20961

Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів перестановки (збивання)

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою програма дешифрування інформації повернення початкового вигляду файла; Індивідуальні завдання: Метод спутаної шини Текст програми: DEFINT IN: DEFSTR S RANDOMIZE 231 CLS: LOCATE 1 1 Lot = 5 s = FOR i=1 TO 64:s=sCHR6525RND:NEXT PRINT s; text : sav = s s = FOR i=1 TO 192: s=sCHR255RND: NEXT 'шифрование FOR i = 0 TO Lot sc=MIDss1I3232 l=2^i:sl= : r= FOR j = 1 TO 32 kg=ASCMIDsc j 1 kl=ASCMIDs j 1...

Украинкский

2013-08-01

141.09 KB

2 чел.

Родін С КІТ-39

Практична робота №2-1

“Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів перестановки (збивання)” за курсом “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

Ціль: Створення програм для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів перестановки

Постановка задачі:

Необхідно розробити і налагодити дві програми:

Програма шифрування інформації з використанням визначених алгоритмів.

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою, програма дешифрування інформації (повернення початкового вигляду файла);

Індивідуальні завдання: Метод “спутаної шини

Текст програми:

DEFINT I-N: DEFSTR S

RANDOMIZE 231

CLS: LOCATE 1, 1

Lot = 5

s$ = ""

FOR i=1 TO 64:s$=s$+CHR$(65+25*RND):NEXT

PRINT s$; " - text": sav = s$

s$ = ""

FOR i=1 TO 192: s$=s$+CHR$(255*RND): NEXT

'---------------------шифрование

FOR i = 0 TO Lot

sc=MID$(ss,1+I*32,32)

l=2^i:sl="": r=""

FOR j = 1 TO 32

kg=ASC(MID$(sc, j, 1))

kl=ASC(MID$(s$, j, 1))

kr=ASC(MID$(s$, j+32,1))

sl = sl+ CHR$(kl XOR kr)

sr = sr+ CHR$(kr XOR kg)

NEXT

s$=sr+RIGHT$(sl,l)+LEFT$(sl,32-l)

 NEXT

'----------------------порча бита

ss=CHR$(ASC(s$) XOR 4)+RIGHT$(s$,63)

'-----------------печать шифровки

FOR i =1 TO 64

k = ASC(MID$(s$, i, 1))

DEF SEG=47114: POKE 2*i-2, k: DEF SEG

NEXT

LOCATE 2, 65: PRINT " - code"

'---------------расшифровывание

FOR i = Lot TO 0 STEP -1

sc=MID$(s$, 1+i*32, 32): l=2^i

s$=RIGHT$ (s$ ,32- l)+MID$ (s$, 33,l)+LEFT$ (s$, 32)

sl = "": sr = ""

 FOR j = 1 TO 32

 kg = ASC(MID$(sc, j, 1))

 kl = ASC(MID$(ss, j, 1))

 kr = ASC(MID$(ss, j+32, 1))

 sl = sl+ CHR$(kl XOR kr XOR kg)

 sr = sr+ CHR$(kr XOR kg)

 NEXT

ss = sl+sr

NEXT

FOR i =1 TO 64

k = ASC(MID$(s$, i, 1))

DEF SEG=47124: POKE 2*i-2,k: DEF SEG

NEXT

LOCATE 3, 65: PRINT " - text"

n = 0

FOR i =1 TO 64

 IF MID$ (s$, i, 1) =MID$(sav, i,1) THEN

 LOCATE 4, i: PRINT "+";: n = n+I

 ELSE

 LOCATE 4, i: PRINT "-";

 END IF

NEXT

LOCATE 6, 1: PRINT 64 - n; "errors"

END

Висновок: cтворив програму для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів перестановки