20947

Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

MODEL SMALL STS segment para stack 'stack' dw 1000 dup 0 TOS label word STS ends DATA segment track80 db 801011 ;дорожкаголовкасектордлина сектора db 801021 db 801031 db 801041 db 801051 db 801061 db 801071 db 801081 db 801091 db 801101 db 801111 db 801121 db 801131 db 801141 ;таблица параметров контроллера дисководов DCP db 0DFh ;задержка переключения головок0Dh=3мс ;задержка при загрузке головокFh db 002h ;время загрузки=4мс db 025h ;задержка перед выключением двигателя db 001h ;размер...

Украинкский

2013-08-01

53.38 KB

2 чел.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “ Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторна робота №2

по курсу “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

 

                                                                                                Виконав:

                                                                                                      ст. гр КІТ 39

                                                                                                      Родін С.І

                                                                                                 Перевірив:

                                                                                                 Межерицький С.Г

Харків 2012

“Запис і читання інформації в інженерні циліндри диска”

за курсом “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

Ціль роботи : придбання навичок роботи з нестандартними можливостями дисків на низькому рівні.

Постановка задачі: необхідно розробити і налагодити програму що дозволяє виконати форматування інженерних секторів дискети, запис, читання і перевірку якості виконання операція з цими секторами.

Індивідуальні завдання

номер по журналі 15

у таблиці форматування рядок з кодом 6 

структура доріжки (1-10):

256,256, 256, 256,512, 512,1024,1024,1024. 

номер доріжки 81 

сторона 0

N = 15 

L = 17

off1 = 15

off2 = 128 – 43 – 15 = 70

.MODEL SMALL

STS segment para stack 'stack'

dw 1000 dup (0)

TOS label word

STS ends

DATA segment

track80 db 80,1,01,1 ;дорожка,головка,сектор,длина сектора

db 80,1,02,1

db 80,1,03,1

db 80,1,04,1

db 80,1,05,1

db 80,1,06,1

db 80,1,07,1

db 80,1,08,1

db 80,1,09,1

db 80,1,10,1

db 80,1,11,1

db 80,1,12,1

db 80,1,13,1

db 80,1,14,1

;таблица параметров контроллера дисководов

DCP db 0DFh ;задержка переключения головок(0Dh=3мс)

;задержка при загрузке головок(Fh)

db 002h ;время загрузки(=4мс)

db 025h ;задержка перед выключением двигателя

db 001h ;размер сектора(=256б)

db 00Dh ;max номер сектора

db 01Bh ;размер межсекторного промежутка(=1б)

db 0FFh ;характеризует использование прерывания данных

db 054h ;длина межсекторного промежутка для команды format

db 0F6h ;байт заполнения

db 00Fh ;время установки головок

db 008h ;время запуска двигателя(=1/8сек)

Firm db 'write 01 sector $',0 ;определение записываемой

db 256-27 dup (?) ;информации

Msg_Err db 'Ошибка записи',13,10,'$'

Msg_Ok db 'Запись выполнена',13,10,'$'

buf db 256 dup (?)

db '$'

msg_buf db 10,13,"Содержимое сектора после записи:",13,10,'$'

msg_read db 'Ошибка чтения',13,10,'$'

DATA ends

CODE segment

assume cs:code, ds:data, es:data, ss:sts

start: mov ax,DATA

mov ds,ax

mov es,ax

mov ax,sts

mov ss,ax

mov sp,offset TOS

;переустановка параметров дисководов

mov ah,35h

mov al,1Eh ;номер прерывания : этот вектор указывает на таблицу

;параметров дискеты

int 21h ;возвращает в ES:BX адрес программы обработки прерывания

push bx

push es

mov ah,25h

mov al,1Eh ;номер прерывания

lea dx,DCP ;в DS:DX вектор прерывания,указывающий на таблицу

int 21h ;установка новых значений

;оформление инженерного цилиндра

push ds

pop es

lea bx,track80 ;адрес буфера, содержащего информацию о формате

mov ah,05h ;функция формата дорожки

;в CX - номер нужного цилиндра

mov cl,00h ;cl - биты 6-7 - старшие 2 бита 10-битного значения

mov ch,50h ;ch - младшие 8 бит

mov dl,00h ;адрес дисковода(A:)

mov dh,01h ;номер головки

int 13h ;формат

jc Error_Exit

;управление названием Firm

mov bx,offset Firm

mov cl,01h ;номер сектора,в который записывать Firm

call Write_Info

jc Error_Exit

mov dx,offset Msg_Ok

mov ah,09h

int 21h

;вывод на экран содержимого записанного сектора

mov ah,9

mov dx,offset msg_buf

int 21h

mov ah,02h

mov al,01h

mov ch,50h

mov cl,01h

mov dl,00h

mov dh,01h

mov bx,offset buf

int 13h

jc err_read

mov ah,09h

mov dx,offset buf

int 21h ;вывод содержимого буфера на экран

jmp label_end

;восстановление старых параметров дисковода

msg_c: mov ah,9h

int 21h

label_end:

pop ds

pop dx

mov ah,25h

mov al,1Eh

int 21h

mov ah,4Ch

int 21h

Error_Exit:

mov dx,offset Msg_Err

jmp Msg_c

err_read:

mov dx,offset msg_read

jmp Msg_c

;запись физического сектора

Write_Info proc

push bx ;указывает на строку

push cx ;номер того сектора, куда записывать

mov ah,03h

mov al,01h ;количество секторов

mov ch,50h ;номер цилиндра

mov dl,00h ;дисковод

mov dh,01h ;головка

int 13h ;запись сектора

jc Escp

pop cx

pop bx

;проверка записи на CRC

mov ah,04h

mov al,01h ;количество секторов

mov ch,50h

mov dl,00h

mov dh,01h

int 13h ;верификация сектора (CRC check)

Escp: ret

Write_Info endp

CODE ends

end start

Висновок: придбав навичоки роботи з нестандартними можливостями дисків на низькому рівні


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36954. СУБД MS Access**. Сортування, пошук та відбір записів у таблиці. Конструювання запитів 1.34 MB
  Звичайний фільтр викликається послідовністю команд Записи – Фильтр – Изменить фильтр. Розширений – Записи – Фильтр – Расширенный фильтр. Записи формуються шляхом об’єднання записів таблиць що використовуються у запиті. Умови відбору сформульовані у запиті дозволяють фільтрувати записи що складають результат об’єднання таблиць.
36955. Дослідження активних фільтрів на операційних підсилювачах у середовищі Electronics Workbench 95 KB
  Розрахувати номінали елементів наступних кіл: Примітка: для кожної зі схем доцільно обрати Ф а решту елементів розрахувати виходячи з вимог завдання варіанту; а ФНЧ першого порядку на неінвертуючій ланці з частотою зрізу і коефіцієнтом підсилення ; б ФВЧ першого порядку на неінвертуючій ланці з частотою зрізу і коефіцієнтом підсилення ; в ФНЧ другого порядку на неінвертуючій ланці з частотою зрізу і коефіцієнтом підсилення ; г ФВЧ другого порядку на неінвертуючій ланці з частотою зрізу і коефіцієнтом підсилення ; д СФ на...
36957. Дослідження надійності нерезервованої системи 36.8 KB
  При постійних інтенсивностях відмов елементах де інтенсивність відмови системи. Ризик системи Rct і обчислюються по наступним формулам: де Qct=1Pct – вірогідність відмови системи протягом часу t; qit – вірогідність відмови iго елементу системи протягом часу t. Якщо елементи системи рівно надійні то співвідношення Rct до має вигляд: .
36958. Волоконно-оптические системы передачи повышенной пропускной способности 676 KB
  Основным преимуществом ВОЛС к высокой помехоустойчивостью; качества длинной линии передачи и корреляция; параметры стабильности воспроизведения канала; Цифровой строительство сети; И самое главное - очень технико-экономические показатели
36959. Спрощена інструкція по роботі з інформаційною системою для бізнес-планування Project Expert 790 KB
  Вікно Новый проект назву проекту наприклад Проект підприємства з випуску офісних меблів; варіант довільну назву варіанта наприклад: 1 або Оптимістичний; прізвище автора код спеціальності та номер групи наприклад Іванов І. В результаті з’явиться робоче вікно Содержание рис. Робоче вікно Содержание Примітка: протягом подальшої роботи над проектом слід час від часу зберігати файл проекту. Робоче вікно Валюта проекта 2.
36960. Графічне представлення розподілів за допомогою функції «Гистограмма» 51.5 KB
  Загальні відомості Функція Гистограмма із пакету Анализ данных використовується для обчислення вибіркових і інтегральних частот попадання даних у вказані інтервали значень. Використання функції Гистограмма припускає існування трьох масивів: Входной интервал елементи таблиці де розміщені дані вибірки Интервал карманов елементи таблиці що вказують як вибираються інтервали згуртовування частот вибірки Выходной интервал це елементи таблиці куди буде виведений розподіл згрупованих частот. Завдання: Створити вибірку ціни у...
36961. Аналіз наукової, теоретичної та методичної літератури 62 KB
  Поглибити знання з Основ наукових досліджень щодо класифікації використання джерел наукової інформації.Виробити вміння аналізувати джерела наукової інформації та розвивати наукове мислення.Класифікація джерел наукової інформації. Опрацювати одне з джерел наукової інформації на вибір студента за планом: 1.
36962. Операційна система Microsoft Windows. Робота з файлами, вікнами. Програма Провідник 5.4 MB
  Мета: Сформувати практичні вміння та навички роботи з інтерфейсом та файлами операційної системи Microsoft Windows. Вміти: вмикати та вимикати комп’ютер з встановленою ОС Windows; управляти роботою ПК за допомогою маніпулятора мишка та клавіатури; викликати та використовувати пункти головного меню; працювати з відкритими вікнами та управляти відображенням їх вмісту; розпізнавати зовнішні пристрої під’єднані до комп’ютера; розрізняти об’єкти папка файл ярлик; знаходити потрібні файли за певними критеріями; використовувати...