2099

Коэффициент согласования передающей антенны

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Генератор нагружен на согласованную с ним линию без потерь, то при включении на конце линии нагрузки с сопротивлением, равным волновому, вся мощность от генератора будет поглощена этим сопротивлением.

Русский

2013-01-06

25.36 KB

7 чел.

Коэффициент согласования передающей антенны.

Если генератор нагружен на согласованную с ним линию без потерь, то при включении на конце линии нагрузки с сопротивлением, равным волновому, вся мощность от генератора будет поглощена этим сопротивлением. На практике ни генератор, ни антенна не согласованы полностью с соединяющей их линией передачи, т.е. в антенну поступает только часть мощности генератора, другая отражается от входа линии и антенны. Поэтому, коэффициент согласования называют отношение активной мощности , поступающей в антенну, к мощности , которая поступит в согласованную нагрузку, включенную вместо рассматриваемой антенны, при одном и том же генераторе:

Коэффициент может определяться через коэффициент отражения в линии передачи от входной антенны, или через известное входное сопротивление антенны.

КПД антенны.

Потери электромагнитной энергии в передающей антенне в процессе излучения определяются ее превращением в тепло в металлических конструкциях антенны, в диэлектрике антенны, в том числе в изоляторах, в земле, в окружающих предметах и строениях. В антеннах с большим высокочастотным напряжением специфичными являются потери на ионизацию воздуха в коронном и факельном разрядах.

КПД определяет эффективность антенны, как преобразователя направляемых волн в радиоволны и выражается отношением:

или

где PП – мощность потерь.

С понижением частоты, КПД обычно понижается за счет уменьшения .

КПД антенно-фидерного устройства.

Он определяется как отношение, излученной (полезной) мощности ко всей мощности, поступившей от генератора на вход линии передачи, т.е. зависит как от потерь в антенне, так и от потерь в линии передачи:

где - мощность потерь в линии передачи. КПД линии передачи определяется отношением мощности на выходе линии к мощности на входе линии:

.

Отсюда:

.

КПД АФУ равен произведению КПД линии передачи на КПД антенны.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.
69124. Поняття архітектури комп’ютера. Архітектура комп’ютера фон Неймана. Типи комп’ютерів. Програмне забезпечення 192 KB
  Поняття архітектури обчислювальних систем є одним з основних в інформатиці. Уперше термін «архітектура комп’ютера» був введений фірмою IBM при розробці обчислювальних систем серії IBM 360 і застосований до тих засобів, які може використовувати програміст під час написання програм на рівні машинних команд.
69125. Засоби створення програм. Класифікація мов програмування. Технологія створення программ 74 KB
  Основна функція всіх мов програмування крім машинної полягає у тому щоб надати програмісту засоби абстрагування від характеристик та особливостей апаратного забезпечення на якому виконуватимуться програми. Такий спосіб написання програм називається програмуванням у числових кодах...
69126. Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму. Алгоритмічна структура розгалуження і перетворення 56.5 KB
  Одним з базових понять інформатики є поняття алгоритму. Алгоритм вказує, які операції, пов’язані з обробкою даних, і в якій послідовності треба виконати, щоб отримати розв’язок задачі. Алгоритм розрахований на певного виконавця, з погляду котрого вказівки мають бути елементарними...
69127. Робота у середовищі Borland Pascal 7.0 202.5 KB
  Інтегроване середовище розробки Borland Pascal 7.0 - далі IDE (Integrated Development Environment) Borland Pascal 7.0 - складається з текстового редактора, компілятора, компонувальника, налагоджувача і довідкової системи. Стандартна поставка IDE Borland Pascal 7.0 являє собою...
69128. Словник мови та загальна структура програми. Алфавіт та словник мови 58 KB
  У будь-якій мові програмування програма — це набір зрозумілих компілятору команд. Для створення програм треба знати синтаксис мови, тобто правила запису команд і використання лексичних одиниць мови. Знайомство з мовою розпочнемо з алфавіту.
69129. Прості типи даних. Операції над даними 93 KB
  Поняття типу даних є одним із фундаментальних понять програмування. Тип даних визначає: множину допустимих значень яких може набувати змінна або константа зазначеного типу; множину допустимих операцій що застосовуються до даних певного типу; спосіб зображення даних...
69130. Константи, змінні, вирази. Найпростіші оператори. Процедури введення, виведення 126.5 KB
  Будь-які значення, що використовуються у програмі, - це або значення змінних, або константи. Принципова відмінність між змінними і константами полягає у тому, що для зберігання значень змінних під час виконання програми відводяться ділянки...
69131. Алгоритмічний вибір альтернатив. Вкладеність конструкцій вибору 48 KB
  Під час програмування деяких розгалужень виникає потреба у використанні операторних блоків що розглядатимуться у розділі 3. У цьому ж розділі буде пояснено як орієнтуватися в коді великих програм що містять численну кількість конструкцій вибору та операторних блоків.