20981

Конструирующая рекурсия

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

DEFUN F11_2 X L COND NULL L T = 0 REM X CAR L NIL T F11_2 X CDR L DEFUN F11_1 X Y S IF = 2 Y SETQ S NIL SETQ S F11_1 N Y 1 COND AND = 0 REM X Y F11_2 Y S CONS Y S T REVERSE S DEFUN F11 N COND OR NOT INTEGERP N NOT PLUSP N Error_Not_Integer = N 1 NIL T F11_1 N N Реверсировать элементы списка произвольной структуры на всех уровнях. DEFUN F12_1 L COND NULL L ' ATOM CAR L APPEND F12_1 CDR L LIST CAR L LISTP CAR L APPEND...

Русский

2013-08-02

20.47 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 3.

Конструирующая рекурсия.

  1.  Сформировать список простых множителей заданного числа.

(DEFUN F11_2 (X L)

(COND ((NULL L) T)

((= 0 (REM X (CAR L))) NIL)

(T (F11_2 X (CDR L)))

)

)

(DEFUN F11_1 (X Y S)

(IF (= 2 Y)

(SETQ S NIL)

(SETQ S (F11_1 N (- Y 1)))

)

(COND ((AND (= 0 (REM X Y)) (F11_2 Y S)) (CONS Y S))

(T (REVERSE S))

)

)

(DEFUN F11 (N)

(COND ((OR (NOT (INTEGERP N)) (NOT (PLUSP N))) Error!_Not_Integer)

((= N 1) NIL)

(T (F11_1 N N))

)

)

  1.  Реверсировать элементы списка произвольной структуры на всех уровнях.

(DEFUN F12_1 (L)

(COND ((NULL L) '())

((ATOM (CAR L)) (APPEND (F12_1 (CDR L)) (LIST (CAR L))))

((LISTP (CAR L)) (APPEND (F12_1 (CDR L)) (LIST (F12_1 (CAR L)))))

)

)

(DEFUN F12 (L)

(COND ((NOT (LISTP L)) Error!_Not_list!)

((NULL L) List_is_Empty!)

(T (F12_1 L))

)

)

  1.  Линеаризовать список произвольной структуры.

(DEFUN F13_1 (L)

(COND ((NULL L) NIL)

((LISTP (CAR L)) (APPEND (F13_1 (CAR L)) (F13_1 (CDR L))))

(T (CONS (CAR L) (F13_1 (CDR L))))

)

)

(DEFUN F13 (L)

(COND ((NOT (LISTP L)) Error!_Not_list!)

((NULL L) List_is_Empty!)

(T (F13_1 L))

)

)

  1.  Сформировать список, являющийся пересечением двух заданных линейных списков.  Повторяющиеся в исходных списках элементы должны входить в результирующий список не более одного раза.

(DEFUN F14_1 (L1 L2 P)

(COND ((NULL L2) P)

((AND (MEMBER (CAR L2) L1) (NOT (MEMBER (CAR L2) P)))

(SETQ P (CONS (CAR L2) P))

(SETQ P (F14_1 L1 (CDR L2) P)))

(T (SETQ P (F14_1 L1 (CDR L2) P)))

)

)

(DEFUN F14 (L1 L2)

(COND ((OR (NOT (LISTP L1)) (NOT (LISTP L2))) Error!_Not_list!)

((NULL L1) NIL)

((NULL L2) NIL)

(T (F14_1 L1 L2))

)

)

  1.  Сформировать список чисел ряда Фибоначчи (см. задание N 5) от первого числа до числа с заданным номером включительно.

(DEFUN F15_1 (M N P H)

(SETQ H (+ (CAR P) (CDR P)))

(IF (< M N)

(CONS H (F15_1 (+ M 1) N (CONS H (CAR P))))

(LIST H)

)

)

(DEFUN F15 (N)

(COND ((NOT (NUMBERP N)) Error!_Not_number!)

((<= N 0) Error!_Wrong_number!)

((EQ N 1) '(1))

((EQ N 2) '(1 2))

(T (CONS 1 (CONS 2 (F15_1 3 N))))

)

)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80945. Обєкт і придмет методики історії як науки 29.56 KB
  Предмет методики - історія як шкільна дисципліна, процес навчання історії. Обєктом дослідження методики виступає процес навчання, а предметом - внутрішні закономірності взаємодії головних чинників процесу навчання історії в якості навчального предмета
80946. Методичні прийми роботи з підручником при вивченні темп: «Давній Єгипет» 32.39 KB
  Один з прийомів може бути таким: скласти план по темі Стародавній Єгипет. Зокрема складання плану для підзаголовків Землеробство основне заняття єгиптян і Початок обробки металів допоможуть учням встановити взаємозв`язок фактів в історії: спочатку змінюється техніка покращуються знаряддя праці виникають нові галузі виробництва і лише тоді відбуваються зміни в соціальній структурі суспільства.
80947. Контроль навчання, його функції, види методи 37.51 KB
  У дидактиці це нагляд спостереження і перевірка успішності учнів. Спостереження за учнями під час занять перевірка їх знань навичок і вмінь зошитів навчальної і практичної діяльності учнів є засобами контролю. Облік успішності передбачає фіксацію результатів контролю у вигляді оцінки Функції контролю перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів. Ці функції оцінки знань учнів різнопланові.
80948. Система перевірки знань, умінь, навичок; учнів після вивчення теми «Україна в другій половині XIX століття» 35.42 KB
  Повторити та узагальнити матеріал з даної теми. Хронологічний конкурс Цей конкурс має характер розминки і передбачає знання хронології історичних подій. Командам потрібно розташувати події в хронологічній послідовності і вказати дати, коли вони сталися. Максимальна оцінка за цей конкурс шість балів.(робота з індивідуальними картками)
80951. Характеристика сучасної системи шкільної історичної освіти в Україні 36.25 KB
  Програма шкільних курсів історії. У програмі шкільних курсів історії закладено такі пріоритети. Вивчення історії України. Вивчення історії ХХ століття.
80952. Необхідність використання художньої літератури в навчанні історії України 35.92 KB
  Твори художньої літератури рекомендуються у всіх шкільних підручниках з кожного курсу історії художня література є для учнів одним з важливих джерел для ознайомлення з історичним минулим і одним з ефективних засобів їх морального і естетичного виховання. Чому слід використовувати художні твори Тому що Художній образ як правило відрізняється влучністю і переконливістю. Літературні памятники Звичайно це твори створені в ту епоху яку ми вивчаємо тобто твори написані сучасниками описуваних явищ і подій. Твори цієї групи є документами...
80953. Основні компоненти змісту історичної освіти 33.66 KB
  Зміст освіти його основні компоненти: Зміст шкільної історичної освіти один із компонентів процесу навчання історії певна система історичної інформації яка засвоюється у вигляді історичних знань умінь і навичок в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності досвід творчої пізнавальної діяльності у розв\'язанні проблем що вирішувались людством у минулому. Лернером 1 досвід пізнавальної діяльності що відображений у знаннях про природу суспільство техніку мислення і способи діяльності...