20979

Рекурсивная обработка числовой информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

DEFUN F1_1 M N COND = M N M M T M M F1_1 M 1 N DEFUN F1 M N COND OR = TYPE M INT = TYPE N INT WRONG_ARGUMENT_TYPE = N M F1_1 M N T F1_1 N M Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел. Используем формулу DEFUN F2 A B A B F3 A B Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел. DEFUN F3 A B COND = B 0 A = A 0 B = A B F3 A B B T F3 A B A Вычислить квадратный корень из заданного числа....

Русский

2013-08-02

18.16 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 1.

Рекурсивная обработка

числовой информации.

  1.  Подсчитать сумму квадратов целых чисел в интервале от M до N включительно.

(DEFUN F1_1 (M N)

(COND ((= M N) (* M M))

      (T (+ (* M M) (F1_1 (+ M 1) N)))

)

)

(DEFUN F1 (M N)

(COND ((OR (/= (TYPE M) INT) (/= (TYPE N) INT)) WRONG_ARGUMENT_TYPE!)

((>= N M) (F1_1 M N))

(T (F1_1 N M))

)

  1.  Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел.

Используем формулу

(DEFUN F2 (A B)

(/ (* A B) (F3 A B))

)

  1.  Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел.

(DEFUN F3 (A B)

(COND ((= B 0) A)

      ((= A 0) B)

    ((>= A B) (F3 (- A B) B))

      (T (F3 A (- B A)))

)

)

  1.  Вычислить квадратный корень из заданного числа.

(DEFUN F4_1 (L R N T)

(

(SETQ T (* (/ (+ L R) 2) (/ (+ L R) 2)))

(COND ((< (ABS (- T N)) 0.00001) (/ (+ L R) 2))

       ((< T N) (F4_1 (/ (+ L R) 2) R N))

      (T (F4_1 L (/ (+ L R) 2) N))

)

))

(DEFUN F4 (N)

(COND ((< N 0) WRONG_NUMBER_ARGUMENT!)

         (T (F4_1 0 N N))

)

)

  1.  Первые два члена ряда Фибоначчи равны 1 и 2. Каждый следующий член ряда равен сумме двух предыдущих.  Определить функцию, вычисляющую N-ый член ряда Фибоначчи.

(DEFUN F5 (N)

(COND ((= N 1) 1)

             ((= N 2) 2)

              (T (+ (F5 (- N 2)) (F5 (- N 1)))

)

)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60814. Зимние праздники 45.5 KB
  Цель урока: Формирование у учащихся более полного представления о народной праздничной культуре русского народа. Задачи: 1. Обобщить полученные знания по русским зимним праздникам.
60815. Музыка осени 161 KB
  Уметь: Умение откликаться на музыку различного характера и различать его; умение воспринимать выразительные средства музыки. Прогнозируемые результаты: эмоциональный отклик на музыку осени осмысленно владеть способами певческой деятельности...
60816. Великий Кобзар. Д. Красицький «Тарас Шевченко». Урок з читання 98 KB
  Мета: розширити знання учнів про життя і творчість Т. Г. Шевченка; удосконалювати навички правильного, виразного, швидкого читання; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати мовлення, критичне мислення, творчі здібності дітей; сприяти національному вихованню учнів.
60817. Моя мережа: Інтернет очима дітей 6.56 MB
  Задачі проекту навчальні розвиваючі виховні Поглибити знання учнів про можливості об’єднання різнотипної інформації в одному електронному документі за допомогою засобів мультимедіа. Мотивація діяльності учнів.
60819. Навчання читання на уроках англійської мови в початковій школі 236 KB
  Необхідно приділяти особливу увагу навчанню молодших школярів таких видів мовленнєвої діяльності як читання аудіювання говоріння. Читання іноземною мовою як вид мовленнєвої діяльності...
60821. Гайдамаки. Складність історичної долі українського народу. Сюжетні лінії твору, кульмінаційні вершини. Посталий народ як герой поеми. Образ Яреми. Заклик до єднання словянських народів 72.5 KB
  Девятикласники називають інші джерела: розповіді перекази про повстання які чув Шевченко від старожилів історичні матеріали. 1768 повстання селян що ввійшло в історію під назвою Коліївщина.