20962

Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів підстановки (заміна)

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Програма дешифрування інформації повернення початкового вигляду файла; а також оцінити правильність процедури шифрування дешифрування відсутність зміни результату відносно початкового файлу. Підготовка даних полягає в: Введення вихідного тексту; Створення тимчасового текстового файлу файл 1 та занесення в нього вихідного тексту; Створення тимчасового текстового файлу файл 2 для подальшого занесення в нього результатів роботи програми; Введенні або автоматичному виборі ключа; Для режиму дешифрування якщо ключ...

Украинкский

2013-08-01

69.72 KB

12 чел.

Родін С КІТ-39

Практична робота №2-2

“Шифрування та дешифрування даних за допомогою

алгоритмів підстановки (заміна)”

Постановка задачі

Необхідно розробити і налагодити дві програми:

Програма шифрування інформації з використанням визначених алгоритмів.

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою.

Програма дешифрування інформації (повернення початкового вигляду файла); а також оцінити правильність процедури “шифрування – дешифрування” (відсутність зміни результату відносно початкового файлу).

 Індивідуальні завдання:Шифр Цезаря

Дану задачу для вирішення зручно розбити на кілька підзадач, а саме:

1) окремо здійснити підготовку даних;

2) окремо їх обробку;

3) окремо зробити висновок результату.

Підготовка даних полягає в:

- Введення вихідного тексту;

- Створення тимчасового текстового файлу («файл 1») та занесення в нього вихідного тексту;

- Створення тимчасового текстового файлу («файл 2») для подальшого занесення в нього результатів роботи програми;

- Введенні або автоматичному виборі ключа;

- Для режиму дешифрування, якщо ключ невідомий:

• підрахунку загального числа російських букв в «файлі 1»;

• переборі по зрушень;

для кожного значення зсуву:

• послідовному зчитуванні кодів всіх символів, присутніх в «файлі 1»;

• підрахунку кількості входжень кожної російської літери в текст і знаходженні частоти входження кожної російської літери в текст;

• порівнянні знайдених частот зі значеннями відповідних частот зустрічі букв в російській алфавіті;

• знаходженні того значення зсуву, для якого різниця частот мінімальна;

Обробка даних полягає в:

- Перевірці коректності введення ключа користувачем;

- Послідовному зчитуванні кодів всіх символів, присутніх в «файлі 1»;

- Для режиму шифрування - в послідовній заміні чергового ліченого коду літери російського алфавіту на код букви, віддалений по колу від вихідної на число букв, відповідне обраному ключу;

- Для режиму дешифрування - в послідовній заміні чергового ліченого коду літери російського алфавіту на код букви, віддалений по колу проти годинникової стрілки від початкової на число букв, відповідне знайденому ключу;

- Послідовному занесенні чергового зміненого або не зміненого символу в «файл 2»;

Висновок результатів включає в себе в залежності від результатів перевірки коректності введення ключа, а також обраного режиму роботи програми:

- Висновок отриманих результатів, а саме зашифрований / розшифрований текст і значення ключа для даного текстаі або виведення повідомлення про помилку.

Алгоритм

Ввод текста и ключа

Проверка введен ли ключ

Занесение текста во временный файл 1

Выбор режима работы программы

Начало

Да

Нет

Дешифрование

Шифрование

Конец

Значение очередного сдвига 

Нахождение того сдвига, для которого разница частот встречи букв в тексте и в алфавите минимальна

Робота програми

Висновок: cтворив програму для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів підстановки


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31302. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” 2.74 MB
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного управління” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.092203 - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, 7.092204 - “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”
31303. ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 1.61 MB
  Лабораторні роботи проводяться на ПЕОМ у компютерному класі кафедри. Знаходячись у класі, кожен студент зобовязаний дотримувати правил техніки безпеки, які викладені в спеціальній Інструкції з техніки безпеки в компютерному класі, і правил пожежної безпеки, що також викладені в спеціальній інструкції.
31304. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу Теорія автоматичного керування 1.49 MB
  Лінійні системи автоматичного керування (САК) описують лінійними диференціальними рівняннями. У цих рівняннях змінні та їх похідні зустрічаються лише у першому ступені й відсутні взаємні добутки змінних та їх добутки з похідними.
31305. Методичні вказівки до виконання контольних і розрахункових завданнь з курсу “Теорія електропривода” 725.5 KB
  Сумісна робота двигуна і робочої машини. Вираз характеристик двигуна у відносних одиницях. Гальмівні режими роботи двигуна: а з віддачею енергії в мережу рекуперативне гальмування; б режим противмикання; в режим електродинамічного гальмування. Механічні характеристики і регулювання швидкості двигуна при шунтуванні якоря.
31306. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 397.5 KB
  Незважаючи на різноманітність систем електропривода в завданні на проект а також у методичних вказівках здійснюється загальний підхід до розвязання задач вибору потужності двигуна дослідження статичних і неусталених режимів. Розрахувати відсутні параметри тахограми орієнтовно визначити потужність двигуна вибрати за каталогом двигун і редуктор. Виконати уточнений розрахунок потужності електродвигуна використовуючи формули приведення моментів і мас що обертаються. Розрахувати й побудувати статичні характеристики двигуна в розімкненій і...
31307. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорiя електропривода» (частина I) 2.27 MB
  Гальмівний режим Залежно від того як використовується перетворена електрична енергія існує декілька гальмівних режимів: режим рекуперативного гальмування або генераторний режим із віддачею енергії у мережу; при цьому активна механічна потужність із вала двигуна перетворюється в електричну і за відрахуванням втрат віддається в мережу тобто. Перехід із рушійного режиму в режим рекуперативного гальмування здійснюється при кутовій швидкості двигуна вище кутової швидкості ідеального холостого ходу; режим противмикання; при цьому двигун...
31308. «ТЕОРIЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДA» (ЧАСТИНА IІ) 4.07 MB
  1 На відміну від каскаду сталої потужності додаткова ЕРС вводиться в ротор АД від машини постійного струму механічно не звязаної з валом робочого двигуна рис. Очевидно що і потужність приводного двигуна ПД МПС повинна бути в цьому випадку однаковою з потужністю АД. машини постійного струму і випрямленої напруги ротора асинхронного двигуна. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В СИСТЕМІ КВ Д МЕТА РОБОТИ Одержати експериментально швидкісні і за допомогою розрахунку ...
31309. Методичні вказівки щодо оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів денної та заочної форм навчання 1.08 MB
  Зразок обкладинки дипломної роботи. Додаток Б Зразок обкладинки дипломного проекту. Додаток В Зразок титульної сторінки комплексного дипломного проекту Додаток Г Зразок титульної сторінки дипломного проекту. Додаток Д Оформлення аркуша технічного завдання на дипломний проект роботу Додаток Е Оформлення відомості дипломного проекту.
31310. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 139.5 KB
  Выявить особенности представлений детей о пространстве и времени, отражённых в различных видах искусства. Разработать содержание и методы, обеспечивающие формирование представлений и времени и о пространстве, сохраняющих культурные ценности. Разработать целостную систему занятий по формированию представлений о пространстве и времени для детей 5-7 лет...