20979

Рекурсивная обработка числовой информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

DEFUN F1_1 M N COND = M N M M T M M F1_1 M 1 N DEFUN F1 M N COND OR = TYPE M INT = TYPE N INT WRONG_ARGUMENT_TYPE = N M F1_1 M N T F1_1 N M Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел. Используем формулу DEFUN F2 A B A B F3 A B Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел. DEFUN F3 A B COND = B 0 A = A 0 B = A B F3 A B B T F3 A B A Вычислить квадратный корень из заданного числа....

Русский

2013-08-02

18.16 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 1.

Рекурсивная обработка

числовой информации.

  1.  Подсчитать сумму квадратов целых чисел в интервале от M до N включительно.

(DEFUN F1_1 (M N)

(COND ((= M N) (* M M))

      (T (+ (* M M) (F1_1 (+ M 1) N)))

)

)

(DEFUN F1 (M N)

(COND ((OR (/= (TYPE M) INT) (/= (TYPE N) INT)) WRONG_ARGUMENT_TYPE!)

((>= N M) (F1_1 M N))

(T (F1_1 N M))

)

  1.  Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел.

Используем формулу

(DEFUN F2 (A B)

(/ (* A B) (F3 A B))

)

  1.  Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел.

(DEFUN F3 (A B)

(COND ((= B 0) A)

      ((= A 0) B)

    ((>= A B) (F3 (- A B) B))

      (T (F3 A (- B A)))

)

)

  1.  Вычислить квадратный корень из заданного числа.

(DEFUN F4_1 (L R N T)

(

(SETQ T (* (/ (+ L R) 2) (/ (+ L R) 2)))

(COND ((< (ABS (- T N)) 0.00001) (/ (+ L R) 2))

       ((< T N) (F4_1 (/ (+ L R) 2) R N))

      (T (F4_1 L (/ (+ L R) 2) N))

)

))

(DEFUN F4 (N)

(COND ((< N 0) WRONG_NUMBER_ARGUMENT!)

         (T (F4_1 0 N N))

)

)

  1.  Первые два члена ряда Фибоначчи равны 1 и 2. Каждый следующий член ряда равен сумме двух предыдущих.  Определить функцию, вычисляющую N-ый член ряда Фибоначчи.

(DEFUN F5 (N)

(COND ((= N 1) 1)

             ((= N 2) 2)

              (T (+ (F5 (- N 2)) (F5 (- N 1)))

)

)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20514. Розбивання квадратних матриць на клітки першим способом 41.5 KB
  Одним з найважливіших завдань є завдання знаходження вирішення систем лінійних рівнянь алгебри. коефіцієнтів Х шукане рішення записане у вигляді стовпця з n елементів F стовпець вільних членів з mелементів. Якщо A прямокутна m ´ n матріца рангу до те рішення може не існувати або бути не єдиним. В разі неіснування рішення має сенс узагальнене рішення що дає мінімум сумі квадратів нев'язок див.
20515. Розміщення без повторень 18.84 KB
  формула для знаходження кількості розміщень без повторень: Перестановки без повторень комбінаторні сполуки які можуть відрізнятися одинвід одного лише порядком входять до них елементів.формула для знаходження кількості перестановок без повторень: .
20516. Розширення реального часу на DFD 37.5 KB
  Таким чином будьякий Webпроект сайтвізитка електронна вітрина електронний магазин форум електро нний журнал пошукова система тощо є інформаційною системою яка функціонує у глобальному інформаційному середовищі World Wide Web. Надалі їх будемо називати Webсистемами [6]. Оскільки життєвий цикл інформаційної системи по чинається з етапів системного аналізу та проектування [3] то й Webсистеми не можуть бути винятком. Для Webсистем особливо важливим є урахування таких інформаційних особливостей як залежність від часу.
20517. Словник даних. БНФ-нотація 41 KB
  БНФнотація. БНФнотация позволяет формально описать расщепление объединение потоков. Это определение может быть следующим: X=ABC; Y=AB; Z=BC Такие определения хранятся в словаре данных в так называемой БНФстатье. БНФстатья используется для описания компонент данных в потоках данных и в хранилищах.
20518. Специфікації керування. Побудова діаграм переходів станів. Символи STD. Таблиці і матриці переходів 30 KB
  Символи STD. Діаграми переходів станів STD відносять до групи специфікацій управління які призначені для моделювання і документування аспектів системи пов’язаних із часом або реакцією на події. STD подають процес функціонування системи як послідовність переходів з одного стану до іншого. До складу STD входять такі структурні одиниці:Стан може визначатися як стійкі внутрішні умови системи.
20519. Шаблони функцій (передача типу в функцію у вигляді параметру). Перевизначення шаблонів функцій. Передача у шаблони додаткових аргументів 27.5 KB
  Шаблони механізм C який дозволяє створювати узагальнені функції і класи які працюють з типами даних які передаються в параметрі. Можна наприклад створити функцію яка сортує масив цілих чисел а можна створити шаблон функції який буде сортувати масиви будьяких даних над якими задані операції порівняння і присвоєння. Шаблон функції виглядає так: template class Ідентифікатор_типу Тип_результату Назва_функціїСписок_параметрів { Тіло функції } Параметр Ідентифікатор_типу задає тип з яким працює функція. Всюди в тілі і заголовку...
20520. Эксплуатация и ремонт металлургических машин 1.54 MB
  Поэтому перед выполнением лабораторной работы необ ходимо ознакомиться с ее содержанием теоретической частью и методикой выполнения. Выполняться могут не все лабораторные работы но студен ты должны знать теоретический материал по всем лабораторным работам. Лабораторные работы выполняются самостоятельно студен тами в составе подгруппы в строгом соответствии с инструкциями в отведенные по расписанию часы занятий. Выполнение и оформление лабораторных работ Перед выполнением работы необходимо повторить учебный материал и накануне подробно...
20522. Схемы соединение гальванических элементов. Схема включения реостата. Схема включения потенциометра 24.5 KB
  Схемы соединение гальванических элементов. Теоретическое обоснование: Последовательное соединение элементов показано на стенде а ЭДС батареи Ебат составленной из последовательно соединенных элементов будет больше ЭДС одного элемента Е в n раз Ебат=Е Последовательное соединение элементов применяется в тех случаях когда требуется напряжение больше чем напряжение одного элемента. Но при любом количестве соединяемых последовательно элементов номинальный ток батареи остается равным номинальному току одного элемента. План работы: Начертить...