20963

Шифрування та дешифрування даних з використанням режиму шифрування

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Індивідуальні завдання: алгоритм Counter Mode CTR Текст програми AutoSeededRandomPool prng; SecByteBlock keyAES::DEFAULT_KEYLENGTH; prng.size ; byte ctr[ AES::BLOCKSIZE ]; prng.GenerateBlock ctr sizeofctr ; string plain = CTR Mode Test ; string cipher encoded recovered; try { cout plain text: plain endl; CTR_Mode AES ::Encryption e; e.size ctr ; The StreamTransformationFilter adds padding as required.

Украинкский

2013-08-01

98.95 KB

3 чел.

Родін С КІТ-39

Практична робота №2-3

“Шифрування та дешифрування даних з використанням режиму шифрування ”

за курсом “Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах”

Ціль роботи : cтворення програм для шифрування та дешифрування інформації за допомогою режиму шифрування.

Постановка задачі

Необхідно розробити і налагодити дві програми:

Програма шифрування інформації з використанням визначеного режиму.

Алгоритм шифрування взяти з лабораторної роботи 2-1 «Блокове шифрування»

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою.

Програма дешифрування інформації (повернення початкового вигляду файлу); а також оцінити правильність процедури “шифрування – дешифрування” (відсутність зміни результату відносно початкового файлу).

 Індивідуальні завдання: алгоритм Counter Mode (CTR)

Текст програми

AutoSeededRandomPool prng;

SecByteBlock key(AES::DEFAULT_KEYLENGTH);

prng.GenerateBlock( key, key.size() );

byte ctr[ AES::BLOCKSIZE ];

prng.GenerateBlock( ctr, sizeof(ctr) );

string plain = "CTR Mode Test";

string cipher, encoded, recovered;

/*********************************\

\*********************************/

try

{

   cout << "plain text: " << plain << endl;

   CTR_Mode< AES >::Encryption e;

   e.SetKeyWithIV( key, key.size(), ctr );

   // The StreamTransformationFilter adds padding

   //  as required. ECB and CBC Mode must be padded

   //  to the block size of the cipher. CTR does not.

   StringSource( plain, true,

       new StreamTransformationFilter( e,

           new StringSink( cipher )

       ) // StreamTransformationFilter      

   ); // StringSource

}

catch( CryptoPP::Exception& e )

{

   cerr << e.what() << endl;

   exit(1);

}

/*********************************\

\*********************************/

// Pretty print cipher text

StringSource( cipher, true,

   new HexEncoder(

       new StringSink( encoded )

   ) // HexEncoder

); // StringSource

cout << "cipher text: " << encoded << endl;

/*********************************\

\*********************************/

try

{

   CTR_Mode< AES >::Decryption d;

   d.SetKeyWithIV( key, key.size(), ctr );

   // The StreamTransformationFilter removes

   //  padding as required.

   StringSource( cipher, true,

       new StreamTransformationFilter( d,

           new StringSink( recovered )

       ) // StreamTransformationFilter

   ); // StringSource

   cout << "recovered text: " << recovered << endl;

}

catch( CryptoPP::Exception& e )

{

   cerr << e.what() << endl;

   exit(1);

}

Висновок: cтворив програму для шифрування та дешифрування інформації за допомогою режиму шифрування.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83450. Функції основних принципів міжнародного права 32.08 KB
  Лукашуком основними функціями принципів міжнародного права є: 1 . Сприяння становленню і розвитку системи міжнародного права як безпосередньо так і шляхом об’єднання норм інститутів і галузей навколо власних загальнообов’язкових правил. Закріплення основних прав обов’язків і законних інтересів суб’єктів міжнародного права визначення основ їх взаємодії шляхом встановлення правових статусів.
83451. Перелік основних принципів міжнародного права. Нормативний зміст основних принципів міжнародного права 38.27 KB
  Нормативний зміст основних принципів міжнародного права Відповідно до принципу незастосування сили або погрози силою всі держави зобовязані утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканості та політичної незалежності інших держав або будьяким іншим чином несумісним з цілями ООН. До нормативного змісту принципу також включається: заборона окупації території іншої держави у порушення норм міжнародного права; заборона актів репресалій пов\'язаних із застосуванням сили; надання державою своєї території...
83452. Поняття та види субєктів міжнародного права 36.75 KB
  У міжнародному праві немає норми яка б містила вичерпний перелік субєктів міжнародного права. Єдиним джерелом в якому згадуються субєкти міжнародного права є стаття 3 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. Конвенція не застосовується до міжнародних угод укладених між державами та іншими субєктами міжнародного права або між такими іншими суб\'єктами міжнародного права.
83453. Поняття та зміст міжнародної правосубєктності 33.66 KB
  Зміст міжнародної правосубєктності залежить від виду субєкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосубєктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:
83454. Обмеження міжнародної правосубєктності 37.78 KB
  Ці території характеризувалися обмеженням або відсутністю суверенітету а звідси міжнародної правосуб\'єктності. Колонії це залежні території що знаходяться під владою іноземної держави метрополії без самостійної політичної та економічної влади управління якими здійснюється в особливому порядку. В залежності від ступеню самоврядування колонії поділялися на: самоврядні колонії домініони які пройшли розвиток від повної відсутності міжнародної правосуб\'єктності до часткової правосуб\'єктності а згодом й до повної правосуб\'єктності;...
83455. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб’єктності держав. Основні права та обов’язки держав 37.61 KB
  Слід підкреслити що всі держави мають статус суб\'єкта міжнародного права. Саме держави можуть створювати інші суб\'єкти міжнародного права. Єдиним міжнародним договором в якому надано дефініцію держави є Конвенція про права та обов\'язки держав 1933 р. Не дивлячись на регіональний характер цієї Конвенції в доктрині міжнародного права стаття 1 Конвенції використовується для визначення держави як суб\'єкта міжнародного права.
83456. Унітарні та складні держави 37.87 KB
  Федерація це союзна держава суб’єкти якої володіють значною самостійністю у внутріїпніх справах а зовнішні зносини віднесені до компетенції центральної влади. Суб’єкти федерації не мають права на зовнішньополітичні зносини але можуть підтримувати економічні культурні наукові стосунки з іншими державами. Суб’єктом міжнародного права виступає федерація в цілому. За принципом виділення суб’єктів федерації поділяються на: національні побудовані за національним принципом виділення суб’єктів федерації наприклад Індія; територіальні ...
83457. Правосубєктність націй і народів, що борються за національне визволення 33.91 KB
  Нації і народи, що борються за національне визволення, як субєкт міжнародного права набули актуальності в 60-ті роках XX століття в період розпаду колоніальної системи. Народ, який в процесі визвольної боротьби набуває елементи державності, створює органи.