20976

Создание фреймов и извлечение информации из них

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Создать фреймы, описывающие фрагмент библиотечной системы, содержащие как декларативную, так и процедуральную (в том числе использующую переменные ФРЛ-среды) составляющие.

Русский

2013-08-15

22.85 KB

5 чел.

Лабораторная работа № 7.

Создание фреймов

и извлечение информации из них.

  1.  Создать фреймы,  описывающие фрагмент библиотечной системы, содержащие как декларативную,  так и процедуральную (в том числе использующую переменные ФРЛ-среды) составляющие.

(setq TodayYear 2010)

(deframeq Book1

(Nazvanie  ($value (HTML_4_0)))

(Author  ($value (Matrosov_A)))

(Year   ($value (2003)))

(PageNum  ($value (672)))

(Popularity  ($value (2000)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(deframeq Book2

(Nazvanie  ($value (Programmirovanie_na_LISP)))

(Author  ($value (Chernov_P)(Bajdun_V)(Bunin_A)))

(Year   ($value (1993)))

(PageNum  ($value (40)))

(Popularity  ($value (600)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(deframeq Book3

(Nazvanie  ($value (C++)))

(Author  ($value (Stroustrup_B)))

(Year   ($value (2008)))

(PageNum  ($value (1104)))

(Popularity  ($value (2500)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(deframeq Book4

(Nazvanie  ($value (PHP_5/6)))

(Author  ($value (Kuznecov_M)))

(Year   ($value (2010)))

(PageNum  ($value (1024)))

(Popularity  ($value (1800)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(deframeq Book5

(Nazvanie  ($value (JavaScript)))

(Author  ($value (Flanagan_D)))

(Year   ($value (2009)))

(PageNum  ($value (992)))

(Popularity  ($value (1900)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(passertq GetQuantity (Y)

(

(setq P (- (car (fget :FRAME Popularity)) (* 200 (- Y (car (fget :FRAME Year))))))

(cond

 ((> P 0) P)

 (T 0)

)

))

пример

(fget book1 quantity)  => 600

  1.  Добавить во фреймы, определенные в предыдущем задании, дополнительную информацию всеми имеющимися способами.
  2.  Извлечь из определенных в предыдущих заданиях фреймов информацию по заданному множеству запросов.

пример

(fput book1 oldname $value HTML_4_1)

(fget book1 oldname)  => HTML_4_1

  1.  Реализовать  функцию последовательного просмотра на экране фреймов из заданного списка.  Предусмотреть  запрос  о  направлении дальнейшего просмотра списка фреймов.

(defun FrameOutput1 (FL Num Fl2 ch)

(loop

 (TERPRI 25)

 (print (list NAZVANIE: (car (fget (car fl) Nazvanie))))

 (print (list AVTOR: (fget (car fl) Author)))

 (print (list YEAR: (car (fget (car fl) Year))))

 (print (list PAGES: (car (fget (car fl) Pagenum))))

 (print (list TIRAZH: (car (fget (car fl) Popularity))))

 (print (list KOL-VO: (car (fget (car fl) Quantity))))

 (print "_________________________")

 (print "<<-- (1) -->> (2) X (3)")

 (setq S (read input))

 ((equal S '3) (TERPRI 25))

 (cond

  ((and  (equal S '1) (not (NULL Fl2)))

    

   (setq Num (Sub1 Num))

   (setq Fl (Cons (car FL2) FL))

   (setq FL2 (cdr FL2))

  )

  ((and  (equal S '2) (not (Null (cdr FL))))

   (setq Num (Add1 Num))

   (setq Fl2 (Cons (car FL) Fl2))

   (setq FL  (cdr FL))

  )

 )

)

)

(defun FrameOutput (Flist)

(cond

 ((Null Flist) Error!_Wrong_frame_argument!)

 (T (FrameOutput1 Flist 1))

)

)

(setq Lib '(Book1 book2 book3 book4))


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83598. Охорона певних видів навколишнього середовища. Міжнародно-правова охорона атмосфери і озонового шару. Міжнародно-правова охорона флори і фауни 40.67 KB
  Особлива увага надається боротьбі з забрудненням нафтою Лондонська конвенція про запобігання забрудненню моря нафтою 1954 р. Конвенцією про запобігання забруднення моря викидами відходів ї інших матеріалів 1972 р. У Конвенції про запобігання забруднення моря з суден 1973 р. Охороні морських просторів присвячено і угодиукладені на регіональному рівні напри клад Гельсінська конвенція про захист морського середовища району Балтійського моря 1974 р.
83599. Поняття міжнародного права. Особливості міжнародного права 36.67 KB
  Міжнародне право - це самостійна система права, що складається з юридично обов\'язкових принципів і норм, які регулюють відносини між державами та іншими суб\'єктами міжнародного права з метою забезпечення мирного співіснування та міжнародної співпраці.
83600. Юридично сила норм міжнародного права 33.76 KB
  Питання юридичної сили міжнародного права виникає через відсутність примусу до виконання норм міжнародного права. З\'являються навіть точки зору щодо виключно моральної сили цієї системи права
83601. Сфера дії міжнародного права. Субєктна і об\'єктна сфери дії міжнародного права. Просторова сфера дії міжнародного права 35.87 KB
  Суб\'єктна і об\'єктна сфери дії міжнародного права. Просторова сфера дії міжнародного права Сфера дії міжнародного права це межі застосування міжнародноправових норм. Відповідно можна виділити суб\'єктну об\'єктну і просторову сфери дії міжнародного права.
83602. Виникнення міжнародного права та періодизація його історії. Сучасне міжнародне право та його ознаки 38.27 KB
  Сучасне міжнародне право та його ознаки Питання про походження міжнародного права та його періодизацію є одним з найбільш спірних в науці міжнародного права. Існує декілька точок зору щодо моменту виникнення міжнародного права. Ці мононорми не відповідали основним характеристикам права.
83603. Функції міжнародного права 37.17 KB
  Перш за все міжнародне право впливає на різні сфери міжнародного життя міжнародну економіку міжнародну політику духовні відносини тобто виконує загально соціальні функції економічну політичну і функцію формування міжнародноправової свідомості. Це основне функціональне призначення міжнародного права виявляється у ряді конкретніших функцій.За допомогою його норм субєкти міжнародного права встановлюють загальноприйняті стандарти поведінки в різних областях взаємостосунків.
83604. Взаємодія і взаємовплив міжнародного і внутрішньодержавного права 35.51 KB
  Взаємовплив міжнародного і внутрішньодержавного права проявляється в двох аспектах. Поперше кожна держава що бере участь в створенні міжнародного права виходить з характеру і положень свого національного права. Тому вплив норм внутрішньодержавного права на міжнародне можна назвати первинним.
83605. Дуалізм і монізм у взаємовідношенні міжнародного і внутрішньодержавного права. Ст. 9 Конституції України про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права 36.52 KB
  Конституції України про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права Доктрина міжнародного права щодо питання про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права виробила три основні підходи: один дуалістичний і два моністичних. У законодавстві України питання щодо співвідношення міжна[ родного та внутрішньодержавного права вирішено у ст. 9 Конституції України наступним чином: чинні міжнародні договори згода на обов\'язковість яких надана Верховною Радою України є частиною національного законодавства України....
83606. Пояснения о стадийности разработки ПСД (проектно-сметной документации) 31.71 KB
  Для разработки проектной документации заказчик должен заключить договор с проектной или проектностроительной организацией другими юридическими или физическими лицами получившими в установленном порядке лицензию на право проектирования данного вида объектов в соответствии с законодательством. Разработка проектной документации может вестись в одну или две стадии. В состав проектной документации при двухстадийном проектировании входят архитектурный и строительный проекты а при одностадийном строительный проект с выделением утверждаемой...