20976

Создание фреймов и извлечение информации из них

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Создать фреймы, описывающие фрагмент библиотечной системы, содержащие как декларативную, так и процедуральную (в том числе использующую переменные ФРЛ-среды) составляющие.

Русский

2013-08-15

22.85 KB

5 чел.

Лабораторная работа № 7.

Создание фреймов

и извлечение информации из них.

  1.  Создать фреймы,  описывающие фрагмент библиотечной системы, содержащие как декларативную,  так и процедуральную (в том числе использующую переменные ФРЛ-среды) составляющие.

(setq TodayYear 2010)

(deframeq Book1

(Nazvanie  ($value (HTML_4_0)))

(Author  ($value (Matrosov_A)))

(Year   ($value (2003)))

(PageNum  ($value (672)))

(Popularity  ($value (2000)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(deframeq Book2

(Nazvanie  ($value (Programmirovanie_na_LISP)))

(Author  ($value (Chernov_P)(Bajdun_V)(Bunin_A)))

(Year   ($value (1993)))

(PageNum  ($value (40)))

(Popularity  ($value (600)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(deframeq Book3

(Nazvanie  ($value (C++)))

(Author  ($value (Stroustrup_B)))

(Year   ($value (2008)))

(PageNum  ($value (1104)))

(Popularity  ($value (2500)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(deframeq Book4

(Nazvanie  ($value (PHP_5/6)))

(Author  ($value (Kuznecov_M)))

(Year   ($value (2010)))

(PageNum  ($value (1024)))

(Popularity  ($value (1800)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(deframeq Book5

(Nazvanie  ($value (JavaScript)))

(Author  ($value (Flanagan_D)))

(Year   ($value (2009)))

(PageNum  ($value (992)))

(Popularity  ($value (1900)))

(Quantity  ($value (GetQuantity (PARM: TodayYear) (STATUS: EVAL))))

)

(passertq GetQuantity (Y)

(

(setq P (- (car (fget :FRAME Popularity)) (* 200 (- Y (car (fget :FRAME Year))))))

(cond

 ((> P 0) P)

 (T 0)

)

))

пример

(fget book1 quantity)  => 600

  1.  Добавить во фреймы, определенные в предыдущем задании, дополнительную информацию всеми имеющимися способами.
  2.  Извлечь из определенных в предыдущих заданиях фреймов информацию по заданному множеству запросов.

пример

(fput book1 oldname $value HTML_4_1)

(fget book1 oldname)  => HTML_4_1

  1.  Реализовать  функцию последовательного просмотра на экране фреймов из заданного списка.  Предусмотреть  запрос  о  направлении дальнейшего просмотра списка фреймов.

(defun FrameOutput1 (FL Num Fl2 ch)

(loop

 (TERPRI 25)

 (print (list NAZVANIE: (car (fget (car fl) Nazvanie))))

 (print (list AVTOR: (fget (car fl) Author)))

 (print (list YEAR: (car (fget (car fl) Year))))

 (print (list PAGES: (car (fget (car fl) Pagenum))))

 (print (list TIRAZH: (car (fget (car fl) Popularity))))

 (print (list KOL-VO: (car (fget (car fl) Quantity))))

 (print "_________________________")

 (print "<<-- (1) -->> (2) X (3)")

 (setq S (read input))

 ((equal S '3) (TERPRI 25))

 (cond

  ((and  (equal S '1) (not (NULL Fl2)))

    

   (setq Num (Sub1 Num))

   (setq Fl (Cons (car FL2) FL))

   (setq FL2 (cdr FL2))

  )

  ((and  (equal S '2) (not (Null (cdr FL))))

   (setq Num (Add1 Num))

   (setq Fl2 (Cons (car FL) Fl2))

   (setq FL  (cdr FL))

  )

 )

)

)

(defun FrameOutput (Flist)

(cond

 ((Null Flist) Error!_Wrong_frame_argument!)

 (T (FrameOutput1 Flist 1))

)

)

(setq Lib '(Book1 book2 book3 book4))


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43342. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА СПОСОБІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 185.5 KB
  Але водночас безпосереднє спілкування заміняється опосередкованим що здійснюється засобами масової інформації а це веде до зростання відчуженості між людьми зниження рівня їх комунікабельності контактності а також емоційності. Тому роль слова у міжособистісній та діловій взаємодії людей має особливе значення а у зв'язку з цим зростає актуальність проблеми підготовки майбутніх фахівців до спілкування в нових умовах. Маючи низький рівень культури ділового спілкування співрозмовники нерідко ставляться до інших як до об'єктів яких не...
43343. Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму 353.5 KB
  Остання цифра номера відповідає номеру схеми кола рис. ЧАСТИНА І Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму Зміст завдання Для заданого електричного кола рис. 1 виконати наступне: накреслити початкову а також спрощену схеми на спрощеній схемі відсутні індуктивні і ємнісні елементи які не впливають на розподіл струмів у вітках кола постійного струму; скласти систему рівнянь для розрахунку кола за методом рівнянь Кірхгофа; визначити невідомі струми і напруги на елементах кола використовуючи методи контурних струмів і...
43344. Облік статутного капіталу підприємства 1.74 MB
  Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств
43345. Інформаційна база даних служби продажу залізничних білетів 1.3 MB
  База даних — це впорядкований набір логічно взаємоповязаних даних, що використовується спільно, та призначений для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.
43346. Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів 1.19 MB
  Курсова робота з дисципліни Організація баз даних та знань на тему: Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів Курсова робота студента 3 курсу групи КН48 Нестеренка М. Проектування інформаційної бази даних Створення реляційної моделі бази даних Створення бази даних
43347. Технологии аппаратной виртуализации 64.5 KB
  Аппаратная виртуализация — виртуализация с поддержкой специальной процессорной архитектуры. В отличие от программной виртуализации, с помощью данной техники возможно использование изолированных гостевых систем, управляемых гипервизором напрямую. Гостевая система не зависит от архитектуры хостовой платформы и реализации платформы виртуализации.
43349. Публіцистика Уласа Самчука 108.5 KB
  Деяка молодь не знає своєї історії і не може відповісти на питання Хто були їх предки. А коли все одно то це значить що все одно для нас хто є ми самі Це значить що ми не нарід не якась спільна історична збірна сила а невиразна юрба сіра маса вічно принижена без всяких ідеалів чернь4. Замкнутість людини лише у сільському просторі неминуче призведе до відчуження її від міста.