20961

Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів перестановки (збивання)

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою програма дешифрування інформації повернення початкового вигляду файла; Індивідуальні завдання: Метод спутаної шини Текст програми: DEFINT IN: DEFSTR S RANDOMIZE 231 CLS: LOCATE 1 1 Lot = 5 s = FOR i=1 TO 64:s=sCHR6525RND:NEXT PRINT s; text : sav = s s = FOR i=1 TO 192: s=sCHR255RND: NEXT 'шифрование FOR i = 0 TO Lot sc=MIDss1I3232 l=2^i:sl= : r= FOR j = 1 TO 32 kg=ASCMIDsc j 1 kl=ASCMIDs j 1...

Украинкский

2013-08-01

141.09 KB

2 чел.

Родін С КІТ-39

Практична робота №2-1

“Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів перестановки (збивання)” за курсом “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

Ціль: Створення програм для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів перестановки

Постановка задачі:

Необхідно розробити і налагодити дві програми:

Програма шифрування інформації з використанням визначених алгоритмів.

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою, програма дешифрування інформації (повернення початкового вигляду файла);

Індивідуальні завдання: Метод “спутаної шини

Текст програми:

DEFINT I-N: DEFSTR S

RANDOMIZE 231

CLS: LOCATE 1, 1

Lot = 5

s$ = ""

FOR i=1 TO 64:s$=s$+CHR$(65+25*RND):NEXT

PRINT s$; " - text": sav = s$

s$ = ""

FOR i=1 TO 192: s$=s$+CHR$(255*RND): NEXT

'---------------------шифрование

FOR i = 0 TO Lot

sc=MID$(ss,1+I*32,32)

l=2^i:sl="": r=""

FOR j = 1 TO 32

kg=ASC(MID$(sc, j, 1))

kl=ASC(MID$(s$, j, 1))

kr=ASC(MID$(s$, j+32,1))

sl = sl+ CHR$(kl XOR kr)

sr = sr+ CHR$(kr XOR kg)

NEXT

s$=sr+RIGHT$(sl,l)+LEFT$(sl,32-l)

 NEXT

'----------------------порча бита

ss=CHR$(ASC(s$) XOR 4)+RIGHT$(s$,63)

'-----------------печать шифровки

FOR i =1 TO 64

k = ASC(MID$(s$, i, 1))

DEF SEG=47114: POKE 2*i-2, k: DEF SEG

NEXT

LOCATE 2, 65: PRINT " - code"

'---------------расшифровывание

FOR i = Lot TO 0 STEP -1

sc=MID$(s$, 1+i*32, 32): l=2^i

s$=RIGHT$ (s$ ,32- l)+MID$ (s$, 33,l)+LEFT$ (s$, 32)

sl = "": sr = ""

 FOR j = 1 TO 32

 kg = ASC(MID$(sc, j, 1))

 kl = ASC(MID$(ss, j, 1))

 kr = ASC(MID$(ss, j+32, 1))

 sl = sl+ CHR$(kl XOR kr XOR kg)

 sr = sr+ CHR$(kr XOR kg)

 NEXT

ss = sl+sr

NEXT

FOR i =1 TO 64

k = ASC(MID$(s$, i, 1))

DEF SEG=47124: POKE 2*i-2,k: DEF SEG

NEXT

LOCATE 3, 65: PRINT " - text"

n = 0

FOR i =1 TO 64

 IF MID$ (s$, i, 1) =MID$(sav, i,1) THEN

 LOCATE 4, i: PRINT "+";: n = n+I

 ELSE

 LOCATE 4, i: PRINT "-";

 END IF

NEXT

LOCATE 6, 1: PRINT 64 - n; "errors"

END

Висновок: cтворив програму для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів перестановки


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52485. Wer wird Millionär 277 KB
  In unserem Sl sind die besten Kenner der deutschen Sprche. Der Lehrer erklärt die Regeln des Spieles gibt den Schülern eine ufgbe um die Teilnehmer zu wählen. Frge: 50 Jeder Spieler ht 3 Joker: 50 50 T Telefon P Publikum Frgen zum Spiel I 1. Wie viele Frben gibt es in der Flgge Deutschlnds .
52486. In der Deutschstunde 119.5 KB
  Wie gehts Seid ihr guter Lune Die Schüler ntworten. L: Wir beginnen mit den Rätselerzählungen die ihr zu Huse geschrieben hbt. Die Schüler hören und rten ws für eine Stunde ds ist. Sch 1: In dieser Stunde turnen wir n den Ringen springen hoch lufen um die Wette spielen Fußbll.
52487. Розв’язування текстових задач, зокрема комбінаторних 43 KB
  Систематизувати й поглибити знання учнів шляхом розв’язування текстових задач, що потребують використання залежностей між величинами; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів; виховувати інтерес до математики, взаємодовіру, посилювати міжпредметну інтеграцію
52488. Функції психодіагностики в навчально-виховному процесі 146.5 KB
  Інформація яка буде одержана за допомогою діагностики дасть змогу сформулювати точні уявлення про позашкільні інтереси учнів їхні плани. Влітку перед початком занять я як майбутній класний керівник 5 класу проводжу попередню діагностику учнів класу: непряму переглядаю особові справи спілкуюся з класоводами цього класу; пряму відвідую сімї моїх майбутніх вихованців. Після чого складається таблиця Початкові відомості про учнів класу. У деяких учнів можуть зміниться навіть взаємини в родині її склад житлові умови та матеріальний...
52489. Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням. (професії «Бармен, офіціант», «Кухар, офіціант») 106.5 KB
  Це може бути відповідь згода заперечення уточнююче запитання прояв солідарності співчуття радості і т.Запитання зустрічне запитання: − Cn you tke nother plce − Just now.Повідомлення запитання: Tht stek is not tsty .Спонукання запитання або повідомлення: We hve no strwberries tody.
52490. Кольори в ритмічній пульсації 57.5 KB
  Мета: Поглибити знання учнів про творчість французького композитора Клода Дебюссі на прикладі фортепіанної мініатюри Місячне сяйво з Бергамаської сюїти. Залучити учнів до сприйняття музичного творущо розкриває витончені відтінки багатогранної образної палітри настроїв людини та довкілля яке вона сприймає. Виховувати музичний смак учнів потяг до прекрасного. Групи учнів получили творчі завдання.
52491. Побудова стовпчикових і кругових діаграм 77.5 KB
  Вчити будувати й читати кругові й стовпчасті діаграми. Розвивати логічне мисленя, обчислювальні навички, навички роботи на комп`ютері. Виховувати активність, працелюбність
52492. Связь украинцев с украинской диаспорой за рубежом 132 KB
  Ход урока Учитель: Ldies nd gentlemen I m very gld to see you t our conference devoted to the meeting with the members of Ukrinin Dispor in the other countries. Учитель: Let me introduce you member of Ukrinin Dispor from London Mry Brown. I m techer of Ukrinin History t school. Ukrinin ssocition in London is situted in 154 Hollnd Prk venue.
52493. Використання дидактичного матеріалу на уроках світової літератури в 5 класі 405 KB
  Індійське Казки Існують різні класифікації видів казок. Він поділяв казки на чарівні казки про тварин та побутові. Народні казки казки побутові чарівні про тварин або фантастичні Завдання до теми Назви фантастичних героїв та чарівні предмети що зустрічаються у вірші К. ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ У чудищ Я был в избушке на курьих...