21006

Антенны Радиорелейных Линий связи

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Донецк 2011 Цель работы: расчет формы диаграммы направленности антенны по известному распределению амплитуд поля. Рассчитать диаграмму направленности параболической антенны с круглым раскрывом амплитуды поля в котором изменяются по закону Er=11r R02 со спадом поля на краях раскрыва относительно центра до =0. Определить коэффициент направленного действия зеркальной параболической антенны по условиям ЗАДАНИЯ 1 приняв значение коэффициента использования равным 05.

Русский

2013-08-02

188.5 KB

5 чел.

*МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

                                                                                               Кафедра РТЗИ

Лабораторная работа № 7

Вариант 15

                  По дисциплине «Радиорелейные системы передач»

 Тема “Антенны Радиорелейных Линий связи

Выполнил    студент группы ТКС-08б

Остапенко А.И.

Приняли

                                         

                                                    г. Донецк, 2011

Цель работы: расчет формы диаграммы направленности антенны по известному распределению амплитуд поля.

2. Варианты индивидуальных заданий

ЗАДАНИЕ 1. Рассчитать диаграмму направленности параболической антенны с круглым раскрывом, амплитуды поля в котором изменяются по закону E(r)=1-(1-)(r/R0)2 со спадом поля на краях раскрыва относительно центра до =0.3, если известны частота {f}= 6.8  ГГц и радиус раскрыва {R0} = 1000 мм.

Примечание: Расчет выполнить для значений

в пределах от u=0 до u=8.

Решение

j

u

J1(x)

DJ1(u)/u

4(1-D)

J2(x)

F(j)

J2(u)/u2

0

0

0

0,5

2,8

0,85

0,125

20

0,34202014

0,34202

0,196

0,573066

2,8

0,0197

0,628226

0,0197

40

0,64278761

0,642788

0,2867

0,446026

2,8

0,0437

0,568386

0,0437

60

0,8660254

0,866025

0,3688

0,425854

2,8

0,0758

0,638094

0,0758

80

0,98480775

0,984808

0,4401

0,446889

2,8

0,1149

0,768609

0,1149

100

0,98480775

0,984808

0,4401

0,446889

2,8

0,1149

0,768609

0,1149

120

0,8660254

0,866025

0,3688

0,425854

2,8

0,0758

0,638094

0,0758

140

0,64278761

0,642788

0,2867

0,446026

2,8

0,0437

0,568386

0,0437

160

0,34202014

0,34202

0,196

0,573066

2,8

0,0197

0,628226

0,0197

180

0

0

0,5

2,8

0,85

0,125

200

-0,3420201

-0,34202

0,196

-0,57307

2,8

0,0197

-0,51791

0,0197

220

-0,6427876

-0,64279

0,2867

-0,44603

2,8

0,0437

-0,32367

0,0437

240

-0,8660254

-0,86603

0,3688

-0,42585

2,8

0,0758

-0,21361

0,0758

260

-0,9848078

-0,98481

0,4401

-0,44689

2,8

0,1149

-0,12517

0,1149

280

-0,9848078

-0,98481

0,4401

-0,44689

2,8

0,1149

-0,12517

0,1149

300

-0,8660254

-0,86603

0,3688

-0,42585

2,8

0,0758

-0,21361

0,0758

320

-0,6427876

-0,64279

0,2867

-0,44603

2,8

0,0437

-0,32367

0,0437

340

-0,3420201

-0,34202

0,196

-0,57307

2,8

0,0197

-0,51791

0,0197

ЗАДАНИЕ 2. Определить коэффициент направленного действия зеркальной параболической антенны по условиям ЗАДАНИЯ 1, приняв значение коэффициента использования, равным 0,5.

Ответ:D=

10141,57


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20228. Полімерні молекули. Полімерний клубок. Формула Флорі 62 KB
  Полімерні молекули ланцюги з великої кількості ланок вони можуть відрізнятися складом однакові ланки або різні степенем гнучкості числом гілок та заряджених груп. Найпростіша полімерна молекула послідовність великої кількості атомних груп з`єднаних у ланцюг ковалентними хімічними зв`язками. N масі ланцюга. Полімерний ланцюг має N 1 N 102 104 Полімерні молекули поділяються на лінійні та тривимірні.
20229. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса 68 KB
  Рівняння КлапейронаКлаузіуса це термодинамічне рівняння що відноситься до процесів переходу речовини із однієї фази в іншу випаровування плавлення сублімація. Рівняння КК застосовне до будьяких фазових переходів що супроводжуються поглинанням або виділенням теплоти так званим фазовим переходом 1го роду і є прямим наслідком умов фазової рівноваги з яких воно і виводиться. Тепер розглянемо рівновагу трьох фаз: Потрійна точка одночасне існування трьох фаз Розв‘язок : р0 Т0 Тепер отримаємо рівняння Клапейрона Клаузіуса: ...
20230. Співвідношення Онзагера 35.5 KB
  Співвідношення Онзагера. Теорія Онзагера одна з основних теорем термодинаміки незворотних процесів встановлена в 1931р. Згідно з теоремою Онзагера якщо немає магнітного поля і обертання системи як цілого то =2. Якщо ж на систему діє зовнішнє магнітне поле Н і система обертається зі швидкістю ω то 3 Це повязано з тим що сила Лоренца і Коріоліса не змінюються при зміні напрямку швидкості частинок лише в тому випадку якщо одночасно змінюється на протилежне напрямок магнітного поля або відповідно швидкості обертання ця властивість...
20231. Рівняння стану щільних газів і рідин(теорія ББГКІ) 97 KB
  станів системи Характеризує густину ймовірності такого стану сми коли одна частинка буде в стані з координатою друга UNенергія взаємодії N частинок. станів системи розглядають набір із N кореляційних функційрізного порядку: унарна кореляційна функція яка характеризує густину ймовірності що одна частинка системи матиме узагальнені координати при довільному розташуванні N1 частинок; бінарна кореляційна функція характеризує густину ймовірності одночасного попадання двох частинок системи в точки координаційного простору і при...
20232. Молекулярне розсіяння світла на флуктуаціях густини 77.5 KB
  Молекулярне розсіяння світла на флуктуаціях густини. Розсіяння світла це зміна якоїсь характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Розсіяння буває двох типів: молекулярне довжина розсіяного світла = довжині падаючого світла. Якщо енергія випромінювання фотона = енергії поглинутого то розсіяння св називається Релеївським або пружнім.