и настройка системы Вертикаль-Справочник

Цели и задачи: Изучить порядок установки и настройки Вертикаль-Справочника, подготовки системы  работе.

 После занятия студент должен:

Знать:   Порядок установки и настройки Вертикаль-Справочника, подготовки системы  работе.

Уметь: Установить и настроить систему; подготовить ее к работе; зарегистрировать пользователей.

Для выполнения лабораторной работы необходимо:

1. Проработать теоретический материал по теме: «Настройка пара-метров в пакете программ Вертикаль-Технология».

                                        [1]    глава 1

                                        [2]    лекция №5

Индивидуальное задание:

 Настроить доступ индивидуальных пользователей и группы пользо-вателей к  Вертикаль-Справочнику.

Контрольные вопросы по материалу лабораторного занятия №5:

1.  Какие действия надо выполнить для контроля правильности установки системы Вертикаль-Справочник?

2.  Как выполняется настройка параметров системы?

3.  Как осуществляется регистрация пользователей системы?

4.  Какие особенности установки и настройки системы при много-пользовательской работе?

5.   Какая структура каталога Вертикаль-Справочника ?

Литература:

Вертикаль-Справочник. Руководство пользователя. АСКОН 2005-236с.

Конспект лекций.

Вертикаль-Технология. Руководство администратора. АСКОН 2005-43с.

 Понятия, которые необходимо рассмотреть на занятии:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47735. Основы микропроцессорной техники 2.95 MB
  Функции устройств магистрали В этой лекции рассказывается о функциях основных устройств микропроцессорной системы: процессора памяти устройств ввода-вывода о принципах их устройства и подключения к магистрали. Процессорное ядро и память микроконтроллеров В этой лекции рассказывается о структуре процессорного ядра и особенностях системы команд микроконтроллеров функциях и организации памяти программ и данных об использовании стека и внешней памяти микроконтроллеров. Каждому устройству кроме процессора каждой ячейке памяти в...
47736. АКЦІОНЕРНЕ ТВАРИСТВО – БАЗИС РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 445.5 KB
  Статус члена виконавчого органу має також особа яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства. Порядок заснування АТ Правовий статус акціонерного товариства 1. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будьякі санкції що обмежують їх права у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
47738. Історія виникнення футболу. Футбол на Україні 50 KB
  Історія виникнення футболу. Футбол на Україні. Історичний нарис розвитку футболу Футбол одна з найдавніших ігор людства. Архівні джерела знайдені в Китаї та Єгипті зокрема зображення гравців з мячем окремо м ячі дають вченим підстави стверджувати що футбол був відомий людству задовго до нашої ери.
47739. Спортивна техніка і технічна підготовленість. Задач, засоби та методи технічної підготовки. Етапи технічної підготовки спортсменів 250 KB
  Якщо м’яч лопнув або втратив свою форму в той момент коли він вийшов із гри і призначений початковий удар удар від воріт кутовий вільний штрафний або 11метровий удар або коли м’яча мають укинути зза бічної лінії: після заміни м’яча гру поновлюють відповідно до того як вийшов із гри попередній м’яч.Порушення санкції Якщо запасний гравець вийшов на поле без дозволу судді то гру зупиняють; арбітр повинен дати порушникові попередження показавши йому жовту картку і наказати щоб він покинув поле; гра відновлюється вільним ударом у...
47740. ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 444.5 KB
  История формирования логистического направления Выделяются три периода развития систем товародвижения материальной продукции: дологистический период период классической логистики и период неологистики. Отличительная черта периода классической логистики начавшегося в начале 1960х годов состоит в том что вместо организации оптимальных перевозок на фирмах стали создаваться логистические системы. Началом 1980х годов можно датировать новый период в развитии логистики период неологистики или логистики второго поколения.
47741. Зарубіжні теорії і концепції свободи слова 79.5 KB
  Покажіть різницю у ставленні до свободи слова і друку між державами†Платона і Т. Що спільного і відмінного у філософських концепціях свободи друку Д. Покажіть ґенезис ідей Платона у філософських концепціях свободи друку. Тут Руссо стверджує що ніколи досі свобода або точніше вільності друку не були такі безмежні ніколи досі способи вираження не набували таких численних форм і не подавались так старанно на суд усіх цікавих.