20982

Последовательные, циклические и итерационные вычисления.

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

DEFUN F16_2 X COND = X 0 1 T X F16_2 X 1 DEFUN F16_3 X K COND = K 0 1 T X F16_2 X K 1 DEFUN F16_1 X K F16_3 X K F16_2 K DEFUN F16 X EPS SETQ X1 F16_1 X 1 SETQ P X1 SETQ K 1 LOOP SETQ K K 1 SETQ X2 F16_1 X K ABS X2 X1 EPS P SETQ P P X2 SETQ X1 X2 Найти последний элемент линейного списка. DEFUN F17 L COND NULL L NIL T LOOP NULL CDR L CAR L SETQ L CDR L Реализовать с помощью LOOP задание № 12. DEFUN F18 L P...

Русский

2013-08-02

20.74 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 4.

Последовательные, циклические

и итерационные вычисления.

  1.  Посчитать  с  заданной  точностью сумму бесконечного ряда, каждый член которого задается формулой:  , где k изменяется от 1 до бесконечности, а значение Х задано.

(DEFUN F16_2 (X)

(COND ((= X 0) 1)

(T (* X (F16_2 (- X 1))))

)

)

(DEFUN F16_3 (X K)
 (COND ((= K 0) 1)

(T (* X (F16_2 X (- K 1))))

)

)

(DEFUN F16_1 (X K) (/ (F16_3 X K) (F16_2 K)))

(DEFUN F16 (X EPS)

(SETQ X1 (F16_1 X 1))

(SETQ P X1)

(SETQ K 1)

(LOOP

(SETQ K (+ K 1))

(SETQ X2 (F16_1 X K))

((< (ABS (- X2 X1)) EPS) P)

(SETQ P (+ P X2))

(SETQ X1 X2)

)

)

  1.  Найти последний элемент линейного списка.

(DEFUN F17 (L)

(COND ((NULL L) NIL)

(T  (LOOP

((NULL (CDR L)) (CAR L))

(SETQ L (CDR L))

)

)

)

)

  1.  Реализовать с помощью LOOP задание № 12. Реверсировать элементы списка произвольной структуры на всех уровнях.

(DEFUN F18 (L P)

(SETQ P '())

(COND ((NULL L) P)

(T (LOOP

((NULL (CAR L)) P)

(COND ((ATOM (CAR L)) (SETQ P (CONS (CAR L) P)))

(T (SETQ P (CONS (F18 (CAR L) '()) P)))

)

(SETQ L (CDR L))

)

)

)

)

  1.  Удалить  из  числового  линейного списка все элементы,  не входящие в заданный интервал значений.

(DEFUN F19_1 (L A B P)

(LOOP

((NULL (CAR L)) (REVERSE P))

(IF (LISTP (CAR L))

(IF (NOT (NULL (F19_1 (CAR L) A B ‘())))

(SETQ P (CONS (F19_1 (CAR L) A B ‘()) P))

)

(IF (AND (NUMBERP (CAR L)) (>= (CAR L) A) (<= (CAR L) B))

(SETQ P (CONS (CAR L) P))

)

 )

(SETQ L (CDR L))

)

)

(DEFUN F19 (L A B)

(COND ((NOT (LISTP L)) ERROR!_WRONG_LIST_ARGUMENT!)

((NULL L) LIST_IS_EMPTY!)

((OR (NOT (NUMBERP A)) (NOT (NUMBERP B)) (> A B)) ERROR!_WRONG_INTERVAL!)

(T (F19_1 L A B ‘()))

)

)

  1.  Задан список символьных атомов.  Заменить во  всех  атомах заданный символ на другой заданный символ, но не более чем заданное число раз вхождений в каждом атоме.

(DEFUN F20_1 (L A B C)

(SETQ D '())

(LOOP

((NULL L) D)

(COND ((EQ (CAR L) A)

(COND ((= C 0) (SETQ D (APPEND D (LIST (CAR L)))))

(T (SETQ C (- C 1)) (SETQ D (APPEND D (LIST B)))))

)

(T (SETQ D (APPEND D (LIST (CAR L)))))

)

(SETQ L (CDR L))

)

)

(DEFUN F20 (L A B C)

(COND ((NOT (LISTP L)) Error!_Not_list!)

((NOT (NUMBERP C)) Error!_Not_number!)

(T

(SETQ P '())

(LOOP

((NULL L) P)

(SETQ P (APPEND P (LIST (PACK (F20_1 (UNPACK (CAR L)) A B C)))))

(SETQ L (CDR L))

)

 )

)

)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42846. Разработка базы данных пациентов районной поликлиники 6.88 MB
  Описание таблиц и логической структуры базы данных. Схема данных. 29 Введение: Целью данной курсовой является создание базы данных для работников регистратуры поликлиники.
42847. Г. Маркузе и Франкфуртская социологическая школа 72.11 KB
  Среди центров и школ западной философии, которые на протяжении целых десятилетий сохраняли и до сих пор еще сохраняют заметное влияние на философию, социальную мысль всего мира, надо особо выделить так называемую франкфуртскую школу. Группа талантливых, а в политическом отношении радикально-критически настроенных философов, социологов, экономистов, историков, литераторов объединилась вокруг основанного в 1923 г. при Франкфуртском университете Института социальных исследований.
42848. Габаритний розрахунок монокуляра з вибором оптичної схеми об’єктива і окуляра 880.79 KB
  До таких призм можно віднести призми АкР90 Лемана ВкЛ0 Шмідта ВкР45 Систему двох призм : Аббе Ак0 Пехана Пк0 Порро Іго роду Систему трьох призм : Порро ІІго роду. Призма – оптична деталь що має у своєму складі заломлюючі та відбиваючі поверхні які утворюють між собою двогранні кути Позначають призми двома великими літерами і числом яке вказує на кут відхилення осьового променя. Призми які є відбиваючими характеризуються коефіцієнтом: c = d D d – довжина ходу осьового променя; D – діаметр світлового пучка...
42849. Маркетингове дослідження компанії MTI 592.77 KB
  MTI українська компанія багатопрофільний ІТхолдинг один з найбільших гравців ринку інформаційних технологій України яка була заснована у 1991 році. Фактори макро і мікро середи в якому працює MTI. Компанія MTI є одним з найбільш великих в Україні постачальників комп'ютерної і офісної техніки.
42850. Розробка бізнес-плану діяльності підприємства 228.87 KB
  Організаційний план, планування показників по праці. Розраховані такі показники: середня тривалість щорічної відпустки, баланс робочого часу одного середньооблікового робітника, планова тривалість робочої зміни, корисний фонд робочого часу одного виробничого робітника на плановий рік, чисельність робітників на нормованих роботах та загальну чисельність працівників
42851. Розрахунок та оптиматизація характеристик системи електрозв’язку 117.29 KB
  1Перетворення аналогового сигналу в сигнал ІКМ5 2.3 Кодування сигналу та розробка коректую чого кодуза варіантом.4 Опис маніпуляції сигналу. В таблиці застосовані наступні позначення: Рс потужність сигналу Вт; Рс Рш.
42852. ДИЗАЙН: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І СТИЛІ ІНТЕР'ЄРУ. КЛАСИЧНИЙ СТИЛЬ ДИЗАЙНУ В ІНТЕРЄРІ 55.75 KB
  Дизайн виник на початку 20 ст. як реакція на стихійне формування візуальних і функціональних властивостей предметного середовища. Дизайн розробляє зразки її раціональної побудови, відповідні складного функціонуванню сучасного суспільства. Іноді під дизайном розуміють лише одну з його областей - проектування естетичних властивостей промислових виробів. Дизайн, однак, вирішує більш широкі соціально-технічні проблеми - функціонування виробництва, споживання, існування людей в предметній середовищі.
42853. Організація перевезень вантажів у змішаному сполученні 281.5 KB
  Одним з головних факторів, визначаючим ефективність перевізного процесу та умов функціонування обслуговуючим автомобільним транспортом підприємств, є партіонність перевезень. На сьогоднішній день перевезення дрібнопартіонних вантажів займає важливу роль у транспортному процесі. Цей вид перевезень набув популярності серед доставки товарів широкого вжитку (продуктів харчування, промислових товарів та ін.) на короткі відстані (мережа торгових кіосків, магазинів, супермаркетів міста).
42854. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 895.5 KB
  В любом государстве существуют и решаются проблемы, ради которых и существует государство. В гражданском, демократическом обществе предполагается, что государство призвано осуществлять функции, порученные ему его гражданами. Содержание общественных (государственных и муниципальных) расходов непосредственно связано с функциями федеральных