20961

Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів перестановки (збивання)

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою програма дешифрування інформації повернення початкового вигляду файла; Індивідуальні завдання: Метод €œспутаної шини€ Текст програми: DEFINT IN: DEFSTR S RANDOMIZE 231 CLS: LOCATE 1 1 Lot = 5 s = FOR i=1 TO 64:s=sCHR6525RND:NEXT PRINT s; text : sav = s s = FOR i=1 TO 192: s=sCHR255RND: NEXT 'шифрование FOR i = 0 TO Lot sc=MIDss1I3232 l=2^i:sl= : r= FOR j = 1 TO 32 kg=ASCMIDsc j 1 kl=ASCMIDs j 1...

Украинкский

2013-08-01

141.09 KB

2 чел.

Родін С КІТ-39

Практична робота №2-1

“Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів перестановки (збивання)” за курсом “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

Ціль: Створення програм для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів перестановки

Постановка задачі:

Необхідно розробити і налагодити дві програми:

Програма шифрування інформації з використанням визначених алгоритмів.

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою, програма дешифрування інформації (повернення початкового вигляду файла);

Індивідуальні завдання: Метод “спутаної шини

Текст програми:

DEFINT I-N: DEFSTR S

RANDOMIZE 231

CLS: LOCATE 1, 1

Lot = 5

s$ = ""

FOR i=1 TO 64:s$=s$+CHR$(65+25*RND):NEXT

PRINT s$; " - text": sav = s$

s$ = ""

FOR i=1 TO 192: s$=s$+CHR$(255*RND): NEXT

'---------------------шифрование

FOR i = 0 TO Lot

sc=MID$(ss,1+I*32,32)

l=2^i:sl="": r=""

FOR j = 1 TO 32

kg=ASC(MID$(sc, j, 1))

kl=ASC(MID$(s$, j, 1))

kr=ASC(MID$(s$, j+32,1))

sl = sl+ CHR$(kl XOR kr)

sr = sr+ CHR$(kr XOR kg)

NEXT

s$=sr+RIGHT$(sl,l)+LEFT$(sl,32-l)

 NEXT

'----------------------порча бита

ss=CHR$(ASC(s$) XOR 4)+RIGHT$(s$,63)

'-----------------печать шифровки

FOR i =1 TO 64

k = ASC(MID$(s$, i, 1))

DEF SEG=47114: POKE 2*i-2, k: DEF SEG

NEXT

LOCATE 2, 65: PRINT " - code"

'---------------расшифровывание

FOR i = Lot TO 0 STEP -1

sc=MID$(s$, 1+i*32, 32): l=2^i

s$=RIGHT$ (s$ ,32- l)+MID$ (s$, 33,l)+LEFT$ (s$, 32)

sl = "": sr = ""

 FOR j = 1 TO 32

 kg = ASC(MID$(sc, j, 1))

 kl = ASC(MID$(ss, j, 1))

 kr = ASC(MID$(ss, j+32, 1))

 sl = sl+ CHR$(kl XOR kr XOR kg)

 sr = sr+ CHR$(kr XOR kg)

 NEXT

ss = sl+sr

NEXT

FOR i =1 TO 64

k = ASC(MID$(s$, i, 1))

DEF SEG=47124: POKE 2*i-2,k: DEF SEG

NEXT

LOCATE 3, 65: PRINT " - text"

n = 0

FOR i =1 TO 64

 IF MID$ (s$, i, 1) =MID$(sav, i,1) THEN

 LOCATE 4, i: PRINT "+";: n = n+I

 ELSE

 LOCATE 4, i: PRINT "-";

 END IF

NEXT

LOCATE 6, 1: PRINT 64 - n; "errors"

END

Висновок: cтворив програму для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів перестановки


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7873. Психология личности. Современные теории личности 29.79 KB
  Психология личности Проблема личности в психологии Современные теории личности Психика и мозг Проблема личности в психологии Психолог Немов выделил соотношение понятий человек (родовое понятие, указывающее на принадлежность к выс...
7874. Психология личности. Темперамент, характер, способности 20.55 KB
  Психология личности Психика и организм Темперамент, характер, способности Роль темперамента в трудовой деятельности Психика и организм Источником информации о психике может служить не только внешность и особенности поведения, но и общая конституция ...
7875. Понятие и виды общения. Барьеры общения 21.2 KB
  Психология общения Понятие и виды общения Барьеры общения Понятие и виды общения Общение - процесс взаимодействия людей, при котором происходит обмен информацией, а так же влияние и воздействие на поведение, активность и деятельность партнеров...
7876. Конфликты и их разрешение. Межличностные отношения в группе и коллективе 42.4 KB
  Конфликты и их разрешение. Межличностные отношения в группе и коллективе Конфликты и их разрешение Конфликт - сложное социальное, психологическое явление под которым понимается столкновение противоположных взглядов, действий, интересов различны...
7877. Все мы разные: толерантность 89 KB
  Все мы разные: толерантность Цель:познакомить учащихся с понятием толерантность, с основными чертами толерантной и интолерантной личности Задачи: Обучающая: дать учащимся возможность оценить степень своей толерантности Развиваю...
7878. Сутність та форми використання доказів 22.53 KB
  Сутність та форми використання доказів Всебічна оцінка доказів завершується побудовою висновків у справі та обґрунтуванням рішень, які приймаються щодо використання доказів. Докази використовуються не тільки для формулювання та обгрунтування висновк...
7879. Загальна характеристика елементів процесу доказування 44 KB
  Загальна характеристика елементів процесу доказування Одним із найважливіших завдань сучасної Української держави і суспільства в цілому є забезпечення суворого додержання законності, викорінення будь-яких порушень громадського порядку, ліквідація з...
7880. Збирання доказів при розслідуванні злочинів 104.5 KB
  Збирання доказів при розслідуванні злочинів. Поняття та зміст збирання доказів. Будучи специфічним, процес доказування є особливим різновидом інтелектуальної діяльності суб’єктів розслідування. Найбільш складним її елементом є збирання та фор...
7881. Поняття та зміст оцінки доказів 29.11 KB
  Поняття та зміст оцінки доказів Найважливішим елементом процесу доказування є оцінка доказів. Вона вважається однією із проблем кримінального судочинства і є, як зазначає В.Д. Арсеньєв, душой уголовно-процессуального доказывания. Оцінка дозв...