20962

Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів підстановки (заміна)

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Програма дешифрування інформації повернення початкового вигляду файла; а також оцінити правильність процедури €œшифрування дешифрування€ відсутність зміни результату відносно початкового файлу. Підготовка даних полягає в: Введення вихідного тексту; Створення тимчасового текстового файлу файл 1 та занесення в нього вихідного тексту; Створення тимчасового текстового файлу файл 2 для подальшого занесення в нього результатів роботи програми; Введенні або автоматичному виборі ключа; Для режиму дешифрування якщо ключ...

Украинкский

2013-08-01

69.72 KB

12 чел.

Родін С КІТ-39

Практична робота №2-2

“Шифрування та дешифрування даних за допомогою

алгоритмів підстановки (заміна)”

Постановка задачі

Необхідно розробити і налагодити дві програми:

Програма шифрування інформації з використанням визначених алгоритмів.

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою.

Програма дешифрування інформації (повернення початкового вигляду файла); а також оцінити правильність процедури “шифрування – дешифрування” (відсутність зміни результату відносно початкового файлу).

 Індивідуальні завдання:Шифр Цезаря

Дану задачу для вирішення зручно розбити на кілька підзадач, а саме:

1) окремо здійснити підготовку даних;

2) окремо їх обробку;

3) окремо зробити висновок результату.

Підготовка даних полягає в:

- Введення вихідного тексту;

- Створення тимчасового текстового файлу («файл 1») та занесення в нього вихідного тексту;

- Створення тимчасового текстового файлу («файл 2») для подальшого занесення в нього результатів роботи програми;

- Введенні або автоматичному виборі ключа;

- Для режиму дешифрування, якщо ключ невідомий:

• підрахунку загального числа російських букв в «файлі 1»;

• переборі по зрушень;

для кожного значення зсуву:

• послідовному зчитуванні кодів всіх символів, присутніх в «файлі 1»;

• підрахунку кількості входжень кожної російської літери в текст і знаходженні частоти входження кожної російської літери в текст;

• порівнянні знайдених частот зі значеннями відповідних частот зустрічі букв в російській алфавіті;

• знаходженні того значення зсуву, для якого різниця частот мінімальна;

Обробка даних полягає в:

- Перевірці коректності введення ключа користувачем;

- Послідовному зчитуванні кодів всіх символів, присутніх в «файлі 1»;

- Для режиму шифрування - в послідовній заміні чергового ліченого коду літери російського алфавіту на код букви, віддалений по колу від вихідної на число букв, відповідне обраному ключу;

- Для режиму дешифрування - в послідовній заміні чергового ліченого коду літери російського алфавіту на код букви, віддалений по колу проти годинникової стрілки від початкової на число букв, відповідне знайденому ключу;

- Послідовному занесенні чергового зміненого або не зміненого символу в «файл 2»;

Висновок результатів включає в себе в залежності від результатів перевірки коректності введення ключа, а також обраного режиму роботи програми:

- Висновок отриманих результатів, а саме зашифрований / розшифрований текст і значення ключа для даного текстаі або виведення повідомлення про помилку.

Алгоритм

Ввод текста и ключа

Проверка введен ли ключ

Занесение текста во временный файл 1

Выбор режима работы программы

Начало

Да

Нет

Дешифрование

Шифрование

Конец

Значение очередного сдвига 

Нахождение того сдвига, для которого разница частот встречи букв в тексте и в алфавите минимальна

Робота програми

Висновок: cтворив програму для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів підстановки


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64803. Підвищення ефективності компенсації зовнішнього магнітного поля трифазного розподільного пристрою методом симетрування конструкції 191.5 KB
  Для забезпечення вимог електромагнітної сумісності використовують різноманітні методи зниження зовнішнього магнітного поля розподільного пристрою у тому числі автоматичну компенсацію. Автоматична компенсація зовнішнього магнітного поля здійснюється за допомогою систем автоматичної компенсації.
64804. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів 232.5 KB
  За Болонською декларацією, навчання у системі вищої аграрної освіти має відбуватись за умов індивідуалізації навчання студентів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій та консультативній функції викладача, спрямованості навчально-виховного процесу на особистість кожного студента.
64805. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КОНОПЕЛЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ, НОРМ ВИСІВУ ТА ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 244.5 KB
  З метою налагодження виробництва коноплепродукції необхідно розробити основні технологічні прийоми які забезпечують формування високого врожаю конопель з властивостями придатними для виробництва целюлозовмісних матеріалів.
64806. МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗ ВИСОКОТОЧНИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНИМИ БАГАТОМАСОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ 11.17 MB
  Постійне підвищення вимог до кількості та якості продукції що випускається призводить до необхідності підвищення точності та швидкодії керування різноманітними обєктами транспорт оброблювальні верстати системи прицілювання стрілецької зброї у тому числі й на рухомій основі...
64808. Описово-статистичні джерела дослідження землеволодіння та землекористування в Північному Приазов’ї (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 185.5 KB
  Аналіз описовостатичних джерел передбачає врахування регіональних особливостей динаміки землеволодіння та землекористування що зумовлено як різноманіттям шляхів заселення так і особливостями етнічного складу поселян.
64809. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 277.5 KB
  Визначальна роль і значення для державотворення та правотворення в Україні конституційних цінностей і пріоритетів принципів верховенства права демократизму конституційної законності визнання людини найвищою соціальною цінністю як основних орієнтирів що зумовлюють сутність...
64810. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТАБЛЕТОК З ПЛІВКОВИМИ ПОЛІМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ 635 KB
  При огляді літературних даних і відгуків споживачів препаратів в формі таблеток непокритих і покритих оболонками, в Україні відзначені випадки недоброякісних таблеток з різними видами браку продукції, особливо в таблетках, упакованих в первинну паперову упаковку...
64811. УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ В СТІНКАХ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЇХ ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ 280.5 KB
  Існуючі методи і засоби оперативного контролю стану ізоляційного покриття які базуються на безконтактному визначенні струмів у стінках підземних трубопроводів і оцінці характеру зміни цих струмів вздовж траси не завжди...