20946

Читання, очищення та запис секторів диску

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Текст програми: Program LB1; uses doscrt; var ij:integer; n_sekn_dorn_golkol_sek:word; code:word; buf :array[0.es:=seg buf ; r.bx:=ofs buf ; intr13r; code:=r.es:=seg buf ; r.

Украинкский

2013-08-01

63.5 KB

3 чел.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “ Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторна робота №1

по курсу “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

 

                                                                                                Виконав:

                                                                                                      ст. гр КІТ 39

 Родін С.І

                                                                                                 Перевірив:

 Межерицький С.Г

Харків 2012

Тема: “ Читання, очищення та запис секторів диску 

        Мета роботи:  Придбання навичок роботи з дисками на низькому рівні

       Завдання:

   Виконати зміну інформації у місці мітки boot-сектора за допомогою програми написаною на низькорівневої мові програмування та перевірку інформації, що записана. У якості інформації, що записується, використати особливі ініціали кириличними літерами.

Повне очищення сектору відповідно до призначеного за варіантом алгоритму шредінгу: Питера Гутмана.

Текст програми:

Program LB1;

uses dos,crt;

var

i,j:integer;

n_sek,n_dor,n_gol,kol_sek:word;

code:word;

buf :array[0..512] of char;

r:registers;

s:string;

{Writing Sector}

procedure out_sek;

begin

    r.al:=kol_sek;

    r.ah:=3;

    r.dl:=0;

    r.dh:=n_gol;

    r.cl:=n_sek;

    r.ch:=n_dor;

    r.es:=seg( buf );

    r.bx:=ofs( buf );

    intr($13,r);

    code:=r.flags and fcarry;

    if code=1 then

    begin

         writeln('ERROR!');

         halt;

    end;

end;

{Read Sector}

procedure in_sek;

begin

    r.al:=kol_sek;

    r.ah:=2;

    r.dl:=0;

    r.dh:=n_gol;

    r.cl:=n_sek;

    r.ch:=n_dor;

    r.es:=seg( buf );

    r.bx:=ofs( buf );

    intr($13,r);

    code:=r.flags and fcarry;

    if code=1 then

    begin

         writeln('ERROR!');

         halt;

    end;

end;

begin

    clrscr;

    randomize;

    n_sek:=8;

    n_gol:=0;

    n_dor:=1;

    kol_sek:=1;

                   s:='Sergey Rodin ';

    for i:=1 to 32 do

        buf[i]:=s[i];

    out_sek;

    in_sek;

    writeln ('Read Information:');

    for i:=1 to 11 do

    begin

        write(' ',buf[i],' ');

    end;

    writeln('');

             writeln(Destroy Information:');

    for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR($FF);

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

    for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR(Random(1));

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

         for i:=1 to 11 do

          begin

             buf[i]:= CHR(not buf[i]);

             write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

         end;

         writeln('');

         out_sek;

     for i:=1 to 11 do

    begin

        buf[i]:=CHR(Random(10));

        write(' ',ORD(buf[i]):3,' ');

    end;

    writeln('');

    out_sek;

    in_sek;

    writeln ('Read Information:');

    for i:=1 to 11 do

        write(' ',buf[i],' ');

    readkey;

end.

Рисунок 1- Результат роботи програми

Висновки: В даній лаблроторній роботі були одержані практичні навички роботи з дисками на низькому рівні. Було використано функції для запису та зчитування секторів і реалізован алгоритм Питера Гутмана. Суть його заключається в тому: є 32 цикла, перші 4 -це запис випадкового двійкового коду, 5..9 -запис комбінацій, 10..25 - последовательная запись комбинаций от 00 до FFh, 26.. 31 -. аналогично циклам 5..9, 32..35 - аналогично циклам 1..4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55390. Міжнародні телекомунікаційні проекти як ефективний засіб формування комунікативної компетенції учнів 402 KB
  Життя ставить перед сучасною освітою завдання виховання та навчання учня, який може гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, що динамічно змінюються, самостійно здобувати необхідні знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці, щоб протягом всього життя мати можливість знайти в ньому відповідне місце
55391. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 140 KB
  Метод проектів особливо на уроках української мови та літератури передбачає не тільки наявність субєктивно чи соціально значущої для учня проблеми не просто її дослідження пошук шляхів вирішення а й практичне впровадження отриманих результатів у тому чи іншому продукті діяльності.
55392. Проектная деятельность на уроке технологии 86 KB
  Обобщить знания о пищевом рационе режиме питания условиях приёма пищи и сформулировать правила рационального питания. Воспитывать бережное отношение к здоровью и продуктам питания.
55393. Метод проектов на уроках истории и во внеклассной деятельности 396 KB
  Материально-техническое обеспечение проекта: аудио видео стенд. Для подготовки учеников к настоящим проектам необходимо начать их знакомство с данной технологией на уровне второй ступени обучения.
55394. Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики 339.5 KB
  Мій досвід роботи в школі показав що в розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися тільки на зміст виучуваного матеріалу уникаючи залучення учня до активної діяльності.
55395. Творчі проекти у початковій школі 44 KB
  Творчий проект Казка про народнопоетичні символи України Я і Україна 4 клас Мета проекту. Поглибити знання школярів про народнопоетичні символи України; розвивати творчу уяву звязне мовлення школярів; виховувати любов до Батьківщини. Учні ознайомлюються з народнопоетичними символами України; виконують завдання у групах Казкарі та Художники. Завдання Групі казкарів: скласти казки про рослинні та тваринні народнопоетичні символи України: вербу калину тополю соняшник соловейка лелеку та ін.
55396. У пошуках майбутньої професії 63 KB
  Мета: познайомити учнів з деякими професіями, стимулювати стійкий інтерес до здобуття професійних знань;розвивати ерудицію, кмітливість, винахідливість , артистизм, навики ділової гри; формувати свідоме ставлення до вибору професії.