20946

Читання, очищення та запис секторів диску

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Текст програми: Program LB1; uses doscrt; var ij:integer; n_sekn_dorn_golkol_sek:word; code:word; buf :array[0.es:=seg buf ; r.bx:=ofs buf ; intr13r; code:=r.es:=seg buf ; r.

Украинкский

2013-08-01

63.5 KB

3 чел.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “ Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторна робота №1

по курсу “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

 

                                                                                                Виконав:

                                                                                                      ст. гр КІТ 39

 Родін С.І

                                                                                                 Перевірив:

 Межерицький С.Г

Харків 2012

Тема: “ Читання, очищення та запис секторів диску 

        Мета роботи:  Придбання навичок роботи з дисками на низькому рівні

       Завдання:

   Виконати зміну інформації у місці мітки boot-сектора за допомогою програми написаною на низькорівневої мові програмування та перевірку інформації, що записана. У якості інформації, що записується, використати особливі ініціали кириличними літерами.

Повне очищення сектору відповідно до призначеного за варіантом алгоритму шредінгу: Питера Гутмана.

Текст програми:

Program LB1;

uses dos,crt;

var

i,j:integer;

n_sek,n_dor,n_gol,kol_sek:word;

code:word;

buf :array[0..512] of char;

r:registers;

s:string;

{Writing Sector}

procedure out_sek;

begin

    r.al:=kol_sek;

    r.ah:=3;

    r.dl:=0;

    r.dh:=n_gol;

    r.cl:=n_sek;

    r.ch:=n_dor;

    r.es:=seg( buf );

    r.bx:=ofs( buf );

    intr($13,r);

    code:=r.flags and fcarry;

    if code=1 then

    begin

         writeln('ERROR!');

         halt;

    end;

end;

{Read Sector}

procedure in_sek;

begin

    r.al:=kol_sek;

    r.ah:=2;

    r.dl:=0;

    r.dh:=n_gol;

    r.cl:=n_sek;

    r.ch:=n_dor;

    r.es:=seg( buf );

    r.bx:=ofs( buf );

    intr($13,r);

    code:=r.flags and fcarry;

    if code=1 then

    begin

         writeln('ERROR!');

         halt;

    end;

end;

begin

    clrscr;

    randomize;

    n_sek:=8;

    n_gol:=0;

    n_dor:=1;

    kol_sek:=1;

                   s:='Sergey Rodin ';

    for i:=1 to 32 do

        buf[i]:=s[i];

    out_sek;

    in_sek;

    writeln ('Read Information:');

    for i:=1 to 11 do

    begin

        write(' ',buf[i],' ');

    end;

    writeln('');

             writeln(Destroy Information:');

    for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR($FF);

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

    for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR(Random(1));

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

         for i:=1 to 11 do

          begin

             buf[i]:= CHR(not buf[i]);

             write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

         end;

         writeln('');

         out_sek;

     for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR(Random(10));

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

    in_sek;

    writeln ('Read Information:');

    for i:=1 to 11 do

        write(' ',buf[i],' ');

    readkey;

end.

Рисунок 1- Результат роботи програми

Висновки: В даній лаблроторній роботі були одержані практичні навички роботи з дисками на низькому рівні. Було використано функції для запису та зчитування секторів і реалізован алгоритм Питера Гутмана. Суть його заключається в тому: є 32 цикла, перші 4 -це запис випадкового двійкового коду, 5..9 -запис комбінацій, 10..25 - последовательная запись комбинаций от 00 до FFh, 26.. 31 -. аналогично циклам 5..9, 32..35 - аналогично циклам 1..4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50940. Знаходження розвязку системи лінійних рівнянь методом Зейделя 39 KB
  Мета. Навчитися вирішувати систему лінійних рівнянь методом Зейделя с заданою точністю; скласти програму. Устаткування: папір формату А4, ПК, ПЗ С++ Хід роботи Правила техніки безпеки Теоретичні дані Індивідуальне завдання. Методом Зейделя вирішити систему лінійних рівнянь з точністю до 0,001.
50941. Знаходження розвязку системи лінійних рівнянь методом Зейделя 45.5 KB
  Мета: Навчитися вирішувати систему лінійних рівнянь методом Зейделя с заданою точністю; скласти програму. Методом Зейделя вирішити систему лінійних рівнянь з точністю до 0001. У чому суть методу Зейделя Які формули метода Зейделя У якому випадку ітерації по методу Зейделя зходяться Як оцінити похибку наближень коренів системи лінійних рівнянь по методу Зейделя У чому відмінність розрахунків наближеного рішення системи лінійних рівнянь...
50942. Вирішення системи нелінійних рівнянь методом ітерацій 36.5 KB
  Мета. Навчитися вирішувати систему нелінійних рівнянь методом ітерацій Устаткування: папір формату А4, ручка, олівець, ПЗ С ++.
50943. Метод Ейлера вирішення задачі Коші 38 KB
  Мета: Навчитися будувати розвязок задачі Коші по методу Ейлера. Скласти програму. Устаткування: папір формату А4, програмне забезпечення Borland С++, ПК.
50944. Метод Рунге-Кутта вирішення задачі Коші. Складання алгоритму 42 KB
  Мета. Навчитися вирішувати задачу Коші методом Рунге-Кутта; скласти алгоритм. Устаткування: папір формату А4, ПК, програмне забезпечення Borland С++. Хід роботи Правила техніки безпеки Теоретичні дані Індивідуальне завдання.
50946. Екстраполяційний метод Адамса розвязання задачі Коші 41 KB
  Мета. Навчитися знаходити розвязок диференційного рівняння екстраполяційним методом Адамса. Устаткування: папір формату А4, ручка, калькулятор, ПЗ С ++. Хід роботи Правила техніки безпеки Теоретичні дані Індивідуальне завдання. Використовуючи метод Адамса з трьома кінцевими різницями, скласти таблицю наближених значень інтеграла диференційного рівняння, з початковими умовами на відрізку з точністю 0,001. Початковий відрізок встановити методом Рунге-Кутта.
50947. Метод прогонки розвязання крайової задачі. Складання алгоритму 40.5 KB
  Мета. Навчитися використовувати метод прогонки розв’язання крайової задачі звичайного диференційного рівняння. Скласти алгоритм. Устаткування: папір формату А4, ручка, калькулятор, С++.