20945

Створення програми приховання повідомлення у графічному файлі за допомогою стеганографічних перетворень

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

h include iostream include string using namespace std int mainint argc char argv[] { HANDLE hFile hFileMess hFileCont; BYTE pdbFileByte pdbMessByte; const BYTE dbKeySize = 8; BYTE dbKey[dbKeySize]={4160824202832}; BYTE dbKey[dbKeySize]={12730546}; BYTE dbKey[dbKeySize]={01234567}; DWORD dwMessSizedwFileSizedwRealFiledwRealMess; DWORD dwOffsetPictdwPictSize; hFile = CreateFileargv[1]GENERIC_READFILE_SHARE_READNULLOPEN_EXISTING0NULL; dwFileSize = GetFileSizehFileNULL; pdbFileByte = new...

Украинкский

2013-08-01

69.4 KB

2 чел.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “ Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторна робота №8

по курсу “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

 

                                                                                                Виконав:

                                                                                                      ст. гр КІТ 39

 Родін С.І

                                                                                                 Перевірив:

Межерицький С.Г

Харків 2012

Варіант №15

Ціль роботи

Створення програми приховання повідомлення у графічному файлі за допомогою стеганографічних перетворень.

Постановка задачі

Необхідно розробити і налагодити дві програми:

 Програма приховання повідомлення у графічному файлі.

 Програма витягу скритого повідомлення з файлу.

Індивідуальне завдання:Метод квантування ображення

Програма приховання повідомлення.

#include "stdafx.h"

#include "SteganoMessage.h"

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std

int main(int argc, char* argv[])

{

HANDLE hFile, hFileMess, hFileCont;

BYTE *pdbFileByte, *pdbMessByte;

 

 const BYTE dbKeySize = 8;

//BYTE dbKey[dbKeySize]={4,16,0,8,24,20,28,32};

BYTE dbKey[dbKeySize]={1,2,7,3,0,5,4,6};

//BYTE dbKey[dbKeySize]={0,1,2,3,4,5,6,7};

 DWORD dwMessSize,dwFileSize,dwRealFile,dwRealMess;

 DWORD *dwOffsetPict,*dwPictSize;

 hFile = CreateFile(argv[1],GENERIC_READ,FILE_SHARE_READ,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);

dwFileSize = GetFileSize(hFile,NULL);

pdbFileByte = new BYTE[dwFileSize];

ReadFile(hFile,pdbFileByte,dwFileSize,&dwRealFile,NULL);

 

 dwOffsetPict =(DWORD*) &pdbFileByte[10];

 dwPictSize = (DWORD*) &pdbFileByte[34];

SteganoMessage sm;

 int  bBitsCount = 7;

do

{

 cout<<"Bits: ";

 cin>>bBitsCount;

 } while( bBitsCount > 8 );

sm.SetCode(bBitsCount);

sm.SetContainer(&pdbFileByte[*dwOffsetPict],*dwPictSize);  

sm.SetKey(dbKey,dbKeySize);

 

if(argc >= 3)

{

 hFileMess = CreateFile(argv[2],GENERIC_READ,FILE_SHARE_READ,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);

 

 char cFileContName[256];

 strcpy(cFileContName,argv[1]);

 sprintf(&cFileContName[strlen(argv[1])-4],"_bits%d.bmp\0",bBitsCount);

 hFileCont = CreateFile(cFileContName,GENERIC_WRITE,0,NULL,CREATE_ALWAYS,0,NULL);

 BYTE dbFileNameLength = strlen(argv[2]);  

 for(int i = dbFileNameLength; (i>0) && (argv[2][i]!=0x5C);i--);  

 i++;

 dbFileNameLength-=(i-1);

 DWORD dwMessFileSize = GetFileSize(hFileMess,NULL);

 dwMessSize = dwMessFileSize + 4 + dbFileNameLength;

 pdbMessByte = new BYTE[dwMessSize];  

 DWORD dwTempSize = dwMessSize - 4;

 strcpy((char*)&pdbMessByte[4],&argv[2][i]);

 for(i=0;i<4;i++)

 {

  pdbMessByte[i] = (BYTE) dwTempSize;

  dwTempSize >>= 8;

 }    

 ReadFile(hFileMess,&pdbMessByte[4+dbFileNameLength],dwMessFileSize,&dwRealMess,NULL);  

 sm.SetMessage(pdbMessByte,dwMessSize);

 if(sm.CheckSize())

 {

  cout<<"Start coding"<<endl;

  sm.Encipher();  

 }

 else

 {

  cout<<"Message is too large"<<endl;

  cin.get();

 }

 

 WriteFile(hFileCont,pdbFileByte,dwFileSize,&dwRealFile,NULL);

 CloseHandle(hFileCont);

}

else

{  

 sm.Decode(&pdbMessByte,&dwMessSize);  

 for(int i = 0;(i<dwMessSize) && (pdbMessByte[i]!=0x00);i++);

 i++;

 hFileMess = CreateFile((char*)pdbMessByte,GENERIC_WRITE,0,NULL,CREATE_ALWAYS,0,NULL);

 WriteFile(hFileMess,&pdbMessByte[i],dwMessSize-i,&dwRealMess,NULL);  

}

CloseHandle(hFile);

CloseHandle(hFileMess);  

delete pdbMessByte;

delete pdbFileByte;

return 0;

}

//c:\test.bmp c:\text.txt

//c:\res.bmp

Програма витягу скритого повідомлення з файлу

#include "stdafx.h"

#include "Stegano.h"

#include <iostream>

using namespace std;

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Construction/Destruction

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stegano::Stegano()

{

m_pdbBits = NULL;

}

Stegano::~Stegano()

{

if (m_pdbBits)

 delete m_pdbBits;

}

void Stegano::SetCode(BYTE dbBit)

{

m_dbBit = dbBit;

m_dbSize = 8/dbBit;

if(8 % dbBit)

 m_dbSize++;

m_pdbBits = new BYTE[m_dbSize];

m_dbMask = (0xFF>>m_dbBit)<<m_dbBit;

}

void Stegano::Coding(BYTE dbByte2Code)

{   

for(BYTE i = 0,j=0; i<8;i+=m_dbBit,j++)

{

 m_pdbBits[j] = dbByte2Code;

 m_pdbBits[j] <<= (8 - m_dbBit);

 m_pdbBits[j] >>= (8 - m_dbBit);

 dbByte2Code >>= m_dbBit;   

}

}

bool Stegano::Decoding(BYTE dbByte2Decode, BYTE* dbMess)

{

 

static BYTE i = 0;

BYTE dbShift = m_dbBit;

if(m_dbBit>(8-i))

 dbShift = 8-i;

dbByte2Decode <<= (8 - dbShift);

*dbMess >>= dbShift;

*dbMess+=dbByte2Decode;

i+=dbShift;

if(i==8)

{

 i = 0;

 return true;

}

return false;

}

BYTE Stegano::GetBitsSize()

{

return m_dbSize;

}

BYTE Stegano::GetMask()

{

return m_dbMask;

}

Рисунок 2 – витяг с файлу

Алгоритм

Рисунок 3 – Блок схема

Висновки: cтворив програму приховання повідомлення у графічному файлі за допомогою стеганографічних перетворень.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82213. СТЕЖКАМИ КАЗОК 35.5 KB
  Таку вікторину в своєму закладі ми традиційно проводимо в ході тижня дитячої книги, який припадає на кінець березня. Класоводи 3–4 класів напередодні одержують завдання сприяти формуванню команди гравців чисельністю 5–6 учнів (від одного класу) та придумати назву команди.
82214. Вклонімося хлібу – він святий 71.5 KB
  Виріс у полі на добрій землі Місце найкраще знайшов на столі Що це Учні відповідають: Хліб Слайд Ведуча: Хліб –- найдорогоцінніший витвір людського розуму людських рук людської праці Ведуча: Хліб – усьому голова. Але до хліба не можна ставитися побуденному. В чому ж ця сила і велич хліба ми спробуємо...
82215. Людиною стати – це мистецтво 76 KB
  Мета: навчити учнів уникати конфлікту у житті, вміти спілкуватися, дружити між собою; розвивати в дітях загальнолюдські чесноти; вчити дітей сприймати ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу з проблемних ситуацій; виховувати товариські стосунки.
82216. Давайте жить мирно! 58.5 KB
  Внекласное мероприятие Давайте жить мирно проведённое в международный День мира направлено на формирование у учащихся чувства сострадания и отвращения к жестокости к жестоким историческим фрагментам во всем мире; на обучение осознанию своей ответственности за процесс обеспечения мира на всей планете.
82217. ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ 1.09 MB
  Ведучий: Красива осінь вишиває клени, а перший день жовтня дарує нам тепле і радісне свято - День працівника освіти. Викладач... Одна з найважливіших професій. Вона – для обраних. Ви щодня стоїте перед прицілом сотень допитлитвих очей, палите, як хмиз, нерви, і все ж ведете нас на вищі сходинки пізнання.
82218. Воздух – среда нашего обитания 944.87 KB
  Цели: Практическая – учить использовать разные источники, в том числе Интернет (электронные словари и энциклопедии)для поиска необходимой информации. Совершенствовать навыки практической работы с лабораторным оборудованием.
82219. Дружба. Друг, товариш, приятель 1.47 MB
  Передаючи мікрофон діти по черзі висловлюють свою думку на рахунок даного запитання – кожен з них виокремлює по одній рисі характеру що притаманна другові. А як на вашу думку хто з казкових чи мультиплікаційних героїв є прикладом справжнього другадіти висловлюють власні припущення.
82220. Хліб – не просто їжа 273 KB
  Запитання: то з яким продуктом харчування ми зустрічаємося кожен день Сьогодні ми поговоримо з вами про найдорожче золото на землі хліб. Коли ж хліб вперше прийшов на стіл до людини Вченіархеологи різних країн світу після вивчення багатьох матеріалів підтвердили що першою хлібною рослиною треба вважати не жито і пшеницю а дуб.