20979

Рекурсивная обработка числовой информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

DEFUN F1_1 M N COND = M N M M T M M F1_1 M 1 N DEFUN F1 M N COND OR = TYPE M INT = TYPE N INT WRONG_ARGUMENT_TYPE = N M F1_1 M N T F1_1 N M Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел. Используем формулу DEFUN F2 A B A B F3 A B Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел. DEFUN F3 A B COND = B 0 A = A 0 B = A B F3 A B B T F3 A B A Вычислить квадратный корень из заданного числа....

Русский

2013-08-02

18.16 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 1.

Рекурсивная обработка

числовой информации.

  1.  Подсчитать сумму квадратов целых чисел в интервале от M до N включительно.

(DEFUN F1_1 (M N)

(COND ((= M N) (* M M))

      (T (+ (* M M) (F1_1 (+ M 1) N)))

)

)

(DEFUN F1 (M N)

(COND ((OR (/= (TYPE M) INT) (/= (TYPE N) INT)) WRONG_ARGUMENT_TYPE!)

((>= N M) (F1_1 M N))

(T (F1_1 N M))

)

  1.  Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел.

Используем формулу

(DEFUN F2 (A B)

(/ (* A B) (F3 A B))

)

  1.  Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел.

(DEFUN F3 (A B)

(COND ((= B 0) A)

      ((= A 0) B)

    ((>= A B) (F3 (- A B) B))

      (T (F3 A (- B A)))

)

)

  1.  Вычислить квадратный корень из заданного числа.

(DEFUN F4_1 (L R N T)

(

(SETQ T (* (/ (+ L R) 2) (/ (+ L R) 2)))

(COND ((< (ABS (- T N)) 0.00001) (/ (+ L R) 2))

       ((< T N) (F4_1 (/ (+ L R) 2) R N))

      (T (F4_1 L (/ (+ L R) 2) N))

)

))

(DEFUN F4 (N)

(COND ((< N 0) WRONG_NUMBER_ARGUMENT!)

         (T (F4_1 0 N N))

)

)

  1.  Первые два члена ряда Фибоначчи равны 1 и 2. Каждый следующий член ряда равен сумме двух предыдущих.  Определить функцию, вычисляющую N-ый член ряда Фибоначчи.

(DEFUN F5 (N)

(COND ((= N 1) 1)

             ((= N 2) 2)

              (T (+ (F5 (- N 2)) (F5 (- N 1)))

)

)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17808. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 232 KB
  TЕМА 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс Поняття міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. Платіжний баланс його структура і методологія складання. Платіжний баланс України стан структура динаміка. Міжна
17809. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 666 KB
  Тема 8. міжнародна економічна інтеграція Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації. Передумови й умови її становлення як якісно нового рівня МЕВ. Форми міжнародної інтеграції. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інте
17810. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 239 KB
  Тема 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки глобалізації. Суперечливість глобалізаційного процесу. Фінансова глобалізація. Світові фінансові кризи. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. Демографічний вибух та по...
17811. СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 82.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 1. СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ ПЛАН 1.1. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. 1.2. Визначення поняття суті грошей. 1.3. Форми грошей причини та механізм їх еволюції. 1.4. Вартість грошей. 1.5. Функції гро
17812. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ 122 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ПЛАН 2.1. Класична кількісна теорія грошей її основні постулати. 2.2. Неокласичний варіант розвитку класичної теорії грошей. 2.3. Вклад Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорі...
17813. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ 602.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ ПЛАН 3.1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей. 3.2. Поняття грошового потоку. 3.3. Структура грошового обігу. 3.4. Маса грошей що обслуговує грошовий обіг. 3.5. Швидкість обігу грошей....
17814. ГРОШОВИЙ РИНОК 520.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК ПЛАН 4.1. Суть і структура грошового ринку. 4.2. Чинники що визначають параметри попиту на гроші. 4.3. Механізм формування пропозиції грошей. 4.4. Рівновага на грошовому ринку та відсоток. 4.5. Грошовий рино
17815. ГРОШОВІ СИСТЕМИ 89 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ ПЛАН 5.1. Суть грошової системи її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи. 5.2. Основні типи грошових систем їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу. 5.3.
17816. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 72.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 6. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ПЛАН 6.1. Кредит: необхідність сутність теорії формита види. 6.2. Процент за кредит. 6.3. Функції та роль кредиту. 6.1. Кредит: необхідність сутність теорії форми та види Необхідність к...