20964

Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів гамування

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Індивідуальні завдання : конгруэнтные генераторы Линейными конгруэнтными генераторами являются генераторы следующей формы: в которых это nый член последовательности а предыдущий член последовательности. Период такого генератора не больше чем m. Если a b и m подобраны правильно то генератор будет генератором с максимальным периодом и его период будет равен m. Например для линейного конгруэнтного генератора b должно быть взаимно простым с m.

Украинкский

2013-08-01

30.38 KB

13 чел.

Родін С КІТ-39

Практична робота №2-4

“Шифрування та дешифрування даних за допомогою

алгоритмів гамування”

Ціль роботи :cтворення програм для шифрування та дешифрування інформації за допомогою шифрів підстановки.

Постановка задачі

Необхідно розробити і налагодити дві програми:

Програма шифрування інформації з використанням визначених алгоритмів.

У якості інформації використовувати копію файлу з розробленою програмою.

Програма дешифрування інформації (повернення початкового вигляду файла); а також оцінити правильність процедури “шифрування – дешифрування” (відсутність зміни результату відносно початкового файлу).

Індивідуальні завдання : конгруэнтные генераторы

Линейными конгруэнтными генераторами являются генераторы следующей формы:

в которых - это n-ый член последовательности, а - предыдущий член последовательности. Переменные a, b и m – постоянные: а – множитель, b – инкремент и m – модуль. Ключом или затравкой служит значение .

Период такого генератора не больше, чем m. Если a, b и m подобраны правильно, то генератор будет генератором с максимальным периодом, и его период будет равен m. (Например, для линейного конгруэнтного генератора b должно быть взаимно простым с m).

В [Таблица 1] из [13] приведены хорошие константы линейных конгруэнтных генераторов, которые обеспечивают максимальный период.

Если инкремент b равен нулю, то есть генератор имеет вид

,

и мы получим самую простую последовательность, которую можно предложить для генератора с равномерным распределением. При соответствующем выборе констант a = 7= 16807 и m = 2311 = 2147483647 мы получим генератор с максимальным периодом повторения. Эти константы были предложены учеными Парком и Миллером, поэтому генератор  вида

называется генератором Парка-Миллера.

Преимуществом линейных конгруэнтных генераторов является их быстрота за счет малого количества операций на байт и простота реализации. К сожалению, такие генераторы в криптографии используются достаточно редко, поскольку являются предсказуемыми.

Иногда используют квадратичные и кубические конгруэнтные генераторы, которые обладают большей стойкостью к взлому.

Квадратичный конгруэнтный генератор  имеет вид:

Кубический конгруэнтный генератор  задается как:

Для увеличения размера периода повторения конгруэнтных генераторов часто используют их объединение [13]. При этом криптографическая безопасность не уменьшается, но такие генераторы обладают лучшими характеристиками в некоторых статистических тестах.

Пример такого объединения для 32-х битовой архитектуры может быть реализован так:

 // Long должно быть 32-х битовым целым

 static long s1 = 1;

 static long s2 = 1;

 // MODMULT рассчитывает s*b mod m при  условии что m = a*b+c и 0<=c<m

 #define MODMULT(a,b,c,m,s) q = s/a; s = b*(s-a*q)-c*q; if (s<0) s+=m;

double combinedLCG (void)

 {

   long q;

   long z;

   MODMULT (53668, 40014, 12211, 2147483563L, s1)

   MODMULT (52774, 40692, 3791, 2147483399L, s2)

   z = s1 - s2;

   if (z<1)

     z += 2147483562;

   return z*4.656613e-10;

 }

void InitLCG (long InitS1, long InitS2)

 {

   s1 = InitS1;

   s2 = InitS2;

 }

Висновок: розглянув алгоритми Шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритмів гамування


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22950. Облік розрахунків з дебіторами 79 KB
  Види дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання. Облік наданих знижок, повернення товарів і податку на додану вартість. Методика розрахунку сумнівної дебіторської заборгованості. Облік векселів до одержання.
22951. Мова Сі 240.5 KB
  Дамо індуктивне визначення термів. Розрізнюють три види типізованих термів: префіксні інфіксні та постфіксні. Існує ще один вид термів – змішані коли в індуктивному переході одночасно використовується два або і всі три різновиди термів. На практиці з метою спрощення запису термів приймаються ті чи інші угоди.
22952. Облік грошових коштів 113 KB
  Облік і контроль касових операцій і грошей в касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум. Документальне оформлення і облік операцій по банківських рахунках. Облік короткострокових фінансових інвестицій.
22953. Школи Китайські 34.5 KB
  Ми почнемо з того що філософія як форма духовної діяльності має історичність. Філософія це ідейний діалог мислителів різних епох. Антична філософія 2. Середньовічна філософія.
22954. Продовжимо Елінізм 55.5 KB
  Людина гріховна лише бог безгрішний. Філософ має бути моральним проповідником волі Бога. В цей час провідна роль в культурі належала церкві філософія розглядалась як служниця богословя теологія. Філософія галузь яка веде до більш високого знання богословя.
22955. Західноєвропейська філософія нового часу 53 KB
  Просвітництво 18ст. Ідеалізм або матеріалізм залежить від того як співвідноситься почуття зі світом. Поза нами існує матеріальний світ незалежний від нас явища цього світу впливають на наші органи почуття в нас виникають чуттєві образи цих явищ. Перш ніж пізнавати навколишній світ і природу треба підготувати свою свідомість подолати перешкоди ідоли або примари свідомості.
22956. Естетика 50 KB
  Історичний матеріалізм це є поширення поглядів матеріалізму на суспільне життя на людську історію. Фактично ці умови життя визначаються напрямком нашої свідомості. Тобто поступово переходимо на іншу позицію що засадою нашого суспільства і життя не є розум. Світова воля Шопенгауер біологічне життя Ніцше несвідоме життя Фрейд.
22957. Особливості сучасної західної філософії. Вітчизняні філософські традиції 54 KB
  Антропологізм ця тенденція орієнтує філософію на дослідження людини і світу культури. Сутність тенденції виражають наступні ідеї: вивчення життя окремої людини стоїть вище є більш значним ніж вивчення великих людських спільнот класів народів націй. відмова від розуміння сучасної людини як свободної і розумної здатної переробляти світ. Відмова від такого розуміння і перехід до розуміння людини яка жорстко обумовлена економікою політикою релігією та ін.
22958. Проблема свідомості 62.5 KB
  Свідомість самосвідомість мова. Проблема свідомості одна з найбільш важливих для дослідження і одна з найбільш загадкових оскільки свідомість не існує як окремий предмет дослідження. Свідомість присутня в кожному образі думці поєднує наші почуття і думки. Свідомість завжди проявляється через якийсь конкретний зміст який виражається думками знаннями образами.