20979

Рекурсивная обработка числовой информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

DEFUN F1_1 M N COND = M N M M T M M F1_1 M 1 N DEFUN F1 M N COND OR = TYPE M INT = TYPE N INT WRONG_ARGUMENT_TYPE = N M F1_1 M N T F1_1 N M Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел. Используем формулу DEFUN F2 A B A B F3 A B Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел. DEFUN F3 A B COND = B 0 A = A 0 B = A B F3 A B B T F3 A B A Вычислить квадратный корень из заданного числа....

Русский

2013-08-02

18.16 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 1.

Рекурсивная обработка

числовой информации.

  1.  Подсчитать сумму квадратов целых чисел в интервале от M до N включительно.

(DEFUN F1_1 (M N)

(COND ((= M N) (* M M))

      (T (+ (* M M) (F1_1 (+ M 1) N)))

)

)

(DEFUN F1 (M N)

(COND ((OR (/= (TYPE M) INT) (/= (TYPE N) INT)) WRONG_ARGUMENT_TYPE!)

((>= N M) (F1_1 M N))

(T (F1_1 N M))

)

  1.  Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел.

Используем формулу

(DEFUN F2 (A B)

(/ (* A B) (F3 A B))

)

  1.  Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел.

(DEFUN F3 (A B)

(COND ((= B 0) A)

      ((= A 0) B)

    ((>= A B) (F3 (- A B) B))

      (T (F3 A (- B A)))

)

)

  1.  Вычислить квадратный корень из заданного числа.

(DEFUN F4_1 (L R N T)

(

(SETQ T (* (/ (+ L R) 2) (/ (+ L R) 2)))

(COND ((< (ABS (- T N)) 0.00001) (/ (+ L R) 2))

       ((< T N) (F4_1 (/ (+ L R) 2) R N))

      (T (F4_1 L (/ (+ L R) 2) N))

)

))

(DEFUN F4 (N)

(COND ((< N 0) WRONG_NUMBER_ARGUMENT!)

         (T (F4_1 0 N N))

)

)

  1.  Первые два члена ряда Фибоначчи равны 1 и 2. Каждый следующий член ряда равен сумме двух предыдущих.  Определить функцию, вычисляющую N-ый член ряда Фибоначчи.

(DEFUN F5 (N)

(COND ((= N 1) 1)

             ((= N 2) 2)

              (T (+ (F5 (- N 2)) (F5 (- N 1)))

)

)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57725. Квадратні рівняння 151 KB
  Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про квадратні рівняння; продовжувати формувати вміння та навички розв’язувати квадратні рівняння; розвивати творчі здібності учнів шляхом розв’язування рівнянь різними способами...
57726. Квантовая физика с помощью компьютера. Обработка табличных величин 1.42 MB
  Названия химических элементов текстовая информация: барий вольфрам рубидий. Программы должна дать ответы на вопросы: Какой из химических элементов имеет большую работу выхода электронов...
57727. Landschaften (Ландшафти) 52.5 KB
  Мета: вчити нові слова, тренувати їх вживання у мовленні та в тексті. Виконувати тренувальні вправи на закріплення нової лексики. Повторити Positiv, Komparativ, Superlativ – ступені порівняння, виконувати тренувальні вправи на їх використання.
57728. Листок – бічний орган пагона 55 KB
  Мета: розширити і поглибити знання учнів про будову листка; з’ясувати особливості будови листка в зв’язку з його функціями; формувати вміння встановлювати взаємозв’язок між будовою листка і його функціями...
57729. Літосфера. Внутрішня будова Землі 68.5 KB
  Мета: сформувати в учнів первинні знання про внутрішню будову Землі способи вивчення земних глибин; розвивати вміння учнів працювати зі схемами атласу підручника; виявляти на основі схем відмінності між океанічною і материковою земною корою...
57730. Решение логарифмических уравнений различными способами 445 KB
  Цель: Формировать умения и навыки решать логарифмические уравнения различными способами. Развивать социальную компетентность: учить детей высказывать собственную точку зрения, выслушивать точку зрения товарища...
57731. Урок – гра. Різноманітність молюсків 273 KB
  Мета: Освітня: систематизувати і узагальнити знання про будову та особливості процесів життєдіяльності молюсків; закріпити поняття: мантіямантійна порожнина; повторитияк утворюється черепашка та перлини...
57732. Формули скороченого множення. Метали 709 KB
  Мета уроку: Використовуючи нестандартну форму проведення уроку, перевірити якість знань і вмінь учнів з вивчених тем; зацікавити математикою, хімією, встановлюючи зв’язки між предметами і українським фольклором...
57733. Додавання і віднімання у межах 20 53.5 KB
  МЕТА. Закріпити вміння додавати і віднімати числа у межах 20; розвивати логічне мислення, обчислювальні вміння, самостійність; створити ситуацію пошуку істини, співпереживання; виховувати цікавість та інтерес до математики, бережливе ставлення до природи.