20962

Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів підстановки (заміна)

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Програма дешифрування інформації повернення початкового вигляду файла; а також оцінити правильність процедури шифрування дешифрування відсутність зміни результату відносно початкового файлу. Підготовка даних полягає в: Введення вихідного тексту; Створення тимчасового текстового файлу файл 1 та занесення в нього вихідного тексту; Створення тимчасового текстового файлу файл 2 для подальшого занесення в нього результатів роботи програми; Введенні або автоматичному виборі ключа; Для режиму дешифрування якщо ключ...

Украинкский

2013-08-01

69.72 KB

12 чел.

Родін С КІТ-39

Практична робота №2-2

“Шифрування та дешифрування даних за допомогою

алгоритмів підстановки (заміна)”

Постановка задачі

Необхідно розробити і налагодити дві програми:

Програма шифрування інформації з використанням визначених алгоритмів.

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою.

Програма дешифрування інформації (повернення початкового вигляду файла); а також оцінити правильність процедури “шифрування – дешифрування” (відсутність зміни результату відносно початкового файлу).

 Індивідуальні завдання:Шифр Цезаря

Дану задачу для вирішення зручно розбити на кілька підзадач, а саме:

1) окремо здійснити підготовку даних;

2) окремо їх обробку;

3) окремо зробити висновок результату.

Підготовка даних полягає в:

- Введення вихідного тексту;

- Створення тимчасового текстового файлу («файл 1») та занесення в нього вихідного тексту;

- Створення тимчасового текстового файлу («файл 2») для подальшого занесення в нього результатів роботи програми;

- Введенні або автоматичному виборі ключа;

- Для режиму дешифрування, якщо ключ невідомий:

• підрахунку загального числа російських букв в «файлі 1»;

• переборі по зрушень;

для кожного значення зсуву:

• послідовному зчитуванні кодів всіх символів, присутніх в «файлі 1»;

• підрахунку кількості входжень кожної російської літери в текст і знаходженні частоти входження кожної російської літери в текст;

• порівнянні знайдених частот зі значеннями відповідних частот зустрічі букв в російській алфавіті;

• знаходженні того значення зсуву, для якого різниця частот мінімальна;

Обробка даних полягає в:

- Перевірці коректності введення ключа користувачем;

- Послідовному зчитуванні кодів всіх символів, присутніх в «файлі 1»;

- Для режиму шифрування - в послідовній заміні чергового ліченого коду літери російського алфавіту на код букви, віддалений по колу від вихідної на число букв, відповідне обраному ключу;

- Для режиму дешифрування - в послідовній заміні чергового ліченого коду літери російського алфавіту на код букви, віддалений по колу проти годинникової стрілки від початкової на число букв, відповідне знайденому ключу;

- Послідовному занесенні чергового зміненого або не зміненого символу в «файл 2»;

Висновок результатів включає в себе в залежності від результатів перевірки коректності введення ключа, а також обраного режиму роботи програми:

- Висновок отриманих результатів, а саме зашифрований / розшифрований текст і значення ключа для даного текстаі або виведення повідомлення про помилку.

Алгоритм

Ввод текста и ключа

Проверка введен ли ключ

Занесение текста во временный файл 1

Выбор режима работы программы

Начало

Да

Нет

Дешифрование

Шифрование

Конец

Значение очередного сдвига 

Нахождение того сдвига, для которого разница частот встречи букв в тексте и в алфавите минимальна

Робота програми

Висновок: cтворив програму для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів підстановки


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81310. Особи, які сприяють вчиненню виконавчого провадження, їх права та обов’язки 28.86 KB
  Експерт або спеціаліст зобовязаний надати письмовий висновок, а суб\'єкт оціночної діяльності - субєкт господарювання - письмовий звіт з питань, що містяться в постанові державного виконавця, а також надати усні рекомендації щодо дій, які виконуються за його присутності.
81311. Представництво у виконавчому провадженні. Повноваження представника та їх оформлення 26.09 KB
  Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника крім випадку коли боржник згідно з рішенням зобовязаний вчинити певні дії особисто. Неповнолітні та особи визнані судом недієздатними реалізують свої права та виконують обовязки повязані з виконавчим провадженням відповідно до вимог закону. Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами посадовими особами які діють у межах повноважень наданих їм законом або через представників юридичної особи....
81312. Поняття, види, зміст і форма виконавчого документа 28.75 KB
  Відповідно до цього Закону підлягають виконанню державною виконавчою службою такі виконавчі документи: виконавчі листи що видаються судами і накази господарських судів у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торговопромисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торговопромисловій палаті...
81313. Стадії виконавчого провадження. Відкриття виконавчого провадження 36.12 KB
  Відкриття виконавчого провадження. Процес виконавчого провадження завжди складається із послідовності дій державного виконавця від відкриття виконавчого провадження до його закінчення. Перша стадія виконавчого провадження.
81314. Органи і посадові особи, які здійснюють виконавче провадження 26.83 KB
  Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці визначені Законом України Про державну виконавчу службу далі державні виконавці. За наявності обставин що ускладнюють виконання рішення або у разі виконання зведеного виконавчого провадження у встановленому Міністерством юстиції України порядку можуть утворюватися виконавчі групи до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів...
81315. Підстави для відкриття виконавчого провадження. Вимоги до виконавчого документа 26.92 KB
  У заяві про відкриття виконавчого провадження стягувач вправі зазначити відомості що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення рахунок боржника місце роботи чи отримання ним інших доходів місцезнаходження його майна тощо а також шляхи отримання ним коштів стягнутих з боржника. У заяві про відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення про майнове стягнення стягувач має право просити державного виконавця накласти арешт на майно та кошти боржника та оголосити заборону на його відчуження. У...
81316. Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання 25.8 KB
  Державний виконавець, експерт, спеціаліст, оцінювач, перекладач не можуть брати участі у виконавчому провадженні і підлягають відводу, якщо вони є близькими родичами сторін, їх представників або інших осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні, або заінтересовані в результаті виконання рішення, або є інші обставини, що викликають сумнів у їх неупередженості.
81317. Місце виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів (посадових осіб) 26.46 KB
  Виконавчі Виконавчі дії проводяться державним виконавцем відповідного органу державної виконавчої служби який розташований: за місцем проживання роботи боржника фізичної особи або за місцезнаходженням його майна; за місцезнаходженням постійно діючого керівного органу або майна боржника юридичної особи; за місцем здійснення певних дій які зобовязаний вчинити боржник за відповідним рішенням суду або іншого органу посадової особи. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби які можуть учиняти...
81318. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання 26.66 KB
  Виконавчі документи можуть бути предявлені до виконання в такі строки: виконавчі листи та інші судові документи протягом трьох років; посвідчення комісій по трудових спорах протягом трьох місяців; постанови органів посадових осіб уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення протягом трьох місяців; інші виконавчі документи протягом року якщо інше не встановлено законом. Строки встановлюються: для виконання рішень і вироків судів у частині майнових стягнень з наступного дня після набрання рішенням законної...