20979

Рекурсивная обработка числовой информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

DEFUN F1_1 M N COND = M N M M T M M F1_1 M 1 N DEFUN F1 M N COND OR = TYPE M INT = TYPE N INT WRONG_ARGUMENT_TYPE = N M F1_1 M N T F1_1 N M Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел. Используем формулу DEFUN F2 A B A B F3 A B Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел. DEFUN F3 A B COND = B 0 A = A 0 B = A B F3 A B B T F3 A B A Вычислить квадратный корень из заданного числа....

Русский

2013-08-02

18.16 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 1.

Рекурсивная обработка

числовой информации.

  1.  Подсчитать сумму квадратов целых чисел в интервале от M до N включительно.

(DEFUN F1_1 (M N)

(COND ((= M N) (* M M))

      (T (+ (* M M) (F1_1 (+ M 1) N)))

)

)

(DEFUN F1 (M N)

(COND ((OR (/= (TYPE M) INT) (/= (TYPE N) INT)) WRONG_ARGUMENT_TYPE!)

((>= N M) (F1_1 M N))

(T (F1_1 N M))

)

  1.  Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел.

Используем формулу

(DEFUN F2 (A B)

(/ (* A B) (F3 A B))

)

  1.  Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел.

(DEFUN F3 (A B)

(COND ((= B 0) A)

      ((= A 0) B)

    ((>= A B) (F3 (- A B) B))

      (T (F3 A (- B A)))

)

)

  1.  Вычислить квадратный корень из заданного числа.

(DEFUN F4_1 (L R N T)

(

(SETQ T (* (/ (+ L R) 2) (/ (+ L R) 2)))

(COND ((< (ABS (- T N)) 0.00001) (/ (+ L R) 2))

       ((< T N) (F4_1 (/ (+ L R) 2) R N))

      (T (F4_1 L (/ (+ L R) 2) N))

)

))

(DEFUN F4 (N)

(COND ((< N 0) WRONG_NUMBER_ARGUMENT!)

         (T (F4_1 0 N N))

)

)

  1.  Первые два члена ряда Фибоначчи равны 1 и 2. Каждый следующий член ряда равен сумме двух предыдущих.  Определить функцию, вычисляющую N-ый член ряда Фибоначчи.

(DEFUN F5 (N)

(COND ((= N 1) 1)

             ((= N 2) 2)

              (T (+ (F5 (- N 2)) (F5 (- N 1)))

)

)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80502. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.) 57 KB
  Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій VІІІ ст. Це виявилося в економічному розвитку Греції і Риму. прогрес у землеробстві привів до відокремлення ремесла від сільського господарства й розвитку торгівлі між окремими районами Греції. Господарство Спарти було відсталим грошовий обмін не набув розвитку.
80503. Розроблення інвестиційної стратегії підприємства 199 KB
  Поняття інвестиційної стратегії її звязок із загальною стратегією економічного розвитку підприємства порядок розроблення. Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємств. Основні підходи до обґрунтування стратегічних цілей напрямів та форм інвестиційної діяльності.
80504. Управління фінансовими інвестиціями підприємства 140.5 KB
  Учасники ринку цінних паперів та їх функції. Ринок цінних паперів. Порядок формування портфеля цінних паперів. Боргові цінні папери формують кредитнопозикові відносини власника та емітента цінних паперів і характеризуються чіткою прогнозованістю інвестиційного доходу розмір якого можна визначити в будьякий момент їх обертання.
80505. Управління інноваційними інвестиціями підприємства 181 KB
  Управління інноваційними інвестиціями підприємства План лекції: Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності в Україні. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу Основною формою реальних інвестицій є інноваційні інвестиції які реалізуються в процесі інноваційної діяльності підприємства.
80506. СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РИНКУ 249 KB
  Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств Поняття інвестиція виступає первинною категорією яка є базою побудови ієрархії решти категорій що відображають відтворення основного та оборотного капіталів. В різних розділах науки і різних галузях практичної діяльності зміст поняття інвестиції має свої особливості а саме: в макроекономіці інвестиції є частиною сукупних витрат що складаються з витрат на нові засоби виробництва інвестицій в житло і приросту товарних запасів. Категорія інвестиції входить...
80507. УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 99 KB
  На більшості підприємств реальне інвестування є основною формою інвестиційної діяльності. Реальне інвестування має ряд особливостей які обумовлені економічною потребою їх здійснення а саме: Процес стратегічного розвитку підприємства є сукупністю реалізованих інвестиційних проектів які повязані з успішним проникненням на товарні і регіональні ринки збільшенням операційних активів і зростання ефективності їх використання підвищенням ринкової вартості підприємств; Тісний звязок з операційною діяльністю через необхідність забезпечення...
80508. Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 106 KB
  Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. Оцінка ефективності інвестування в облігації. Оцінка ефективності інвестування в акції. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.
80509. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства 99.5 KB
  Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.
80510. Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів 483.43 KB
  Шаблони і створені акти можуть редагуватися в Word rtf формат так само можуть створюватися власні і змінюватися наявні в програмі друковані форми: калькуляція страхове відшкодування і т. Програма дозволяє в автоматичному режимі здійснювати: пошук двигуна за маркою транспортного засобу та отримати вичерпну інформацію про модель транспортного засобу на яку він був встановлений його обєм тип потужність характеристики та період випуску моделі транспортного засобу;  пошук моделі транспортного засобу за кодом...