20952

Захист від несанкціонованого доступу в операційній системі Windows

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Завдання: Вивчити настроювання Брандмауера Windows .Центру забезпечення безпеки Windows. Брандмауер Windows Меню Пуск – Панель керування – Брандмауер Windows Рис.

Украинкский

2013-08-01

366.5 KB

3 чел.

Проктична робота №1-1

Захист від несанкціонованого доступу в операційній системі Windows

Ціль роботи: Познайомитися із вбудованими компонентами захисту операційної системи Microsoft Windows XP і настроїти їх.

Завдання: Вивчити настроювання Брандмауера Windows, .Центру забезпечення безпеки Windows.

 Завдання 1. Брандмауер Windows

Меню Пуск – Панель керування – Брандмауер Windows

Рис.1 - Брандмауер Windows

Вкладка Виключення дозволяє створювати виключення для потрібних служб і додатків

Вкладка Додатково дозволяє включити або відключити Брандмауер Windows для конкретних мережних підключень

Рис.2 – Вкладки Браундмауера

При усуненні неполадок, можна скористатися Журналом Безпеки, для того, щоб з'ясувати, коли відбулася неполадка й при яких обставинах.

Рис.3 – Журнал безпеки

Блок Протокол ICMP служить для приймання й відправлення повідомлень про помилки й стані комп'ютерів у мережі. Так само цей протокол використовують деякі шкідливі програми, з періодичністю показуючи різні повідомлення про нібито що відбувся помилках в операційній системі.

Рис.4 – Протокол ICMP

Блок Параметри за замовчуванням служить для відновлення вихідних настроювань Брандмауера Windows.

Рис.5 – Параметри за замовчуванням

Завдання 2. Центр Забезпечення безпеки Windows

Меню Пуск – Панель керування – Центр забезпечення безпеки

Пуск – Панель керування – Адміністрування – Служби

Security Center, натискаю 2 рази на на цій службі, вибераю тип запуску Авто

Застосувати й ОК

Рис.6 - Security Center

Центру забезпечення безпеки Windows

Рис.7- Центру забезпечення безпеки Windows

Виключений брандмауер

Рис.8 - Виключений брандмауер

Включений брандмауер

Рис.9 - Включений брандмауер

Можна включати та відключати автоматичне відновлення

Рис.10 – Автоматичне відновлення

Висновки: в ході лабораторної роботи познайомився із вбудованими компонентами захисту операційної системи Microsoft Windows XP і настров їх, вивчив настроювання Брандмауера Windows, Центру забезпечення безпеки Windows

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний Університет “ХПІ”

“ХАРКІВСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра “Обчислювальної техніки та програмування”

Звіт з лабораторної роботи №1

по курсу “Захист Інформації”

                                                                                                     Виконав:

                                                                                                     студент групи

                                                                                                     КІТ – 39

                                                                                                     Родін С.І

Перевірив:

                                                                                                     Межерицький С.Г

Харків 2012


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47762. Становлення культурології як самостійної галузі гуманітарного знання 133.03 KB
  Без світу культури важко собі уявити світ особистості. До культури в цілому відноситься широкий діапазон людських почуттів і думок від пошуку смислу життя до естетики. Той чи інший досягнутий рівень культури людства визначає кожен раз заново окультурення кожної народженої людини в результаті чого врештірешт відбувається окультурення людської природи. Потрібні були століття розвитку культури щоб рука сучасної людини змогла навчитися виготовляти складну техніку створювати високодосконалі твори скульптури твори живопису чи...
47763. Культура мови. Опорний конспект лекцій 2.73 MB
  Кожна людина повинна знати мову своєї держави, душею відчувати причетність до культури нації, а через свою культуру - причетність до вселюдської культури
47764. Управление персоналом и трудовые отношения 1.68 MB
  Оценка выполняемой работы. Введение схемы оценки выполняемой работы. Кроме того что данный курс слишком краток Вы просто и не должны быть таким специалистом если не посвятили себя целиком вопросам работы с кадрами. Каждая из вышеперечисленных функций включает в себя: планирование: постановка целей и стандартов разработка правил и последовательности действий разработка планов и прогнозирование некоторых возможностей в будущем; организация: постановка определенных задач перед каждым подчиненным разделение на отделы...
47765. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.9 MB
  Данное учебное пособие по дисциплине «Организация и технология рекламной деятельности» предназначено для обучения студентов СПО третьего курса повышенного уровня обучения
47766. Курс лекцій. Історія української культури 3.28 MB
  Вивчення цього предмету повязане з необхідністю гуманізації університетської освіти поєднаних глибоких професійних звань з опануванням багатої історії культури України та людства в цілому Історія української культури†належить до обов’язкових до вивчення в вищому навчальному закладі дисциплін. Зокрема акцентується увага на формуванні української народності та нації на етнічному складі населення сучасної України. Етнічний склад населення України
47767. Ситуаційний і диспозиційний підходи у психології особистості 259.5 KB
  Кожна людина у силу свої індивідуальних властивостей особливостей онтогенезу соціалізації стає самостійним суб’єктом діяльності сфера активності якого соціально обумовлена. Коли йдеться про передбачуваність поведінки то маються на увазі не окремі поведінкові реакції і не вся діяльність в цілому а вчинки і система вчинків суб’єктом яких є особистість як соціальна індивідуальність. Це система структурована за ступенем узагальненості – від зв’язків особистостісуб’єкта до всієї дійсності до зв’язків з її окремими сторонами і...
47768. Загальна характеристика царства Тварин 3.62 MB
  Амеба не має постійної форми тіла що пояснюється здатністю плазми скорочуватись та відсутністю оболонки. Цисти зовні мають різноманітні випини можуть чіплятися наприклад до тіла водоплавних птахів що сприяє поширенню виду. Ектоплазма утворює пелікулу під якою містяться дуже тонкі скоротливі волоконця – міонеми розміщені у напрямку поздовжньої осі тіла. Відрізняються кулястою формою тіла тонкими довгими псевдоніжками що розходяться від клітини радіально а також наявністю черепашки з карбонату кальцію та органічних речовин або...
47769. Житлове право. Курс лекцій 1.5 MB
  У вузькому значенні житлове право традиційно розглядається як частина цивільного права яка врегульовує правові відносини які виникають в процесі користування жилими приміщеннями. Так наприклад для відносин користування жилими приміщеннями характерним є цивільноправовий метод регулювання рівність сторін їх майнова самостійність; для відносин розподілу надання житла управління житловим фондом інших відносин організаційного та управлінського характеру – метод адміністративноправового регулювання метод владипідпорядкованості. Таким...
47770. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ. ОПОРНИЙ КОНСТПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.3 MB
  Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості . Методологічні засади інвестиційного аналізу Інвестиції у виробництво та у ринки збуту створюючи умови для підвищення якості продукції мінімізації витрат збільшення обсягів продажу забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства. Цілі що їх за інвестування ставить перед собою підприємство відповідають стратегічним для великих проектів і тактичним для малих проектів цілям підприємства на ринку. До таких цілей можна...