20946

Читання, очищення та запис секторів диску

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Текст програми: Program LB1; uses doscrt; var ij:integer; n_sekn_dorn_golkol_sek:word; code:word; buf :array[0.es:=seg buf ; r.bx:=ofs buf ; intr13r; code:=r.es:=seg buf ; r.

Украинкский

2013-08-01

63.5 KB

3 чел.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “ Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторна робота №1

по курсу “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

 

                                                                                                Виконав:

                                                                                                      ст. гр КІТ 39

 Родін С.І

                                                                                                 Перевірив:

 Межерицький С.Г

Харків 2012

Тема: “ Читання, очищення та запис секторів диску 

        Мета роботи:  Придбання навичок роботи з дисками на низькому рівні

       Завдання:

   Виконати зміну інформації у місці мітки boot-сектора за допомогою програми написаною на низькорівневої мові програмування та перевірку інформації, що записана. У якості інформації, що записується, використати особливі ініціали кириличними літерами.

Повне очищення сектору відповідно до призначеного за варіантом алгоритму шредінгу: Питера Гутмана.

Текст програми:

Program LB1;

uses dos,crt;

var

i,j:integer;

n_sek,n_dor,n_gol,kol_sek:word;

code:word;

buf :array[0..512] of char;

r:registers;

s:string;

{Writing Sector}

procedure out_sek;

begin

    r.al:=kol_sek;

    r.ah:=3;

    r.dl:=0;

    r.dh:=n_gol;

    r.cl:=n_sek;

    r.ch:=n_dor;

    r.es:=seg( buf );

    r.bx:=ofs( buf );

    intr($13,r);

    code:=r.flags and fcarry;

    if code=1 then

    begin

         writeln('ERROR!');

         halt;

    end;

end;

{Read Sector}

procedure in_sek;

begin

    r.al:=kol_sek;

    r.ah:=2;

    r.dl:=0;

    r.dh:=n_gol;

    r.cl:=n_sek;

    r.ch:=n_dor;

    r.es:=seg( buf );

    r.bx:=ofs( buf );

    intr($13,r);

    code:=r.flags and fcarry;

    if code=1 then

    begin

         writeln('ERROR!');

         halt;

    end;

end;

begin

    clrscr;

    randomize;

    n_sek:=8;

    n_gol:=0;

    n_dor:=1;

    kol_sek:=1;

                   s:='Sergey Rodin ';

    for i:=1 to 32 do

        buf[i]:=s[i];

    out_sek;

    in_sek;

    writeln ('Read Information:');

    for i:=1 to 11 do

    begin

        write(' ',buf[i],' ');

    end;

    writeln('');

             writeln(Destroy Information:');

    for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR($FF);

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

    for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR(Random(1));

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

         for i:=1 to 11 do

          begin

             buf[i]:= CHR(not buf[i]);

             write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

         end;

         writeln('');

         out_sek;

     for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR(Random(10));

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

    in_sek;

    writeln ('Read Information:');

    for i:=1 to 11 do

        write(' ',buf[i],' ');

    readkey;

end.

Рисунок 1- Результат роботи програми

Висновки: В даній лаблроторній роботі були одержані практичні навички роботи з дисками на низькому рівні. Було використано функції для запису та зчитування секторів і реалізован алгоритм Питера Гутмана. Суть його заключається в тому: є 32 цикла, перші 4 -це запис випадкового двійкового коду, 5..9 -запис комбінацій, 10..25 - последовательная запись комбинаций от 00 до FFh, 26.. 31 -. аналогично циклам 5..9, 32..35 - аналогично циклам 1..4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14680. ЗНЯТТЯ РЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПО УСТАНОВОЧНОМУ КУТУ ВИПЕРЕДЖЕННЯ ПОЧАТКУ ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА 135 KB
  Лабораторна робота № 3 ЗНЯТТЯ РЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПО УСТАНОВОЧНОМУ КУТУ ВИПЕРЕДЖЕННЯ ПОЧАТКУ ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА Мета роботи. На підставі аналізу регулювальних характеристик побудованих за результатами вимірів визначити оптимальне...
14681. ЗНЯТТЯ РЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА ПО СКЛАДУ СУМІШІ 244 KB
  Лабораторна робота № 2 ЗНЯТТЯ РЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА ПО СКЛАДУ СУМІШІ Мета роботи. На підставі аналізу регулювальних характеристик побудованих за результатами оброблених досвідчених даних визначити оптимальні значення витрати палива...
14682. Измерение спектров поглощения 364.98 KB
  Работу выполнила: Юрова Наталия 04.03.13 Лабораторная работа №1 Измерение спектров поглощения Цель работы: Провести измерения спектров поглощения выданного образца По полученным данным провести анализ сделать соответствующие выводы. Схема опыта: ...
14683. ЗНЯТТЯ РЕГУЛЮВАЛЬНИХ ХСАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПО СКЛАДУ СУМІШІ (ВИТРАТІ ПАЛИВА) 261.5 KB
  Лабораторна робота № 1 ЗНЯТТЯ РЕГУЛЮВАЛЬНИХ ХСАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПО СКЛАДУ СУМІШІ ВИТРАТІ ПАЛИВА Мета роботи: Встановити оптимальну часову витрату палива і циклову подачу на яку слід регулювати насоси паливного насоса високого тиску. Послідовність ...
14684. ИССЛЕДОВАНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ 173 KB
  Лабораторная работа № 7 ИССЛЕДОВАНИЕ ПИДРЕГУЛЯТОРОВ Цель работы: изучить способы оптимизации параметров типовых регуляторов П И ПД ПИПИД с использованием пакета MatLab NCD Blokset. Исходные данные: Таблица 1 №...
14685. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗИРОВАННОЙ МЕТОДОМ СИММЕТРИЧНОГО ОПТИМУМА 108 KB
  абораторная работа №7 4 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗИРОВАННОЙ МЕТОДОМ СИММЕТРИЧНОГО ОПТИМУМА Цель работы: Получение практических навыков синтеза системы автоматического регулирования методом симметричного оптимума.
14686. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, СИНТЕЗИРОВАННОЙ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КОНТУРОВ 132.5 KB
  абораторная работа №8 4 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗИРОВАННОЙ МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КОНТУРОВ. Цель работы: изучение и практическое использование метода последовательной оптимизации контуров. 1. ОСН...
14687. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗИРОВАННОЙ МЕТОДОМ МОДАЛЬНОГО ОПТИМУМА 166.5 KB
  абораторная работа №6 7 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗИРОВАННОЙ МЕТОДОМ МОДАЛЬНОГО ОПТИМУМА Цель работы: Получение практических навыков синтеза систем автоматического регулирования АСР методом модального оптимума. Ана...
14688. Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора 1.13 MB
  Лабораторная работа №4 Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора. Цель работы. Изучение устройства и принципа действия однофазного трансформатора. Изучение схемы замещения трансформатора и опреде